Професорсько-викладацький склад кафедри загального та спеціалізованого фортепіано

Герега Марія Михайлівна
Катрич Ольга Тарасівна
Вакула Наталія Остапівна
Гнатишин Оксана Євстахіївна
Грабовська Оксана Степанівна
Дика Ніна Орестівна
Жмуркевич Зеновія Созонтівна
Павленко Вячеслав Володимирович
Соланський Степан Степанович
Помірко Софія Онуфріївна
Саврук Соломія Михайлівна
Старко Олена Остапівна
Назарій Наталія Орестівна
 
 

ГЕРЕГА МАРІЯ МИХАЙЛІВНА

Завідувач кафедри загального та спеціалізованого фортепіано Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка, Заслужений діяч мистецтв України, кандидат мистецтвознавства (доктор філософії, PhD), професор.

Народилася у м. Львові. З відзнаками закінчила Львівське музичне училище ім. С. Людкевича (1976), а також Львівську державну консерваторію ім. М. В. Лисенка (1981) в класі професора Лідії Крих. На кафедрі загального та спеціалізованого фортепіано працює з 1987 року. У 1992 році захистила кандидатську дисертацію «Камерно-інструментальні ансамблі Б. Лятошинського: до питання інтерпретації» (керівник – професор Гордійчук М. М.) за спеціальністю 17.00.03 – музичне мистецтво.

У 1998 році отримала вчене звання доцента, 2004 р. – вчене звання професора. Указом Президента України в 2009 році Марії Герезі присвоєно почесне звання Заслужений діяч мистецтв України.

З березня 1999 року завідує кафедрою загального та спеціалізованого фортепіано. Керівник творчих проектів: Концерти-лекції «Музика минувшини і сьогодення», «Весняний камертон», «Музичний альманах», «Музичні акценти» та інших, на яких звучать твори українських та зарубіжних композиторів у виконанні кращих студентів теоретико-композиторського, диригентського, вокального та оркестрового факультетів.

Професор Герега М. М. активно сприяє науково-дослідницькій роботі викладачів кафедри. Ініціатор проведення щорічних науково-практичних конференцій, на які також запрошуються викладачі Львівської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернату ім. С. Крушельницької та Львівського музичного коледжу ім. С. Людкевича. Після кожного семінару рецензовані доповіді викладачів, затверджені Вченою радою музичної академії, публікуються окремим збірником.

Редактор Матеріалів ювілейної конференції «Суть і функції загального та спеціалізованого фортепіано в процесі комунікації предметного дискурсу з нагоди 55-річчя заснування кафедри», а також багатьох нотних збірок, зокрема, «Фортепіанна творчість Романа Цися», фортепіанних творів Валерія Квасневського, Руслана Панчука та інших сучасних композиторів.

Стажування на кафедрі музичного мистецтва факультету культури і мистецтв Львівського національного університету ім. І. Франка (2015).

Монографія. Камерно-інструментальні ансамблі Б. М. Лятошинського. – Львів, 2002. – 109 с.

Автор понад 30 статей в наукових виданнях, у тому числі, за останні роки:

Кафедра загального та спеціалізованого фортепіано Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка в аспектах розвитку вищої музичної освіти // Наукові збірки ЛНМА імені М. В. Лисенка. – Львів. – 2012. – С. 7-16. – Вип.27: Виконавське мистецтво. Загальне та спеціалізоване фортепіано у мистецькому просторі України.

Фортепіанні композиції Валерія Квасневського в контексті вимог та потреб дидактичної літератури // Наукові збірки ЛНМА імені М. В. Лисенка. – Львів. – 2012. – С.253-260. – Вип.27: Виконавське мистецтво. Загальне та спеціалізоване фортепіано у мистецькому просторі України.

Фортепіанні та ансамблеві композиції Руслана Панчука з позиції художньої та практичної спрямованості // Зб. «Молодь і ринок» Дрогобицького державного педагогічного університету. – Вип.11 ( 106). – Дрогобич, 2013. – С. 47-51.

Поліфонічні композиції українських митців у курсі загального фортепіано // Наукові збірки ЛНМА імені М. В. Лисенка: Музикознавчі студії – Львів, 2014. – Вип.32. – С.5-12.

Стрілецька пісня в інструментальній музиці для фортепіано (на прикладі «Варіацій» О. Герасименко) // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Ів.-Франківськ, 2015. – Вип.30-31. – С.-151-156.

