Список основних наукових публікацій Уляни Граб

Монографії:

1. Музикологія як університетська дисципліна: Львівська музикологічна школа А. Хибінського (1939-1941).  Монографія. Львів: Видавництво Українського Католицького Університету 2009. 178 с.

2. Мирослав Антонович: інтелектуальна біографія. Еміграційне музикознавство в українському культуротворенні повоєнних десяти­літь. Монографія. Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2019. 456 с.

3. Монографія увійшла у ТОП-10 у номінації «Життєпис» у Всеукраїнському бібліотечному рейтингу «Біографічний рейтинг – 2019» Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського.

Статті:

 1. Музикологія у Львівському університеті у 1912–1939 роках та А. Хибінський. Молоде музикознавство: Наукові збірки Львівської державної музичної академії ім. М. Лисенка. Вип.  7. Львів 2002. С. 175–182.
 2. Львівська школа музикології та Адольф Хибінський. Musiсa humana: Наукові збірки ЛДМА ім. М. Лисенка. Вип. 8. Львів: ЛДМА ім. М. Лисенка, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України 2003. С. 25–46.
 3. Музиколог Мар’я Щепанська (1902–1962). Musiсa humana: Наукові збірки ЛДМА ім. М. Лисенка. Вип. 8. Львів: ЛДМА ім. М. Лисенка, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України 2003. С. 272–273.
 4. Станіслав Людкевич та Адольф Хибінський у галицькому музичному шкільництві // Musiсa humana: Наукові збірки ЛДМА ім. М. Лисенка. Вип. 10. Львів: ЛДМА ім. М. Лисенка, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України 2005. С. 41–52.
 5. Adolf Chybiński i lwowska szkoła muzykologiczna. Muzykologia we Wrocławiu. Ludzie – historia – perspektywy. Redakcja Maciej Gołąb. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2005. S. 101–111.
 6. Адольф Хибінський: до 125-ліття від дня народження. Студії мистецтвознавчі.  Ч. 2. Київ 2005. С. 54-56.
 7. Львівська музикологічна школа А. Хибінського та її медієвістичні зацікавлення. Старовинна музика: сучасний погляд.  Науковий вісник Національної музичної академії України ім. П. І.Чайковського. Збірник статей.  Кн. 2. Вип. 41. Київ 2006. С. 211-221.
 8. Музикологія як університетська дисципліна: історія ідеї. Українське музикознавство. Вип. 35. Київ 2006. С. 42-55.
 9. Музикологія у Вюрцбурзькому університеті /спільно з Н. Сиротинською та Д. Гьоцом. Калофонія. Ч. 3. Львів 2006. С. 241-243.
 10. Львівська музикологічна школа А. Хибінського як цілісний науково-дослідний напрям у польському та українському музикознавстві. Musica Galiciana. Т. X. Rzeszów 2007.  S. 29-35.
 11. Музикологія як академічна дисципліна. Витоки, становлення, проблематика. Методичні рекомендації до курсу „Основи наукового дослідження”. Львів 2007.
 12. Історія створення та діяльності кафедри музикології у Львівському університеті. Методичні рекомендації до курсу „Основи наукового дослідження”.  Львів 2007.
 13. Антонович Мирослав; Вуйцик-Кеупруліан Броніслава; Мартин Леополіта. Енциклопедія Львова.  Т. 1. Львів 2007; Т. 4. Львів 2012.
 14. Польські композитори Галичини XV-XVI ст. в дослідженнях А. Хибінського. Записки НТШ. Т. ССLVIII. Праці Музикознавчої комісії. Львів 2009.  С. 276-283.
 15. Листи Мирослава Антоновича до Адольфа Хибінського (вступ, підготувала до друку Уляна Граб). Musica humana.  Ч. 3. Львів 2010. С. 23-60.
 16. Ukraińscy uczniowie Adolfa Chybińskiego we Lwowie. Musica Galiciana. Т. 12. Rzeszów 2010. S. 129-140.
 17. U. Hrab. Die Musikbeziehungen zwischen Litauen und der Ukraine. Eine 400-jahrige Geschichte. Litauische Musik. Idee und Geschichte einer musikalischen Nationalbewegung in ihrem europaischen Kontext. Leipzig 2010. S. 365-369.
 18. До історії відновлення журналу «Українська музика» на еміграції. Українська музика: науковий часопис. Число І. Львів 2011. С. 7-21.
 19. Текст і контект: п’ять листів Василя Витвицького до Мирослава Антоновича як джерело інтерпретації соціально-культурної доби. Українська музика: науковий часопис. Число 2. Львів 2011. С. 33-50.
