Історичні витоки кафедри історії музики

Початки систематичного вивчення музично-історичних дисциплін сягають початку ХХ ст. 1912 року відомий дослідник давньої польської музики, музичний етнограф та педагог Адольф Хибінський  приїжджає до Львова з метою організувати кафедру музикології у Львівському університеті. Завдяки його діяльності та діяльності сформованої ним кафедри у першій третині XXстоліття у Львові cформувалася потужна музикологічна школа, котра, спираючись на здобутки європейського історичного музикознавства, готувала високопрофесійних науковців у галузі музикознавства. Результатом її активної діяльності, що тривала майже 30 років, було виховання цілого сузір’я музикологів європейського рівня.

В створеній у 1940 р. на основі чотирьох навчальних музичних закладів Львівській державній консерваторії ім. М. Лисенка була відкрита кафедра історії музики. Її очолив Адольф Хибінський, а першими членами кафедри були Василь Витвицький, Зеновій Лисько, Борис Кудрик, Стефанія Лобачевська, Марія Щепанська, Зофія Лісса. Серед організаційних завдань, що стояли перед кафедрою, першочерговими були розгляд і затвердження плану наукової роботи членів кафедри та забезпечення матеріальної бази навчального процесу.

Коротка довідка про післявоєнних завідуючих кафедрою:

 • Станіслав Пилипович Людкевич (1879 – 1979) – завідував об’єднаною кафедрою історії, теорії музики та композиції з 1944 до 1966 р.
 • Роман Аполонович Сімович (1906 – 1984) – завідував кафедрою історії, теорії музики та композиції з 1966 до 1972 р.
 • Професор Арсеній Миколайович Котляревський (1910 – 1994) – працював у Львівській консерваторії ім. М.Лисенка з 1951 до 1960 р., завідував кафедрою історії музики в 1953 – 57 р., рівночасно будучи проректором. Учень Р.І.Грубера в та І.А.Браудо по класу органу Ленінградській консерваторії ім. М.А.Римського-Корсакова. Викладав історію зарубіжної музики. Основна сфера наукових інтересів – музика доби бароко, якій присвячені його опубліковані в 1938 р. праці “Магніфікат Й.С.Баха” та “Іуда Маккавей Г.Ф.Генделя”. Крім того, яскраво проявив себе як концертний виконавець-органіст. Серед його учнів – доктор мистецтвознавства Стефанія Павлишин.
 • Кандидатка філософських наук, професорка кафедри Любов Олексіївна Баб’юк  (1922 – 2015) – завідувала кафедрою історії музики з 1972 до 1986 р. Учениця О.М. Лисенка у Львівській державній консерваторії ім.М.В.Лисенка та Ф.Ф.Єневича (аспірантура при Київському університеті ім. Т.Шевченка). Викладала естетику та історію зарубіжної музики. Кандидатська дисертація – “Питання соціалістичного змісту і національної форми у радянському мистецтві” (1955). В центрі її наукових зацікавлень були проблеми національних особливостей української музики, розвиток музикознавства в Галичині, а також творчість західноукраїнських композиторів і виконавців ХІХ – ХХ ст.
 • Ярема Васильович Якуб’як (1942 – 2002) – завідував кафедрою історії музики з 1986 до 1991 р.

На кафедрах, на основі яких утворилась кафедра історії музики, після відновлення діяльності консерваторії в 1944 р. працювали і створювали у різні періоди свої музично-історичні школи яскраві наукові особистості:

