Тереса Лешиківна Мазепа

Тереса Лешиківна Мазепа [Teresa Mazepa] – доктор мистецтвознавства, доцент кафедри хорового та оперно-симфонічного диригування Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка. Віце-директор Галицького Музичного Товариства (Львів), аніматор культури.

У 1991 році закінчила Львівську державну консерваторію ім. М. В. Лисенка за спеціальністю «музикознавство». Від 1991 по 1996 рр. Навчалась на магістратурі в Інституті Музикології Ягеллонського Університету (іменна стипендія Ректора Ягеллонського Університету (Польща). У 2003 році захистила в Національній музичній академії України (Київ) кандидатську дисертацію, а в 2018 році здобула докторську ступінь (мистецтвознавство, 26.00.01: Теорія та історія культури) в Національній академії керівних кадрів культури і мистецтва в Києві.

Автор понад 70 наукових статей та досліджень, 6 наукових монографій та підручників, учасник та організатор багаточисленних міжнародних наукових та науково-практичних конференцій, симпозіумів, сесій в Україні, Польщі, Німеччині, Австрії. Двічі був виконавцем у міжнародних наукових грантових проектах: дослідницький проект KBN (Komitet Badań Naukowych) 0068 / H01 / 99/16 під назвою «Музична культура Львова з найдавніших часів до 1918 року» (1999–2000, Польща-Австрія), грант Жешувського Університету (Польща) «Роль художньої рецепції у формуванні особистості та соціальному етосі» (2014-2015).

Член польських та українських редакційно-наукових та редакційних рад наукових журналів, зокрема видавничої серії «Musica Galiciana» (Жешувський університет, Польща), польсько-української видавничої серії «Львівсько-Жешувські наукові зошити» (Жешувський університет, Польща – Львівський національний університет ім. Івана Франка, Україна), «Українська музика», «Наукові збірки ЛНМА ім. М. В. Лисенка» (Львівська Національна Музична Академія ім.. М. В. Лисенка, Україна).

 Список основних наукових публікацій:
 Монографії 
 1. Мазепа Т. Л. Соціокультурний феномен європейський музичних
 товариств ХІХ – початку ХХ століття на прикладі Галицького
 Музичного Товариства. Львів: Растр-7, 2017. 474 с. – наукова
 монографія.
 2. Mazepa T. Animacja kultury w praktyce edukacyjnej. Rzeszów:
 Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017. 116 s. – підручник[
 польською мовою]/
 3. Mazepa T. Sztuka mówienia. Podstawy z emisji głosu dla studentów
 pedagogiki i kierunków pokrewnych. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu
 Rzeszowskiego, 2015. 105 s. – підручник [польською мовою].
 4. Mazepa T., Mazepa L. Szkice z dziejów wokalistyki we Lwowie.
 Wrocław: Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu, Akademia Muzyczna
 im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, 2008. 296 s. – наукова монографія.
 5. Мазепа Л., Мазепа Т., Шлях до Музичної Академії у Львові. Том І.
 Від міських музикантів до Консерваторії (XV ст. – 1939 рік). Львів,
 Сполом, 2003. 280 с. - наукова монографія.
 6. Мазепа Л., Мазепа Т. Шлях до Музичної Академії у Львові. Том ІІ.
 Від Консерваторії до Академії (1939-2003). Львів, Сполом, 2003. 190 с. -
 наукова монографія.
 Статті
 1. Тереса Мазепа. Музичний репертуар театру графа С. Скарбeка у
 Львові (1842-1872). В: Muzyka Galiciana. Tom II. Львів 1999. с.69 -77.
 2. Teresa Маzepa. Opery R. Wagnera we Lwowie i ich wykonawcy. В:
 Zeszyt naukowy. Nr 70. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we
 Wrocławiu. Wrocław 1997. s.107-118.