Парний цикл в сучасній українській фортепіанній літературі // музикознавчі студії: Наукові збірки ЛНМА ім. М. В. Лисенка: Музикознавчий  універсум молодих. – Львів, 2016-2017 – Вип. 38-39. – С.218-229.

Дидактичний потенціал фортепіанних циклів С. Борткевича // Суть і функції загального та спеціалізованого фортепіано у процесі комунікації предметного дискурсу. – Львів, 2017.  (Подано до друку).

Етнохарактерна та візуальна інтертекстуальність в фортепіанному циклі Ігоря Шамо. «Гуцульські акварелі» //Наукові збірки ЛНМА ім. М. В. Лисенка: Музикознавчий універсум. – Львів, 2017. – Вип.41. – С. 52 – 61.

Піаністичний доробок С. Борткевича в концертно-виконавському та дидактичному аспектах // Збірник статей «Вектори розвитку загального та спеціалізованого фортепіано у форматі вищої музичної освіти України» Львів. 2019. С.73-84

Фортепіанні цикли Романа Цися: стильовий та виразовий аспекти // Наукові збірки Львівської національної музичної академії імені М.В.Лисенка. Музикознавчий універсум. Львів, 2019. Вип.44. С.103-114

Дидактична творчість Оксани Бірецької в контексті її культурно-організаційної діяльності. // Наукові збірки ЛНМА імені М.В.Лисенка. – Львів, 2020. Вип.46: Музикознавчий універсум. С.332-343

Фортепіанні сонати №1 і 2 Василя Безкоровайного з позицій тотальних і формотворчих особливостей // Збірка статей молодь і ринок. Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка. Дрогобич 2021. Вип.3 (189) С.67-72.

Hereha, M., Korol, O. (2021). Os modernos métodos inovadores da pedagogia musical e as disciplinas de actuação musical no ensino secundário no contexto do estudo à distância. Laplage Em Revista, 7(3B), p.628-635. https://doi.org/10.24115/S2446-6220202173B1606p.628-635

WOS:000703246000034

(Web of Science)

Учасник понад 30 всеукраїнських та міжнародних конференцій, в тому числі, за останні роки:

 Піаністичний доробок С. Борткевича у концертно-виконавському та дидактичному аспектах // Матеріали ювілейної науково-практичної конференції «Суть і функції загального та спеціалізованого фортепіано у процесі комунікації предметного дискурсу: 6 грудня 2016 р. –  Львів, ЛНМА ім. М. В. Лисенка. – С. 35-37.

Парний цикл середніх форм у дидактичній фортепіанній музиці М. Ластовецького // Міжнародна наукова конференція молодих музикознавців. Музикознавчі студії – 2016: 24-26 лютого 2016. – Львів, ЛНМА ім. М. В. Лисенка. – С. 38-40.

Поліінструменталізм у стилістиці фортепіанних композицій О. Герасименко // Міжвузівська наукова конференція «Музична освіта ХХІ століття: тенденції, проблеми та інновації»: 15-16 грудня 2015 р. – Львів, ЛНУ ім. І. Франка.

Камерно-ансамблевий доробок Сергія Борткевича // Тези  Міжнародної науково-практичної конференції «Камерно-інструментальний ансамбль: традиції та сучасний вимір», 9 грудня 2016 / Наук. ред.-упор. Н. Дика. – Львів, ФОБ Тетюк, 2016. – С.96-98.

Деякі аспекти виконавської інтерпретації фортепіанних опусів С. Борткевича: Тези Міжнародної наукової конференції «Музикознавчий універсум молодих». – Львів. – 1-2 березня 2017. – Видавець Т. Тетюк. – С. 41-43.

Етнічно-живописне начало в фортепіанному циклі Ігоря  Шамо «Гуцульські акварелі»: тези міжнародної наукової конференції «Мистецька культура: історія, теорія, методологія», 24 листопада 2017 р. – Львів, Растр. – 7. – С. 147-149.

Два інтермецо О. Ківи в контексті еволюції романтичних жанрів української скрипкової мініатюри: Тези міжнародної наукової конференції «Сторінки камерно-інструментального виконавства: українська та світова парадигма». – Львів. – 14 грудня 2017 р. – С. 42-44.

