Професорсько-викладацький склад кафедри загального та спеціалізованого фортепіано

Герега Марія Михайлівна
Катрич Ольга Тарасівна
Вакула Наталія Остапівна
Гнатишин Оксана Євстахіївна
Дика Ніна Орестівна
Жмуркевич Зеновія Созонтівна
Павленко Вячеслав Володимирович
Соланський Степан Степанович
Грабовська Оксана Степанівна
Помірко Софія Онуфріївна
Посікіра – Омельчук Наталія Миколаївна
Саврук Соломія Михайлівна
Старко Олена Остапівна
ГЕРЕГА МАРІЯ МИХАЙЛІВНА

Герега

Завідувач кафедри загального та спеціалізованого фортепіано Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка, Заслужений діяч мистецтв України, кандидат мистецтвознавства (доктор філософії, PhD), професор.

Народилася у м. Львові. З відзнаками закінчила Львівське музичне училище ім. С. Людкевича (1976), а також Львівську державну консерваторію ім. М. В. Лисенка (1981) в класі професора Лідії Крих. На кафедрі загального та спеціалізованого фортепіано працює з 1987 року. У 1992 році захистила кандидатську дисертацію «Камерно-інструментальні ансамблі Б. Лятошинського: до питання інтерпретації» (керівник – професор Гордійчук М. М.) за спеціальністю 17.00.03 – музичне мистецтво.

У 1998 році отримала вчене звання доцента, 2004 р. – вчене звання професора. Указом Президента України в 2009 році Марії Герезі присвоєно почесне звання Заслужений діяч мистецтв України.

З березня 1999 року завідує кафедрою загального та спеціалізованого фортепіано. Керівник творчих проектів: Концерти-лекції «Музика минувшини і сьогодення», «Весняний камертон», «Музичний альманах», «Музичні акценти» та інших, на яких звучать твори українських та зарубіжних композиторів у виконанні кращих студентів теоретико-композиторського, диригентського, вокального та оркестрового факультетів.

Професор Герега М. М. активно сприяє науково-дослідницькій роботі викладачів кафедри. Ініціатор проведення щорічних науково-практичних конференцій, на які також запрошуються викладачі Львівської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернату ім. С. Крушельницької та Львівського музичного коледжу ім. С. Людкевича. Після кожного семінару рецензовані доповіді викладачів, затверджені Вченою радою музичної академії, публікуються окремим збірником.

Редактор Матеріалів ювілейної конференції «Суть і функції загального та спеціалізованого фортепіано в процесі комунікації предметного дискурсу з нагоди 55-річчя заснування кафедри», а також багатьох нотних збірок, зокрема, «Фортепіанна творчість Романа Цися», фортепіанних творів Валерія Квасневського, Руслана Панчука та інших сучасних композиторів.

Стажування на кафедрі музичного мистецтва факультету культури і мистецтв Львівського національного університету ім. І. Франка (2015).

Монографія. Камерно-інструментальні ансамблі Б. М. Лятошинського. – Львів, 2002. – 109 с.

Автор понад 30 статей в наукових виданнях, у тому числі, за останні роки:

Кафедра загального та спеціалізованого фортепіано Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка в аспектах розвитку вищої музичної освіти // Наукові збірки ЛНМА імені М. В. Лисенка. – Львів. – 2012. – С. 7-16. – Вип.27: Виконавське мистецтво. Загальне та спеціалізоване фортепіано у мистецькому просторі України.

Фортепіанні композиції Валерія Квасневського в контексті вимог та потреб дидактичної літератури // Наукові збірки ЛНМА імені М. В. Лисенка. – Львів. – 2012. – С.253-260. – Вип.27: Виконавське мистецтво. Загальне та спеціалізоване фортепіано у мистецькому просторі України.

Фортепіанні та ансамблеві композиції Руслана Панчука з позиції художньої та практичної спрямованості // Зб. «Молодь і ринок» Дрогобицького державного педагогічного університету. – Вип.11 ( 106). – Дрогобич, 2013. – С.47-51.

Поліфонічні композиції українських митців у курсі загального фортепіано // Наукові збірки ЛНМА імені М. В. Лисенка: Музикознавчі студії – Львів, 2014. – Вип.32. – С.5-12.

Стрілецька пісня в інструментальній музиці для фортепіано (на прикладі «Варіацій» О. Герасименко) // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Ів.-Франківськ, 2015. – Вип.30-31. – С.-151-156.

Парний цикл в сучасній українській фортепіанній літературі // музикознавчі студії: Наукові збірки ЛНМА ім. М. В. Лисенка: Музикознавчий  універсум молодих. – Львів, 2016-2017 – Вип. 38-39. – С.218-229.

Дидактичний потенціал фортепіанних циклів С. Борткевича // Суть і функції загального та спеціалізованого фортепіано у процесі комунікації предметного дискурсу. – Львів, 2017.  (Подано до друку).

Етнохарактерна та візуальна інтертекстуальність в фортепіанному циклі Ігоря Шамо. «Гуцульські акварелі» //Наукові збірки ЛНМА ім. М. В. Лисенка: Музикознавчий універсум. – Львів, 2017. – Вип.41. – С. 52 – 61.

Учасник понад 30 всеукраїнських та міжнародних конференцій, в тому числі, за останні роки:

 Піаністичний доробок С. Борткевича у концертно-виконавському та дидактичному аспектах // Матеріали ювілейної науково-практичної конференції «Суть і функції загального та спеціалізованого фортепіано у процесі комунікації предметного дискурсу: 6 грудня 2016 р. –  Львів, ЛНМА ім. М. В. Лисенка. – С. 35-37.

Парний цикл середніх форм у дидактичній фортепіанній музиці М. Ластовецького // Міжнародна наукова конференція молодих музикознавців. Музикознавчі студії – 2016: 24-26 лютого 2016. – Львів, ЛНМА ім. М. В. Лисенка. – С. 38-40.

Поліінструменталізм у стилістиці фортепіанних композицій О. Герасименко // Міжвузівська наукова конференція «Музична освіта ХХІ століття: тенденції, проблеми та інновації»: 15-16 грудня 2015 р. – Львів, ЛНУ ім. І. Франка.

Камерно-ансамблевий доробок Сергія Борткевича // Тези  Міжнародної науково-практичної конференції «Камерно-інструментальний ансамбль: традиції та сучасний вимір», 9 грудня 2016 / Наук. ред.-упор. Н. Дика. – Львів, ФОБ Тетюк., 2016. – С.96-98.

Деякі аспекти виконавської інтерпретації фортепіанних опусів С. Борткевича: Тези Міжнародної наукової конференції «Музикознавчий універсум молодих». – Львів. – 1-2 березня 2017. – Видавець Т. Тетюк. – С. 41-43.

Етнічно-живописне начало в фортепіанному циклі Ігоря  Шамо «Гуцульські акварелі»: тези міжнародної наукової конференції «Мистецька культура: історія, теорія, методологія», 24 листопада 2017 р. – Львів, Растр. – 7. – С. 147-149.

Два інтермецо О. Ківи в контексті еволюції романтичних жанрів української скрипкової мініатюри: Тези міжнародної наукової конференції «Сторінки камерно-інструментального виконавства: українська та світова парадигма». – Львів. – 14 грудня 2017 р. – С. 42-44.

Керівництво творчими проектами за останні роки:

Весняний камертон, 13.04.2008 р., 02.04.2009 р., 08.04.2010 р., 14.04.2011 р., 05.04.2013 р.

Музичний альманах, 13.11.2008 р., 18.11.2010 р., 24.11.2011 р.

Молоді композитори України, 12.12.2009 р., 17.04.2010 р., 17.04.2011 р.

Концерти студентів-композиторів – «Творча лабораторія», 29.04.2011 р., 05.05.2014 р., 29.04.2015 р., 19.04.2016 р., 04.04.2017 р.

Виконання творів на фортепіано студентами диригентського факультету, 18.04.2013 р., 19.03.2015 р.

Музичні акценти, 28.11.2013 р., 25.11.2014 р.

Весняні барви і тони, 12.04.2016 р.

Барви осені, 28.11.2016 р., 21.11.2017 р.

Співавторство в мистецьких проектах, у тому числі:

Концерт музично-поетичних творів Валерія Квасневського та Марії Гатали-Квасневської «В любові і молитві», 26.11.2010 р., та ін.

Організатор написання рецензій на концерти студентів, у тому числі:

З. Ластовецька-Соланська «Ретроспектива часу» // Високий замок. – 15‑17 травня 2015 р., №51 (5307). – С. 6. – Рецензія на творчий проект «Музика минувшини і сьогодення: Денис Січинський, Анатолій Кос-Анатольський, Микола Ластовецький». – 28 квітня 2015 р. – Малий зал ЛНМА ім. М. В. Лисенка.

Редагування збірника тез наукового семінару «Система координат у новому форматі навчальної дисципліни «Загальне та спеціалізоване фортепіано» ЛНМА ім. М. В. Лисенка – 2 грудня 2014 р. – Львів: ЛНМА ім. М. В. Лисенка. – 56 с.

Редагування матеріалів науково-практичної конференції «Суть і функції загального та спеціалізованого фортепіано у процесі комунікації предметного дискурсу», 6 грудня 2016  р. – Львів. – ЛНМА ім. М. В. Лисенка.

Співавтор науково-дослідницького проекту та стенду «Сторінки кафедри загального та спеціалізованого фортепіано (1961-2016)» (2016, ауд. 66 ЛНМА ім. М. В. Лисенка).

Надання щорічної методичної допомоги відділу загального фортепіано Львівської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернат ім. С. Крушельницької.

Голова методичної ради кафедри.

КАТРИЧ ОЛЬГА ТАРАСІВНА

Катрич

Професор, кандидат мистецтвознавства (доктор філософії, PhD), Вчений секретар Вченої ради Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка, завідувач аспірантурою, Заслужений діяч мистецтв України.

