Остап Мануляк

Остап Мануляк – український композитор, виконавець, лектор, куратор та ініціатор мистецьких проєктів. Кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри композиції Львівської національної музичної академії імені М.В.Лисенка.

Народився у Львові 1983 року. Навчався як композитор у Львівській державній музичній академії імені Миколи Лисенка (клас композиції Віктора Камінського, клас інструментування Мирослава Скорика, клас поліфонії Богдани Фроляк). Двічі стипендіат програми Gaude Polonia. У 2006 навчався композиції у Краківській музичній академії у Збіґнєва Буярського а у 2011 стажувався у Студії електроакустичної музики (SME) Краківської музичної академії під керівництвом Марека Холонєвського. Також брав участь у численних майстеркласах нової музики (COURSE, UKHO) під керівництвом таких відомих композиторів як: Семюел Андреєв (Канада), Карола Баукхольт (Німеччина), Стефано Джервазоні (Італія), Сергій Пілютіков (Україна), Боґуслав Шеффер (Польща), Ґерхард Штеблєр (Німеччина) та ін. У 2018-19 році, як стипендіат Програми Фулбрайта, реалізовував свій проект у Центрі комп’ютерних досліджень музики та акустики Стенфордського Університету (Каліфорнія, США).

У 2010 році отримав Премію імені Левка Ревуцького у сфері композиції. У 2020 році отримав Премію імені Миколи Леонтовича за хорові твори а у 2021 році Премію імені Станіслава Людкевича за камерно-інструментальну творчість 2018 — 2021 років. Лауреат Міжнародного композиторського конкурсу імені Мирослава Скорика нагороджений спеціальною премією Оани та Сімона Камартінів (Швейцарія) за твір “Монолог/Діалог/Полілог” для контрабасу та симфонічного оркестру (2023).

Є співзасновником Мистецького об’єднання НУРТ, куратором Фестивалю електроакустичної музики VOX ELECTRONICA, співкуратором Фстивалю аудіовізуального мистецтва ТЕТРАМАТИКА, керівником Експериментальної освітньої лабораторії/студії електроакустичної музики (EESEM) при Львівській національній музичній академії імені М.В.Лисенка та членом правління Львівської організації Національної спілки композиторів України.

Із 2007 року, окрім камерно-інструментальної, хорової та симфонічної музики, також регулярно працює у сфері електроакустики, поєднуючи форми фіксованої композиції із живою взаємодією між різними аспектами музичної тканини, трансформацією звукового матеріалу кінетичним виконавським жестом та аудіовізуальною інтеракцією. Важливим у його творчості є сприйняття нових технологій як ауґментації акустичних інструментів.

Окрім композиторської діяльності від 2006 року також активно проводить музикознавчі дослідження. У період 2006 — 2010 років у центрі уваги була сучасна сакральна музика (у 2009 році захистив кандидатську дисертацію присвячену проблематиці сучасної української сакральної музики), впродовж 2011-2017 років його дослідження були пов’язані в основному із широким аспектом проблематики сучасної музики загалом і електроакустичної зокрема. Від 2018 року зосереджується на дослідженні інтердисциплінарних взаємодій та впливу соціо-політичних процесів на тенденції розвитку сучасної музики.

Список творів із лінками

“Трансгресії 6” для флейти, акордеону, фортепіано та фіксованого запису (2023)
“Репрогресія 2” 4х канальна електроакустична композиція для фіксованого запису (2022)
“Репрогресія” для великого ансамблю/оркестру (2022)
“Визволення з плаского світу III”  для двох флейт, гобою, кларнету, віолончелі, фортепіано, електроніки та відео (2021)
“Сальтація” для флейти, гобою, кларнету та віолончелі (2021)
Еолові процеси II” для електроніки та відео (2021)
Lithos” аудіовізуальна композиція (2014 — 2019)
Хроніки II” для клавесину, електроніки та графічного ряду (2020)
“Оракул II” для флейти, гобою, кларнету, фаготу, валторни та електроніки (2020)
“Transgression II”
“Transgression I”
“Fire” для скрипки та ансамблю (2017)
“A quick glance at landscape” для флейти, кларнету, скрипки, віолончелі, ударних та фортепіано (2015) [Hommage a Pierre Boulez]
“Trees” для флейти, кларнету, скрипки, віолончелі, фортепіано та електроніки (2012)
“Rainfall B” для 16-ти канального звукового простору (2011)
Music for horn solo (2012)
“Rainfall” дл’ фіксованого запису (2011)
“Chopin… Impression” для флейти, гобою, скрипки, віолончелі та фортепіано (2010)
“Visions. Isaiah, chapter 35” для хору та симфонічного оркестру (2008)
“Music for Second Chapter of Gospel from Luke” для скрипки та струнного оркестру, (2008)

Основні публікації

“Зміна структури звукового матеріалу електроакустичних творів українських композиторів кінця XX – початку XXI століття у контексті соціополітичних змін” опублікована в: Наукові збірки Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка № 49 (2023), Видавничий дім «Гельветика» , Львів 2023, DOI: https://doi.org/10.32782/2310- http://journals.lnma.lviv.ua/

“Сучасна українська музика як колективний пророк?” в оригіналі польською мовою “współczesna muzyka ukraińska jako wieszcz kolektywny” видана в журналі Ruch Muzyczny #11, Варшава 2022, ISSN 0035-9610 INS 374911 https://ruchmuzyczny.pl/

“Соціо-політичні зміни впродовж 20го і початку 21го століття: Віддзеркалення чи Передбачення” в оригіналі англійською мовою: “Socio-political changes during the 20th century and the beginning of the 21st century: Reflection or Prediction” видана у книжці “Music – the Cultural Bridge. Essence, Contexts, References” Редактор упорядник: Алєксандра Піяровська, Видавничий відділ Музичної академії імені Кароля Ліпінського, , Вроцлав 2021 ISBN 978–83–65473–23–3 (https://www.dbc.wroc.pl/).

Сакральна творчість львівських композиторів кінця XX – поч. XXI ст. у контексті провідних тенденцій сучасної релігійної музики, Львів 2009. – 342 с.

Основні тенденції розвитку сучасної української духовної музики та творчість львівських композиторів в їх контексті // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М. Лисенка: Музикознавчі студії. – Львів : Сполом, 2007. – Вип. 16. – С. 116–125.

Специфіка розвитку жанру літургії у творчості сучасних львівських композиторів (на прикладі „Архиєрейської Божественної Літургії” О.Козаренка та В.Камінського) // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка: Музикознавчі студії. – Львів : Сполом, 2008. – Вип. 18. – С. 64-73.

Особливості трактування жанрів західної літургійної традиції у сакральній творчості сучасних львівських композиторів // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка: Музикознавчі студії. – Львів : Сполом, 2008. – Вип. 19. – С. 43-50.

Сакральна творчість Богдани Фроляк у контексті розвитку духовної музики сучасності // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка: Молоде музикознавство. – Львів : Сполом, 2008. – Вип. 20. – С. 151‑158.

Літургійна творчість сучасних львівських композиторів: пріоритети жанру, трансформація традиції // Науковий вісник Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського: Жанр як категорія музичної творчості. – Київ : НМАУ ім. П.І.Чайковського, 2009. – Вип. 81. – С. 124 – 133.