Список основних наукових публікацій Уляни Граб

Монографії:

1. Музикологія як університетська дисципліна: Львівська музикологічна школа А. Хибінського (1939-1941).  Монографія. Львів: Видавництво Українського Католицького Університету 2009. 178 с.

2. Мирослав Антонович: інтелектуальна біографія. Еміграційне музикознавство в українському культуротворенні повоєнних десяти­літь. Монографія. Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2019. 456 с.

3. Монографія увійшла у ТОП-10 у номінації «Життєпис» у Всеукраїнському бібліотечному рейтингу «Біографічний рейтинг – 2019» Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського.

Статті:

 1. Музикологія у Львівському університеті у 1912–1939 роках та А. Хибінський. Молоде музикознавство: Наукові збірки Львівської державної музичної академії ім. М. Лисенка. Вип.  7. Львів 2002. С. 175–182.
 2. Львівська школа музикології та Адольф Хибінський. Musiсa humana: Наукові збірки ЛДМА ім. М. Лисенка. Вип. 8. Львів: ЛДМА ім. М. Лисенка, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України 2003. С. 25–46.
 3. Музиколог Мар’я Щепанська (1902–1962). Musiсa humana: Наукові збірки ЛДМА ім. М. Лисенка. Вип. 8. Львів: ЛДМА ім. М. Лисенка, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України 2003. С. 272–273.
 4. Станіслав Людкевич та Адольф Хибінський у галицькому музичному шкільництві // Musiсa humana: Наукові збірки ЛДМА ім. М. Лисенка. Вип. 10. Львів: ЛДМА ім. М. Лисенка, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України 2005. С. 41–52.
 5. Adolf Chybiński i lwowska szkoła muzykologiczna. Muzykologia we Wrocławiu. Ludzie – historia – perspektywy. Redakcja Maciej Gołąb. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2005. S. 101–111.
 6. Адольф Хибінський: до 125-ліття від дня народження. Студії мистецтвознавчі.  Ч. 2. Київ 2005. С. 54-56.
 7. Львівська музикологічна школа А. Хибінського та її медієвістичні зацікавлення. Старовинна музика: сучасний погляд.  Науковий вісник Національної музичної академії України ім. П. І.Чайковського. Збірник статей.  Кн. 2. Вип. 41. Київ 2006. С. 211-221.
 8. Музикологія як університетська дисципліна: історія ідеї. Українське музикознавство. Вип. 35. Київ 2006. С. 42-55.
 9. Музикологія у Вюрцбурзькому університеті /спільно з Н. Сиротинською та Д. Гьоцом. Калофонія. Ч. 3. Львів 2006. С. 241-243.
 10. Львівська музикологічна школа А. Хибінського як цілісний науково-дослідний напрям у польському та українському музикознавстві. Musica Galiciana. Т. X. Rzeszów 2007.  S. 29-35.
 11. Музикологія як академічна дисципліна. Витоки, становлення, проблематика. Методичні рекомендації до курсу „Основи наукового дослідження”. Львів 2007.
 12. Історія створення та діяльності кафедри музикології у Львівському університеті. Методичні рекомендації до курсу „Основи наукового дослідження”.  Львів 2007.
 13. Антонович Мирослав; Вуйцик-Кеупруліан Броніслава; Мартин Леополіта. Енциклопедія Львова.  Т. 1. Львів 2007; Т. 4. Львів 2012.
 14. Польські композитори Галичини XV-XVI ст. в дослідженнях А. Хибінського. Записки НТШ. Т. ССLVIII. Праці Музикознавчої комісії. Львів 2009.  С. 276-283.
 15. Листи Мирослава Антоновича до Адольфа Хибінського (вступ, підготувала до друку Уляна Граб). Musica humana.  Ч. 3. Львів 2010. С. 23-60.
 16. Ukraińscy uczniowie Adolfa Chybińskiego we Lwowie. Musica Galiciana. Т. 12. Rzeszów 2010. S. 129-140.
 17. U. Hrab. Die Musikbeziehungen zwischen Litauen und der Ukraine. Eine 400-jahrige Geschichte. Litauische Musik. Idee und Geschichte einer musikalischen Nationalbewegung in ihrem europaischen Kontext. Leipzig 2010. S. 365-369.
 18. До історії відновлення журналу «Українська музика» на еміграції. Українська музика: науковий часопис. Число І. Львів 2011. С. 7-21.