Народилася в м. Дрогобичі. Закінчила Дрогобицьке музичне училище. У 1981-1986 роках навчалася на фортепіанному факультеті Львівської державної консерваторії ім. М. В. Лисенка (клас доцента Попіль О. А. та професора Крих М. Ю.). Від 1986 р. працювала концертмейстером на кафедрі оркестрового диригування ЛДК ім. М. В. Лисенка. Впродовж 1995–2000 рр. працювала над кандидатською дисертацією «Індивідуальний стиль музиканта-виконавця (теоретичні та естетичні аспекти)» на кафедрі теорії музики НМАУ ім. П. Чайковського під керівництвом професора, доктора мистецтвознавства Москаленка В. Г., яку захистила у 2000 р. за спеціальністю 17.00.03 – музичне мистецтво.

2000 р. – старший викладач кафедри загального та спеціалізованого фортепіано, завідувач аспірантури ЛДМА ім. М. В. Лисенка.

2003 р. – присвоєно звання доцента.

2004 –2014 рр. – Вчений секретар спеціалізованої Вченої ради по захисту кандидатських дисертацій.

2012 р. – професор кафедри загального та спеціалізованого фортепіано ЛНМА ім. М. В. Лисенка.

2014 р. – Вчений секретар Вченої ради ЛНМА ім. М. Лисенка.

Указом Президента України в 2017 р. Ользі Катрич присвоєно почесне звання Заслужений діяч мистецтв України, у 2018р. – вчене звання професора.

Коло наукових зацікавлень – питання теорії музично-виконавського мистецтва.

Стажування на кафедрі музичного мистецтва факультету культури і мистецтв Львівського національного університету ім. І. Франка (2016).

У 2018 р. – наукові стажування в Музичній академії м. Лодзь (Польща) та Поморській академії м. Слупськ (Польща).

Монографія. Стиль музиканта-виконавця (теоретичні та естетичні аспекти). – Дрогобич-Київ, 2000. – 100 с.

Автор 52  публікацій у наукових виданнях, у тому числі, за останні роки:

Моделювання виконавського інтонування як метод дослідження явищ музично-виконавської творчості // Наукові збірки ЛНМА ім. М. В. Лисенка. – Випуск 26: Музикознавчі студії. – Львів, 2012. – C. 219-227.

Інтерпретаційні механізми виконавського мистецтва та музичний стиль // Наукові збірки ЛНМА ім. М. В. Лисенка. – Випуск: 27: Загальне та спеціалізоване фортепіано у мистецькому просторі. –  Львів, 2012. – С. 94-101.

Музично-виконавський стиль в аспекті гносеології // Музикознавчі студії Інституту мистецтв ВНУ ім. Лесі Українки: Зб. наук. праць. – Луцьк, 2012. – Випуск 9. – С. 243-251.

До питання поняттєво-термінологічної розбудови теорії музично-виконавського мистецтва // Наукові збірки ЛНМА ім. М. В. Лисенка. – Випуск 30: Музикознавчі студії. – Львів, 2013. – C. 144-150.

Аналітичні конструкти авторської концепції теорії музично-виконавського мистецтва // Записки НТШ. – Т. CCLXVII: Праці музикознавчої комісії. – Львів, 2014. – С. 86-92.

Персоналістський вимір національної культури (на прикладі творчості Маестро Ігоря Пилатюка) // Наукові збірки ЛНМА ім. М. В. Лисенка. – Випуск 32: Музикознавчі студії. – Львів, 2014. – С. 344-351.

Музичне виконавство як інспіруючий чинник «інтонаційної атмосфери музичного твору» // Наукові збірки ЛНМА ім. М. В. Лисенка. – Випуск 35: Музикознавчі студії. – Львів, 2015. – С. 6-12.

Розробка положень про аспірантуру і докторантуру, про асистентуру-стажування. Підготовка документів щодо ліцензування аспірантури ЛНМА ім. М. В. Лисенка (2016).

Проводилась робота над навчальним посібником для магістрів та аспірантів «Основи теорії музично-виконавського мистецтва» (2016).

Орфічний музично-виконавський архетип як домінуюча модель музичного мислення виконавця постмодерної доби // Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців «Музикознавчі студії»: Тези. – Львів, 2016. – С. 52-53.

Музичне виконавство як інспіруючий чинник «інтонаційної атмосфери музичного твору» // Наукові збірки ЛНМА ім. М. В. Лисенка. – Випуск 35: Музикознавчі студії. – Львів, 2016. – С. 6-12.

До питання впровадження в навчальний процес у класі загального та спеціалізованого фортепіано фортепіанних творів Геннадія Без’язичного (на прикладі збірки «Характерні п’єси у формі етюдів») // Тези кафедральної конференції. – Львів, 2016. – С. 6-8.

«Аура виконання» та «атмосфера виконання» (до питання поняттєво-термінологічної розбудови теорії музичного виконавства) // Міжнародна наукова конференція молодих музикознавців «Музикознавчі студії-2016»: Тези. – Львів, 2016. – С. 75-76.

Джазові твори в навчальному репертуарі у класі загального та спеціалізованого фортепіано // Суть і функції загального та спеціалізованого фортепіано в процесі комунікації предметного дискурсу: Матеріали ювілейної конференції. – Львів, 2016 р. – С. 52-54.

Орфізм та псевдоорфізм як аналітична оптика дослідження камерного виконавства // Камерно-інструментальний ансамбль: традиції та сучасний вимір: Тези міжнародної науково-практичної конференції, 9 грудня 2016 року. – Львів, 2016. – С. 42-44.

Організація проведення Всеукраїнських та Міжнародних конференцій «Молоде музикознавство».

Рецензування авторефератів, нотних видань, магістерських та бакалаврських  досліджень.

Розробка положень про аспірантуру і докторантуру, про асистентуру-стажування. Підготовка навчальних програм на здобуття наукового ступеня «доктор філософії» (2017).

Робота над навчальним посібником для магістрів та аспірантів «Основи теорії музично-виконавського мистецтва» (2017).

Аналітичний ресурс концепції музично-виконавських архетипів  в контексті культурологічних парадигм Ероса і Етоса // Наукові збірки ЛНМА ім. М. В. Лисенка. – Львів, 2017. – Вип.38-39. – С. 207-218.

Концентричність як модель музично-виконавського стилетворення // Міжнародна наукова конференція «Музикознавчий універсум молодих» 1‑2 березня 2017 року: Тези. – Львів, 2017. – С. 65-67.

Культурологічні парадигми Ероса та Етоса як зона «архе» музично-виконавської творчості // Матеріали Міжнародної конференції «Знакові постаті вітчизняної гуманітаристики у національно-культурному самоствердженні України». – Київ, 2017. – С. 77-78.

Джазові твори в навчальному репертуарі в класі загального та спеціалізованого фортепіано // Суть і функції загального та спеціалізованого фортепіано в процесі комунікації предметного дискурсу: Матеріали ювілейної конференції. – Львів, 2016 р. – С. 52-54.

Участь у понад 50 всеукраїнських та міжнародних конференціях,  у т. ч. в Міжнародній науковій конференції «Культурно-мистецька освіта на сучасному етапі: прагнення, виклики та перспективи» (ініційована Міністерством культури України). Організація проведення Всеукраїнських та Міжнародних конференцій «Молоде музикознавство», «Музикознавчий універсум молодих».

Опонування на захистах кандидатських дисертацій (Харків, Київ); рецензування авторефератів, нотних видань, магістерських та бакалаврських досліджень.

Редактор щорічного фахового наукового видання «Наукові збірки ЛНМА ім. М. В. Лисенка» (від 2000 р.) та «Музикознавчий універсум» ( від 2015 р.).

Музикознавчо-літературний супровід концерту «Шуман і Брамс. Великі романтики» (1 березня 2017 року у Малому залі ЛНМА ім. М. В. Лисенка, 8 травня 2017 року у Дзеркальній залі Львівського національного театру опери та балету ім. С. Крушельницької).

Підготувала ряд концертних програм: Й. Брамс (спільно з О. Литвиненко, Н. Пелех, Ю. Ланюком), Концерт В. Сильвестрова та Ф. Шуберта (спільно з Й. Ермінем), «Наша дума, наша пісня не вмре, не загине…» (Львів, Ужгород –  2017, 2018).

Популяризуючи українську духовну музику, впродовж 1997-2009 рр. на телеканалі «АЛСЕТ» виступала в ролі телеведучої щотижневої духовно-мистецької програми «Алилуя».

У 1990-2000 рр. у літературній періодиці України виходять друком поетичні, прозові твори та театрально-критичні статті Катрич О. Т. Автор поетично-прозової збірки «Декорації та інвенції» (Львів, 2005).

Підготовка спільного мистецького проекту ЛНМА ім. М. В. Лисенка та Міністерства культури України «Українська пісня у світовій музичній культурі» (2017).

Підготовка студентів до участі у концертах кафедри загального та спеціалізованого фортепіано.

Наукове керівництво магістерськими роботами.

Наукове керівництво 7 захищеними дисертаціями на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.

ВАКУЛА НАТАЛІЯ ОСТАПІВНА

Вакула

Доцент, кандидат мистецтвознавства (доктор філософії, PhD), доцент кафедри загального та спеціалізованого фортепіано, завідувач секцією студентів диригентського факультету; доцент кафедри камерного ансамблю та квартету,  концертмейстер Львівської національної музичної академії ім. М. В.  Лисенка.