 20. 10 літ кафедри музичної медієвістики та україністики. Українська музика: науковий часопис. Число 2. Львів 2011. С. 80-88.
 21. Аристид Вирста. Українські музики в Парижі (підготувала до друку, вступ Уляна Граб) Українська музика: науковий часопис. Число 2. Львів 2011. С. 128-138.
 22. «Шляхетна донька пристрасно музикального народу» (рецензія на книгу про Любку Колессу).Українська музика: науковий часопис. Число 1 (3). Львів 2012. С. 179-181.
 23. Мирослав Антонович у контексті наукових ідей європейської музикології. Українська музика: науковий часопис. Число 2 (4). Львів 2012. С. 99-111.
 24. У 100-ліття Львівської музикології: Ad Fontes .Українська музика: науковий часопис. Число 3-4 (5-6). Львів 2012. С. 33-42.
 25. М. Антонович та О. Горбач: творчі взаємини між музикологом і філологом. Листування Вісник НТШ. Число 49. Весна-літо 2013. С. 49-51.
 26.  Науковий дискурс у приватному листуванні Мирослава Антоновича з Павлом Маценком і Василем Витвицьким. Українська музика: науковий часопис. Число 2 (8). Львів 2013. С. 20-56.
 27.  Фундаментальне дослідження музичної культури української еміграції (рецензія на книжку Г. Карась Музична культура української діаспори у світовому часопросторі ХХ століття. Івано-Франківськ: Тіповіт, 2012. 1164 с.). Українська музика: науковий часопис. Число 2 (8). Львів 2013. С. 186-190.
 28.  Історія однієї публікації Мирослава Антоновича.Вісник Львівського університету. Серія мист-во. Львів 2013. Вип.. 12. С. 102-112.
 29. Професор Омелян Нижанківський. Українська музика: науковий часопис. Число 4 (10). Львів 2013. С. 67-70.
 30. Лемківська народна музика у звукозаписах в Америці (рецензія на книжку Б. Горбаля, В. Максимовича Лемківська народна музика на вискових циліндрах (1901‒1913) і американських рекордах (1928‒1930). Ośrodek Kultury Prawosławnej «Elpis». Gorlice, 2008. 185 c., компакт-диск).Українська музика: науковий часопис. Число 4 (10). Львів 2013. С. 161-162.
 31. Олександр Кошиць у епістолярному дуеті Павла Маценка та Мирослава Антоновича. Студії мистецтвознавчі. Ч. 3/4 (43/44). К.: Вид-во ІМФЕ, 2013. С. 148-157.
 32. Українське у «Візантійському хорі» з Утрехту: до питання спадкоємності виконавського стилю. Українська музика: науковий часопис. Число 2 (12). Львів 2014. С.46-55.
 33.  Партесна доба у наукових пошуках Мирослава Антоновича: погляд крізь епістолярій. Вісник Львівського університету. Серія мист-во. Львів 2014. Вип. 14. С. 170-179.
 34.  «Світ людей науки»: інтелектуальний діалог (на матеріалі епістолярію Мирослава Антоновича). Laudatio. Ювілейна збірка на пошану професора Юрія Ясіновського. Львів 2014. С. 194-210.
 35. Граб У. До «історії намірів» українського еміграційного музикознавства. Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Вип. 28-29. Ч. І. Івано-Франківськ:  Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2014. С. 128-135.
 36. Українська музикологія (до 100-літнього ювілею заснування Інституту музикології Львівського університету).Записки НТШ.  Праці Музикознавчої комісії. Т. ССLXVII. Львів 2014. С. 9- 19.
 37. Листування Мирослава Антоновича та Олекси Горбача.Записки НТШ.  Праці Музикознавчої комісії. Т. ССLXVII. Львів 2014. С. 327-342.
 38. Myroslav Antonovycz und seine wissenschaftliche Biografie. Musikgeschichte in Mittel- und Osteeuropa. Heft 16. Leipzig: Gudrun Schrӧder Verlag, 2015. S. 87-95.
 39. «Доба Ді-Пі» у листуванні Василя Витвицького з Мирославом Антоновичем (1946-47 рр.). Науковий збірник УВУ. Т. 20. Мюнхен 2015. С. 141-155.
 40. Доба «МУР-у» та українське еміграційне музикознавство: тенденції та паралелі.  Studia Ucrainica Varsoviensia. Т. 4. Warszawa 2015.
 41. Інтелектуальна біографія: гарвардський рік Мирослава Антоновича.Українська музика: науковий часопис. Ч. 4 (18). Львів 2015. С. 5-25.
 42. Українське еміграційне музикознавство у контексті культуротворчих стратегій «доби МУР-у» (40-50 рр. ХХ ст.). Вісник Прикарпатськогоуніверситету. Мистецтвознавство. Івано-Франківськ, 2015. Вип. 32. С. 78 – 89.