 3. Teresa Маzepa. Repertuar operowy teatru austriackiego we Lwowie w
 latach 1827-1839. В: Wokalistyka i pedagogika wokalna. Zeszyt naukowy Nr
 74. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Wrocław
 1999. s.103-112.
 4. Teresa Маzepa. Teatr lwowski za dyrekcji Wojciecha Bogusławskiego
 latach 1795-1799 (zagadnienia repertuaru muzycznego). В: Musica
 Galiciana. Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-
 ukraińskich (od doby piastowsko-książęcej do roku 1945) . Pod red. Leszka
 Mazepy, Tom III. Wydawnictwo WSP Rzeszów 1999. s.75-86.
 5. Teresa Маzepa. Majerski Tadeusz. Hasło. В: Encyklopedia Muzyczna
 PWM, część biograficzna pod redakcją Elżbiety Dziębowskiej. Tom „M” [6].
 Kraków, PWM 2000. s.35.
 6. Тереса Мазепа. Австрійський музично-драматичний театр у
 Львові (проблеми музичного репертуару 1789-1795 років). В: Київське
 музикознавство. Збірник статей, вип. І. Київ 2000. с.42-50.
 7. Teresa Маzepa. Historyczne uwarunkowania powstania teatru we
 Lwowie. В: Musica Galiciana. Kultura muzyczna Galicji w kontekście
 stosunków polsko-ukraińskich (od doby piastowsko-książęcej do roku 1945).
 Pod red. Leszka Mazepy, Tom V. Wydawnictwo WSP, Rzeszów 2000. s. 53-
 83.
 8. Тереса Мазепа. Антрепризи австрійського театру у Львові в
 1848-1858 роках та питання музичного реперитуару. В: Musica
 Galiciana. Pod red. Leszka Mazepy, Tom VI. Львів 2001. с.27-35.
 9. Teresa Маzepa. Początki teatru muzycznego we Lwowie. В: Zeszyty
 naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Sztuki Piękne. Muzyka Nr 1/
 Pod red. Leszka Mazepy. Zeszyt 1, 2001. Rzeszów: Wydawnictwo
 Uniwersytetu Rzeszowskiego 2002. s. 14-19.
 10. Teresa Маzepa. Austriacki muzyczno-dramatyczny teatr we Lwowie w
 latach 1799-1819. B: Wokalistyka w Polsce i na świecie, Tom I. Akademia
 Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Wrocław 2002. s. 81-92.
 11. Тереса Мазепа. Австрійський музично-драматичний театр у
 Львові і театральні традиції місті. В: Теоретичні питання культури,
 освіти та виховання. Збірник наукових праць, вип. 23. Київ 2002. s. 141-
 145
 12. Тереса Мазепа, Австрійський музично-драматичний театр у
 Львові (1776-1872). Спроба синтетичного аналізу. B: Musica Galiciana.
 Pod red. Leszka Mazepy, Tom VII. Wydawnictwo Uniwersytetu
 Rzeszowskiego, Rzeszów 2003. s. 31-41.
 13. Тeresa Маzepa. Uczniowie Walerego Wysockiego (klasa śpiewu
 solowego Walerego Wysockiego w Konserwatorium Galicyjskiego
 Towarzystwa Muzycznego we Lwowie. B: Wokalistyka i pedagogika
 wokalna. T. IV. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu, Akademia
 Muzyczna im.Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Wrocław 2005. s.13-64.
 14. Тeresa Маzepa. Lwowskie towarzystwa muzyczne. B: Musica Galiciana /
 Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich (od
 doby piastowsko-książęcej do roku 2000) . Pod red. Leszka Mazepy, Tom IX.
 Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2005. s. 43-65
 15. Тереса Мазепа, Лєшек Мазепа. Ф. К. В. Моцарт біля витоків
 музичної освіти у Львові. В: Вольфганг Амадей Моцарт: погляд з ХХІ
 століття. Наукові записки Львівської Державної музичної академії ім.
 М. В. Лисенка, Вип. 13. Львів, “Сполом” 2007. с. 98-106.