«Весняне рондо» Богдани Фільц у дзеркалі ознак індивідуального стилю// Матеріали ІІІ Міжнародної науково-творчої конференції «Загальне та спеціалізоване фортепіано: сьогодення та перспективи розвитку». ЛНМА імені Миколи Лисенка. – 28 березня 2023 р. С.11-13

«Мала сюїта» Н.Нижанківського: дидактичні цілі і перспективи // VІІІ Міжнародний науковий форум «Музикознавчий універсум молодих: Україна та світ: вектори музичної комунікації. ЛНМА імені Миколи Лисенка. – 1-3 березня 2023 р.

Стильовий аспект інтертекстуальності як виконавське завдання (на прикладі «Трьох візерунків» Богдани Фільц // Всеукраїнська науково-практична конференція «Самореалізація особистості і професійна підготовка вчителя музики». Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів. – 12 травня 2023 р.

Особливості інтерпретації циклу пісень на слова Лесі Українки для голосу з фортепіано Івана Вовка // Міжнародний науково-практичний онлайн-семінар «Музичний твір як медіа-текст. Національний університет «Львівська політехніка». – 17 листопада 2023 р.

В.Барвінський: Збірник «Наше сонечко грає на фортепіано» (Виконавський аспект) // Науковий семінар Методичної ради кафедри загального та спеціалізованого фортепіано ЛНМА імені Миколи Лисенка. – 28 листопада 2023 р.

 

Керівництво творчими проектами за останні роки:

Весняний камертон, 13.04.2008 р., 02.04.2009 р., 08.04.2010 р., 14.04.2011 р., 05.04.2013 р.

Музичний альманах, 13.11.2008 р., 18.11.2010 р., 24.11.2011 р.

Молоді композитори України, 12.12.2009 р., 17.04.2010 р., 17.04.2011 р.

Концерти студентів-композиторів – «Творча лабораторія», 29.04.2011 р., 05.05.2014 р., 29.04.2015 р., 19.04.2016 р., 04.04.2017 р.

Виконання творів на фортепіано студентами диригентського факультету, 18.04.2013 р., 19.03.2015 р.

Музичні акценти, 28.11.2013 р., 25.11.2014 р.

Весняні барви і тони, 12.04.2016 р.

Барви осені, 28.11.2016 р., 21.11.2017 р.

Співавторство в мистецьких проектах, у тому числі:

Концерт музично-поетичних творів Валерія Квасневського та Марії Гатали-Квасневської «В любові і молитві», 26.11.2010 р., та ін.

Організатор написання рецензій на концерти студентів, у тому числі:

З. Ластовецька-Соланська «Ретроспектива часу» // Високий замок. – 15‑17 травня 2015 р., №51 (5307). – С. 6. – Рецензія на творчий проект «Музика минувшини і сьогодення: Денис Січинський, Анатолій Кос-Анатольський, Микола Ластовецький». – 28 квітня 2015 р. – Малий зал ЛНМА ім. М. В. Лисенка.

Редагування збірника тез наукового семінару «Система координат у новому форматі навчальної дисципліни «Загальне та спеціалізоване фортепіано» ЛНМА ім. М. В. Лисенка – 2 грудня 2014 р. – Львів: ЛНМА ім. М. В. Лисенка. – 56 с.

Редагування матеріалів науково-практичної конференції «Суть і функції загального та спеціалізованого фортепіано у процесі комунікації предметного дискурсу», 6 грудня 2016  р. – Львів. – ЛНМА ім. М. В. Лисенка.

Співавтор науково-дослідницького проекту та стенду «Сторінки кафедри загального та спеціалізованого фортепіано (1961-2016)» (2016, ауд. 66 ЛНМА ім. М. В. Лисенка).

Надання щорічної методичної допомоги відділу загального фортепіано Львівської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернат ім. С. Крушельницької.

Голова методичної ради кафедри.

СТАЖУВАННЯ:

 1. Стажування на кафедрі спеціального фортепіано ЛНМА ім.М.Лисенка упродовж 15.10 до 01.12.2020 р. Довідка №193 від 15.12.2020 р. Обсяг підвищення кваліфікації – 180 год. (6 кредитів ЕКТС)

 2. Стажування в інституті гуманітарних та спеціальних наук Вроцлавської політехніки упродовж зимового семестру 2020-21 академічного року. Видано сертифікат, де обсяг підвищення кваліфікації – 180 год. (6 кредитів ЕСTS)

 3. Проходження міжнародного навчального онлайн курсу лекцій «Метафізика музики», з 01.04 по 27.05.2021 р.. Видано сертифікат, обсяг – 16 годин, 0, 48 ЕСTS.

