Основні наукові публікації

 1. Назар-Шевчук Л. Розвиток української музичної освіти та виховання в Галичині першої половини ХХ століття // MusicaGaliciana. t.V.Rzeszow, WWSP, 2000.
 2. Назар-Шевчук Л. Хорові твори Василя Барвінського // Барвінський Василь. Хорові твори [Редактор- упорядник Л.Назар]. Тернопіль: АСТОН, 2000. 
 3. Назар-Шевчук Л. Творчий портрет та слово про романси Г.Мартиненко // Г.Мартиненко «Сміються, плачуть солов’ї». Пісні та романси на слова Олександра Олеся та Ліни Костенко. Львів: «Спів Митуси», 1999.
 4. Назар-Шевчук Л. Передмова до нотного видання «Коляди для скрипки» –  Скрипковий колядничок. Львів, 1999. 
 5. Назар-Шевчук Л. Обробки народних пісень для сольного співу В. Барвінського // Василь Барвінський. Статті та матеріали. Збірник наук. статей. Дрогобич: Відродження, 2000.
 6. Назар-Шевчук Л. Витоки та становлення релігійної свідомості митця на прикладі В. Барвінського // Вісник ЛНУ ім. І. Франка. Вип. 2. Львів, 2002.
 7. Назар-Шевчук Л. «Голосом взиваю до Господа…» Про викладання музики в загальноосвітній школі// «Основа», Львів, 2002, №12 (145)
 8. Назар-Шевчук Л. Три неопубліковані прелюдії В. Барвінського // Василь Барвінський в контексті європейської музичної культури. Статті та матеріали. Тернопіль: Астон, 2003.
 9. Назар-Шевчук Л. Слово про Василя Безкоровайного: Життєпис. Творчість. «Українські думки» для скрипки і фортепіано // В. Безкоровайний. Українські думки для скрипки і фортепіано. Сімферополь: Доля, 2004.
 10. Назар-Шевчук Л. Штрихи до творчого портрету В. Барвінського // Формування творчої особистості в інформаційному просторі сучасної культури. Сімферополь-Харків, 2005.
 11. Назар-Шевчук Л., Кобрин Н., Шевчук С. Джерела спеціальної професійної музичної освіти у Львові в першій половині ХІХ століття // Матеріали  Всеукраїнської науково-методичної конференції викладачів середніх спеціальних музичних шкіл “Формування творчої особистості в інформаційному просторі сучасної культури”, Харків, 24-25 березня 2005.
 12. Назар-Шевчук Л. Твори В. Барвінського у світовому музичному виконавстві (проблема акціональності) // Виконавсько-педагогічні принципи Василя Барвінського та його послідовників як складова частина Львівської піаністичної школи. Львів, 2006.
 13. Назар-Шевчук Л. Передмова // Юрій Созанський: Спогади. Матеріали. Дослідження. [Редактор-упорядник Л. Назар-Шевчук], Львів: Видавництво «Сполом», 2006.
 14. Назар-Шевчук Л. Жанр прелюдії в інструментальній музиці: навчально-методичний посібник. Львів: Сполом, 2006.
 15. Назар-Шевчук Л. Життєпис Юрія Созанського // Юрій Созанський: Спогади. Матеріали. Дослідження. [Редактор-упорядник Л. Назар-Шевчук], Львів: Видавництво «Сполом», 2006.
 16. Назар-Шевчук Л. Творчий портрет М.Скорика // «Мистецтво і освіта». Київ, 2006, № 4.
 17. Назар-Шевчук Л. Адаптація творчості В. Барвінського середньою професійною музичною освітою // Актуалізація методичного досвіду та наукових пошуків. Львів, 2006.
 18. Назар-Шевчук Л. Чернівецький симфонічний // «Музика» Київ, 2006, березень-квітень №2 (355).
 19. Назар-Шевчук Л. Риси українського менталітету в творчості В.Барвінського. Спостереження перше: феномен природи // Мистецтвознавчі записки: Зб. наук. праць. Вип. 9. Київ: Міленіум, 2006.
 20. Назар-Шевчук Л. Спостереження над стилем В. Барвінського. Первні творчої особистості як культурологічного феномену: аутентичний первень // Мистецтвознавство України: Зб.наук.пр. Київ, 2006. Вип. 6-7. 