Народилась у місті Снятин Івано-Франківської області у 1970 році. Музичну освіту здобувала у Львівській середній спеціалізованій музичній  школі-інтернаті ім. С. Крушельницької у класі фортепіано Л. В. Голембо та Ю. П. Кирейчука. У 1994 р. закінчила фортепіанний факультет Вищого державного  музичного інституту ім. М. В. Лисенка у професора Л. Крих за спеціальністю «фортепіано», кваліфікація – викладач фортепіано, концертний виконавець, артист камерного ансамблю, концертмейстер.

Продовжила навчання в асистентурі-стажуванні  (клас професора М. Крих-Угляр), яку закінчила в 1999 році.

З 1992 року – концертмейстер на кафедрі дерев’яних та ударних інструментів та кафедрі скрипки.

Дипломант 10 міжнародних та всеукраїнських конкурсів (концертмейстер). Учасник численних міжнародних і всеукраїнських конкурсів у якості концертмейстера, а саме: Сурми Буковини, м. Чернівці; Концертино, м. Калуш; конкурсу духових інструментів ім. Д. Біди, м. Львів; Сурми, м. Рівне; конкурсу ім. В. С. Антонова, м. Київ; конкурсу ім. Ярослава Коціана, Чехія; Таланти Європи, Словаччина; Сzech clarinet art, Чехія; Класичний меридіан, Київ; Пам’яті Дж. Енеску, Румунія; також – у Польщі, Литві.

Брала участь у майстер-класах ансамблю «Решерш», міжнародної Академії  «СКМ»  у  професора  Олега Криси та в міжнародній  літній академії Дори Шварцберг, а також у «Днях Кароля Ліпінського» (Польща), фестивалі Кос-Анатольського. Участь в концертах та фестивалях духової музики на кафедрі духових та ударних інструментів. Організатор ряду концертів: «Нотний зошит Анни-Магдалени Бах», «Від Людкевича до Скорика», «Подорож до Норвегії. Камерно-інструментальні твори Едварда Гріга».

З 2005 року працює на кафедрі загального та спеціалізованого фортепіано.

У 2007 році під керуванням професора Н. В. Савицької захистила дисертацію на тему «Інструментальні концерти львівських композиторів у ментальному просторі Галичини (1970-2000 рр.)» за спеціальністю 17.00.03. – музичне мистецтво.

Кандидат мистецтвознавства з 2007 року.

У 2013 році присвоєно вчене звання доцента.

З 2015 року працює також на кафедрі камерного ансамблю та квартету.

Стажування на кафедрі музичного мистецтва факультету культури і мистецтв Львівського національного університету ім. І. Франка (2010, 2015).

Творча робота

Підготовка студентів до концерту «Музична подорож до Норвегії» камерно-інструментальні твори Едварда Гріга (2015). Підготовка тріо «Sonore» у складі А. Шевченко, О. Майбороди, Б. Сенюри: до всеукраїнського конкурсу камерних ансамблів імені В. П. Повзуна –  III премія та Бронзова медаль (Одеса, 2016); лауреатів Другого відкритого фестивалю-конкурсу музичного мистецтва «Харківські асамблеї» (Харків, 2017); сольного концерту в храмі Лазаря (Львів, 2017).

Підготовка студентів до щорічних концертів та фестивалів кафедри камерного ансамблю та квартету, кафедри загального та спеціалізованого фортепіано. Автор музичних проектів за участю студентів диригентського факультету кафедри загального та спеціалізованого фортепіано – «Лемківські витинанки» (2017), «На крилах мрій» з творів О. Герасименко (2018) тощо. Керівник  сольного концерту студенток диригентського факультету Тетяни  Козловської та Стефанії Сондей (2018).

Участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних та міжвузівських конференціях та семінарах

 1. Український фортепіанний концерт у творчості львівських композиторів останньої третини ХХ-го ст.: до проблеми збагачення репертуару. Тези науково-практичного семінару кафедри загального та спеціалізованого фортепіано: досягнення, пошуки, проблеми. – Львів, 2009 р.
 2. Концерт для духових інструментів у контексті розвитку та модифікацій жанру сучасного інструментального концерту // 5-та Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська культура в добу глобалізаційних трансформацій». – 10-11 грудня 2009 р. Рівне.
 3. Фортепіанні концерти львівських композиторів – до проблеми концертності // Конференція «Композитор на зламі тисячоліть: між серйозною і легкою музикою (до 70-річчя М. Скорика)». – ЛНМА ім.М. Лисенка, 20.10.2008.
 4. Неокласичні тенденції в фортепіанних сюїтах К. Дебюссі. Тези семінару-практикуму «Особливості диференційованого підходу до навчального процесу на кафедрі загального та спеціалізованого фортепіано». Листопад 2012 р.
 5. Творчість Жермен Тайфер в контексті розширення виконавського репертуару кафедри загального та спеціалізованого фортепіано. Науково-практичний семінар «Роль та значення загального та спеціалізованого фортепіано у процесі формування музиканта-професіонала». – ЛНМА ім.М.Лисенка/ Львів, грудень 2013 р.
 6. Особливості розвитку українського фортепіанного концерту на прикладі творів львівських композиторів. Науково-практична конференція «Феномен української музичної культури: минуле, сучасне, майбутнє». – ЛССМШ ім. С. Крушельницької. Львів, грудень 2014 р.
 7. Фортепіанні переклади в творчості Г. Канчелі. Науково-практичний семінар «Система координат у новому форматі навчальної дисципліни «Загальне та спеціалізоване фортепіано». – ЛНМА ім. М. Лисенка. Львів, грудень 2014 р.

Участь в академії, присвяченій пам’яті  Н. В. Швець (2016).

Відповідальна за випуск збірника «Фортепіанна творчість Романа Цися: до питання збагачення навчального репертуару» // Упоряд. Кукоба І. Г. – Л., Ліга-Прес, 2014.

Наукове керівництво дипломними (10) і магістерськими працями (5).

Наукові праці

 1. Стильові аспекти оркестрових концертів Олександра Козаренка // Наукові записки: Серія: мистецтвознавство. – Тернопіль: Тернопільський держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка, 2005. – №3 (15). – С. 34 – 40.
 2. Концертний диптих Г. Ляшенка: дві тенденції оновлення жанру // Вісник Прикарпатського ун-ту: Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ: Плай, 2005. – Вип. 8. – С. 80 – 89.
 3. «Камерна музика» О. Криволап: модернізація чи заперечення традицій? // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне, 2005. – Вип. 10. – С. 80 – 85.
 4. Риси неоконструктивізму в фортепіанних концертах Андрія Нікодемовича // Наукові записки: Серія: Мистецтвознавство. – Тернопіль, 2006. – № 2 (17). – С. 26 – 32.
 5. Концерт та концертність в сучасному мистецькому просторі Галичини // Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського «Музична творчість та наука в історичному просторі». – Вип. 73. – Київ, 2008. – С.73-79.
 6. Поняття маргінальності як соціокультурний феномен – Вісник Прикарпатського університету: Івано-Франківськ, 2008. – Вип. XIV. – С. 39-43.
 7. Жанрові модифікації концертної ідеї у фортепіанних концертах львівських композиторів // Наукові записки. Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка: Мистецтвознавство, Тернопіль-Київ. – 1(20) 2009. – С. 17-22.
 8. Концерт для духових інструментів у контексті розвитку та модифікацій жанру сучасного інструментального концерту // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне, 2009. – Вип.15. – Том 1. – С.153 –159.
 9. Деякі аспекти галицької ментальності в українському художньому просторі // Вісник Прикарпатського ун-ту: Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ: 2009 –2010. – Вип. 17-1.8 – С.  200-204.
 10. «Специфіка ансамблевої взаємодії на прикладі сонати Ф. Пуленка для кларнета і фортепіано». Тези науково-практичного семінару кафедри загального та спеціалізованого фортепіано: «Камерно-інструментальна музика в класі кафедри загального та спеціалізованого фортепіано: педагогічно-виконавський аспект». – Львів, 17.03.2010 р.
 11. Особливості розвитку українського інструментального концерту у творчості Б. Фроляк. – Наукові збірки ЛНДМА ім. М. Лисенка «Загальне та спеціалізоване фортепіано у мистецькому просторі України». Серія: Виконавське мистецтво. – Випуск 27. – Львів. «Сполом», 2012 р.
 12. Творчість Жермен Тайфер в контексті розширення виконавського репертуару кафедри загального та спеціалізованого фортепіано. Тези науково-практичного семінару «Роль та значення загального та спеціалізованого фортепіано у процесі формування музиканта-професіонала». – ЛНМА ім. М. Лисенка, Львів, 2013 р.
 13. Фортепіанні переклади в творчості Г. Канчелі. Тези науково-практичного семінару «Система координат у новому форматі навчальної дисципліни «Загальне та спеціалізоване фортепіано». – ЛНМА ім. М. Лисенка. Львів, грудень 2014 р.
 14. 14. Соната для кларнета та фортепіано Ф. Пуленка: жанрово-стильові особливості // Матеріали ювілейної конференції «Суть і функції загального та спеціалізованого фортепіано у процесі комунікацій міжпредметного дискурсу»: З нагоди 55-річчя заснування кафедри, 6 грудня 2016 р. / Упор. О. Гнатишин. – Львів: ЛНМА ім. М. Лисенка, 2016. – С. 49-52.
 15. До 165-річчя ЛНМА ім. М. В. Лисенка. Тези міжнародної науково-практичної конференції, 14 грудня 2017 року, «Сторінки камерно-інструментального виконавства: українська та світова парадигма». Соната для кларнета фортепіано Ф. Пуленка: аспекти ансамблевого виконання. Участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних та міжвузівських конференціях.
ГНАТИШИН ОКСАНА ЄВСТАФІЇВНА

Гнатишин

Піаністка, педагог, музикознавець, музичний бібліограф. Доцент, кандидат мистецтвознавства (доктор філософії, PhD), доцент кафедри загального та спеціалізованого фортепіано Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка.

