Видавнича діяльність

ukrmed-vydav-k

Від початку заснування кафедри музичної медієвістики та україністики у 2000 році викладачі кафедри провадять активну видавничу діяльність, що проявилося в десятках публікацій в ділянці історії і теорії української музики різних періодів. При цьому представлені різні форми видавничої праці: авторські видання, редагування та підготовка матеріялів до друку, участь у серійних виданнях у співпраці з різними науковими закладами, зокрема, з Інститутом літургійних наук Українського католицького університету та Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича.

Кафедра започаткувала видання власного наукового збірника «Musica humana» (вийшло 3 числа), приймає активну участь у редакційній праці наукового збірника Музичної академії «Українська музика» (вийшло 18 чисел). В межах співпраці з Інститутом літургійних наук УКУ започатковані серії «Καλοφωνία, науковий збірник з історії церковної монодії та гимнографії» (вийшло 7 чисел), «Антологія, візантійсько-слов’янської та української монодії» (вийшло 11 вип.). Спільно з Інститутом українознавства Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича видає серію «Історія української музики: Дослідження. Джерела» (вийшов 21 випуск). А поруч працівники кафедри активно публікують наукові статті, що сукупно формує важливу наукову базу також і для навчальної роботи.

2015

Ірмоси канонів на Різдво Богородиці та Воздвиження  / упоряд., комент., вступна стаття Юрій Ясіновський [=Антологія візантійсько-слов’янської та української сакральної монодії, вип. 11 / ІЛН УКУ, Інститут Східних Церков Баварського університету ім. Юліуса-Максиміліяна у Вюрцбурзі. Львів: Вид-во УКУ 2015.

о. Михайло Вербицький. Літургія для чоловічого хору / редактори Юрій Ясіновський, Володимир Пилипович, Ярослав Вуйцик, Іван Шумада, літургійний консультант о. Василь Рудейко, мовний консультант Юрій Осінчук, технічний редактор Богдан Борисенко. Перемишль: Видавець Товариство «Народний дім» 2015.

2014

Собор Архистратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних / упоряд., передм. Наталя Сиротинська [=Антологія візантійсько-слов’янської та української гимнографії та сакральної монодії, вип. 10 / Інститут літургійних наук УКУ, Ostkirlichen Institut an der Bayerischen Julius-Maximilian Universität zu Würzburg]. Львів: Вид. Тарас Тетюк 2014. 36 с.

Степан Максимюк. Бібліографія українських звукозаписів 1903-1995 / ред., передм. Ю. Ясіновський, співавтор передм. Володимир Пилипович [=Історія української музики, вип. 20: Джерела / Інститут Літургійних Наук УКУ, Кафедра музичної медієвістики та україністики ЛНМА ім. М. Лисенка]. Львів: Вид. Тарас Тетюк 2014. 116 с.

Laudatio: Ювілейна збірка наукових статей на пошану професора Юрія Ясіновського / упорядники Уляна Граб, Олександр Козаренко, Наталя Сиротинська. Львів: Вид. Тарас Тетюк 2014. 278 с.

Καλοφωνία: Науковий збірник з історії церковної монодії та гимнографії, ч. 7 / редактори Кр. Ганнік, Н. Сиротинська, Ю. Ясіновський / Інститут Літургійних наук УКУ / Ostkirlichen der Bayerischen JuliusMaximilian Universität zu Würzburg. Львів: Вид-во УКУ 2014.

Юрій Ясіновський. Десять ірмологіонів краєзнавчої бібліотеки Анатолія Недільського [=Записки краєзнавчої бібліотеки Анатолія Недільського, вип. 1; Історія української музики, вип. 21: джерела / Український католицький університет, Інститут літургійних наук]. Львів 2014. 180 с.

Юрій Ясіновський. Українська церковна монодія в музично-аналітичному дискурсі [=Історія української музики, вип. 22: дослідження] / Український католицький університет, Інститут літургійних наук; Львівська національна музична академія, кафедра музичної медієвістики та україністики]. Львів: В-во Львівської політехніки 2014. 84 с.

Наталя Сиротинська. Перло многоцінноє: музично-поетичний світ богородичної гимнографії Львів: Вид. Тарас Тетюк 2014. 336 с. Інститут літургійних наук: 15 літ праці / упоряд. Наталя Сиротинська, вступ Юрій Ясіновський / Український католицький університет. Львів: В-во УКУ 2014. 16 с.

2013

Воскресні ірмоси вісьмох гласів з Львівського ірмологіона кінця XVI століття / упоряд., комент., вступна стаття Юрій Ясіновський [=Антологія візантійсько-слов’янської та української сакральної монодії, вип. 9 / ІЛН УКУ, Ostkirlichen Institut an der Bayerischen Julius-Maximilian Universität zu Würzburg]. Львів: Вид-во УКУ 2013. 44 с.

