Історія кафедри музичної медієвістики та україністики

istoriaukrmed-k

12 грудня 2000 року на підставі наказу ректора Ігоря Пилатюка створено кафедру музичної україністики. Зважаючи на те, що наукові інтереси кафедри зосередилися насамперед у ділянці  музичної медієвістики, в лютому 2008 року назва кафедри була уточнена, що повніше відображає коло наукових зацікавлень членів кафедри. Завідував кафедрою від дня її заснування доктор мистецтвознавства, професор Юрій Ясіновський.

Від початку заснування на кафедрі працювали фахівці відповідного профілю: доктори мистецтвознавства професори Олександра Цалай-Якименко, Олександр Козаренко, Юрій Медведик, кандидати мистецтвознавства, доценти Наталія Сиротинська, Уляна Граб, Тамара Коноварт, Оксана Гнатишин, Єлизавета Дзюпина.

Навчальна та наукова діяльність кафедри зосередилася довкола наступних напрямків:

− історія української музики: від Княжої доби до сучасності;

−  історія давньої світової музики: від античної доби до епохи Бароко включно;

−  теорія і практика церковного співу (реґентська освіта).

−  філософія музики та музична естетика.

Пріоритетним науковим напрямком кафедри є музична медієвістика – опрацювання джерел та архівних матеріалів, вивчення ґенези і подальшого розвитку української церковної монодії, осмислення української церковної музики в історико-культурному контексті, історія і теорія візантійської музики та григоріаніки, музична естетика античної і середньовічної музики, методологія та методи досліджень давньої музики, історія музикознавства як академічної університетської дисципліни. 5 лютого 2008 року відбулася інавгурація курсу історії давньої польської музики, на яку були запрошені відомі вчені-музикологи Малґожата Возняк (Краків), Ніна Герасимова-Персидська (Київ) та Ніна Захар’їна (Петербург).

Наукова і викладацька діяльність кафедри розвивалася у співпраці з відомими навчальними та науковими закладами: Інститутом літургійних наук Українського католицького університету у Львові, відділом середньовічної історії Львівського інституту українознавства ім. І. Крип‘якевича (кер. акад. Ярослав Ісаєвич), кафедрою давньої музики Національної музичної академії ім. П. Чайковського (кер. проф. Ніна Герасимова-Персидська), інститутом славістики та кафедрою музикології Баварського університету у Вюрцбурзі (кер. проф. Крістіан Ганнік і проф. Вольфґанґ Конрад), Центром церковної музики ім. прот. Дмитрія Разумовського Московської консерваторії (кер. проф. Ірина Лозова), кафедрою мистецтвознавства Далекосхідного технічного університету у Владивостоці (кер. проф. Галина Алєксєєва), Російським Інститутом історії мистецтв та Петербурзькою консерваторією  (професори Наталія Серьогіна та Ніна Захар’їна) та ін.

Кафедра ініціювала створення регентської спеціалізації, розробила відповідні навчальні програми і забезпечує читання лекцій, семінарів і практичних занять: історія літургійного співу, жанри і форми церковного співу, практика літургійного співу, літургіка, монодійне сольфеджіо, музична палеографія, богословія церковної музики, грецька мова, церковно-слов’янська мова. Окремо організовано вокальний ансамбль «Калофонія», що спеціалізується на виконанні сакральних піснеспівів грецького, латинського та українського обрядів.

Також започатковані провелення щорічних короткотермінових Літніх шкіл в Свято-Унівській Успенській лаврі, де студенти в інтенсивному режимі опановують літургійні навики на практиці щоденних богослужінь.

Члени кафедри підготували й успішно захистили дисертації – докторські О. Козаренко (2000) та О. Цалай-Якименко (2002), кандидатські Н. Сиротинська (кер. Ю. Ясіновський, 2005) та У. Граб (кер. Ю. Ясіновський, 2006). На кафедрі були також написані й захищені кандидатські дисертації – Ольга Осадця (кер. Ясіновський, 2005), Любомир Лехник (кер. О. Козаренко, 2006), Зеновія Жмуркевич (кер. Ю. Ясіновський, 2007), Ігор Задорожний (кер. О. Цалай-Якименко, 2008), Зоряна Валіхновська (кер. Ю. Ясіновський,2009),  Ольга Камінська (кер. Н. Сиротинська, 2011), Ірина Гофман (кер. Н. Сиротинська, 2012).

Впродовж 2000-2015 років кафедра провадить активну видавничу діяльність, про що, зокрема, свідчать чисельні публікації педагогами кафедри статей і матеріалів з історії і теорії давньої української музики: монографії “Духовні співи давньої України” О. Цалай-Якименко (2000), “Феномен української національної музичної мови” О. Козаренка (2000), “Пісні до Почаївської Богородиці” Ю. Медведика (2000), “Київська школа музики XVII століття” О. Цалай-Якименко (2002), “Іван Франко про музику” Т. Коноварт (2006), підготовані до друку дослідження Василя Витвицького про Михайла Гайворонського (Л. Дзюпина, 2001 р.), Бориса Кудрика “Dzieje Ukraińskiej muzyki w Galicji w latach 1829-1873” (Ю. Ясіновський, В. Пилипович), “Музикознавчі праці. Публіцистика” Василя Витвицького (Любомир Лехник, Ю. Ясіновський, 2003), “З історії українського звукозапису та дискографії” Степана Максим’юка (Р. Савицький, Ю. Ясіновський, 2003), “Старогалицька сольна пісня XIX століття” Василя Витвицького (Вол. Пилипович, Ю. Ясіновський, 2004), “Українська духовна пісня XVII-XVIII століть” (Ю. Медведик, 2006), “Станислав Людкевич композитор, музиколог” Мирослава Антоновича (Ю. Ясіновський, 2007).

За останні п’ять років працівниками кафедри були написані монографії: “Музикологія як університетська дисципліна: Львівська музикологічна школа Адольфа Хібінського (1912–1941) Уляни Граб (2009), “Візантійська гимнографія і церковна монодія в українській рецепції ранньомодерного часу” Юрія Ясіновського (2011), “Канон українського музичного модернізму на прикладі творчості Бориса Лятошинського” Мирослави Новакович (2012), “Перло многоцінноє: музично-поетичний світ богородичної гимнографі” Наталі Сиротинської (2014).

Працівники кафедри започаткували видання власного наукового збірника “Musicа humana”, у співпраці з УКУ серію «Антології візантійсько-слов’янської церковної монодії» та збірник з історї церковної монодії та гимнографії “Калофонія”. Також приймають активну участь у виданні квартальника музичної академії «Українська музика» та «Наукових записок НТШ» у співпраці з Науковим Товариством ім. Шевченка.

Важливою сторінкою в історії кафедри є проведення наукових конференцій, семінарів та зустрічей з відомими науковцями різних зацікавлень, частим гостем кафедри є відомий письменник і перекладач Андрій Содомора.

І вже традиційно кожного року кафедра  проводить Антоновичеві читання (відбулося 6 засідань), присвячені проблематиці історії української музики й суміжним культурологічним питанням, а також раз у два роки у співпраці з Інститутом літургійних наук Українського католицького університету кафедра організовує Міжнародні наукові конференції з історії і теорії сакральної монодії (відбулося 9 конференцій).

В колі наукової проблематики підіймається широке коло питань, що торкаються гимнографії, сакральної монодії греко-візантійського, католицького та слов’яно-руського обрядів, історичної літургіки, богословії, давньої української літератури тощо.