Марія Качмар

Качмар Марія Ігорівна – українська музикознавиця, кандидатка мистецтвознавства, старша викладачка кафедри музичної медієвістики та україністики.

Народилась у м. Заліщики (Тернопільська обл.), навчалась у Заліщицькій державній музичній школі (2000) та Тернопільському музичному училищі ім. С. Крушельницької (2005). Закінчила теоретико-композиторський факультет (2010) та аспірантуру при Львівській національній музичній академії ім. М.Лисенка (2013). В 2016 році захистила кандидацьку дисертацію “Структурна організація піснеспівів церковної монодії на основі порівняльного аналізу візантійської, слов’яно-руської та київської нотацій”. Працює викладачем на кафедрі музичної медієвістики та україністики Львівської національної музичної академії (з 2010 р.). Стипендіатка KAAD, стажування у проф. Крістіяна Ганніка в Інституті славістики Баварського університету ім. Юліюса Максиміліяна у Вюрцбурзі (2010). 

Сфера наукових інтересів –  історія давньої української музики, сакральна монодія і гимнографія, музична палеографія, історія церковно-музичної освіти, спів сучасної української церкви.

Основні праці:

  • 1.Азбука кулизмяного Ірмологіону XVI cт. Українська музика (2018/1) 115–119. 2.Давня музична нотація: графічні особливості запису висоти і ритму. Українська музика (2019/3-4) 138–146;
  • 3.Музичні елементи у літургійних текстах Віденського Октоїха. Віденський Октоїх. Codex Vindobonensis Slavicus 37 / Дослідження : міжнародна колективна монографія;  від.  ред.  Л.  Гнатенко. Київ : Горобець, 2021. С. 167-178.
  • 4.Особливості музичного тексту догматика другого гласу в нотолінійних ірмологіонах XVI–XVIII ст. (до питання запису мутації).Українська музика (2018/1) 5–10.
  • 5.Стихира на Різдво Христове Днесь Христос во Вифлеємі (музично-аналітичні спостереження). Καλοφωνία 8. Львів 2017, с. 67–79.
  • 6.Die musikalische Interpretation des Bildes «Goldgeschmiedete Trompete» in den Stichera von Johannes Zlatoust (anhand des notierten Heirmologions aus dem Jahr 1674). Theorie und Geschichte der Monodie 5 / ed. M. Czernin, M. Pischlger. Brno 2012, S. 197–217.
  • 7.Selected Features of Music Notation in Neumatic Manuscripts of Kyivan Metropolis from the XVIth. Roczniki Teologiczne, vol. LXV, no. 13: Muzykologia (2019), s. 57‒68.
  • 8. Переспіви літургійних текстів ірмосів у творчості Григорія Сковороди. Українська музика, 1, 2023, с. 29-37.
  • 9. The Vienna Octoechos, 13th century’ and ‘Prayerbook of Great Prince Volodymyr’, 14th century” as resources of Ukrainian Church tradition”: Besprechung . Ostkirchliche Studien, B. 71, 2023. S. 183-191.

e-mail: mari-kach@i.ua

Список основних наукових публікацій