 4. Всеукраїнська наукова онлайн конференція. Міжособистісна взаємодія. Обмін досвідом. Методи та прийоми творчого засвоєння інформації. Сертифікат № 825046282146 10-11 квітня 2021 року. Обсяг: 6 годин, 0,2 кредиту (ЕСTS). Диплом №8250462820.

 5. Всеукраїнська практична онлайн-конференція. Безперервний професійний розвиток педагогів в умовах реформування системи освіти. 23-24 квітня 2021 року. Організація зворотнього зв’язку в очному та дистанційому навчанні. Сертифікат № 85606554880, обсяг: 15 годин, 0.5 кредиту (ЕСTS)

 6. ІІ Всеукраїнський науково-методичний семінар “Сучасний вимір мистецької освіти: завдання, досягнення та перспективи підготовки молодих виконавців”, 29 листопада 2021 року; іменний сертифікат про підвищення кваліфікації на 30 академічних годин (1 кредит ЕСTS)

 7. ІІ Міжнародний науково-практичний семінар «Музичний твір як медіатекст», Національний університет «Львівська політехніка», 25 листопада – 14 грудня 2021 р., обсяг: 15 годин (0,5 ECTS); іменний сертифікат

 8. ІІ Всеукраїнський науково-методичний семінар «Сучасний вимір мистецької освіти: завдання, досягнення та перспективи підготовки молодих виконавців», 29 листопада 2021 р.; іменний сертифікат про підвищення кваліфікації на 30 академічних годин (1 кредит ЕСTS)

 9. Міжнародний вебінар: Instytut BadawczoRozwojowy Lubelskiego Parku, 16-23 травня 2022 р. (Lublin, Poland), обсяг: 45 годин (1,5 ECTS); іменний сертифікат

 10. Всеукраїнська науково-практична конференція «Музична педагогіка у ХХІ столітті. Традиції та інноваційний розвиток», Львівський національний університет імені Івана Франка, 21 жовтня 2022 р., обсяг: 30 годин (1 ECTS); іменний сертифікат

 11. V Міжнародна науково-практична конференція «Інновації та особливості функціонування ЗМІ в демократичному суспільстві», розділ: «Музичний твір як медіа текст», Національний університет «Львівська політехніка», 27 жовтня 2022 р., обсяг: 15 годин (0,5 ECTS); іменний сертифікат.

 12. Міжнародний вебінар: «Informal education in the training of bachelors in the European Union Countries and Ukraine», 20-27 лютого 2023 р., Lublin (Poland), обсяг: 45 годин (1,5 ECTS); іменний сертифікат.о

ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

 1. Заступник головного редактора зб. тез Міжнародної науково-творчої конференції «Загальне та спеціальне фортепіано: сьогодення та перспективи розвитку» 11 березня 2020 р.

 2. Заступник головного редактора зб. тез ІІ Міжнародної науково-творчої конференції «Загальне та спеціальне фортепіано: сьогодення та перспективи розвитку» 17 березня 2021 р.

Організація міжнародних науково-творчих конференцій:

 1. Міжнародна науково-творча конференція «Загальне та спеціалізоване фортепіано: сьогодення та перспективи розвитку», 11 березня 2020 р. Львів: ЛНМА імені М. В. Лисенка

 2. ІІ Міжнародна науково-творча конференція «Загальне та спеціалізоване фортепіано: сьогодення та перспективи розвитку», 17 березня 2021 р. Львів: ЛНМА імені М. В. Лисенка

 3. Голова оргкомітету наукового семінару методичної ради кафедри загального та спеціалізованого фортепіано ЛНМА імені М. В. Лисенка; 2020 р., 2021 р., 2022 р.

ТАКОЖ:

Голова державної екзаменаційної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка, кафедра музичного мистецтва факультету культури і мистецтв, 18-23 червня 2020 р. і 08-20 червня 2021 р.


Катрич

КАТРИЧ ОЛЬГА ТАРАСІВНА

Професор, кандидат мистецтвознавства (доктор філософії, PhD), Вчений секретар Вченої ради Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка, завідувач аспіранту-рою, Заслужений діяч мистецтв України.

