Список публікацій Аделіни Єфименко

I.      Монографії:

 1. Портрети жінок-інтелектуалок у сучасній опері (на прикладах опер «Рітратто» В. Джетса і «Лу Саломе» Дж. Сінополі) MODERN CULTURE STUDIES AND ART HISTORY: AN EXPERIENCE OF UKRAINE AND EU. Collective monograph. Cuiavian University in Wloclawek. The Odessa National A. V. Nezhdanova Academy of Music. Wloclawek, 2020. C. 98‑116. ISBN 978-9934-588-72-3
 2. Борис Лятошинський. In Memoriam. Колективна монографія. Видання Українського Вільного Університету, Мюнхен. 2018 р. 248 с.С. 70-96; 96-111.
 3. Еволюція жанру реквієму в аспекті трактування теми смерті. Видавництво “Вежа” Волинського державного університету імені Лесі Українки. – Луцьк 2005. – 214 с. 
 4. Пути обновления теории и богослужебной практики католической мессы ХХ столетия (на примере творчества церковных композиторов) : монография / А. Ефименко. – Луцк : Вежа, 2011. – 402 с.
 5. Музичне мистецтво Волині ХІХ – ХХ століть. Колективна монографія [В. Тиможинський, П. Шиманський, Л. Філатова, О. Шевченко, Л. Філоненко, М. Новакович, Г. Бернацька, А. Єфіменко]: ред. П. Шиманський. – Луцьк: Твердиня,2012. – 156 с. ISBN 978-617-517-141-7
 6. Ukrainische Musik : Idee und Geschichte einer musikalischen Nationalbewegung in ihrem europäischen Kontext, [Hgg. Von Luba Kyyanovska und Helmut Loos, Autoren L. Kyyanovska W. Gerewitsch, J. Nemtsov, L. Melnyk, J. Zinkevych, O.Samoylenko, I. Drach, H. Loos, A. Yefimenko, M. Stepanenko, P. Andraschke, E.Berdennikowa, V. Reittererova / H. Reitterer, T.Mazepa] // Yefimenko Adelina. Geschichte des Wolyner Komponistenverein Leipzig: Gudrun Schröder Verlag, 2013. – S. 70‑76; Yefimenko Adelina. Victor Tymozhynsky – Komponist aus Wolyn (Lutsk). ‑ Leipzig: Gudrun Schröder Verlag, 2013. – S. 134‑141.

II.     Навчальні та навчально-методичні посібники:

 1. Волинський осередок Національної спілки композиторів України. Навчальний посібник. Видавництво “Вежа” Волинського державного університету імені Лесі Українки. – Луцьк 2006. – 217 с.
 2. Грає інструментальний ансамбль «Експромт». [П.Й.Шиманський, В.А.Тиможинський, А.Г.Єфіменко].Навчальний посібник для студентів мистецьких навч. закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації: у 2 ч. Ч. 2.‑ Луцьк : Східноєвропейський нац. Ун-т ім. Лесі Українки, 2013. – 134 с. ISBN 978-966-600-493-5

III.   Наукові публікації

 1. A Conceptual Search for a Typology of Opera Projects in the Present Day. Konceptuali šiuolaikinių operos projektų tipologijos paieška. Lithuanian Musicology 23 Vilnius 2022. Žurnalas „Lietuvos muzikologija“ referuojamas tarptautinėse duomenų bazėse: SCOPUS; ERIH PLUS; EBSCO Humanities International Index; EBSCO Humanities International CompleteBritish Humanities Index; MLA International Bibliography; RILM Abstracts of Music Literature.
 2. Вектори і перспективи прикладного музикознавства на прикладах сучасних музичних проектів. Музичне мистецтво і культура. К., 2021. Вип. 33, кн. 11. 
 3. «Іоланта»Петра Чайковського і «Ляльки»Йозефа Ротав режисурі Лідії Штайєр. Науковий Вісник Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського. Випуск 128. ІСТОРІЯ МУЗИКИ: ПРОБЛЕМИ, ПРОЦЕСИ, ПЕРСОНИ. ISSN 2522-4190 (print)ISSN 2522-4204 (online). Київ 2020. C. 117‑128.