Katalog druków cyrylicznych XVI–XVIII wieków w zbiorach biblioteki klasztoru oo. Bazylianów w Warszawie / opracował Roman Lepak OSBM, red. Jurij Jasinowśkyj [=Bazyliańskie Studia Historyczne, t. III]. Warszawa 2013. 234 c.

2012

Богдан Кіндратюк. Дзвонарська культура України: Монографічне дослідження / наук. ред. Юрій Ясіновський [=Історія української музики, вип. 19: Дослідження / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України]. Івано-Франківськ: Прикарпатський Національний Університет 2012. 898 с.

Ірмолой Михайла Левицького (Перемишль 1838) / зібрав і підготував Володимир Пилипович, передм. Наталя Сиротинська [=Пам’ятки сакральної музики Перемиської єпархії, т. 1. Реґентський Інститут Перемисько-Варшавської архиєпархії у Перемишлі]. Перемишль 2012. 107 с.

Καλοφωνία: Науковий збірник з історії церковної монодії та гимнографії, ч. 6 / редактори Кр. Ганнік, Н. Сиротинська, Ю. Ясіновський / Інститут Літургійних наук УКУ / Ostkirlichen der Bayerischen JuliusMaximilian Universität zu Würzburg. Львів: Вид-во УКУ 2012. 342 с.

2011

Юрій Ясіновський. Візантійська гимнографія і церковна монодія в українській рецепції ранньомодерного часу / ред. Крістіян Ганнік, Ярослав Ісаєвич [=Історія української музики: Дослідження, 17 / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України]. Львів 2011. 468 с.

2010

Καλοφωνία: Науковий збірник з історії церковної монодії та гимнографії, ч. 5 / ред. Крістіян Ганнік, о. Петро Ґаладза, Наталя Сиротинська, Юрій Ясіновський, Андрій Ясіновський / Інститут Літургійних Наук Українського Католицького Університету, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, Ostkirchlichen Institut der Bayerischen Julius-Maximilian Universität zu Würcburg. Львів 2010. 378 с.

Musica humana, збірник статей кафедри музичної україністики, ч. 3 / ред. Юрій Ясіновський [=Наукові збірки ЛНМА ім. М. Лисенка, 23]. Львів 2010. 205 с.

Ірмологіон 1809 року Івана Югасевича-Склярського: Факсиміле і транскрипція / упоряд., транскр., вступ Ігор Задорожний, ред. Юрій Ясіновський [=Історія української музики, вип. 17 / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України]. Ужгород: Вид-во «Карпати» 2010. 389 с.

2009

Уляна Граб. Музикологія як університетська дисципліна: Львівська музикологічна школа Адольфа Хибінського (1912–1941) / ред. Юрій Ясіновський, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України [=Історія української музики, 16]. Львів: Вид-во УКУ 2009. 178 с.

Бог Господь вісьмох гласів / упоряд. Наталія Юсипів; ред. Крістіян Ганнік, Наталя Сиротинська, Юрій Ясіновський / Інститут Літургійних Наук Українського Католицького Університету [=Антологія візантійсько-слов’янської церковної монодії, 8]. Львів: Вид-во УКУ 2009. 21 с.

Василь Витвицький. Пісня і танець: Диптих для струнного оркестру [партитура, оркестрові партії] / відп. за вип. Юрій Ясіновський, ред. Артур Микитка, передмова Любомир Лехник. Львів: Вид-во УКУ 2009. 48 с.

 2008

Jurij Jasinovs’kyj, Carolina Lutzka. Das Lemberger Irmologion. Die älteste liturgische Musikhandschrift mit Fünfiniennotation aus dem Ende des 16. Jahrhuderts / Herausgegeben und eingeleitet von Jurij Jasinovs’kyj, Übertragen und kommeniert / Львівський ірмологіон. Давній літургійний музичний рукопис п’ятилінійної нотації кінця 16 століття / ред. і вступ. стаття Юрій Ясіновський, транскрипція і комент. Кароліна Луцка [=Bausteine zur Slavischen Philologie und Kulturgeschichte, Reiche B: Editionen, 24]. Köln — Weimar — Wien: Bölau 2008. 509 с.

Καλοφωνία: Науковий збірник з історії церковної монодії та гимнографії, ч. 4 / ред. Крістіян Ганнік, Наталя Сиротинська, Андрій Ясіновський, Юрій Ясіновський / Інститут Літургійних Наук Українського Католицького Університету, Lehrstuhl für Slavische Philologie Julius-Maximilian Universität zu Würzburg. Львів: Вид-во УКУ 2008. 355 с.