 16. Мазепа Т., Мазепа Л. Польсько-українські взаємини в музичній
 культурі. В: Пам’яті Яреми Якубяка (1942–2002). Наукові збірки ЛНМА
 ім. М. Лисенка. Випуск 17. Львів, Сполом, 2007. с. 104–120.
 17. Teresa Маzepa. Kształcenie śpiewaków we Lwowie przed 1939
 rokiem. B: Seria: Galicja i Dziedzictwo, Tom 20. Wydawnictwo
 Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008. s. 294– 307.
 18. Teresa Маzepa. Lwowskie towarzystwa muzyczne – z dziejów życia
 muzycznego we Lwowie do 1939 roku. B: Między muzykologiczną refleksją a
 pedagogiczną pasją. Księga jubileuszowa. Akademia Muzyczna im. K.
 Szymanowskiego w Katowicach, Katowice 2008. s.154-175.
 19. Teresa Mazepa. Statuty jako dokumenty prawne Galicyjskiego
 Towarzystwa Muzycznego we Lwowie. B: Musica Galiciana. Pod red. M.
 Wierzbieniec, Tom XI. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008. s.
 204-228.
 20. Teresa Маzepa. Relacje międzyetniczne w lwowskich towarzystwach
 muzycznych w XIX i XX wieku. B: Pogranicze kulturowe : (odrębność -
 wymiana - przenikanie - dialog): studia i szkice / pod red. Oksany Weretiuk,
 Jana Wolskiego, Grzegorza Jaśkiewicza. Wydawnictwo Uniwersytetu
 Rzeszowskiego; Biblioteka "Frazy", Rzeszów 2009. s. 460-471.
 22. Teresa Mazepa. Przyczynki do dziejów życia muzycznego
 Lwowa (koncerty wybitnych muzyków lwowskich w latach 1820-1850). В:
 Musica Galiciana. Pod red. Grzegorza Oliwy. Tom XII. Wyd. Uniwersytetu
 Rzeszowskiego, Rzeszów 2010. s. 143-161.
 23. Мазепа Т. Мазепа Л. З історії вокалістики у Львові. B: Вокальне
 мистецтво: історія та сучасність. Наукові збірки ЛНМА ім. М. Лисенка.
 Серія виконавське мистецтво. Кн. ІІ. Випуск 24. Львів: Сполом, 2010. с.
 7–20.
 24. Teresa Маzepa. Zagadnienie identyfikacji narodowej w procesie
 powstawania i działalności Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego. B:
 Galicja 1772-1918 . Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań. Praca
 zbiorowa pod redakcją Agnieszki Kawalec, Wacława Wierzbieńca, Leonida
 Zaszkilniaka. Wstępem opatrzył Jerzy Maternicki, T. III. Wydawnictwo
 Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011. s. 221-240.
 25. Mazepa T. Wykonania utworów F. Chopina we Lwowie, zwłaszcza w
 Galicyjskim Towarzystwie Muzycznym. В: Musica Galiciana. Pod red. Leszka
 Mazepy. Tom ХІІІ. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów
 2012. s. 93–114.
 26. Мазепа T. Європейські і українські музичні товариства у вимірі
 столичних культур ХVIII-XIX ст. В: Українська культура: минуле,
 сучасне, шляхи розвитку. Наукові записки Рівненського державного
 гуманітарного університету. Випуск 18 (1), Том І. Рівно 2012. c. 16-22.
 27. Мазепа Т. Про генезу музичних товариств. B: Музикознавчі студії
 Інституту мистецтв Волинського національного університету імені Лесі
 Українки та Національної музичної академії України імені П. І.
 Чайковського. Збірник наукових праць. Луцьк: Волинський
 національний Університет імені Лесі Українки. 2012. Вип. 10. c.
 348–358.
 28. Мазепа T. Значення музичних товариств в процесі активізації
 музичного життя в Східній Європі кінця ХVІІІ–ХІХ ст. В: Вісник
 Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Випуск 26–27.