 4. Zwischen Vorahnung und Realität. Die Symphonien Nr. 1 von Dmitri Schostakowitsch und Boris Ljatoschinski. In: Schostakowitsch-Studien, Band 12. Schostakowitsch und die beiden Avantgarden des 20.Jahrhundert. [Hrsg. Deutsche Schostakowitsch-Gesellschaft], Berlin: Verlag Wolke, 2019. ISBN 978-3-95593-105-6. – S. 24‑50.
 5. Die Intertextualität Schostakowitschs „Lady Macbeth von Mzensk als Mittel der Kodierung der Autor-Interbtion“. In: Schostakowitsch-Studien, Band 12. Schostakowitsch und die beiden Avantgarden des 20.Jahrhundert. [Hrsg. Deutsche Schostakowitsch-Gesellschaft], Berlin: Verlag Wolke, 2019. ISBN 978-3-95593-105-6. – S. 163‑178.
 6. «Діалоги» Д. Шостаковича і Б. Лятошинського. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald. 2019. №4. С 78‑82.
 7. Франц Ксавер Моцарт і опера. Вісник КНУКіМ. Серія: Музичне мистецтво. Збірник наукових статей. Київ: Видавничий центр КНУКіМ, 2018. С. 136‑146.
 8. Immortal Bach Кнута Ністеда як творче переосмислення Баха у XX столітті.Калофонія. Науковий збірник з історії церковної монодії та гимнографії. Львів, 2018. С. 184‑191.
 9. Пять дней и пять ночей Зальцбургского фестиваля 2018: встречи, спектакли, opera performance, opera horror. Журнал «Музыкальная академия». Композитор, 2018. С. 31-45.
 10. «Лунеа». Журнал «Музыкальная академия». Композитор, 2018. С. 73-80.
 11. Кристиан Герхаер: «Ария – это и есть мгновение» / Журнал «Музыкальная академия». Композитор, 2018. 
 12. Інтертекстуальність «Леді Макбет Мценського повіту» Дмитра Шостаковича (за матеріалами сучасних досліджень) /Аделіна Єфіменко // Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського ‑ № 1 (34) -‑ К. : НМАУ ім. П.І.Чайковського 2017. – С. 18‑29.
 13. «Арабелла» Ріхарда Штрауса і «Вогняний ангел» Сергія Прокоф’єва (прем’єри Баварської Штатсопери 2015). Стаття друга /Аделіна Єфіменко // Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського ‑ № 4 (33) -‑ К. : НМАУ ім. П.І.Чайковського 2016. – С. 38‑47.
 14. «Арабелла» Ріхарда Штрауса і «Вогняний ангел» Сергія Прокоф’єва (прем’єри Баварської Штатсопери 2015). Стаття перша/Аделіна Єфіменко // Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського ‑ № 2 (31) -‑ К. : НМАУ ім. П.І.Чайковського 2016. – С. 4‑16.
 15. Павло Гунька у авторському проекті української «мистецької пісні» «Шевченко і Шекспір» / Аделіна Єфіменко // Українська музика : науковий часопис. – Число 3 (21). – Львів : Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка, 2016. – С. 74‑84.
 16. Третя симфонія Бориса Лятошинського: про перше виконання твору в Німеччині / Аделіна Єфіменко // Українська музика : науковий часопис. – Число 2 (20). – Львів : Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка, 2016. – С. 101‑114.
 17. Оливье Мессиан: Messe de la Pentecôte. Київське музикознавство. Культурологія та мистецтвознавство. Musicology of Kyiv Cultorology and art study. Збірка статей Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського. Київський інститут музики ім. Р. М. Глієра. Вип 51. ‑ Київ 2015. – С.186‑204.
 18. Романізація опери у сучасній режисурі (інтерпретації «Манон Леско» Джакомо Пуччіні та «Симона Бокканегра» Джузеппе Верді) / Аделіна Єфіменко // Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського ‑ № 3 (28) -‑ К. : НМАУ ім. П.І.Чайковського 2015. – C.9‑22.