 21. Назар-Шевчук Л. Світовий резонанс музики В. Барвінського // Музикознавчі студії. Наукові збірки ЛНМА ім. М. Лисенка. Вип. 16, Львів: Сполом, 2007.
 22. Назар-Шевчук Л. Фортепіанна творчість В. Барвінського // Формування творчої особистості в інформаційному просторі сучасної культури. Харків, 2007.
 23. Назар-Шевчук Л. Передмова. // Н. Кобрин. Стрілецькі пісні літературного походження: витоки та особливості жанру. Львів, Видавництво «Сполом», 2007.
 24. Назар-Шевчук Л. «Молоді таланти України». З нагоди десятиліття заснування благодійного фонду «Метроном» [Буклет]. Львів, 2007.
 25. Назар-Шевчук Л. «Мойсей» – oropronobis -ораторія М.Волинського. Львів, «Каменяр» 2007.
 26. Назар-Шевчук Л. Стильові виміри творчості Василя Барвінського. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво. Рукопис. ЛНМА імені М. В. Лисенка, Львів Львів, 2008.
 27. Назар-Шевчук Л. Стильові виміри  творчості Василя Барвінського. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво. ЛНМА імені М. В. Лисенка, Львів, 2008.
 28. Назар-Шевчук Л. Комплементарний характер діяльності В. Барвінського // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Історія становлення та перспективи розвитку музичного мистецтва в контексті національної культури», Рівне, РДГУ, 2008.
 29. Назар-Шевчук Л. Про Юрія Созанського та його працю «Музична семіотика» // Созанський Ю. Музична семіотика [редактор-упорядник Назар Л. Й.], Львів: Видавництво «Сполом», 2008.
 30. Назар-Шевчук Л. Особливості обробок народних пісень для сольного співу В. Барвінського // Василь Барвінський у дослідженнях та матеріалах. Дрогобич: Посвіт, 2008.
 31. Назар-Шевчук Л. Феномен Василя Барвінського //«Музика», Київ, 2008, №3 
 32. Назар-Шевчук Л. Первні творчої особистості як культурологічного феномену: аутентичний первень на прикладі творчості В. Барвінського // Василь Барвінський у дослідженнях та матеріалах. Дрогобич: Посвіт, 2008.
 33. Назар-Шевчук Л. Художньо-естетичні напрямки ХХ ст. в творчості В. Барвінського в контексті епохи модернізму // Вісник ДДПУ ім. М. Драгоманова. Дрогобич: Посвіт, 2009.
 34. Назар-Шевчук Л. Інструментальні жанри вокального походження: навчально-методичний посібник. Львів: Сполом, 2009.
 35. Назар-Шевчук Л. «У народу й пісні є святі спільноти». Передмова та рецензія до збірки пісень «Школа – весела сім’я» І.Фіцаловича // І. Фіцалович. Школа – весела сім’я.Івано-Франківськ: ОІППО, 2009.
 36. Назар-Шевчук Л. Прелюдії В.Барвінського в контексті його фортепіанної творчості: науково-методична розробка. Львів: Видавництво «Сполом» 2009.
 37. Назар-Шевчук Л. Передмова // М.Антків, Ю.Міщук. Триголосне сольфеджіо: навчальний посібник-хрестоматія. Львів, 2009. 
 38. Назар-Шевчук Л. Львівська середня спеціальна музична школа-інтернат ім. С. Крушельницької. Науково-популярне видання. Львів: «Афіша», 2010.
 39. Назар-Шевчук Л. Вступне слово // Коляди для духового ансамблю. Нотне видання. Львів, 2010.
 40. Назар-Шевчук Л. Барвінськіана Стефанії Павлишин і не тільки… // Syntagma musicum. Збірка наукових статей та спогадів на пошану Стефанії Павлишин. Львів, Сполом, 2011.
 41. Назар-Шевчук Л. Доля єдиного Концетру для скрипки з оркестром Ре-мажор Л. ван Бетговена // Музичні вечори Л. ван Бетговена. Львів, 2011. 
 42. Назар-Шевчук Л. «Natur und Mensch» Л. Ван Бетговена у «Пасторальній» Симфонії №6 // Музичні вечори Л. ван Бетговена. Львів, 2011; 
 43. Назар-Шевчук Л. П`ять Фортепіанних концертів Л. Ван Бетговена — п“ять шедеврів // Музичні вечори Л. ван Бетговена. Львів, 2011.