Літургія св. Йоана Златоустого / упоряд. Надія Балуцька, Наталя Сиротинська, ред. Крістіян Ганнік, Юрій Ясіновський [=Антологія візантійсько–слов’янської церковної монодії, 7 / Інститут Літургійних Наук Українського Католицького Університету, Lehrstuhl für Slavische Philologie Julius-Maximilian Universität zu Würzburg]. Львів: Вид-во УКУ 2008. 24 с.

о. Михайло Вербицький. Лідертафель — пісні для чоловічих квартетів (Млини, 1863–1869 рр.) [Факсиміле] / вступ, упоряд. Володимир Пилипович, ред. Юрій Ясіновський [=«Перемиська бібліотека» Перемиського відділу Об’єднання українців у Польщі, 12]. Перемишль 2008. 71 с.

о. Михайло Вербицький. Лідертафель — пісні для чоловічих квартетів [Набірне видання] / до друку приготували Анна Поточна, Ярослав Вуйцік, ред. Надя Балуцька, Юрій Ясіновський [= «Перемиська бібліотека» Перемиського відділу Об’єднання українців у Польщі, 13]. Перемишль 2008. 88 с.

2007

Мирослав Антонович. Станислав Людкевич композитор, музиколог / ред. Юрій Ясіновський. Львів: Вид-во УКУ 2007. 64 с.

Сідальні вісьмох гласів / упоряд. Наталя Сиротинська, ред. Крістіян Ганнік, Юрій Ясіновський [=Антологія візантійсько-слов’янської церковної монодії, 6 / Інститут Літургійних Наук Українського Католицького Університету, Lehrstuhl für Philologie Julius-Maximilian Universität zu Würzburg]. Львів: Вид-во УКУ 2007. 24 с., ноти.

2006

Die Stufen-Antiphonen in Haken-Neumenhandschriften den 16. Und 17. Jahrhunderts / Степенні антифони у крюково-невменних рукописах XVI–XVII століть / дослідж. і підгот. до друку Інґе Кройц; ред. Крістіян Ганнік, Юрій Ясіновський [=Антологія української церковної монодії, 5 / Інститут Літургійних Наук Українського Католицького Університету, Lehrstuhl für Slavische Philologie Julius-Maximilian Universität zu Würzburg]. Львів: Вид-во УКУ 2006. 160 с., ноти.

Іван Франко про музику / упоряд., передм., примітки, комент. Тамара Коноварт, ред. Юрій Ясіновський [=Історія української музики, 14 / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України]. Львів 2006. 118 с.

Καλοφωνία: Науковий збірник з історії церковної монодії та гимнографії, ч. 3 / ред. Крістіян Ганнік, Наталя Сиротинська, Андрій Ясіновський, Юрій Ясіновський / Інститут Літургійних Наук Українського Католицького Університету, Lehrstuhl für Slavische Philologie Julius-Maximilian Universität zu Würzburg. Львів: Вид-во УКУ 2006. ххііі, 310 с.

 Юрій Медведик. Українська духовна пісня XVII–XVIII століть / ред. Юрій Ясіновський [=Історія української музики, 15: Дослідження / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України]. Львів: Вид-во УКУ 2006. 324 с.

2005

Два канони на Різдво Христове з нотолінійного Ірмологіона першої чверті XVII століття / ред. Крістіян Ганнік, Юрій Ясіновський [=Антологія української церковної монодії, 3 / Інститут Літургійних Наук Українського Католицького Університету, Lehrstuhl für Slavische Philologie Julius-Maximilian Universität zu Würzburg]. Львів: Вид-во УКУ 2005. 47 с., ноти.

Musica humana: Збірник статей кафедри музичної україністики, ч. 2 / відп. ред. Юрій Ясіновський [=Наукові збірки ЛДМА ім. М. Лисенка, 10]; Історія української музики, 13 / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. Львів 2005. 431 с.

Степенні-антифони вісьмох гласів з рукопису 1674 року / до друку підгот., передмова Наталя Сиротинська; ред. Крістіян Ганнік, Юрій Ясіновський / Інститут Літургійних Наук Українського Католицького Університету, Lehrstuhl für Slavische Philologie Julius-Maximilian Universität zu Würzburg [=Антологія української церковної монодії, 4]. Львів: Вид-во УКУ 2005. 36 с., ноти.

2004

Καλοφωνία: Науковий збірник з історії церковної монодії та гимнографії, ч. 2 / ред. Крістіян Ганнік, Наталя Сиротинська, Андрій Ясіновський, Юрій Ясіновський / Інститут Літургійних Наук Українського Католицького Університету, Lehrstuhl für Slavische Philologie Julius-Maximilian Universität zu Würzburg. Львів: Вид-во УКУ 2004. 386 с.