 19. Опера «Симон Бокканегра» Верді у мюнхенській режисерській версії Дмитра Чернякова / Аделіна Єфіменко // Українська музика : науковий часопис. – Число 3 (17). – Львів : Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка, 2015. – С. 228‑237.
 20. «Музейна» та «режисерська» опера: два погляди на Россіні («Севільський цирульник» і «Ґільом Телль» у Мюнхені) / Аделіна Єфіменко // Українська музика : науковий часопис. – Число 1‑2 (15‑16). – Львів : Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка, 2015. – С. 228‑237.
 21. «Музейна» та «режисерська» опера: два погляди на Россіні («Севільський цирульник» і «Ґільом Телль» у Мюнхені) / Аделіна Єфіменко // Proscaenium: Театрознавчий журнал 1-3 (41-43). Львів 2015. – С. 91-97.
 22. Бытие определяет сознание? // Музыкальная академия 2017, № 1. – Москва: Композитор, 2014. https://ikompozitor.ru/catalogue/periodika/muzykalnaya-akademiya/ma-2017-1
 23. Participatio populi actuosa в теорії і практиці католицької церкви / Аделіна Єфіменко // Роль сприйняття мистецтва у форуванні особистості та суспільного етосу: науковий збірник. – Львів-Rzeszόw, 2014. – С. 131‑142.
 24. Das Klavierwerk von Carl Maria von Weber und Michail Glinka im Kontext des Virtuosentums in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, [original deutsch]. In: Weber-Studien: Bericht über das Symposium „Carl Maria von Weber und das Virtuosentum seiner Zeit“ (Dresden 2011) sowie Beiträge zu Weber in Stuttgart und Gotha, [Hrsg. Markus Bandur, Manuel Gervink und Frank Ziegler, Mainz: Schott, 2014, S. 103‑116.
 25. „Die Liebe zu den drei Orangen“ von Sergej Prokofjew und „Die Nase“ von D. Schostakowitsch – ein Vergleich, [original deutsch]. In: Schostakowitsch, Prokofjew und andere Komponisten: Analysen und Studien (Schostakowitsch-Studien, Band 11), [Hrsg. Deutsche Schostakowitsch-Gesellschaft], Berlin: Verlag Ernst Kuhn, 2014, S. 231‑254.
 26.  «Орфей» Клаудіо Монтеверді, гіппі та «Чорний квадрат» (прем’єра літнього фестивалю Баварської державної опери 2014) / Аделіна Єфіменко // Українська музика : науковий часопис. – Число 3 (13). – Львів : Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка, 2014. – С. 115‑122.
 27. Олів’є Месіан – творець музичної теології // Музикознавчі студії інституту мистецтв Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки  та  Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського : зб. наук. пр. / [ред. кол. : В. І. Рожок, В. Т. Посвалюк та ін. ;  упоряд. О. І. Коменда]. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т  ім. Лесі Українки, 2013. − Вип. 11.– С. 16-30. 
 28.  Баварська вистава «Зіґфріда»: від міфу до комедії  / Аделіна Єфіменко // Українська музика : науковий часопис. – Число 3. – Львів : Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка, 2013. – С. 153–166.
 29. Театр „Am Gärtnerplatz“ у театральній панорамі Мюнхена / Аделіна Єфіменко // Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського ‑ № 2 (19) -‑ К. : НМАУ ім. П.І.Чайковського 2013. – C.87‑94.
 30. Варіанти втілення католицької меси композиторами некатолицького віросповідання (до літургійної реформи Другого Ватиканського Собору) / Аделіна Єфіменко // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти: зб. наук. статей Харк. нац. ін‑ту мистецтв ім. І.П. Котляревського ред.-упорядник Г. І. Ганзбург. ‑ Харків : Видавництво ТОВ «С.А.М», 2013. ‑ Вип. 38. ‑ С. 100‑112.