 44. Назар-Шевчук Л. Диригент Роман Сімович // Міжнародний Фестиваль Диригентського Мистецтва «Пам’яті М.Колесси» [Редактор-упорядник Л. Назар], Львів, 2011.
 45. Назар-Шевчук Л. «Патетична поема» Р. Сімовича // Міжнародний Фестиваль Диригентського Мистецтва «Пам’яті М.Колесси» [Редактор-упорядник Л. Назар], Львів, 2011.
 46. Назар-Шевчук Л. Еріх Корнгольд. Концерт для скрипки з оркестром // Міжнародний Фестиваль Диригентського Мистецтва «Пам’яті М.Колесси» [Редактор-упорядник Л. Назар], Львів, 2011.
 47. Назар-Шевчук Л. Симфонія ре-мінор Сезара Франка // Міжнародний Фестиваль Диригентського Мистецтва «Пам’яті М.Колесси» [Редактор-упорядник Л. Назар], Львів, 2011.
 48. Назар-Шевчук Л. Георг Фрідріх Гендель. Кончерто гроссо №5 // Міжнародний Фестиваль Диригентського Мистецтва «Пам’яті М.Колесси» [Редактор-упорядник Л. Назар], Львів, 2011.
 49. Назар-Шевчук Л. «Проста симфонія» Б. Бріттена // Міжнародний Фестиваль Диригентського Мистецтва «Пам’яті М.Колесси» [Редактор-упорядник Л. Назар], Львів, 2011.
 50. Назар-Шевчук Л. Д. Шостаковіч. Симфонія № 14 для сопрано, басу та камерного оркестру ор.35 // Міжнародний Фестиваль Диригентського Мистецтва «Пам’яті М.Колесси» [Редактор-упорядник Л. Назар], Львів, 2011
 51. Назар-Шевчук Л. Марія Чайковська — видатна віолончелістка зі Львова // Міжнародний Фестиваль Диригентського Мистецтва «Пам’яті М.Колесси» [Редактор-упорядник Л. Назар], Львів, 2011.
 52. Назар-Шевчук Л. Концерт для віолончелі з оркестром А. Дворжака // Міжнародний Фестиваль Диригентського Мистецтва «Пам’яті М.Колесси» [Редактор-упорядник Л. Назар], Львів, 2011.
 53. Назар-Шевчук Л. Йоганес Брамс і його Друга симфонія Ре-мажор ор.68 // Міжнародний Фестиваль Диригентського Мистецтва «Пам’яті М.Колесси»[Редактор-упорядник Л. Назар], Львів, 2011.
 54. Назар-Шевчук Л. Диригент Ігор Блажков (до 75-ліття з дня народження) // Міжнародний Фестиваль Диригентського Мистецтва «Пам’яті М.Колесси»[Редактор-упорядник Л. Назар], Львів, 2011.
 55. Назар-Шевчук Л. «Реквієм» Тору Такеміцу // Міжнародний Фестиваль Диригентського Мистецтва «Пам’яті М.Колесси» [Редактор-упорядник Л. Назар], Львів, 2011.
 56. Назар-Шевчук Л. Симфонія №3 «Есхатофонія» Валентина Сильвестрова // Міжнародний Фестиваль Диригентського Мистецтва «Пам’яті М.Колесси» [Редактор-упорядник Л. Назар], Львів, 2011.
 57. Назар-Шевчук Л. «Шльомо» Ернста Блоха // Міжнародний Фестиваль Диригентського Мистецтва «Пам’яті М.Колесси» [Редактор-упорядник Л. Назар], Львів, 2011.
 58. Назар-Шевчук Л. Світські моделі онтологізму в творчості В. Барвінського // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Тернопіль, 2011, №2. 
 59. Назар-Шевчук Л., Борецький В. “Маленька балада” Ф. Якименка — перший кларнетовий твір в українській музиці ХХ ст. (соавтор. В.Борецький) // Наукові збірки ЛНМА ім. М. Лисенка “Музикознавчі студії”. Вип.26. Львів: ЗУКЦ, 2012.
 60. Назар-Шевчук Л. Переломлення художньо-естетичних напрямків ХХ ст. в творчості В. Барвінського в контексті епохи модернізму // Вісник ДДПУ ім. М. Драгоманова, Дрогобич: Посвіт, 2012.