Закінчила фортепіанний відділ Дрогобиць­кого музичного училища (1979), фортепіанний факультет Львівської державної консерваторії ім. М. Лисенка (сьогодні – Львівської національної музичної академії ім. М. Лисенка, 1985).

У 1985-2001 — концертмейстер кафедри хо­рового і симфонічного диригування. У 2001 захис­тила дисертацію на тему «Джерелознавчий аспект дослідження творчої лабораторії Анатолія Кос-Анатольського (на матеріалах архіву композитора)» (за спеціальністю 17.00.03 – музичне мистецтво). З 2003-го — доцент кафедри музичної украї­ністики, з 2004 — доцент кафедри загального та спеціалізованого фортепіано ЛНМА. Завідувачка секції студентів духового відділу оркестрового факуль­тету.

У 2010 та 2015 стажувалася на кафедрі музикознавства і фортепіано Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка та кафедрі музичного мистецтва ЛНУ імені Івана Франка.

Творчий керівник численних концертних програм студентів свого класу (під загальною назвою «Фортепіано і не тільки…») і їхніх окремих виступів на тематичних концертах кафедри «Від минувшини до сьогодення», «Осінні акварелі».

Постійна учасниця щорічних семінарів методичної ради кафедри п. н. «Збагачення фортепіанного репертуару: нові збірки творів сучасних україн­ських композиторів». Упорядниця й редактор збірників Тез цих семінарів (2010-2018). Учасниця регіональної науково-практичної конференції «Курс загального та спеціалізованого фортепіано як один з базових компонентів навчального процесу в музичних освітніх закладах України» (2018).

Основні напрямки наукових зацікавлень: архівно-бібліографічні до­слідження історії української музики, життя і творчості її діячів, наукознав­ство та історія науки про музику (цілісне дослідження української музикології).

Член Наукового товариства ім. Шевченка. Секретар Музикознавчої комісії. Організаторка понад 15-ти щорічних засідань Музикознавчої комісії в рамках Березневої Сесії Наукового товариства ім. Шевченка.

Член редколегії «Записок Наукового товариства імені Шевченка» (Праць Музикознавчої комісії). З 2001 член авторської групи «Енциклопедії Наукового товариства імені Шевченка» (авторка понад 150-ти гасел у тт. 1-4 та інших), авторка гасел в «Енциклопедії сучасної України», «Українській Музичній Енциклопедії».

Авторка монографій, численних (понад 60) наукових статей в українсь­ких та зарубіжних виданнях, редактор (упорядник) багатьох збірників науко­вих праць і музичних видань, у т. ч. бібліографічних покажчиків публікацій на музичні теми.

Учасниця багатьох міжнародних, всеукраїнських, регіональних та між­вузівських конференцій та семінарів, у тому числі:

Міжнародної наукової конферен­ції з нагоди 250-річчя Дмитра Бортнянського.– Львів, 8 листопада 2001 р.

Міжнародного музикознавчого конгресу „Львів музичний протягом століть”. Львів, ЛНМА ім. Лисенка, 28 вересня 2006 р.

Міжнародної науково-теоретичної конференції „Австрійська музична культура на перехресті епох і традицій”. Харків, 26―27 березня 2009 р.

Міжнародної наукової конференції до 100-літнього ювілею заснування Інституту музикології Львівського Університету ([Львів], 1-3 жовтня 2012 р.).

Міжнародної науково-практичної конференції «SACRUM ET PROFANUM» в культурі. Львів, 3-4 листопада 2015 року.

Міжнародної науково-творчої конференції «Музичне мистецтво та культура: Захід-Схід (до 50-річчя професійної діяльності д-ра мист-ва, професора О. М. Маркової). Одеса. 4-5 грудня, 2015 р.

Міжнародної наукової конференції «Синергетична природа культури: наукова рефлексія над взаємодією Ероса та Етоса»: 30 листоп.- 2 груд. 2016 року; Львівський національний ун-т імені Івана Франка, факультет культури і мистецтв;

Міжнародної наукової конференції «Знакові постаті вітчизняної гуманітаристики в національно-культурному самоствердженні України» (Київ, 25 травня 2017 року).

Праці: Архівна спадщина композитора Анатолія Кос-Анатольського. Каталог рукописів / Укладач і автор передм. О. Мель­ник-Гнатишин.– Львів: НТШ, 1998. – 352 с.;

Анатоль Кос-Анатольський. Життя і творчість у документах і матеріа­лах. Наук. монографія. – Львів: ЛДАД, 2009. – 350 с.;

Книгозбірня Філарета Колесси. Каталог / Упор. і автор передм. О. Мельник-Гнатишин.– Львів: Логос, 1995.– 70 с.;

Матеріали бібліографії про життя і творчість Дмитра Бортнянського. Бібліографічний покажчик / Укладання та вст. слово О. Мельник-Гнатишин, відпов. ред. О. Купчинський. – Львів: НТШ, 2005. – 85 с. – (НТШ. Комісія бібліографії і книгознавства. Науково-довідкові видання. Серія І. Бі­блі­о­гра­фія. Т. 15);

Марія Загайкевич. Бібліографічний покажчик. – Львів: НТШ, 2006.– 53 с. (НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, НТШ в Україні. Комісія бібліо­графії і книгознавства. Наук.-довідкові видання. Серія І. Бібліографія. Т. 16);

Музичні твори Євгена Купчинського / Упор. О. Гнатишин, О. Осадця; Ред. О. Зелінський. – Львів: НТШ, 2004.– 458 с.;

Історичний вимір українських музично-теоретичних концепцій. Моно­графія (Львів, 2018, 600 с.).

Окремі публікації: До історії музичного джерелознавства. Сторінками публікацій про музику у галицькій періодиці 20-30-х років ХХ ст. (“Назустріч”, “Неділя”) // Україн­ське мистецтвознавство. Ukrainian Artstudies. Матеріали, дослідження, рецензії. Випуск 5.– К., 2004.– С. 19–28.– (НАН України. Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського);

Микола Лисенко і Наукове товариство імені Шевченка // Записки Наукового това­риства ім. Шевченка. Т. 229. Праці Музикознавчої комісії / Ред. тому О. Купчинський; ред. кол. М. Загайкевич, О. Козаренко, І. Котляревський, О. Ме­льник-Гнатишин, О. Ца­лай-Якименко, Ю. Ясиновський.– Львів, 2004.– С. 363–375.

До бібліографії праць Адольфа Хибінського // Musica Humana: Зб. статей кафедри музичної україністики. Ч. 2. – Львів, 2005. – С. 407-422;

Філософія Григорія Сковороди і концепція музичного мислення українського музи­кознавства // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії. Збір­ник наукових праць Вип. 9. – К., 2009. – С. 143-153. – (НАНУ, ІМФЕ ім. М. Т. Рильсь­кого);

Лінгво-психологічні ідеї філософії О. Потебні у концепції музичної мови і мис­лення українського музикознавства // Вісник Прикарпатського ун-ту: Мистецтвознавство. Вип. ХIV / Ред. рада: В. В. Грещук (гол.); Ред. колегія: М. Є. Станкевич (гол.).– Івано-Франківськ: „Плай”, 2008.― C. 32―39.

Музичне мислення та мова у філософії Г. Сковороди й О. Потебні // Культура Ук­раїни. Зб. наук. праць. – Вип. 27. – Харків: ХДАК, 2009. – С. 255-264;

Музика в українському театрі 60-х років ХІХ ст. у дзеркалі газети «Сло­во» // Му­зична україністика: Сучасний вимір. Випуск 4: Збірник наук. статей на пошану музико­знавця, д-ра мистецтвознавства, проф. Марії Загайкевич / Ред.-упор. А. Терещенко.— К., 2009.—С. 145-151;

Музичне мистецтво на сторінках “Записок Наукового товариства ім. Шевченка” // Записки НТШ: Праці Музикознавчої комісії.— Т. ССLVIII.— Львів, 2009.— С. 433-440.

До історії західноукраїнської музичної критики та публіцистики (Борис Кудрик і його публікації про музичне мистецтво у часописі “Мета” (1931-1939) // Записки НТШ, Праці Музикознавчої комісії.— Том ССLVIII.— Львів, 2009.— С. 516-532;

Деякі музично-теоретичні концепції дослідників творчості М. Лисенка: спроба ха­рактеристики // Музична україністика: Сучасний вимір. Випуск 7: Зб. наук. статей: Пос­тать Миколи Лисенка в європейському й національному історико-культурному контексті. – К.: ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, 2012. – С. 152-161. – НАН України, Ін-т мист-ва, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського;

Два підходи до дослідження історії української церковної музики як етап у розвит­ку національної медієвістики [Стешко і Кудрик] // Культура України: Збірник наук. праць. Вип. 38.— Харків: ХДАК, 2012.— С. 245-256;

Монодія та партесне багатоголосся в концепції історії української церковної музики М. Антоновича // Музикознавчі Студії Ін-ту мистецтв Волинського національного ун-ту імені Лесі Українки та Національної музичної академії України імені П. І. Чайков­ського: Зб. наук праць. Вип. 9. – Луцьк: Волин. Нац. Ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – С. 232-242;

Феноменологія естетики Івана Франка і музична творчість // Наукові записки [Тер­нопільського національного педагогічного ун-ту імені Володимира Гнатюка та Національ­ної музичної академії імені Петра Чайков­ського]. Серія: Мистецтвознавство. 2 (21).– Тернопіль; Київ, 2009. – С. 70-75;

Музично-естетичні дослідження С. Людкевича в контексті формування концепцій рецептивної естетики українського музикознавства // Мистецтвознавчі записки. Зб. наук. праць. — Вип. 17. — К.: Міленіум, 2010.— С. 9-16;

Деякі питання концепційної системності в українській музикології // Музична укра­їністика: сучасний вимір: Випуск 6: Збірник наукових статей пам’яті доктора мистецтво­знавства, професора, заслуженого діяча мистецтв України Миколи Гордійчука.— Київ, 2011. – С. 142-154; Українська музикологія як система концептуальних ідей // Мистецтво­знавство: Вісник Прикарпатського університету. Вип. 21-22. – Івано-Франківськ, 2012-2013. – С. 36-48;

Про українську науку гармонії як систему ідейних здобутків // Українське музико­знавство: Наук.-метод. збірник.— К., 2013.— Вип. 39. — С. 1-30;

Сага життєтворчости композитора Всеволода Задерацького // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Праці Музикознавчої комісії.— Т ССLXVII (100-річчю львів­ського музикознавства присвячується) / Ред Олег Купчинський; упор. Оксана Гнати­шин.— Львів: НТШ, 2014.— С. 343-376;

Ідея концепційної цілісности української музико­логії // Записки Наукового това­риства імені Шевченка: Праці Музикознавчої комісії.— Т. ССLXVII (100-річчю львів­ського музикознавства присвячується) / Ред. Олег Купчинський; упор. Оксана Гнати­шин.— Львів: НТШ, 2014.— С. 38-53.