 31. Пізні меси Йозефа Гайдна: стан і перспективи їх вивчення/ Аделіна Єфіменко // Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського ‑ № 1 (18) -‑ К. : НМАУ ім. П.І.Чайковського, 2013. – C. 10‑20.
 32. Від «Сутінків богів» до «сутінків людей»: фінал тетралогії Вагнера на мюнхенській сцені / Аделіна Єфіменко // Українська музика : науковий часопис. – Число 2. – Львів : Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка, 2012. – С. 59-72.
 33. Russisches / ukrainisches / sowjetisches Kino / Adelina Yefimenko // Lexikon der Filmmusik : Personen – Sachbegriffe zu Theorie und Praxis – Genres : [Hrsg. M. Gervink, M. Bückle]. – Laaber, 2012. ‑ 9 Sp. ‑ S. 433‑437.
 34. Die zeitgenössische Komposition liturgischer Musik und deren Merkmale am Beispiel eines Werkes von Manfred Novak/ Adelina Yefimenko // Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa. Mittelungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Universtät Leipzig; Hgg. Helmut Loos, Eberhard Möller. ‑ Heft 13. – Leipzig : Grund Schröder Verlag, 2012. – S. 405‑416.
 35. Функції богослужебного канону та взаємодія його складових у літургічній музиці / Аделіна Єфіменко // Українська музика : науковий часопис. – Число 2. – Львів : Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка, 2012. – С. 59-72.
 36. Від музиканта до теолога: літургічна творчість композиторів О. Йохума і Й. Н. Давіда / Аделіна Єфіменко // Музичне мистецтво: Збірник наукових статей Донецької державної музичної академії ім. С. С. Прокоф’єва. – Донецьк : Юго-Восток, 2012. ‑ Вип. 12. ‑ С. 26‑37.
 37. Особливості трактування католицької меси І. Стравінським і П. Гіндемітом (на прикладі Credo) / Аделіна Єфіменко // Ставропігійські філософські Збірник наукових праць з музикознавства, психології та педагогіки. Випуск 6 / Упорядник О.П.Опанасюк. – Львів: Ставропігіон, 2012. –С. 62‑72. ‑ (ULTIMA RATIO).
 38. Оновлення літургійної музики з точки зору церковних композиторів – сучасників реформи Другого Ватиканського Собору / Аделіна Єфіменко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: Серія Мистецтвознавство. – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. ‑ С. 70‑75.
 39. Messe des Pauvres Э. Сати и её средневековые корни/ Аделіна Єфіменко // Музикознавчі студії інституту мистецтв Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки  та Національної муз. академії України імені П. І. Чайковського : збірка наук. праць. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т  ім. Лесі Українки, 2012. − Вип. 10.– С 33-45.
 40. Режисерська опера: актуальні зразки співавторства / Аделіна Єфіменко // Український театр. ‑ К. : НМАУ ім.П.І.Чайковського, 2012. – С. 52‑56.
 41. «Золото Рейну»: від універсальної нарації до метадії (започаткування нової режисерської версії „Universalerzählung / Metahandlung“ «Перстня Нібелунгу» Ріхарда Вагнера, Мюнхен, 2012) / Аделіна Єфіменко // Українська музика : науковий часопис. – Число 2 (4). – Львів : Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка, 2012. ‑ С. 171-184.
 42. Новий погляд на оперну класику (Г. Доніцетті і В. А. Моцарт на сцені Баварської державної опери) / Аделіна Єфіменко // Театрознавчий журнал Львівського національного університету ім. Івана Франка «Просценіум». ‑ № 1‑2. ‑ Львів, 2012. – С. 127‑131.
 43. Фигура церковного композитора в практике католической церкви ХХ века / Аделіна Єфіменко // Проблеми взаємодії мистецтва педагогіки та теорії і практики освіти. Збірник наукових статей Харківського національного університету мистецтв імені І.П. Котляревського. ‑ Вип. 35: Професія “музикант” у часопросторі: історико-культурні метаморфози. ‑ Харків: видавн. “С.А.М.”, 2012. ‑ 512 с. – C. 301 – 313.