 61. Назар-Шевчук Л. Феномен Василя Барвінського // Українська музика: науковий часопис.  Львів, 2013, ч. 2 (24)
 62. Назар-Шевчук Л. Вступ // Хрестоматія для фортепіано. Твори великої і середньої форми українських композиторів XVIII — поч. XX cт.. Львів, Сполом, 2013.
 63. Назар-Шевчук Л. Чи любите В Брамса? Про юну скрипальку Марту Герегу // “Українська музична газета» № 2 від 17.02.2014.
 64. Назар-Шевчук Л., Пришляк А. Поетикальні обрії жанру кларнетово-віолончельного фортепіанного тріо Є. Станковича “Квітучий сад… і яблука, що падають у воду”  (соавтор Пришляк А) // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Тернопіль, 2014. №2.
 65. Назар-Шевчук Л. Жанр інструментальної обробки народних пісень у творчості Д. Січинського на прикладі збірника “Ще не вмерла Україна” // Українська музика: науковий часопис. Львів, 2015, число 3 (17). 
 66. Назар-Шевчук Л. Знаменні події осені 2015 року. Два покоління — два мистецькі чини: Ігор Пилатюк — Назар Пилатюк // Українська музика. Львів, 2015, число 4 (18).
 67. Назар-Шевчук Л. Нова книга до ювілею Стефанії Павлишин// Українська музика. Львів, 2015, число 4 (18).
 68. Назар-Шевчук Л. Симфонії Михайла Вербицького // Вербицький М.М. Вибрані твори: мультимедійний проект до 200-річчя від дня народження (нотне видання). Чернівці: Букрек, 2015.
 69. Назар-Шевчук Л. Роль камерно-інструментальної творчості В. Барвінського в процесі становлення та розвитку української камералістики ХХ ст. (до 125-ліття з дня народження Василя Барвінського) // Наукові збірки ЛНМА ім. М. Лисенка. Вип. 34., Львів, 2015.
 70. Назар-Шевчук Л. Глобальні проблеми камерного масштабу // Українська музика. Львів, 2016, число 3 (19);
 71. Назар-Шевчук Л. 20-ліття проекту “Духовна музика України” // Патріархат. ч. 6 (458) грудень 2016. 
 72. Назар-Шевчук Л. Камерна музика в творчості композиторів української діаспори: на шляху соборування національної музичної маєтності // Наукові збірки ЛНМА ім. М. Лисенка. Вип. 35., Львів, 2016. 
 73. Назар-Шевчук Л. Повернення творчого спадку М.Вербицького — твори для симфонічного оркестру// ЛНМА імені М. Лисенка. Львів: Видавець Т.Тетюк, 2016.
 74. Назар-Шевчук Л. Герої хорової справи: на пошану 125-ліття заснування хорового товариства “Боян” // Українська музика : науковий часопис. Львів, 2016, ч.4.
 75. Назар-Шевчук Л. Теоретикон ЛССМШІ імені Соломії Крушельницької (історіографічний дискурс). Львів, 2016.
 76. Назар-Шевчук Л. Передмова // Етюди для скрипки і фортепіано на теми українських народних танців. 1-5 класи. Львів, 2017.
 77. Назар-Шевчук Л. Інтегратвні елементи та інтерактивні технології на уроках музичної літератури у професійній музичній освіті на прикладі вивчення творчості Георга Фрідріха Генделя (частина І. Життєпис): науково-методична розробка. Львів, 2017; 
 78. Назар-Шевчук Л. Комплекс навчальних програм для середніх спеціалізованих музичних шкіл-інтернатів Міністерства культури України: Слухання музики. Музична література. Українське та Світове музичне мистецтво. Львів: Вид-во ТзОВ “Ліга-Прес”, 2017, 354 с.
 79. Назар-Шевчук Л. Соленізант альтист Дмитро Комонько: Концерт “Присвята Вчителю” // Українська музика: науковий часопис. Львів, 2017.
 80. Назар-Шевчук Л. Мелодія світлої пам’яті Юрія Антківа (70-літтю митця присвячується) // Зб. ст. Львів: Колір ПРО, 2017.
 81. Назар-Шевчук Л. Велика колядкова синтеза у Львівському оперному театрі // Паралельні видива Василя Вовкуна. Київ: НАККіМ, 2017. Т.4. 
