Закони України, Постанови Кабінету міністрів України, Накази Міністерства освіти і науки України

Закон України «Про вищу освіту»

Закон України «Про освіту»

Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»

Постанова КМУ від 23 листопада 2011 р. № 1341 (в редакції від 25.06.2020) «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій»

Стандарт вищої освіти зі спеціальності 025 «Музичне мистецтво» для другого (магістерського) рівня вищої освіти

Наказ МОН від 01 листопада 2013 р. № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства»

Наказ Мінекономіки від 23.03.2021 № 610 «Про затвердження професійного стандарту на групу професій “Викладачі закладів вищої освіти”»