 44. Трасибулос Ґеоргіадес – засновник мюнхенської музикологічної школи/ Аделіна Єфіменко // Українська музика : науковий часопис. – Число 3‑4 (5‑6). – Львів : Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка, 2012. ‑ С. 43‑56.
 45. Перспективи вивчення художньо-естетичних та теологічних аспектів літургічної творчості першої половини ХХ століття / Аделіна Єфіменко // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Вип. 18, в 2-х тт. ‑ Т.1. – Рівне: РДГУ, 2012. – С. 57-62.
 46. Russisches / ukrainisches / sowjetisches Kino / Adelina Yefimenko // Lexikon der Filmmusik : Personen – Sachbegriffe zu Theorie und Praxis – Genres : [Hrsg. M. Gervink, M. Bückle]. – Laaber, 2012. ‑ 9 Sp. ‑ S. 433‑437.
 47. Ілюзія казки та утопія свободи у режисерських інтерпритаціях “Фіделіо” Л. ван Бетховена та “Русалки” А. Дворжака/ Аделіна Єфіменко // Театрознавчий журнал Львівського національного університету ім. Івана Франка «Просценіум». ‑ № 2-3 (30-31). ‑ Львів, 2011. – С. 71‑80. http://old.kultart.lnu.edu.ua/Proscaenium/2011_2-3_30-31/Efimenko.pdf
 48. Тенденції розвитку музичного гештальту католицької меси у першій половині ХХ століття (на прикладі творчості австро-німецьких церковних композиторів) / Аделіна Єфіменко // Українське музикознавство: науково-методичний збірник. ‑ Вип. 37. ‑ К. : НМАУ ім.П.І.Чайковського, 2011. – C.89‑103.
 49. Равель, Цемлінський і режисер Ґжегош Яжина про світовідчуття «маленької» людини на сцені Баварської національної опери / Аделіна Єфіменко  // Українська музика : науковий часопис. – Число 2. – Львів : Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка. 2011. – С. 168‑176.
 50. Релігійні аспекти постмодерну в теології: витоки, впливи, перспективи сучасної літургійної практики / Аделіна Єфіменко // Київське музикознавство : Культурологія та мистецтвозн. : [зб. статей]. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 51‑59.
 51. Літургійний жанр як інтеракція: контекст сучасної композиторської творчості / Аделіна Єфіменко // Науковий вісник НМАУ імені П. І. Чайковського : Духовна культура України : традиції та сучасність: [зб. статей]. – Київ, 2010. – Вип. 85. – С. 347‑361.
 52. Вольфганг Рим в интерьере Баварской государственной оперы/ Аделіна Єфіменко // Сучасний оперний театр і проблеми оперознавства. Науковий вісник Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського. Збірка статей, присвячена М.Р. Черкашиній-Губаренко. Вип 89. – Київ, 2010. – С. 296‑310.
 53. Динаміка літургійного змісту в екуменічній літургії Ніколауса Брасса у контексті фестивалю європейської церковної музики. / Аделіна Єфіменко // Українське музикознавство. Науково-методичний збірник. Вип. 36. – Київ, 2010. – С. 201‑212.
 54. З історії каноноутворення римо-латинської католицької меси / Аделіна Єфіменко // Музикознавчі студії. Збірник наукових праць Волинського національного університету імені Лесі Українки та Національної музіичної академії України ім. П.І. Чайковського. ‑ Вип. 3. – Луцьк: Вежа, 2009. – С. 121‑131.
 55. Особливості естетичної та символічної інтеракції у літургійних жанрах. / Аделіна Єфіменко // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучастності: збірка наукових праць Київського національного лінгвістичного університету. ‑ Вип. 22. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2008. – С. 397‑405.
 56. Меса Ігоря Стравінського: тенденції відновлення функцій літургійного жанру / Аделіна Єфіменко // Ігор Стравінський: дискурс творчості (до 125-річчя з дня народження). Музикознавчі студії. Збірник наукових праць. Видавництво «Вежа» Волинського національного університету імені Лесі Українки. Луцьк,2008. – Вип. 2. ‑ С. 101‑111.