 19. Текст і контект: п’ять листів Василя Витвицького до Мирослава Антоновича як джерело інтерпретації соціально-культурної доби. Українська музика: науковий часопис. Число 2. Львів 2011. С. 33-50.
 20. 10 літ кафедри музичної медієвістики та україністики. Українська музика: науковий часопис. Число 2. Львів 2011. С. 80-88.
 21. Аристид Вирста. Українські музики в Парижі (підготувала до друку, вступ Уляна Граб) Українська музика: науковий часопис. Число 2. Львів 2011. С. 128-138.
 22. «Шляхетна донька пристрасно музикального народу» (рецензія на книгу про Любку Колессу).Українська музика: науковий часопис. Число 1 (3). Львів 2012. С. 179-181.
 23. Мирослав Антонович у контексті наукових ідей європейської музикології. Українська музика: науковий часопис. Число 2 (4). Львів 2012. С. 99-111.
 24. У 100-ліття Львівської музикології: Ad Fontes .Українська музика: науковий часопис. Число 3-4 (5-6). Львів 2012. С. 33-42.
 25. М. Антонович та О. Горбач: творчі взаємини між музикологом і філологом. Листування Вісник НТШ. Число 49. Весна-літо 2013. С. 49-51.
 26.  Науковий дискурс у приватному листуванні Мирослава Антоновича з Павлом Маценком і Василем Витвицьким. Українська музика: науковий часопис. Число 2 (8). Львів 2013. С. 20-56.
 27.  Фундаментальне дослідження музичної культури української еміграції (рецензія на книжку Г. Карась Музична культура української діаспори у світовому часопросторі ХХ століття. Івано-Франківськ: Тіповіт, 2012. 1164 с.). Українська музика: науковий часопис. Число 2 (8). Львів 2013. С. 186-190.
 28.  Історія однієї публікації Мирослава Антоновича.Вісник Львівського університету. Серія мист-во. Львів 2013. Вип.. 12. С. 102-112.
 29. Професор Омелян Нижанківський. Українська музика: науковий часопис. Число 4 (10). Львів 2013. С. 67-70.
 30. Лемківська народна музика у звукозаписах в Америці (рецензія на книжку Б. Горбаля, В. Максимовича Лемківська народна музика на вискових циліндрах (1901‒1913) і американських рекордах (1928‒1930). Ośrodek Kultury Prawosławnej «Elpis». Gorlice, 2008. 185 c., компакт-диск).Українська музика: науковий часопис. Число 4 (10). Львів 2013. С. 161-162.
 31. Олександр Кошиць у епістолярному дуеті Павла Маценка та Мирослава Антоновича. Студії мистецтвознавчі. Ч. 3/4 (43/44). К.: Вид-во ІМФЕ, 2013. С. 148-157.
 32. Українське у «Візантійському хорі» з Утрехту: до питання спадкоємності виконавського стилю. Українська музика: науковий часопис. Число 2 (12). Львів 2014. С.46-55.
 33.  Партесна доба у наукових пошуках Мирослава Антоновича: погляд крізь епістолярій. Вісник Львівського університету. Серія мист-во. Львів 2014. Вип. 14. С. 170-179.
 34.  «Світ людей науки»: інтелектуальний діалог (на матеріалі епістолярію Мирослава Антоновича). Laudatio. Ювілейна збірка на пошану професора Юрія Ясіновського. Львів 2014. С. 194-210.
 35. Граб У. До «історії намірів» українського еміграційного музикознавства. Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Вип. 28-29. Ч. І. Івано-Франківськ:  Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2014. С. 128-135.
 36. Українська музикологія (до 100-літнього ювілею заснування Інституту музикології Львівського університету).Записки НТШ.  Праці Музикознавчої комісії. Т. ССLXVII. Львів 2014. С. 9- 19.
 37. Листування Мирослава Антоновича та Олекси Горбача.Записки НТШ.  Праці Музикознавчої комісії. Т. ССLXVII. Львів 2014. С. 327-342.
 38. Myroslav Antonovycz und seine wissenschaftliche Biografie. Musikgeschichte in Mittel- und Osteeuropa. Heft 16. Leipzig: Gudrun Schrӧder Verlag, 2015. S. 87-95.
 39. «Доба Ді-Пі» у листуванні Василя Витвицького з Мирославом Антоновичем (1946-47 рр.). Науковий збірник УВУ. Т. 20. Мюнхен 2015. С. 141-155.