 Івано-Франківськ 2012-2013. с. 39-46.
 29. Мазепа T. Галицьке Музичне Товариство у Львові: питання
 камерно-інструментального виконавства. В: Наукові збірки
 Львівської Національної музичної академії імені М. В. Лисенка.
 Виконавське мистецтво. Камерно-інструментальний ансамбль: історія,
 теорія, практика. Випуск 31. Львів 2013. с. 236-244.
 30. Мазепа Т. Камерно-вокальне виконавство у Галицькому
 Музичному Товаристві у Львові (1838–1848 рр.). В: Камерно-вокальна
 творчість в історичній ретроспективі. Наукові збірки ЛНМА ім. М.
 Лисенка. Серія виконавське мистецтво. Випуск 27. Львів 2013. с.
 91–100.
 31. Teresa Mazepa, Leszek Mazepa. Polnisch-ukrainische musikalische
 Integrationsbeziehungen. B: Ukrainische Musik Idee und Geschichte einer
 musikalischen Nationalbewegung in ihrem europäischen Kontext
 Herausgegeben von Helmut Loos. Redaktion: Stephan Wünsche, Franziska
 Sagner. Gudrun Schröder Verlag. Leipzig 2013. s.155-189.
 32. Teresa Mazepa. Instytucjonalne kształcenie śpiewaków we Lwowie w
 okresie zaboru austriackiego. В: Lwowsko-Rzeszowskie Zeszyty naukowe.
 Numer 1. Львівський Національний Університет ім. Івана Франка, Львів -
 Rzeszów 2013. s.78-90.
 33. Teresa Mazepa. Muzycy austriaccy w dziewiętnastowiecznym Lwowie:
 Franiciszek Ksawery Wolfgang Mozart – u źródeł dziewiętnastowiecznego
 szkolnictwa muzycznego we Lwowie. В: Znani i nieznani
 dziewiętnastowiecznego Lwowa. Studia i materialy. Redakcja Lidia
 Michalska-Bracha i Małgorzata Przeniosło, Tom 3. Wydawnictwo
 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2013. s..53-61.
 34. Teresa Mazepa. Johann Ruckgaber oraz inni „dyrektorzy muzyki”
 lwowskich Towarzystw Muzycznych w pierwszej połowie XIX stulecia. В:
 Znani i nieznani dziewiętnastowiecznego Lwowa. Studia i materiały.
 Redakcja Lidia Michalska-Bracha i Małgorzata Przeniosło, Tom 3.
 Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2013. s.63-77.
 35. Тереса Мазепа. Галицьке Музичне Товариство і його
 соціокультурний феномен / Galicyjskie Towarzystwo Muzyczne i jego
 socjokulturowy fenomen. В: Rola odbioru sztuki w formacji osoby a etos
 społeczny / Redakcja naukowa T. Mazepa i T. Dubronyj. Львівський
 Національний Університет ім. І. Франка, Львів-Rzeszów 2014. s. 46-56.
 36. Teresa Mazepa. Wykonania muzyki koncertowo-oratoryjnej we Lwowie
 w pierwszej połowie XIX wieku. В: Musica Galiciana. Redakcja naukowa
 Leszek Mazepa i Grzegorz Oliwa, Tom. XIV. Wydawnictwo Uniwersytetu
 Rzeszowskiego, Rzeszów 2014. s. 27-53.
 37. Teresa Mazepa. Koncerty muzyki symfonicznej we Lwowie w pierwszej
 połowie XIX wieku. В: Musica Galiciana. Redakcja naukowa Leszek Mazepa
 i Grzegorz Oliwa, Tom XIV. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego,
 Rzeszów 2014. s. 15-26.