 57. Концепция времени в сакральных жанрах конца ХХ – начала ХХI століття / Аделіна Єфіменко // Київське музикознавство: збірка статтей Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського та Київського інституту музики ім. Глієра. – Київ,2009. – Вип. 30. ‑ С. 163‑172.
 58. Muzycne dialogi pianistiki kameralnej i muzyki wokalnej ukrainskich kompozytorow widziane w aspekcie retrospektywy. / Musikalische Dialoge Kammermusikalischer Klavier- und Vokalwerke ukrainischer Komponisten unter dem retrospektive-Aspekt Muzyka fortepianova XIV. // Akademia muzyczna im. Stanislawa Moniuszki w Gdansku. Seria: Prace Specjalne 74. – Gdansk 2007. – S. 218‑231.
 59. Особливості реформи церковного співу та системи музичної освіти Олексія Львова. / Аделіна Єфіменко // Актуальні філософськи та культурологічні проблеми сучасності. Зб. наук. праць. Видавництво Київського національного лінгвістичного університету. – Київ,2007. – С. 210‑216
 60. Совершенство формы музыкального произведения как явление вечного / Аделіна Єфіменко // Київське музикознавство: Культурологія та мистецтвознавство. Зб. статей. Вип. 25. Видавництво Київського державного вищого музичного училища ім. Р.М. Глієра. – Київ,2007. – С. 3‑14.
 61. Сучасне трактування служби Mariae Himmelfahrt в “Introitus” Манфреда Новака/ Аделіна Єфіменко // Калофонія: Науковий збірник з історії церковної монодії та гімнографії, число 3. Видавництво Українського Католицького Університету. – Львів,2006. – С. 77‑85.
 62. Метафора сети в смыслообразовании экуменической литургии Николауса Брасса/ Аделіна Єфіменко // Смислові засади музичної творчості: зб. наук. статей. ‑ Вип. 59. ‑ Київ,Науковий Вісник НМАУ, 2006. – С. 149‑155.
 63. Барокова опера на сцені національного оперного театру Ґамбурга в контексті парадоксів постмодерного мислення/ Аделіна Єфіменко // Київське мизикознавство. Науково-методичний збірник «Культурологія та мистецтвознавство»: Вип. 20. – Київ,2006. – С. 37‑47.
 64. Інтегрування барокового тексту в сучасний/ Аделіна Єфіменко // Художні та наукові картини світу ХХ століття. Колективна монографія на честь 110-ї річниці народження Максима Рильського. Вип. 2. Видавництво Національної Академії Наук України та Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ,2006. – С. 70‑76.
 65. Використання практичного досвіду концертної діяльності в курсі музично-теоретичних дисциплін/ Аделіна Єфіменко // Проблеми педагогічних технологій. Зб. наук. праць, Вип. 1 (31). Вид. “Вежа” ВДУ ім. Лесі Українки. -Луцьк,2006. -С. 11‑18.
 66. Творчість Володимира Рунчака в аспекті феномена гри/ Аделіна Єфіменко // Вісник Державної Академії керівних кадрів культури і мистецтв. Щоквартальний науковий журнал, №1, 2006. – Київ: Видавництво «Міленіум», 2006. – С. 38‑42.
 67. Параллелі духовного контінууму двох геніїв/ Аделіна Єфіменко // Українське музикознавство. Науково-методичний збірник. ‑ Вип. 34. – Київ: Видавництво НМАУ імені П.І. Чайковського, 2005. – С. 193‑211.
 68. Григоріанський хорал та вектори його вивчення / Аделіна Єфіменко // Мистецтвознавчі Записки: зб. наук. праць. ‑ Київ: Видавництво «Міленіум», 2005. – Вип. 8. – С. 28‑37.
 69. Типи ігрових структур у творах В. Рунчака/ Аделіна Єфіменко // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності. Альманах. ‑ Вип.16. – Київ: Видавничий центр КНАУ,2005. – С. 145‑150.