 43. Методологічні аспекти сучасного вивчення інтелектуальної біографії музикознавства. Українська музика: науковий часопис. Ч. 1 (19). Львів 2016. С. 40-49.
 44. Галина Максим᾽юк, Уляна Граб. Диригент Іван Задорожний: в 100-ту річницю від дня народження. Українська музика: науковий часопис. Ч. 2 (20). Львів 2016. С. 65-74.
 45. Нашим музикологам – з пошаною (вступна стаття У. Граб). Українська музика: науковий часопис. Ч. 2 (20). Львів 2016. С. 88-89.
 46. U. Hrab. European Dimension of Ukrainian Emigrational Musicology: Myroslaw Antonowych. Contemporary issues of culture and art. Monograph 7. Wydawnictwo Wyżczej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2016. S. 200-211.
 47. Ulyana HRAB Z historii stosunków polsko-ukraińskich w środowisku muzycznym Uniwersytetu Lwowskiego w pierwszych trzech dekadach XX wieku. EDUKACJA MUZYCZNA XI. – Рod red. MARTY POPOWSKIEJ. PRACE NAUKOWE AKADEMII IM.JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE. Częstochowa 2016. С. 133-144.
 48. Що стоїть за фактами або два погляди на походження української літургійної музики в епістолярії М. Антоновича. Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії, № 17. Київ 2017. С. 61-72.
 49. Українськість як константа виконавського стилю «Візантійського хору» Мирослава Антоновича. Студії мистецтвознавчі. Ч. 3 (59). Київ: Вид-во ІМФЕ, 2017. С. 31-39.
 50. Мирослав Антонович.  Етапи формування власної ідентичності: дитинство та юність. Українська музика: науковий часопис. Ч. 2 (24). Львів 2017. С. 25-35.
 51. Проблема ревізії музично-історичних досліджень в еміграційному музикознавстві. Українська музика: науковий часопис. Ч. 1 (27). Львів 2018. С. 40-51.
 52. Україна і Європа в наукових працях Мирослава Антоновича. Науковий вісник НМАУ iм. П. Чайковського. Вип. 121. Київ 2018. С. 19-30.
 53. В. Барвінський в українсько-польському музичному просторі міжвоєнного Львова. Українська музика: науковий часопис. Ч. 4 (30).  Львів 2018. С. 64-74.
 54. Життєтворчість Мирослава Антоновича як «воля до сенсу». Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Івано-Франківськ 2018. Вип.37. С. 34- 38.  
 55. Гіршберг-Кулемборг: церковний спів у Духовній семінарії на еміграції. Калофонія:Науковий збірник з історії церковної монодії та гимнографії. Ч. 9. Львів: Український католицький університет, 2018. С. 107-115.
 56. Два погляди на генезу української літургійної музики в епістолярії М. Антоновича. Theorie und Geschichte der MonodieInternationale wissenschaft TagungBand 9.1. Brno2018. S. 43-68.
 57. Психологічний вимір диригентської діяльності Мирослава Антоновича: за лаштунками тріумфу. Студії мистецтвознавчі, 2019. Вип.1. С. 51-57.
 58. Глинський Ізидор. Енциклопедія НТШ. Том 4. Київ-Львів-Тернопіль 2019. С. 22-24.
 59. Андрій Ольховський про оперу Б. Лятошинського: декілька штрихів до історичного контексту. Українська музика: науковий часопис. Ч. 1 (35). Львів 2020. С. 91-94.
 60. Під прицілом у спецслужб: вшанування пам’яті Є. Коновальця в Роттердамі і Візантійський хор М. Антоновича. Українська музика: науковий часопис. Ч. 2 (36). Львів 2020. С. 28-35.
 61. Німецький філософ про українського композитора: Вальтер Бімель і Юрій Фіяла. Українська музика: науковий часопис. Ч. 3 (37). С. 19-24.
 62. Граб У. Сталі і змінні величини музикознавчої школи Юрія Ясіновського. Українська музика: науковий часопис. Ч. 1 (39). 2021. С. 13-18
 63. Граб У. Музичний профіль роману Агати Крісті під псевдонімом Мері Вестмакотт «Хліб геніїв».  Вісник КНУКіМ. Серія Мистецтвознавство». Вип 45. 2021.
 64. B. Siuta, I. Dovhalyuk, Olena Markova, Iryna Zinkiv,Uliana Hrab. Non-musical markers of the structure and content of musical works at the end of the 20th century. AD ALTA:Journal of Interdisciplinary Research (The Czech Republic).  Vol. 11, Issue 01 911/01), June, 2021, pp.37-41, ISSN 1804-7890, ISSN 2464-6733 (Online). doi.org/10.33543/1101  (Немузичні маркери структури та змісту музичних творів наприкінці ХХ ст.).