 38. Teresa Mazepa. Zastosowanie metod i technik muzykoterapeutycznych
 u dzieci w wieku przedszkolnym na Ukrainie. В: Zeszyty Lwowsko-
 Rzeszowskie. Kultura-Sztuka-Edukacja-Terapia. Redakcja naukowa
 Aleksandra Mach, Tom 2. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego,
 Львів - Rzeszów 2014. s.152-162.
 39. Teresa Mazepa. Galycian Musical Society in Lviv: to the question of
 chamber instrumental performance. B: Collection of scientific articles of the
 M.V. Lysenko National Music Academi of Lviv issue No 34, Performing
 Arts, Chamber Instrumental Ensemble: History, Theory, Practice. Lviv 2015.
 p. 45-56.
 40. Мазепа T. Галицьке Музичне Товариство у Львові: питання
 камерно-інструментального виконавства. В: Наукові збірки
 Львівської Національної музичної академії імені М. В. Лисенка..
 Виконавське мистецтво. Камерно-інструментальний ансамбль: історія,
 теорія, практика. Випуск 32. Львів 2015. с. 89-96.
 41. Мазепа Т. Професійна підготовка вокалістів у Львові в період
 XIX–XX ст. В: Lwowsko-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe. Sacrum i
 profanum w kulturze / Львівсько-Жешівські Наукові Зошити. Sacrum i
 profanum в культурі. Наукова редакція G. Grzybek, Т. Дубровний. Том 3.
 Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016. s. 41–52.
 42. Teresa Mazepa. Z dziejów Filharmonii Lwowskiej 1902-1939. B:
 Musica Galiciana. Pod red. G. Oliwy. Tom XV. Wyd. Uniwersytetu
 Rzeszowskiego, Rzeszów 2016. s. 53–64.
 43. Teresa Маzepa. Z historii powstania i ukonstytuowania się
 Galicyjskiego Towarzystwa Мuzycznego we Lwowie. В: Karol Lipiński.
 Życie, działalność, epoka. Pod redakcją naukową dr hab. Joanny Subel. Tom
 6. Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego, Wrocław 2017. s. 75–87.
 44. Мазепа Т. Історичні передумови виникнення Консерваторії ГМТ
 у Львові. В: Українське музикознавство: науково-методичний збірник
 НМАУ ім. П. І. Чайковського, Вип. 43. Київ, 2017. с. 13–26.
 45. Мазепа Т. Рудольф Шварц – забутий директор ГМТ. В:
 Музикознавчий універсум. В: Наукові збірки ЛНМА ім. М. Лисенка.
 Львів, 2017. Вип. 40. с. 30–46.
 46. Мазепа Т. Галицьке Музичне Товариство у Львові та його
 зберігально-архівуюча діяльність. В: Українська музика.
 Щоквартальник ЛНМА ім. М. В. Лисенка. Ч. 4. Львів, 2017. с. 5 –13.
 47. Мазепа Т. Галицьке Музичне Товариство у Львові у вимірі
 суспільного престижу. В: Українська музика. Щоквартальник ЛНМА
 ім. М. В. Лисенка. Ч. 3. Львів, 2017. с. 49–58.
 48. Мазепа Т. Діяльність Галицького Музичного Товариства у період
 формування структури (1838–1848 роки). В: Музикознавчий
 універсум. Наукові збірки ЛНМА ім. М. Лисенка. Львів, 2017. Вип. 41.
 с. 32–45.
 49. Мазепа Т. Духовна тематика в концертах ГМТ у Львові періоду
 1838–1914 років. В: Наукові записки Тернопільського національного
 університету імені Володимира Гнатюка. Серія мистецтвознавство. Вип.
 37. № 2. Тернопіль, 2017. с. 28–36.
 50. WoS: Мазепа Т. Соціокультурні функції музичних товариств /
 Sociocultural functions of musical societies in Europe of the ХІХ century –
 beginning of the ХХ century В: Вісник Національної академії керівних
 кадрів культури і мистецтва. Вип. 4. Київ 2017. c. 187–191. DOI:
 doi.org/10.32461/2226-3209.4.2017.138829;
 http://journals.uran.ua/visnyknakkkim/article/view/138829 (Web of Science).