 70. Духовні тексти минулого у сучасній композиторській творчості/ Аделіна Єфіменко // Зб. наук. праць «Українська культура: минуле, сучасність, шляхи розвитку». ‑ Вип. 10. –. – Рівне: Видавництво державного Рівненського гуманістичного університету,2005. – С. 68‑72.
 71. Інтернаціональний феномен середньовічного хоралу: романський та германський діалекти / Аделіна Єфіменко // Зб. Наукових праць „Теоретичні та практичні проблеми культурології“. ‑ Вип. ХХІ. – Мелітополь:Видавництво Мелітопольського державного педагогічного університету, 2005.– С. 49‑55.
 72. Духовна спадщина Антоніна Дворжака в контексті ідеї нової літургійної музики університету / Аделіна Єфіменко // Наукові записки Тернопільського педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка та Національної музичної Академії України ім. П.І. Чайковського. Серія «Мистецтвознавство», Вип. 3 (15). – Тернопіль, 2005.– С. 2‑8.
 73. Феномен релігійності Мессіана/ Аделіна Єфіменко // Збірка наукових праць. Видавництво Рівненського гуманітарного університета. – Рівне,2005. – С. 88-93.
 74. Сучасна концепція сакрального у літургічному мотеті “Lux aeterna” Джеффрей Філліпса/ Аделіна Єфіменко // Науковий Вісник Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського. Вип.36. – Київ,2005.– C. 67‑76.
 75. Целостность сакрального в современных рецепциях старинной монодии/ Аделіна Єфіменко // Науковий Вісник Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського:„Питання організації художньої цілісності музичного твору“. ‑ Вип.36. – Київ,2005.– С. 101‑107.
 76. Еволюція ідеї «нової церковної музики»: від романтизму до сучасності/ Аделіна Єфіменко// Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності. Зб. наукових праць. ‑ Вип. 15. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2005.– С. 239‑244.
 77. Стильові ретроспекції в творчості Віктора Тиможинського/ Аделіна Єфіменко // Вісник Львівського університету. ‑ Вип. 4. – Львів: Видавництво Львівського національного університету імені Івана Франка,2004. – С. 86‑94.
 78. Вольфганг Амадей Моцарт та Дмитро Бортнянський: художньо-філософські та стильові паралелі/ Аделіна Єфіменко // Записки Наукового товариства імені Тараса Шевченка. Том CCXLVII. Праці музикознавчої комісії. – Львів,2004. – С. 185‑198.
 79. Культура музичного побуту німецького міста та її вплив на формування художньої особистості Й.С. Баха/ Аделіна Єфіменко // Зб. статей. Філософія. ‑ Вип. 2. – Луцьк: Видавництво “Вежа” Волинського державного університету імені Лесі Українки, 2005. – С. 194‑200.
 80. Формування змістовного комплексу реквієму на основі канонічного латинського тексту/ Аделіна Єфіменко // Семантичні аспекти слова в музичному творі: зб. статей. -Київ:Видавництво НМАУ ім. П.І. Чайковського 2003. -С. 81‑90.
 81. Особливості жанру романтичного реквієму в контексті релігійних та естетичних поглядів Г.Ф. Гегеля/ Аделіна Єфіменко // Філософія Г.Ф. Гегеля та сучасність: зб. наук. праць. – Львів: Вид. ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. -С. 160‑165.
 82. Хорали в творчості Й.С. Баха в аспекті синтезу християнської та народнопісенної культур / Аделіна Єфіменко // Християнські цінності: історія і погляд у третє тисячоліття. Наукові записки. Т. VI. Вид. НУ “Острозька Академія”. -Острог,2002. -С.473-479.
 83. Реквием-Кадиш Е. Станковича: взгляд современника на вечную проблему/ Аделіна Єфіменко // Музичний ландшафт України (регіони, школи, індивідуальності). Зб. наук. праць. -Суми,Вид. ДПУ імі А.С. Макаренко, 2000. -С. 53‑61.