Деякі особливості теорії музичного сприймання Олександра Костюка (концепцій­ний аспект) // Студії мистецтвознавчі. Число 3 (51): Театр. Музика. Кіно / Ред. кол. Г. А. Скрипник (гол. ред.). – К.: В-во ІМФЕ, 2015. – С. 36-43;

Фактура як предмет уваги української музикології: концептуальний аспект // Між­народний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство. Випуск ІІ (5), 2015 (Inter­national Journal: Culturology. Phіlology. Musicology).— К.: Міленіум, 2015.— С. 113-139;

О проблеме систематизации концептуальных идей в украинском музыковедении // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фаль­кларыстыкі / НАН Беларусі, Цэнтр даследа­ванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры; навук. рэд. А. І. Лакотка. – Мінск: Права і эканоміка, 2014.— Вып. 16.— С. 97–101.

Проблемы драматургии в украинских музыковед­ческих исследова­ниях ХХ века (концептуальный аспект) // Пытанні мастацтва­знаўства, этналогіі і фалькла­рыстыкі. Вып. 17.— Мінск : Права і эканоміка, 2014.— С. 87-93.

ДИКА НІНА ОРЕСТІВНА

Дика

Доцент, кандидат мистецтвознавства (доктор філософії, Ph.D), [«Камерно-інструментальний ансамбль в Україні. Творчість і виконавство (1960-1980 рр.)», науковий керівник:  доктор мистецтвознавства  А.К. Терещенко]. Доцент кафедри загального та спеціалізованого фортепіано, доцент кафедри камерного ансамблю та квартету Львівської національної музичної академії ім. М. В.  Лисенка. Член Наукового Товариства Шевченка (2006). Секція мистецтвознавства: Музикознавча комісія.

Народилася 14 січня 1963 р. у м. Стрий Львівської області.

У 1981 р. з відзнакою закінчила фортепіанний [клас фортепіано В. Козлової, клас камерного ансамблю М. Бурцева] та теоретичний відділи Дрогобицького музичного училища.

У 1986 р. закінчила  (диплом з відзнакою) фортепіанний факультет Львівської державної консерваторії імені М. В. Лисенка (тепер – Львівська національна музична академія ім. М. В. Лисенка [клас фортепіано професора О. Криштальського, клас камерного ансамблю Л. Цьокан-Савицької, клас концертмейстерства О. Бонковської]),  асистентуру-стажування при кафедрі камерного ансамблю Київської державної консерваторії ім. П. Чайковського (сьогодні – Національна музична академія України ім. П. Чайковського), 1991, фах  «камерний ансамбль» [клас  І. Царевич], 1992 – аспірантуру на кафедрі Історії української музики та народної творчості Київської державної консерваторії ім. П. Чайковського.

Від 1986 року – концертмейстер кафедри скрипки (клас В. Заранського), кафедри духових і ударних інструментів (клас М. Мар’яша [кларнет]) ЛДК ім. М. Лисенка. Концертмейстер ЛДК ім. М. Лисенка 1992-1993. Впродовж 1993-1997 –  викладачка фортепіано і камерного ансамблю Львівської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернат ім. С. Крушельницької.  1993-1998 – викладачка, з 1998 – старший викладач ВМІ.

Захистила дисертацію  (2001).  Вчене звання доцента (2004). Від 2002 – доцент кафедри загального та спеціалізованого фортепіано ЛДМА ім. М. Лисенка. Від 2008 року – доцент кафедри камерного ансамблю та квартету ЛНМА ім. М. Лисенка.  Виступала в ансамблі з інструменталістами, лауреатами Міжнародних конкурсів Л. Мілявським (кларнет), І. Тихоновою (віолончель), В.  Жолубаком (флейта), О. Катрич (фортепіано).

Підвищення  кваліфікації: Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського Національної Академії Наук (Київ, Україна, 2010, 2015). Міжнародний Конкурс-Фестиваль «РЕЗОНАНСИ» (Париж, Франція, 2016). Тема: «Фортепіанні твори українських композиторів у камерному просторі Європи: конкурсно-фестивальні рефлексії» (наукове дослідження і публікації про Третій Міжнародний Конкурс-Фестиваль «РЕЗОНАНСИ» (Париж, Франція, 26-30.06.2016 р.). Стажування на факультеті культури і мистецтв, кафедра музичного мистецтва, ЛНУ імені І. Франка (Львів, Україна, 2017).

Бере активну участь в роботі різних  науково-практичних конференцій, займається науково-методичною роботою. Автор численних публікацій у музикознавчих та наукових збірках. Автор рубрики «Мистецька палітра» літературно-мистецького часопису «Дзвін», де знайомить читачів з яскравими подіями і постатями в українській музичній культурі. Автор радіопередачі «Квартет ім. Леонтовича» на іномовленні Київського радіо і телебачення (Київ, 1991).  Автор численних творчих проектів, зокрема, «Вечір камерно-інструментальної музики Й. Брамса» (Львів, 1998), «На пошану А.М. Котляревського (до 100-ліття від дня народження) (Львів, 11.02.2010), «Український камерний простір: музика, поезія, час…» (до 60-річчя кафедри камерного ансамблю та квартету ЛНМА ім. М.В. Лисенка,  2011), «На перехресті культур: Німеччина – Франція – Росія – Україна» (до 170-річчя від дня народження Миколи Лисенка), (2012),  «Західноєвропейська камерно-інструментальна музика: М. Брух, К. Дебюссі, К. Сен-Санс, Д. Мійо, П. Хіндеміт» (2012, Львів, ЛНМА імені М.В. Лисенка) та інш.

Автор мистецьких проектів: «Камерна музика у музейному інтер’єрі»Перлини фортепіанного тріо» (2009), «Камерні вітражі» (2010),  «Від Моцарта до сучасності» (2013),  «Творці своєї епохи: В. А.  Моцарт, К. Дебюссі, Д. Мійо, Г. Малер, Г. Гаврилець» (2014), «Весняні імпресії» (2015),  «Музичні вітражі» (2016), «Діалог культур: Німеччина, Чехія, Бразилія, Україна» (2017), «Мозаїка камерного простору»  (2018)], «Грудневі вечори» [«Йозеф Гайдн та його Епоха» (2009), Йозеф Гайдн: погляд здаля і зблизька» (2012), «Музика, що звучала в палацах, замках, резиденціях епохи Бароко» (2015), «Роберт Шуман у колі сучасників» (2016)],  «Незабутні постаті»Відлуння солов’їного співу» (2018)] [всі згадані концертні програми відбувалися  у Музичному меморіальному музеї Соломії Крушельницької у Львові],  а мистецький проект «Камерна музика в гостях у юного слухача» відбувається в концертному залі Музичної школи імені Миколи Колесси  (Львів). Творчий керівник авторських програм львівських поетів, зокрема Лауреата Національної літературної премії «Гілка золотого каштана» Надії Черкес «Поезія, переповнена музикою» (Львів, 2010).

Автор та науковий керівник проекту – Науково-практичних конференцій «Камерно-інструментальний ансамбль: історія і сучасність», 15-16 грудня 2009р.,  Всеукраїнської науково-практичної конференції «Камерно-інструментальний ансамбль: історія і сучасність», 7 грудня 2011 р., Міжнародної науково-практичної конференції «Камерно-інструментальний ансамбль: історія і сучасність», 17 квітня 2013 р.

Наукова діяльність (публікації за напрямом, науково дослідна робота, участь у конференціях і семінарах, робота з аспірантами та докторантами, керівництво науковою роботою студентів)

Автор проекту і науковий редактор-упорядник  Наукових збірок  ЛНМА імені М.В. Лисенка “Камерно-інструментальний ансамбль: історія, теорія, практика”: Виконавське мистецтво.

Випуск № 24- Львів: «Сполом», 2010. – 458с.;

Випуск № 25 – Львів: «Сполом»,  2011. – 420с.;

Випуск № 31 – Львів, 2013. – 340с.;

Випуск № 34  – Львів,  2015. – 564с. [ українсько-англ.].

Дика Н.О. – науковий редактор-упорядник:

«Дні музики Мирослава Скорика» //Буклет Міжнародного Фестивалю. – Київ, – 2013. – 37с. ;

«Леся Деркач – скрипалька, камералістка, педагог у наукових дослідженнях та спогадах» Упорядники: Артур Микитка. Ніна Дика // Львів, 2014. –  327с.

«Стрийська дитяча музична школа ім. О. Нижанківського: історія та сучасний вимір» [текст]: матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції, 7 червня 2013 р. – Стрий, 2013. – 312с.