 • Докторка мистецтвознавства професорка Стефанія Стефанівна Павлишин (1930 – 2021). Навчалась у А.М.Котляревського у Львівській державній консерваторії ім. М.В.Лисенка та П.О.Козицького (аспірантура при Київській державній консерваторії ім. П.І.Чайковського). Працювала з 1955 до 1985 р. З 2002 р. працює на посаді професора кафедри композиції (курс “Проблеми сучасної композиторської техніки”). Викладала історію зарубіжної музики, української музики,  музики народів СРСР. Її стараннями був впроваджений курс семінару сучасної музики для студентів теоретико-композиторського факультету. В 1950-х – 1960-х роках керувала роботою Студентського наукового товариства, інспіруючи ряд важливих науково-творчих акцій, зокрема постановки “Історії солдата” І.Стравинського та “Коронації Поппеї” К.Монтеверді. Вона одна з перших у країні досліджувала проблеми західної музики ХХ ст., в тому числі авангарду, а також стильові напрямки української музичної культури, автор 20 монографій з історії зарубіжної і української музики, сотень статей. Кандидатська дисертація – “Творчість Д.В.Січинського” (1955). Докторська дисертація – “Тенденції розвитку західної музики ХХ ст.” (1981). Серед її учнів – доктори та кандидати мистецтвознавства Алла Терещенко, Богдан Луканюк, Оксана Шевчук, Віктор Козлов, Дагмара Дувирак, Світлана Церлюк, Наталія Швець-Савицька.
 • Кандидатка мистецтвознавства доцентка Марія Леонтіївна Білинська(1912 – 1996). Навчалась у Адольфа Хибінського в Львівському університеті як музикознавець, паралельно закінчила філологічний факультет того ж університету по фаху “германістика”. Працювала на кафедрі в 1948 – 1954 роках. Викладала історію української музики, методику викладання музичної літератури, німецьку мову, була завідуючою кафедри іноземної мови (1954 – 1964). Кандидатська дисертація – “Сидір Воробкевич. Життя і музична творчість” (1968).
 • Доктор мистецтвознавства професор Юрій Павлович Ясіновський (нар. 1944 р.). Працював на кафедрі в 1974 – 2000 р.
 • Кандидатка мистецтвознавства доцентка Дагмара Андріївна Дувирак (нар. 1952 р., працювала з 1989 до 1996 р.). Учениця С.С.Павлишин та Л.О.Баб’юк у Львівській державній консерваторії ім. М.В.Лисенка, О.М.Костюка (аспірантура при Інституті мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Рильського Академії Наук України). З 1998 р. – викладач приватної школи Мейпл Монтесорі в Онтаріо, Канада, професор Торонтонського університету. Викладала історію української музики, семінар сучасної музики, історію зарубіжної музики.
 • Докторка мистецтвознавства, професорка Наталя Владиславівна Швець-Савицька (1955-2015). Учениця С.С.Павлишин у Львівській державній консерваторії ім. М.В.Лисенка, Л.С.Данько (аспірантура при Ленінградській державній консерваторії ім. М.А.Римського-Корсакова). Працювала у 1978-2015 рр.Викладалазагальну історію музики, оперну драматургію, семінар сучасної музики, спеціалізацію. Кандидатська дисертація – “Стильові тенденції розвитку української симфонічної музики (на прикладі камерної симфонії)” (1984). Докторська дисертація “Проблеми пізнього періоду в композиторській творчості” (2008). Напрямок наукових досліджень – розвиток жанрів у сучасній музиці, діяльність українських виконавців, проблеми музичних стилів. Вела активну критичну діяльність, рецензувала концерти та мистецькі акції у Львові. Серед її випускників – доктор мистецтвознавства Аделіна Єфіменко, кандидати мистецтвознавства Олександра Ланцута, Наталія Туровська.
 • Кандидатка мистецтвознавства, доцентка Любомира Володимирівна Яросевич(1924-2008). Учениця Й.З.Волинського у Львівській державній консерваторії ім. М.В.Лисенка, В.Д.Довженка (аспірантура при Інституті мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Рильського Академії Наук України).  Працювала в 1974 – 2008 рр. Викладала історію української музики, музичну критику, оперну драматургію, спеціалізацію. Кандидатська дисертація – “Леся Українка і музика (музика поезії, поезія в музиці” (1972). Напрямок наукових досліджень – історія української музики, зв’язки музики і літератури, особливо поезії Лесі Українки та музики, вокальне виконавство, україніка в діаспорі. Серед її випускників – кандидати мистецтвознавства Н.Толошняк, І.Чоловська-Полякова.
 • Кандидат мистецтвознавства доцент Роман Степанович Стельмащук (1965-2015). Учень Д.А.Дувирак у Львівській державній консерваторії ім. М.В.Лисенка, Б.М.Фільц (аспірантура при Інституті мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Рильського Національної Академії Наук України). Працював в 1997-2015 рр. Викладав історію зарубіжної музики, музичну літературу, історію естрадних стилів. Напрямок наукових досліджень – сучасна українська музика та її композиційні техніки, зарубіжний авангард в музиці, мультимистецькі явища в сучасній культурі. Кандидатська дисертація – “Нові композиторські техніки в творчості львівських мистців міжвоєнного двадцятиріччя” (2003). Бере активну участь в здійсненні мистецьких проектів та проведенні музичних фестивалів (зокрема Міжнародного фестивалю сучасної музики “Контрасти”) у Львові засновник ансамблю A cappella Leopolis та Фестивалю давньої музики у Львові.

Крім того, на кафедрі в різні періоди працювали членкиня-кореспондентка Національної академії мистецтв України, докторка мистецтвознавства, професорка Ала Костянтинівна Терещенко,член-кореспондент Національної академії мистецтв України, доктор мистецтвознавства, професор Михайло Євстахійович Станкевич, докторка мистецтвознавства професорка Олександра Сергіївна Цалай-Якименко, кандидат мистецтвознавства доцент Йосип Зельманович Волинський, викладачі та старші викладачі Фанелія Мойсеєвна Долгова, Віра Володимирівна Волкова, Тамара Євгенівна Коноварт та Лілія Арсенівна Дзюпина, вели окремі предмети кандидатка мистецтвознавства професорка Тамара Франківна Гнатів, кандидатка мистецтвознавства Ірина Миколаївна Федорчук, кандидатка мистецтвознавства Ольга Павлівна Осадця, Любов Олексіївна Козак, Оксана Романівна Паламарчук, Надія Михайлівна Масляк, Наталя Іванівна Самотос.