СІМР ХІІІ

XIІI Conferentia Investigatorum Musicae Popularis Russiae Rubrae Regionumque Finitimarum
ХІІI Конференція дослідників народної музики червоноруських (галицько-володимирських) та суміжних земель

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні Колеги,

запрошуємо Вас до участі в ХІІІ Конференції дослідників народної музики червоноруських (галицько-володимирських) та суміжних земель, яку організовують Кафедра музичної фольклористики та Проблемна науково-дослідна лабораторія музичної етнології Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка (ЛНМА). Конференція відбудеться 28–29 квітня 2023 року за адресою: ЛНМА, вул. О. Нижанківського, 5, 79005, м. Львів.

Під час роботи Конференції будуть виголошені доповіді з актуальних питань етномузикології, проводитимуться круглі столи – вільний з актуальних дослідницьких проблем народної музики галицько-володимирських та суміжних земель, а також тематичний „Збереження народномузичної спадщини України у часі війни”.

Заявки на участь у Конференції та анотації доповідей просимо надсилати до 21 квітня 2023 року на е-пошту: pndlme@ukr.net. Додаткова інформація міститиметься на сайті:

http://conservatory.lviv.ua/kafedry/kafedra-muzychnoji-folklorystyky-ta-pndlme/4881-2/cimp-xiiі/. До початку Конференції анотації доповідей (до 1800 знаків) будуть розміщені на тому ж сайті, а окремі наукові статті згодом увійдуть до чергового випуску наукового вісника „Етномузика”. Оргкомітет залишає за собою право відбору доповідей.

У зв’язку з воєнною ситуацією Конференція проходитиме в онлайн-режимі. 

Мови конференції: українська, англійська, польська.

Контакти організаторів: +38(067) 672 75 05 – Ірина Довгалюк (iradovhalyuk@gmail.com), +38(096) 276 99 87 – Юрій Рибак (yuriy_rybak@ukr.net).

Оргкомітет

Ірина Довгалюк, Богдан Луканюк, Юрій Рибак, Ліна Добрянська, Лариса Лукашенко, Вікторія Ярмола

P. S. Просимо поділитися цією інформацією із зацікавленими колегами.