 82. Назар-Шевчук Л. “Поклик… Одвіт… Ковчег…” Аналітичні рефлексії на ораторію Мирослава Волинського “Я тебе кличу!”,  присвячену 150-й річниці народження Митрополита Андрея Шептицького // Паралельні видива Василя Вовкуна. Київ: НАККіМ, 2017, Т.4. 
 83. Назар-Шевчук Л. Сенсаційний “Фіґаро” або Моцарт по-львівськи // Паралельні видива Василя Вовкуна. Київ: НАККіМ, 2017, Т.4.
 84. Назар-Шевчук Л. Вектори оновлення завдань і цілей музично-історичних дисциплін у спеціалізованій музичній освіті // Гуманітарні студії НАКККІМ; Київ, 2017.
 85. Nazar-Shevchuk Lilia. Vasyl Barvinskyi and Borys Kudryk: The Fate of the Musical Archives from Penitentiares and Contration Camps of Galician Composers and Political Prisoners of the Soviet Regime // Abstract Symposium EХ UMBRA IN SOLEM. Lviv: Haliciana Schola Cantorum, 2017. 
 86. Nazar-ShevchukL., Lun L.Y. National and European Tradition of Violin Music of the Chinese Composer of the 20THCentury Ma Xikong in the World Context // Topical Problems of Modern Science and Education. Warsaw: RS Global, Head of Science and Information Departament, 2017. Vol. 3.
 87. Назар-Шевчук Л. Про нову монографію Любові Кияновської “Сад пісень Івана Карабиця” // Українська музика : науковий часопис. Львів, 2017, ч. 4; 
 88. Назар-Шевчук Л. Творча сильвета режисера Василя Вовкуна в світлі універсалістських вітаїстичних відродження української культури // Львів: ЛНМА імені М.Лисенка, 2017.
 89. Назар-Шевчук Л. Симфонії Михайла Вербицького: монографія. Чернівці, «Букрек», 2018, 120 с.
 90. Nazar-Shevchuk L. Sуmphonies by Mykhaylo Verbytsky: Monograph. ISBN 978-7663-24-8. Chernivtsi: Bukrek, Ukrainskyi Kulturnyi Fond, 2018, 120 p.
 91. Назар-Шевчук Л. Провідні вектори застосування інтегративного навчання та інтерактивних технологій професійною музичною освітою (музично-історичні дисципліни) // Зб. Мат. VII Міжнародної науково-творчої конференції “Художня культура і мистецька освіта: традиції і сучасність” Київ: НАКККіМ, 2018.
 92. Назар-Шевчук Л. Методично-програмне забезпечення комплексу музично-історичних дисциплін: Слухання музики. Музична література. Українське музичне мистецтво. Світове музичне мистецтво. [Назар Л., Кобрин Н., Шевчук С., Холевінська Я., Степан О. /редакто-упорядник Лілія Назар]. ISBN 978-966-96687-2-1. Міністерство культури України, Державний науково-методичний центр змісту культурно-мистецької освіти, Львівська національна музична академія ім.М.Лисенка, середня спеціалізована музична школа-інтернат ім. С.Крушельницької. Київ: Мелосвіт, 2018, 395 c.
 93. Назар-Шевчук Л. Два музичних хрещеники Миколи Лисенка: стильовий діалог В. Барвінського та К. Шимановського // Зб. Мат. Міжнародного наукового симпозіуму “Україна-Польща: діалог культур” Київ: ІК НАМ України, 2018.
 94. Назар-Шевчук Л. Фольк-опера “Коли цвіте папороть”// USA: Ukrainian Metro News – Detroitski Novyny, n. 458 May-June 2018 – CША: Детройтські новини, ч. 458, травень-червень 2018.
 95. Назар-Шевчук Л. Новаторство камерно-інструментальної творчості С. Туркевич-Лукіянович (до 120-літньоо ювілею композиторки) // Львів: ЛНМА ім. М. Лисенка, 2018.
 96. Назар-Шевчук Л. Стильова парадигма творчості Віктора Камінського (до 65-річного ювілею композитора) // Львів: ЛНМА ім. М. Лисенка, 2018. 
 97. Назар-Шевчук Л. Новонародження опери Є. Станковича “Коли цвіте папороть” у Львові // “Музика”, Київ. № 2018.