 51. Мазепа Т. Роль композиторської творчості у діяльності
 музичних товариств (на прикладі Галицького Музичного Товариства
 у Львові). В: Українська музика. Щоквартальник ЛНМА ім. М. Лисенка.
 Ч. 1. Львів, 2018. с. 25–32.
 52. Мазепа Т. Лєшек Мазепа – видатний дослідник музичної
 культури Львова і Галичини: від середньовіччя до сьогодення. В:
 Українська музика: науковий часопис. Львів: ЛНМА імені М. В.
 Лисенка, 2019. Щоквартальник. 2019, число 1 (31). c. 35-42.
 53. Teresa Mazepa. Testament Karola Lipińskiego a sprawa
 Konserwatorium Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego we Lwowie. B:
 Karol Lipiński. Życie, działalność, epoka. Pod redakcją naukową dr hab.
 Joanny Subel. Tom 7. Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego, Wrocław
 2019. s. 51-62.
 54. Мазепа Т. Роль анімації культури в збереженні духовних
 цінностей глобалізованого суспільства. В: Вісник Національної
 академії керівних кадрів культури і мистецтва. Вип. 1. Київ: ІДЕЯ
 ПРИНТ, 2019. с. 85-91.
 55. Teresa Mazepa. Lwowskie reminicencje Andy Kitschman. B: Musica
 Galiciana. Pod red. G. Oliwy i K. Fink. Tom XVI. Wyd. Uniwersytetu
 Rzeszowskiego. Rzeszów 2019. s. 93-104.
 56. WoS: Khrystyna Pletsan, Galyna Fesenko, Teresa Mazepa, Nataliia
 Syrotynska, Alla Moskaljova, Vadym Osaula, Training of future managers
 of the culture sphere. В: AD ALTA. Journal of Interdisciplinary
 RESEARCH. SPECIAL ISSUE NO.: 11/02/XXII. (VOL. 11, ISSUE 2,
 SPECIAL ISSUE XXII.). p.17-20.
 57. Teresa Mazepa, Mirosław Dymon. Music societis in the Western
 European and national paradigm. B: Musik in der Ukraine. Musikgeschichte
 in Mittel- und Osteuropa. Herausgegeben von Helmut Loos. Klaus-Peter Koch
 und Stefan Keym. Heft 24. Gudrun Schröder Verlag. Leipzig 2022. s. 237-
 248.
 58. Teresa Mazepa, Z dziejów uczelni muzycznej Anny Niementowskiej we
 Lwowie. B: Musica Galiciana, pod red G. Oliwy. K. Fink, T. Mazepy. Tom
 XVII. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów 2021. s. 204-
 219.
 59. L. Kyianovska, T. Mazepa, M. Dymon, Funktionen der Musikvereine in
 einem multinationalen soziokulturellen Umfeld (am Beispiel des
 Galicischen Musikvereines). В: Musical Societies in the long 19th century:
 between amateur and professional culture. Ed. J. Weiss. Studia musicologica
 Labacensia 6. Koper, Ljubljana 2023. s. 77-101.
 60. Т. Мазепа, О. Письменна, Роль меценатів у діяльності Галицького
 музичного товариства у Львові в рр. 1838-1914. Науковий вісник
 Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського 2023.
 Вип. 136. c. 60-74.
 61. Письменна О. Б., Мазепа Т. Л. Жанр обробки українських
 народних мелодій у фортепіанних творах Василя Безкоровайного. В:
 Українська музика. Науковий часопис. Ukrainian music scientific journal,
 щоквартальник / quarterly, Число 1 (44) 2023, Видавничий дім
 «Гельветика» 2023. с. 56-47
 DOI: https://doi.org/10.32782/2224-0926-2023-1-44
 http://journals.lnma.lviv.ua/index.php/ukrmuzyka/article/view/697/666