«Камерно-інструментальний ансамбль: традиції та сучасний вимір»: Матеріали [Текст] міжнародної науково практичної конференції 17 квітня 2013 р. – Львів, ЛНМА імені М.В. Лисенка. – 164с.;

«Камерно-інструментальний ансамбль: традиції та сучасний вимір». Матеріали [Текст] міжнародної науково практичної конференції 9 грудня 2016 р. – Львів, ЛНМА імені М.В. Лисенка.  – 127с.;

«Сторінки камерно-інструментального виконавства: українська та світова парадигма»: Матеріали [текст] міжнародної науково практичної конференції., 14 грудня 2017 року. – Львів, ЛНМА імені М.В. Лисенка. – 87с.

Автор  СТЕНДУ  «Сторінки історії кафедри камерного ансамблю та квартету ЛНМА імені М.В. Лисенка» (2010, ЛНМА ім. М.В. Лисенка,  аудиторія № 47 – кафедра камерного ансамблю та квартету);

Модератор численних конференцій, зокрема: Науково-практичної «Камерно-інструментальний ансамбль: традиції та сучасний вимір»  (15-16 грудня,  2009); Всеукраїнської науково-практичної «Камерно-інструментальний ансамбль: традиції та сучасний вимір»    (7 грудень,  2011); Міжнародної науково-практичної «Камерно-інструментальний ансамбль: традиції та сучасний вимір»  (17 квітень, 2013); Міжнародної науково-практичної  «Камерно-інструментальний ансамбль: традиції та сучасний вимір»  (грудень,  2016); Міжнародної науково-практичної  конференції «Сторінки камерно-інструментального  виконавства: українська та світова парадигма (14 грудень,  2017); Всеукраїнської науково-практичної  конференції «Камерний простір Львівщини: постаті та факти» (25 квітня 2018 року).

Автор  науково-музикознавчих  публікацій:

Автор численних публікацій у музикознавчих та наукових збірках. Друкується в журналах: “Музика”,  “Архітектурний Вісник”, “ЛюнАрт”; у рубриці «Мистецька палітра» літературно-мистецького часопису «Дзвін», львівських часописах: “Суботня пошта”, “Просвіта”; стрийському часописі: “Гомін волі”; освітньому студентському тижневику :“Аудиторія”  тощо.

В складі редколегії наукового рецензованого видання «Наукові збірки ЛНМА імені М.В. Лисенка (Наказ,  від 2016 р.).

Вступне слово: Концерт з творів львівських композиторів-музикознавців (до століття львівського музикознавства) (2012, НТШ у Львові),

Автор та науковий керівник проекту – Науково-практичної конференцій «Камерно-інструментальний ансамбль: історія і сучасність», 15-16 грудня 2009р.,  Всеукраїнської науково-практичної конференції «Камерно-інструментальний ансамбль: історія і сучасність», 7 грудня 2011 р., Міжнародної науково-практичної конференції «Камерно-інструментальний ансамбль: історія і сучасність», 17 квітня 2013 р.

Автор публікацій з питань камерно-інструментального виконавства: Камерна культура 60-70- х років на Україні// Укр. Музикознавство. – К., 1993. – Вип.1. – С.191-200; Львівська школа камерно-інструментального виконавства //Наукові записки Тернопільського держ. педаг. університету ім. В. Гнатюка. – Серія: Мистецтвознавство. – Тернопіль, 1999. – №2(3). –С. 89-94; Камерно-інструментальна ансамблева культура України (60-80-ті роки ХХ ст. // Мистецтвознавство: Кн.2.-IV Міжнародний конгрес україністів: Доповіді та повідомлення. – Одеса-Київ, 2001. – С. 291-315; Творча діяльність українських камерно-інструментальних ансамблів: тріо в 70-80-х роках //Молоде музикознавство: Зб. статей. – Львів, 2002. – Вип. 7. – С.111-120; Квартетне виконавство у Львові // Музикознавча україністика: Зб. наук. статей. – Київ-Івано-Франківськ, 2008. – Вип.2. – С. 304-311; Квартет імені Лисенка //Камерно-інструментальний ансамбль: традиції та сучасний вимір /до 160-річчя ЛНМА ім. М.В. Лисенка/: тези міжнародної науково-практичної конференції 17 квітня 2013 року/ ЛНМА ім. М.В. Лисенка; [Редкол.: І. Пилатюк – гол. ред.,  Н. Дика – відпов .ред.]- Львів, -2013.- С. 91-96; Мистецький проект «Маловідомі жінки – композитори» // «Дзвін», часопис Національна спілка письменників України, число 2, 2013 р., №2(820) лютий, 2013 р., С.154-156;  Квартет імені Лисенка // Наукові збірки Львівської національної музичної академії імені М.В. Лисенка / ЛНМА імені М.В. Лисенка [Ред.: Ігор Пилатюк, науковий ред.- упорядник.: Ніна Дика]. – Львів, 2013.- 340 с.- Випуск 31: Виконавське мистецтво. «Камерно-інструментальний ансамбль, історія, теорія, практика»., С.-229-235.,  Рефлексії «Віолончельної Пекторалі» у Львові // «Культура і життя»: загальнодержавна українська газета.,  №23 (4543) 7 червня 2013 р., С. 6. ;  Квартет  імені Лисенка// матеріали [тези] міжнародної науково-практичної конференції: «Камерно-інструментальний ансамбль: традиції та сучасний вимір», 17 квітня 2013 р., /ЛНМА ім. М.В. Лисенка; [Редкол.: І.Пилатюк – головн. ред., Н. Дика – редактор-упорядник ].- Львів,- 2013.- С. 91-96 ;  Український простір музикування: Квартет імені М. Леонтовича // Збірник  матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Українська музична культура на сучасному етапі: трансформація традиційних і академічних форм», 24-25 квітня 2013 р., м. Івано-Франківськ,  видруковано  в Друкарні «Фоліант», С. 226-229; Камерні обрії виконавської творчості Зенона Дашака // Стрийська дитяча музична школа  ім. О. Нижанківського: історія та сучасний вимір: матеріали Міжнародної  науково-теоретичної конференції (до 100-ліття  Стрийської дитячої музичної школи ім. О. Нижанківського [ред.кол.: Ігор Пилатюк – гол. ред., Ніна Дика – ред. упоряд.] Стрий, – 2013 р. 7 червня 2013 р., С. 268-280; Василь Барвінський і сьогодення., до 125 річчя від дня народження //«Дзвін», щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Національної Спілки письменників України, число 5-6., 2013р., С.174-175; Віолончельна Пектораль // «Дзвін»,  щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Національної Спілки письменників України №8 (838) серпень 2013 р., С. 157-158., + іл., фото; Фрески музичного Львова// Дзвін., щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Національної  Спілки письменників України., (817-818) число 11-12, 2012 р., С.164-166; Данина шани, вдячності і пам΄яті Василеві Барвінському // «Солоспів»., культурно-мистецький часопис кафедри сольного співу Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка №1 (11), січень-лютий-березень 2013 р., С. 5-6;  Погляд крізь призму часу (до 90-річчя від народження Олександра Тищенка) //«Дзвін»., щомісячний літературно-політичний часопис Національної Спілки письменників України., №9 (839) вересень 2013 р., Львів., – С.151-155;  Рефлексії «Музичних імпресій» у Львові // «Солоспів»., культурно-мистецький часопис кафедри сольного співу Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка №3 (13), вересень-жовтень- №4 (14) листопад – грудень 2013 року., Львів,- С.8-9;  Людина дивовижного пророцтва// «Музика»., науково-популярний журнал Спілки  композиторів  України Всеукраїнської музичної спілки., №5 (395), 2013 р., С. 46-51; Мистецька імпреза: вшанування ювілейних дат М. Лисенка 1 грудня 2012 р. // «Вісник НТШ» / Інформаційне  видання Світової ради Наукових товариств ім. Т. Шевченка/ 140 років Наукового товариства ім. Т. Шевченка.,  Львів,  весна-літо, 2013 р., С.98; «Гармонії світу» / Н.  итвинова, Л.Піскун, І. Комарова, С. Шольц // Енциклопедія сучасної України., Том 12 [Кал-Киї]., Київ – 2012, Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії України., С. 550 і фото; Квартет ім. К. Шимановського / В. Микитка, Г. Котув, А. Бєлов, С. Сєнявські// Енциклопедія сучасної України., Том 12 [Кал-Киї]., Київ – 2012, Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії України., С. 550-551 і фото; Квартет ім. Леонтовича / Ю. Мазуркевич, Ю. Харенко, В. Пантєлєєв, Б. Дев’ятов// Енциклопедія сучасної України., Том 12 [Кал-Киї]., Київ – 2012, Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії України., С. 551 і фото; Квартет «Мелодія» / М. Андрухів, О. Когут-Ванькович, О. Петрашек, Р.Фесюк// Енциклопедія сучасної України., Том 12 [Кал-Киї]., Київ – 2012, Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії України., С. 552 і фото; Квартет “Klassik-Modern” / М. Семчишин, Р. Сокрута, В. Мегеден, С. Канчалаба-Швайковська// Енциклопедія сучасної України., Том 12 [Кал-Киї]., Київ – 2012, Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії України, С. 551 і фото; Український простір музикування: Квартет імені М. Леонтовича //  збірник  матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції: “Українська музична культура на сучасному етапі: трансформація традиційних і академічних форм”, 24-25 квітня 2013 р., м. Івано-Франківськ,  видруковано  в Друкарні «Фоліант», С.226-229; Фортепіанні тріо Володимира Губи //Музична україністика: сучасний вимір: Збірник наукових статей на пошану доктора мистецтвознавства, професора М. Гордійчука / Ред.-упорядник  І. Сікорська. – Київ, 2012. – вип. 4. – С. 231-236;  Майстер часу // Дзвін. Щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Національної Спілки письменників України № 8 (814) серпень 2012, Львів. – С. 157-158, і ілюстр.; Лисенкові ювілейні святкування у Львові //  Українська музика. Науковий часопис. Щоквартальник / голов. ред. І. Пилатюк. – 2012. – Львів, 2012. – С. 37-40.; SZYMANOWSKI QUARTET та друзі // ZAXID.NET., 24.09 2012., 3с.; «…те, що він творить, залишиться для нащадків…» // Musik-review Ukraine.,  /http://m-r.co.ua/mr/mr.nsf/0/7C48C212E3AFDEDCC2257 A8B006E9B30?OpenDocu…03.10.2012;   SZYMANOWSKI QUARTET та друзі // Musik-review Ukraine.,25 вересня 2012 року., вівторок.; Пам’яті Олександра Тищенка //Культура і життя. Загальнодержавна українська газета № 48 (4516) від 30 листопада 2012 року., С. 7, ілюстр.;  V Miedzynarodowy festiwal muzyki kameralnej “SZYMANOWSKI QUARTET” I przyjaciele // kurier Galicyjski* 16-29 listopada 2012 nr 21 (169)., s.15.;