Готель «Під Провидінням»: Репертуар українського театру в Перемишлі 1848–1849 рр. / вступ, упоряд. Володимир Пилипович, ред. Юрій Ясіновський, техн. ред. Богдан Борисенко. Перемишль 2004, 530 с.

2003

Василь Витвицький. Музикознавчі праці. Публіцистика / упоряд., підг. до друку, комент., перекл., вступ Любомир Лехник, ред. Ю. Ясіновський [=Історія української музики: дослідження, 11. Львів 2003. 400 с.

Віталій Бондаренко, Крістіян Ганнік, Юрій Ясіновський. Репертуар української і білоруської сакральної монодії: Комп’ютерна база даних Ірмос [буклет]. Львів: Вид-во УКУ 2003. 50 с.

Канон на В’їхання Господнє в Єрусалим з рукопису кінця XVI ст. / ред., вступ. статті Крістіян Ганнік і Юрій Ясіновський [=Антологія української церковної монодії, 2 / Інститут Літургійних Наук Українського Католицького Університету, Lehrstuhl für Slavische Philologie Julius-Maximilian Universität zu Würzburg]. Львів: Вид-во УКУ 2003. 44 с., ноти.

Станіслав Людкевич. Літургія / ред. Богдан Борисенко [=Пам’ятки церковної музики, 3 / Інститут Літургійних Наук Українського Католицького Університету]. Львів: Свічадо 2003. 74 с.

Степан Максимюк. З історії українського звукозапису та дискографії / ред. Роман Савицький, Юрій Ясіновський [=Історія української музики, 12 / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України]. Львів: УКУ 2003. 287 с.

Musica humana: Збірник статей кафедри музичної україністики, ч. 1 / ред. Юрій Ясіновський [=Наукові збірки ЛДМА ім. М.Лисенка, 8; Історія української музики, 10 / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. Львів 2003. 358 с.

2002

Василь Витвицький. Струнний квартет / муз. ред. Орест Когут, перед. слово Любомир Лехник, техн. ред. Богдан Борисенко. Львів 2002. 60 с., ноти.

Догматики вісьмох гласів з рукопису XVI століття / передм., ред. Крістіян Ганнік, Юрій Ясіновський [=Антологія української церковної монодії, 1 / Інститут Літургійних Наук ЛБА, Lehrstuhl für Slavische Philologie Julius-Maximilian Universität zu Würzburg]. Львів: ЛБА 2002. 20 с., ноти.

Καλοφωνία: Науковий збірник з історії церковної монодії та гимнографії, ч. 1 / ред. Крістіян Ганнік, Юрій Ясіновський, Андрій Ясіновський / Інститут Літургійних Наук Українського Католицького Університету, Lehrstuhl für Slavische Philologie Julius-Maximilian Universität zu Würzburg. Львів: Вид-во ЛБА 2002. ххіх, 395 с.

Олександр Козаренко. Острозький триптих / перед. слово і біогр. Юрій Ясіновський, ред. Богдан Борисенко [=Пам’ятки церковної музики, 2 / Інститут Літургійних Наук ЛБА]. Львів 2002. 15 с., ноти.

Листи Андрія Гнатишина до Осипа Гридового / упоряд., вступ. стаття і прим. Петро Баб’як, заг. ред. Юрій Ясіновський / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України [=Історія української музики, 8]. Львів 2002. 54 с

2001

Михайло Вербицький. Отче наш / передм., ред. Олександр Зелінський; до друку підгот. Богдан Борисенко, відп. за випуск Юрій Ясіновський [=Пам’ятки церковної музики, 1 / Інститут Літургійних Наук]. Львів 2001. 11 с., ноти.

Василь Витвицький. Михайло Гайворонський, життя і творчість / ред. Єлизавета Дзюпина, Юрій Ясіновський [=Історія української музики, 7/ Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України]. Львів 2001. 175 с.

Богдан Кіндратюк. Нариси музичного мистецтва Галицько-Волинського князівства / ред., переднє слово Юрій Ясіновський [=Історія української музики, 9 / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України]. Львів — Івано-Франківськ 2001. 142 с.

Про церковний спів: Декрет Львівського Архиєпархіального Собору, читаний 25 квітня 1941 р. / до друку підгот. Ігор Червінський, ред.. Юрій Ясіновський / Інститут Літургійних Наук Львівської Богословської Академії. Львів 2001. 10 с.

2000

Пісні до Почаївської Богородиці. Перевидання друку 1773 року / транскр., комент. і дослідж. Юрій Медведик; ред. і вступ Юрій Ясіновський [=Історія української музики, 6 / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України]. Львів: Місіонер 2000. 148 с.