Про нас

Кафедра музичної фольклористики

Кафедра заснована в ЛНМА ім. М. В. Лисенка 1991 року з ініціативи Богдана Луканюка. У 1993 році на теоретико-композиторському факультеті був відкритий перший в Україні окремий відділ етномузикології, де здобувають освіту бакалаври та магістри.

Навчання етномузикологів здійснюється за програмою теоретико-композиторського факультету, що включає всі предмети теоретичного та історичного циклів із доданням низки спецпредметів, покликаних забезпечити систематичність музично-фольклористичної освіти. Важніші з них: „Вступ до етномузикознавства”, „Музичний фольклор (український і світовий)”, „Фольклорна практика”, „Музично-етнографічна документація”, „Аналіз і систематика народномузичних творів”, „Історія етномузикознавчої думки”, „Етноінструментознавство”, „Народознавство”, „Інформатика”, „Народно-виконавська практика”, „Педагогічна практика”. Всього за роки існування кафедри (1991–2016) виховано 15 етномузикологів.

Проблемна науково-дослідна лабораторія музичної етнології

ПНДЛМЕ бере свій початок від 1990 року, коли у Львівській консерваторії стараннями Б. Луканюка Кабінет народної творчості, створений 1961 року Володимиром Гошовським, був перетворений на Науково-дослідну лабораторію. Офіційний статус ПНДЛМЕ одержала 1992 року.

Досліджуючи протягом 1990–2014 років фундаментальну проблему „Традиційна народна музика й етнічна історія Галичини та Волині (Володимирії)”, у 2014–2018 роках ПНДЛМЕ зосередилася на розробці загальної теми „Народна вокальна творчість Львівщини”, а від 2019 року – „Музичний фольклор історичної Володимирії”.

Один із найважливіших набутків лабораторії – Архів народної музики, який нині налічує біля 70 тисяч аудіозаписів народномузичних творів із супутньою до них етнографічною інформацією. Колекція західноукраїнської народної музики Архіву ПНДЛМЕ є найбільшою у світі, також у ньому зберігаються матеріали з інших території України та суміжних земель. Записи Архіву широко використовуються у педагогічній та науковій роботі працівників ЛНМА ім. М. В. Лисенка, широкого кола фахових етномузикологів та любителів традиційної музичної культури.

Серед головних напрямків роботи – систематичні польові обстеження переважно маловивчених історико-етнографічних областей Західної України, опрацювання та архівування здобутого, комп’ютеризація аудіофондів, різноспрямовані наукові та науково-методичні дослідження – ареально-типологічні, етноорганологічні, ресурсознавчі, студії у галузі історичного етномузикознавства тощо.

Кафедра та лабораторія – потужний видавничий центр, основним науковим виданням є щорічник „Етномузика”.

Також провадиться інтенсивна конференційна діяльність – регулярними є Конференції дослідників народної музики червоноруських (галицько-володимирських) та суміжних земель, а також нещодавно запроваджена Конференція молодих дослідників народної музики.

Усі наукові дослідження та розробки ПНДЛМЕ активно впроваджуються в навчальний процес на Кафедрі музичної фольклористики, а також слугують фактологічною, теоретичною та методологічною базою для науковців із інших регіонів України.

Контакти: вул. Нижанківського, 5, м. Львів, Україна, 79008, pndlme@ukr.net, +38 032 238 84 78.