«Камерний простір Кароля Мікулі: до питання збагачення навчально-педагогічного репертуару в класі загального та спеціалізованого фортепіано» // Науковий семінар «Загальне та спеціалізоване фортепіано в процесі формування музиканта–професіонала».,  11.12.2013 р., Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка; До проблеми усвідомлення поняття народного в українській музиці (на матеріалах камерно-інструментальної творчості В. Сильвестрова, М. Скорика, Є. Станковича, В. Губи, В. Камінського) // Науково-практична конференція «Інноваційні технології у викладанні дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням», 10-11 жовтня 2013 р., Львівський Медичний Університет  ім. Данила Галицького. Автор низки енциклопедичних гасел, присвячених камерно-інструментальним ансамблям: Львівський струнний квартет [Л. Деркач (скр.), Б. Каськів (скр.), З. Дашак (альт), Х. Колесса (влч.)], Струнний квартет «Гармонії світу», відомим піаністам: Ж. Микитці, скрипалям: А. Микитці, М. Комонькові, альтистові Д. Комонькові («Українська Музична Енциклопедія». – Т.3. – 200) ;

Публікації 2016-2017 р.: Ніна Дика. Високе Відродження в звуках і камені // Тези [українською і італійською] Міжнародної науково-практичної конференції «Палладіо. Вплив у Східній Європі» (Львів – 8 квітня 2016 р.) //НУ «Львівська Політехніка» до 500-річного ювілею видатного архітектора італійського Відродження Андреа Палладіо // укладач: О.І. Ремешило-Рибчинська. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 34-37 (с. 64); Ніна Дика. Камерний простір Лесі Деркач /  Студії мистецтвознавчі: Театр. Музика. Кіно. Чис. 1 (53)/[голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України, ІМФЕ ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2016. –  С. 87 – 96;  Ніна Дика. Усіх об’єднала українська музика: Рефлексії ІІІ Міжнародного конкурсу-фестивалю п’яністів «РЕЗОНАНСИ» в Парижі /Дика Ніна/ Українська музика: науковий часопис [головний ред.: І. Пилатюк]. – Львів: [ЛНМА імені М.В. Лисенка], – Щоквартальник. – ISSN2224-0926. – 2016. – число 4 (22). – С.135-137 з іл. ;  Ніна  Дика. Музика доби Високого Відродження: від минувшини до сьогодення /Дика Ніна Орестівна /Матеріали [тези] Всеукраїнської науково-практичної конференції «Антропний принцип в контексті актуальних проблем філософії науки» (Львів – 15-16 грудня 2016 р.) / з нагоди 15 річчя кафедри філософії та економіки Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.- Львів, 2016. – С. 47-52.;  Ніна Дика. Програмність камерно-інструментальної спадщини І. Соневицького (на прикладі «Мініатюр» для флейти, гобоя, ударних      і фортепіано [текст] : Матеріали [Тези] Міжнародної наукової конференції «Музикознавчий  універсум  молодих»: 1-2 березня 2017 р. /ЛНМА імені М. В. Лисенка. – Львів. Видавець Т. Тетюк, 2017.  – С. 52-54.;  Ніна Дика. Квартет імені Кароля Шимановського в річищі традицій камерного музикування / Дика Ніна / Збірник наукових статей за матеріалами Міжнародної наукової конференції присвяченої 155-річниці з дня смерті Кароля  Ліпінського (Вірлів-Золочів, 16 грудня 2016 р.) [відп. редактор – Анна Коржева].;  Ніна Дика. Гортаючи мистецькі сторінки ІІІ Фестивалю «Камерні вечори в Академії» (4-19 квітня 2017 року) //електронний носій: САЙТ ЛНМА імені М. В. Лисенка 9.05. 2017 року.

Ніна Дика. До питання реконструкції мистецько-психологічного портрету камералістки Тетяни Шуп’яної / Дика Ніна/ Тези Міжнародної науково-практичної конференції «Сторінки камерно-інструментального виконавства: українська та світова парадигма» [головн. ред. – І. Пилатюк, наук. редактор-упорядник – Ніна Дика], 14 грудня 2017 року., Львів. – С. 63-66.;  Ніна Дика. Мистецькі горизонти музичного Львова: «Віртуозне тріо» у панорамі ХХХV Міжнародного фестивалю «Віртуози» /Українська музика. Щоквартальник. Число 1 (23), 2017 С.164-165.;  Ніна Дика. Шуп’яна Тетяна Григорівна /In memoriam / Українська музика: науковий часопис / [засн. ЛНМА імені М.В. Лисенка, головн. ред. І. Пилатюк]. – Львів: [ЛНМА імені М.В. Лисенка], 2017. – Число 3 (25) 2017. –  С.183- 185. –  Щоквартальник. – ISSN 2224-0926.

 1. Участь студентів класу доцента Дикої Н.О. у концертах кафедри загального та спеціалізованого фортепіано, де з поміж інших: “Весняний камертон”, “Музичний альманах”. Вперше у Львові у виконанні студентів класу Дикої НО. прозвучали невідомі твори З. Лиська “Фортепіанні мініатюри на українські народні теми”, фортепіанні та камерно-інструментальні твори Оксани Герасименко, “Три українські акварелі” Володимира Губи, “Фортепіанні п’єси для дітей та юнацтва” із Зошита І Миколи Ластовецького, Тріо для скрипки, віолончелі та фортепіано Генадія Ляшенка тощо.

Науковий керівник студентських науково-дослідницькими роботами  на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» (7).

РЕЦЕНЗІЇ на автореферати (понад 20).

ВІДГУКИ на посібники (2).

Рецензія на програму для вищих навчальних закладів культури і мистецтв ІІ рівня акредитації для спеціальності «Музичне мистецтво естради» п. Антонюка Ю.М. «Основи імпровізації».

ВІДГУКИ на методичні розробки (понад 10).

ВІДГУКИ на бакалаврські та магістерські роботи (понад 10).

Науковий рецензент:  авторефератів кандидатських дисертацій (2).

Рецензент студентських дипломних робіт на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр” (3).

Участь у міжнародних конференціях:  Квартет ім. М. Лисенка у контексті мистецьких традицій українського класика // Міжнародна наукова конференція до 170-річчя від дня народження Миколи Лисенка (Львів, 23-24 березня 2012 року).; М. Лисенко у сучасному камерно-інструментальному просторі // Міжнародна наукова конференція «Постать Лисенка у світовому історико-культурному контексті»  До 170-річчя від дня народження (Київ, 28-30 березня 2012р.).;  Шимановський у Львові: до питання українсько-польських зв’язків //Міжнародна конференція  до 130-річчя від дня народження Кароля Шимановського (Кіровоград, 2012).;

Вступне слово мистецтвознавця:  К. Сен-Санс. «Карнавал звірів» // 2012,  Львів., ЛССМШ-Інтернат імені С. Крушельницької.,  Концерт камерної музики /до 280-річчя від дня народження Й. Гайдна //  2012, Львів, Львівська державна музична школа №3.,   Концерт камерної музики /до 280-річчя від дня народження Й. Гайдна //  Львів, ЛНМА імені М. Лисенка., Малий зал., 21.03. 2012 р.,  На перехресті культур: Німеччина, Франція, Росія, Україна //Музично-меморіальний музей Соломії Крушельницької у Львові., 2 квітня 2012 року.,   Західноєвропейська камерно-інструментальна музика: М. Брух, К. Дебюссі, К. Сен-Санс, Д. Мійо, П. Хіндеміт //ЛНМА імені Миколи Лисенка, Малий зал., 4 квітня 2012 року.,  Відкриття виставки  «Микола Лисенко (1842-1912). Видатний український композитор, диригент, піаніст та громадський діяч» // Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника., Львів, 26 березня 2012.,  Концерт камерної музики. До 120-річчя від дня народження Даріюса Мійо // Львівська музична школа №2 ., 24 квітня 2012 року., Вечір пам’яті Олександра Тищенка// м. Київ., «АртХол» Фонду сприяння розвитку мистецтв., 11 листопада 2012 року.,   Микола Лисенко (1842-1912) до 170-річчя з нагоди дня народження та 100-річчя від дня смерті // Львів., Актова зала ЛНУ імені Івана Франка., Наукове Товариство НТШ., 1 грудня 2012 року., «Сім Слів Спасителя на Хресті» (Київ, Будинок органної музики, диригент: Пилатюк І.М.);

науково-методична робота: автор численних науково-методичних статей і праць, які використовуються в курсі історії фортепіанного мистецтва; історії української музики, доповідей з ілюстраціями на семінарах­-практикумах з курсу загального та спеціалізованого фортепіано (Львів, 1993, 1995, 1999, 2000, 2001, 2003, 2008 рр, і до 2018 р. – щороку).