 84. Й.С. Бах. Прелюдія і фуга c-moll (1 том ДТК): до проблеми аналізу музичного тексту/ Аделіна Єфіменко // Проблеми педагогічних технологій. Зб. наук. праць. ‑ Вип. 4. -Луцьк: Вид. “Вежа” ВДУ ім. Лесі Українки 2000. -С. 10‑14.
 85. “Реквієм Миньоні” Роберта Шумана крізь індивідуально-романтичний погляд на дилему життя та смерті / Аделіна Єфіменко // Записки Наукового товариства ім. Тараса Шевченка. Праці музикознавчої комісії, Том ССХХХІІ. -Львів,1996‑1998. -С. 99‑112.
 86. Романтичний реквієм в аспекті трактування теми смерті: до постановки проблеми / Аделіна Єфіменко // Науковий Вісник ВДУ: Серія Мистецтвознавство: № 11. ‑ Луцьк: Вид. “Вежа” ВДУ ім. Лесі Українки, 1997. -С. 51‑54.

IV.  Методичні публікації

 1. Робоча навчальна програма спецкурсу «Musica sacra Західної Європи ХХ століття» для студентів напряму 6.020204 «Музичне мистецтво» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»; Національний Волинський університет імені Лесі Українки / Аделіна Єфіменко. – Луцьк : Вежа, – 2011. – 31 с.
 2. Методичні рекомендації «Магістерська робота» для студентів спеціальності 8.020207 «Музична педагогіка і виховання» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». Видавництво “Вежа” Національного Волинського університету імені Лесі Українки. – Луцьк,2008. – 18 с.
 3. Навчальна програма спецкурсу «Сучасна музика України» для студентів спеціальності 7.020207 «Музична педагогіка і виховання» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст». Видавництво «Волинська книга». – Луцьк,2006. – 15 с.
 4. Методичні рекомендації «Музична інтерпретація. Завдання комплексного підсумкового контролю» для студентів напряму 0202 «Мистецтво» спеціальності 7.020207 «Музична педагогіка і виховання». // Видавництво “Вежа” Волинського державного університету імені Лесі Українки. – Луцьк,2006. – 34 с.
 5. Навчальна програма спецкурсу «Музична інтерпретація» для підготовки спеціалістів та магістрів напряму 0202 «Мистецтво». // Видавництво “Вежа” Волинського державного університету імені Лесі Українки. – Луцьк,2005. – 15 с.
 6. Навчальна програма спецкурсу «Аналіз музичних творів» для підготовки спеціалістів та магістрів напряму 0202 «Мистецтво». // Видавництво “Вежа” Волинського державного університету імені Лесі Українки. – Луцьк,2005. – 12 с. 
 7. Навчальна програма спецкурсу «Сучасна гармонія» для підготовки спеціалістів та магістрів напряму 0202 «Мистецтво». // Видавництво “Вежа” Волинського державного університету імені Лесі Українки. – Луцьк,2005 – 12 с.
 8. Програма вступного випробування з музичного інструменту, сольфеджіо, теорії та музичної літератури. Видавництво “Вежа” Волинського державного університету. – Луцьк,2002. – 13 с.
 9. Методичні рекомендації для проведення  контролю та критеріїв оцінювання знань студентів інституту мистецтв Волинського державного університету ім.. Лесі Українки з музично-теоретичних дисциплін та історії музики. Видавництво “Вежа” Волинського державного університету. – Луцьк,2002. – 26 с.
 10. Методичні рекомендації для проведення семінарських курсів з історії музики: творчий портрет композитора в контексті епохи (на прикладі Г.Ф. Генделя). Видавництво “Вежа” Волинського державного університету. – Луцьк,2001. – 12 с.
 11. Програма й завдання для вступників. Музичний інструмент, Сольфеджіо, теорія та музична література. Видавництво “Вежа” Волинського державного університету. – Луцьк,2000. – 13 с.
 12. Реквієм Моцарта: жанр, драматургія, концепція (методичний посібник, рекомендований для студентів з курсу “історія західноєвропейської музики”). – Видання методичного кабінету при управлінні культури Волинської облдержадміністрації. – Луцьк,1996 – 19 с.