 98. Назар-Шевчук Л. Василь Барвінський у форматі Міжнародної науково-практичної конференції у Львові // Українська музика : науковий часопис. Львів, 2018, ч. 4 (30).
 99. Назар-Шевчук Л. Символістичні тенденції в творчості Вaсиля Барвінського. Твори на слова Богдана Лепкого // Українська музика : науковий часопис. Львів, 2019, ч. 4 (30).
 100. Назар-Шевчук Л. Обрії поетики львівських “Різдвяних музичних дарунків” камерного оркестру “Академія” та камерного хору “Глорія” // Українська музика :науковий часопис. Львів, 2019, ч. 4 (30).
 101. Назар-Шевчук Л. Принципи та методи музичної арттерапії як необхідна складова педагогічної діяльності в інклюзивній мистецькій освіті // Інклюзія в мистецькій освіті: виклики, практики, перспективи: зб.мат. Київ: ДНМЦЗКМО, 2019. 
 102. Назар-Шевчук Л. Блискучий теоретичний секстет // У звуках музики свої лишили знаки: збірник статей / ред. Упор. О.Письменна. Львів: Видавець Т.Тетюк, 2019.
 103. Назар-Шевчук Л. Різдвяні музичні дарунки // Музика № 1, 2019.
 104. Назар-Шевчук Л. Національна природа вітаїзму і Василь Барвінський // Наукові збірки ЛНМА ім.М.Лисенка. Вип. 45. Музикознавчий універсум: зб. ст. Львів, 2019.
 105. Nazar-Shevchuk Lilia «Light of Awakened Dreams» // Oksana Herasymenko Light of awakened dreams Piecesforpiano. Переклад на англійську – Адріан Бігун, Орися Прокопович. Львів: Видавництво «Левада», 2019, 76 с..С. 3-15.
 106. Nazar-Shevchuk Lilia.Booklet Annotations. Тhe 28thAnniversary of Declaration of Independence of Ukraine. 2019. Ukraine Classical Musik Concert. // Ukrainian Embassy, Tokyo, Japan 2019.
 107. Назар-Шевчук Л. Оптативна вісь творчості Станіслава Людкевича – у променях українського вітаїзму // Зб.статей на пошану Ст. Людкевича. Львів, ГМТ, 2020.
 108. Назар Л. Рецензія на нотне видання: Албул Олександр. Колядує вся родина. Різдвяні пісні.ISBN 978-617-501-133-1. Ужгород: ТОВ «ІВА», 2018. 32 с. // Українська музика : науковий часопис. 2020, число 1(35), C. 123-124.
 109. Назар Л. Рецензія на: Співаник українського вояка. Під ред. Б. Якимовича. Вид. 2, випр. і доп. Львів, 2019. 306 с. Серія “Бібліотека українського воїна” // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету імені І. Франка. Випуск 21. ISSN 2078-6077 Львів, 2020. С. 381-386.
 110. Назар Л. Інтегративні елементи та інтерактивні технології у комплексі  предметів музично-історичного циклу // Українська музика : науковий часопис. 2020, число 2 (36).
 111. Назар Л. Роль і функції застосування теоретичних знань у циклі музично-історичних дисципцін: до питання внутрішньоінтеграційних процесів у проекції комплексної методології // Тези П’ятої Всеукраїнської науково-методичної конференції “Актуальні питання викладання музично-теоретичних дисциплін” 20.02.2020. Кафедра теорії музики ЛНМА ім. м. Лисенка, Львів, 2020.
 112. Назар Л. Й. Первістки вітаїзму в галицькій музиці першої половини ХХ століття (на прикладі творчого дуумвірату Станіслава Людкевича та Василя Барвінського) // Тези Четвертої Міжнародної науково-практичної конференції «Україна. Європа. Світ. Історія та імена в культурно-мистецьких рефлексіях». Національна музична академія України імені П. І. Чайковського. 5–6 листопада 2020 року. Київ, 2020, С. 120-124.
 113. Назар Л. Й. Передмова. Василь Барвінський // Буклет авторської програми Н. Половинки “Барвінський: повернення в Україну”. Львів, 2020.
 114. Назар Л. Доля композитора Бориса Кудрика.Передмова до нотного Видання: Борис Кудрик. Симфонія Es-dur. Чернівці, БУКРек, 2020, С. 3-5.