ініціатор, автор та організатор:   Проекту “Зустріч – діалог з Заслуженим діячем мистецтв України, композитором Миколою Ластовецьким”, що був реалізований в рамках святкування 150-роковин ЛНМА імені М.В. Лисенка; Мистецького музично-поетичного вечора: “Знов весна і знов надія…” (до 90-ліття від дня смерті Лесі Українки),  Львів, 2003 р.; Науково-мистецького проекту “Гармонії світу: демократія, архітектура, музика”, присвяченій Європі і європейцям (м. Львів, Порохова Вежа,  17 травня 2005 року).

Співавтор: Мистецького проекту “Українсько-польські дослідження резиденцій. Підгірці” (Львів, хол 2-го поверху головного корпусу НУ «Львівська Політехніка», 8 грудня 2006 року).; //Подяка Директора Інституту архітектури професора Б.С.Черкеса., № 2 – 11.02. 2009//;   Презентації збірника Миколи Ластовецького “Фортепіанні п’єси для дітей та юнацтва”/ Зошит І / (до 60-річчя композитора); Літературно-музичного вечора “Гармонія сльози” та  презентації збірки Надії Черкес (м. Львів, Музей етнографії, 15 вересня 2007року);  “Танго осіннього листу” – бал молодої музи, присвячений Дню студента (м. Львів, актовий зал ЛМНУ імені Данила Галицького, 15 листопада 2007 р.);  Мистецького музично-літературне читання “Співане слово Тараса”  (м. Львів, Бібліотека № 13, вул. Князя Романа) для учнів 5-9 класів середніх навчальних закладів. // Подяка //; –  Мистецький музично-поетичний вечір “Осіння тиші таїна”. Палацовий вечір. Осінь (Львів, Палац Потоцьких, 11 жовтня 2008 р.);  «Музично-поетичні вітражі»  (до 100-ліття Анатолія Кос-Анатольського) – мистецький вечір у Музеї ім.Соломії Крушельницької за участі студентів класу доцента Дикої Н.О. у синтезі з Відкриттям виставки: «А. Кос-Анатольський в колі друзів та родини» (Львів, Музично-меморіальний музей ім. С. Крушельницької, 9 грудня 2009р.;   «Йозеф Гайдн та епоха» (Львів,  Музично-меморіальний музей ім. Соломії Крушельницької,  грудень 2009 р.,).

Співорганізатор  Х Фестивалю “Велика Коляда” (7 січня – 1 лютого 2009 року Божого.,  м. Львів., Храм Пресвятої Євхаристії): //Подяка Патріаршої Комісії у Справах Молоді//

Учасниця підготовки та реалізації п’ятого  концерту композиторсько-виконавського Проекту “Молоді композитори України” (6 травня 2009р, Малий зал ЛНМА імені М.В. Лисенка), зокрема: вступна стаття до буклету;  стаття про почесного гостя Проекту: Заслуженого діяча мистецтв України, композитора  Миколу Ластовецького;

Вступне слово мистецтвознавця і  ведуча концертних вечорів: “Малеріана” (Автор проекту-Заслужена артистка України Анна Станько) (19.03.2009., Великий зал ЛНМА імені М.В. Лисенка); Концерт камерної музики /клас доцента Мариняко Н.І./ (9 квітня 2009р., Львів., ДМШ № 3., вул. Варшавська, 69) //Подяка  Директора школи № 3  п. Ганас В.Ю., № 56 від 28 квітня 2009 р., одержано:  № 168 дня 4.05.2009 р.//

Участь  у конференціях: Всеукраїнські  (Львів – 1992, Донецьк,­ 2001) та Міжнародних наукових конференцій (Одеса – 2000,  Харків – 2008 та інш. Виступи з доповідями : в програмі Другого студентського фестивалю ,,Музика тисячоліття” (Львів, 2000)., зі спогадами про Перший фестиваль “Червона рута” на вечорі пам”яті Володимира Івасюка /Львів, 1999р./., теоретичному семінарі викладачів-теоретиків мистецьких навчальних закладів Львівської області (Дрогобич, 2003).

Автор радіопередач на іномовленні Київського радіо та телепередач на тему: “Квартет ім. Леонтовича”

– Впровадження у навчальний репертуар камерно-інструментальних ансамблевих творів сучасних українських авторів (В. Камінського, В. Губи, Г. Ляшенка, Н. Кальної, Б. Фроляк, Г. Гаврилець, П. Гриняєва  та інш.);

– Прем’єрні виконання камерних творів у Львові:  Г. Ляшенко. Тріо;  Н. Кальна. Тріо;   П. Гриняєв. Соната для ф-но і скрипки;

 • Концерти камерної музики;

ПОДЯКИ: (8) – Ректора ЛНМА ім. Лисенка., Директора Інституту Архітектури Університету «Львівська Політехніка»., Музей Соломії Крушельницької., Патріаршої комісії у Справах Молоді., Директорів шкіл № 3, 9., Бібліотеки № 13., Львівського обласного Товариства політичних в’язнів і репресованих., Голови Фундації дослідження Лемківщини

ГРАМОТИ: Львівського відділення Української Асоціації Письменників.,

ОРГАНІЗАТОР  і ВЕДУЧА концертних програм музикознавчої комісії НТШ (щорічно  по 2 концертні програми з проф. І.Ф.Кушплером, Б.О. Базиликутом, 2009 -2014);

ПУБЛІКАЦІЇ: понад (80) у:

 • фахових, престижних вітчизняних і зарубіжних видання: «Мистецтвознавчі записки»., Наукові збірки ЛНМА ім. М. В. Лисенка.,  Збірки Харківської державної академії культури., Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського., Журнал «Музика», «Архітектурний Вісник»,  «ЛюнАрт»;
 • Українська Музична Енциклопедія;
 • Сучасна Енциклопедія України;
 • Енциклопедія Львівщини;
 • У Літературно-мистецьких та громадсько-політичних часописах: «ДЗВІН», «Культура і життя»;
 • У львівських часописах : «Солоспів», «Суботня пошта», «Просвіта», «Аудиторія»;

Участь у Відкритті Виставки «Архітектурна та археологічна спадщина с. Підгірці Бродівського району. Досвід міжнародних досліджень» (Львів, 24 березня 2017 року, Національний університет «Львівська політехніка»); Участь у Пресконференції та роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Збереження та ревалоризація пам’яток с. Підгірці. Відтворення втраченої дерев’яної церкви св. Михайла» (Львів, 24-25 березня 2017 року, Національний університет «Львівська політехніка» (ПОДЯКА)

Участь у КОНЦЕРТІ-ЛЕКЦІЇ

«Музика минувшини і сьогодення»

(Львів, 4 квітня 2017 року., Малий зал ЛНМА імені М.В. Лисенка).

Доповідь: Ніна Дика. «Фортепіанна і камерно-інструментальна творчість Володимира Івасюка».

 1. Участь у Міжнародній науковій конференції «Мистецька культура: історія, теорія, методологія» (Львів, 24 листопада 2017р.) Тема доповіді: Ніна ДИКА. «Леся (Олександра) Деркач (1924-2004) : осяяна камералістикою».

Участь у Міжнародній науково-практичній  конференції «Сторінки камерно-інструментального виконавства: українська та світова парадигма» (Львів, 14 грудня 2017р.)

            КЕРУВАННЯ НАПИСАННЯМ НАУКОВИХ РОБІТ: Наталії  Лендєл, Оксани Лопати, Назарія Крети.

 ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ  ТА  АСПІРАНТІВ ДО ВИСТУПІВ У КОНЦЕРТАХ ТА КОНКУРСАХ

–  КОНЦЕРТ-ЛЕКЦІЯ «Музика минувшини і сьогодення»  (7 номерів),

–  КОНЦЕРТ «ТВОРЧА ЛАБОРАТОРІЯ»  (3 номери),

 • ІІІ Фестиваль «Камерні вечори в Академії» (4-19 квітня 2017 року), Малий зал ЛНМА імені М. В. Лисенка)

РЕЦЕНЗІЯ на сайті ЛНМА.

 • Концерт у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького.
 • КОНЦЕРТ «Лемківські витинанки» за участі студентів диригентського факультету (Малий зал ЛНМА ім. М.В. Лисенка., 21.03.2017).
 • ВІДКРИТТЯ ВИСТАВКИ «Збереження та револоризація пам’яток села Підгірці. Відтворення втраченої дерев’яної церкви св. Михайла» (Відкриття виставки у вестибюлі перед Актовою залою Головного корпусу Національного Університету «Львівська політехніка», 24.03.2017р.).
 • «ТВОРЧА ЛАБОРАТОРІЯ» Концерт (Малий зал, ЛНМА ім. М.В. Лисенка, 14 листопада 2017р.)

 «БАРВИ ОСЕНІ» Концерт (28.11.2017р., Малий зал ЛНМА ім. М.В. Лисенка)

 • «БОГДАНА ФІЛЬЦ ТА ВЧИТЕЛІ» до 85-річчя від дня народження: Концерт (Малий зал ЛНМА імені М.В. Лисенка, 5 грудня 2017 року) та інш.

У лютому 2018 р. відбулася регіональна науково-методична конференція «Курс загального та спеціалізованого фортепіано як один із базових компонентів навчального процесу в музичних освітніх закладах», що здобула широкий резонанс. На шпальтах літературно-мистецького та громадсько-політичного часопису Національної спілки письменників України «Дзвін» №5 (883), травень 2018 р., в рубриці «З калейдоскопу подій» чільне місце посіла стаття Ніни Дикої «Музичне свято науки». Важливо, що огляд події гнучко переплітається з поезією знаної української поетеси Надії Черкес.