 40. Доба «МУР-у» та українське еміграційне музикознавство: тенденції та паралелі.  Studia Ucrainica Varsoviensia. Т. 4. Warszawa 2015.
 41. Інтелектуальна біографія: гарвардський рік Мирослава Антоновича.Українська музика: науковий часопис. Ч. 4 (18). Львів 2015. С. 5-25.
 42. Українське еміграційне музикознавство у контексті культуротворчих стратегій «доби МУР-у» (40-50 рр. ХХ ст.). Вісник Прикарпатськогоуніверситету. Мистецтвознавство. Івано-Франківськ, 2015. Вип. 32. С. 78 – 89.
 43. Методологічні аспекти сучасного вивчення інтелектуальної біографії музикознавства. Українська музика: науковий часопис. Ч. 1 (19). Львів 2016. С. 40-49.
 44. Галина Максим᾽юк, Уляна Граб. Диригент Іван Задорожний: в 100-ту річницю від дня народження. Українська музика: науковий часопис. Ч. 2 (20). Львів 2016. С. 65-74.
 45. Нашим музикологам – з пошаною (вступна стаття У. Граб). Українська музика: науковий часопис. Ч. 2 (20). Львів 2016. С. 88-89.
 46. U. Hrab. European Dimension of Ukrainian Emigrational Musicology: Myroslaw Antonowych. Contemporary issues of culture and art. Monograph 7. Wydawnictwo Wyżczej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2016. S. 200-211.
 47. Ulyana HRAB Z historii stosunków polsko-ukraińskich w środowisku muzycznym Uniwersytetu Lwowskiego w pierwszych trzech dekadach XX wieku. EDUKACJA MUZYCZNA XI. – Рod red. MARTY POPOWSKIEJ. PRACE NAUKOWE AKADEMII IM.JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE. Częstochowa 2016. С. 133-144.
 48. Що стоїть за фактами або два погляди на походження української літургійної музики в епістолярії М. Антоновича. Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії, № 17. Київ 2017. С. 61-72.
 49. Українськість як константа виконавського стилю «Візантійського хору» Мирослава Антоновича. Студії мистецтвознавчі. Ч. 3 (59). Київ: Вид-во ІМФЕ, 2017. С. 31-39.
 50. Мирослав Антонович.  Етапи формування власної ідентичності: дитинство та юність. Українська музика: науковий часопис. Ч. 2 (24). Львів 2017. С. 25-35.
 51. Проблема ревізії музично-історичних досліджень в еміграційному музикознавстві. Українська музика: науковий часопис. Ч. 1 (27). Львів 2018. С. 40-51.
 52. Україна і Європа в наукових працях Мирослава Антоновича. Науковий вісник НМАУ iм. П. Чайковського. Вип. 121. Київ 2018. С. 19-30.
 53. В. Барвінський в українсько-польському музичному просторі міжвоєнного Львова. Українська музика: науковий часопис. Ч. 4 (30).  Львів 2018. С. 64-74.
 54. Життєтворчість Мирослава Антоновича як «воля до сенсу». Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Івано-Франківськ 2018. Вип.37. С. 34- 38.  
 55. Гіршберг-Кулемборг: церковний спів у Духовній семінарії на еміграції. Калофонія:Науковий збірник з історії церковної монодії та гимнографії. Ч. 9. Львів: Український католицький університет, 2018. С. 107-115.
 56. Два погляди на генезу української літургійної музики в епістолярії М. Антоновича. Theorie und Geschichte der MonodieInternationale wissenschaft TagungBand 9.1. Brno2018. S. 43-68.
 57. Психологічний вимір диригентської діяльності Мирослава Антоновича: за лаштунками тріумфу. Студії мистецтвознавчі, 2019. Вип.1. С. 51-57.
 58. Глинський Ізидор. Енциклопедія НТШ. Том 4. Київ-Львів-Тернопіль 2019. С. 22-24.
 59. Андрій Ольховський про оперу Б. Лятошинського: декілька штрихів до історичного контексту. Українська музика: науковий часопис. Ч. 1 (35). Львів 2020. С. 91-94.
 60. Під прицілом у спецслужб: вшанування пам’яті Є. Коновальця в Роттердамі і Візантійський хор М. Антоновича. Українська музика: науковий часопис. Ч. 2 (36). Львів 2020. С. 28-35.
 61. Німецький філософ про українського композитора: Вальтер Бімель і Юрій Фіяла. Українська музика: науковий часопис. Ч. 3 (37). С. 19-24.