Народилася в м. Дрогобичі. Закінчила Дрогобицьке музичне училище. У 1981-1986 роках навчалася на фортепіанному факультеті Львівської державної консерваторії ім. М. В. Лисенка (клас доцента Попіль О. А. та професора Крих М. Ю.). Від 1986 р. працювала концертмейстером на кафедрі оркестрового диригування ЛДК ім. М. В. Лисенка. Впродовж 1995–2000 рр. працювала над кандидатською дисертацією «Індивідуальний стиль музиканта-виконавця (теоретичні та естетичні аспекти)» на кафедрі теорії музики Національної музичної академії України під керівництвом професора, доктора мистецтвознавства Москаленка В. Г., яку захистила у 2000 р. за спеціальністю 17.00.03 – музичне мистецтво.

2000 р. – старший викладач кафедри загального та спеціалізованого фортепіано, завідувач аспірантури ЛДМА ім. М. В. Лисенка.

2003 р. – присвоєно звання доцента.

2004 –2014 рр. – Вчений секретар спеціалізованої Вченої ради по захисту кандидатських дисертацій.

2012 р. – професор кафедри загального та спеціалізованого фортепіано ЛНМА ім. М. В. Лисенка.

2014 р. – Вчений секретар Вченої ради ЛНМА ім. М. Лисенка.

Указом Президента України в 2017 р. Ользі Катрич присвоєно почесне звання Заслужений діяч мистецтв України, у 2018 р. – вчене звання професора.

Коло наукових зацікавлень – питання теорії музично-виконавського мистецтва.

Стажування на кафедрі музичного мистецтва факультету культури і мистецтв Львівського національного університету ім. І. Франка (2016).

У 2018, 2020 рр. – наукові стажування в Музичній академії м. Лодзь (Польща) та Поморській академії м. Слупськ (Польща).

У 2021 р. – наукове стажування у філії Віденської музичної академії у Будапешті (Угорщина).

Монографія. Стиль музиканта-виконавця (теоретичні та естетичні аспекти). – Дрогобич-Київ, 2000. – 100 с.

Розділ у монографії Homo Universalis of Galician Music Culture. – Львів, 2020, 144 с.

Автор понад 100  публікацій у наукових виданнях, у тому числі, за останні роки:

1. Виконавський стиль та музичне стилетворення (до питання моделювання аналітичної оптики). Наукові збірки ЛНМА ім. М. В. Лисенка. Львів, 2013. Випуск 29: Музикознавчі студії: на пошану Митця. С. 111-118.

2. Персоналістський вимір національної культури (на прикладі творчості Маестро Ігоря Пилатюка). Наукові збірки ЛНМА ім. М. В. Лисенка. Львів, 2014. Випуск 32: Музикознавчі студії. С. 344 – 351.

3. Музичне виконавство як інспіруючий чинник “інтонаційної атмосфери музичного твору”. Наукові збірки ЛНМА ім. М. В. Лисенка. Львів, 2015. Випуск 35: Музикознавчі студії. С. 6-12.

4. Аналітичний ресурс концепції музично-виконавських архетипів в контексті культурологічних парадигм Ероса і Етоса. Наукові збірки ЛНМА ім. М. В. Лисенка. Вип. 38-39. Львів, 2017. С. 207-218.

5. Про логосну природу музичного виконавства (спроба філософсько-культурологічного осмислення). Наукові збірки ЛНМА ім. М. В. Лисенка. Львів, 2018. № 42-43: Музикознавчий універсум. С. 19-28. DOI:https://doi.org/10/33398/23100583.2018.4243.90.100

6. До питання технічних особливостей сучасного баяна-акордеона. Вісник національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: Щоквартальний науковий журнал. Київ: Міленіус, 2018. № 4. С. 276-280 (Web of Science)

7. До питання національно-стильових детермінант мистецтва Стефана Турчака. Вісник національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: Щоквартальний науковий журнал. Київ: Міленіус, 2019. № 1. С. 327-333 (Web of Science)

8. Chamber Music of the Second Half of the 20th Century as a Form of International Cultural Dialogue and Self-Identification. Journal of History Culture and ArtResearch. 9 (2). 2020. P. 236-251 (Web of Science) doi: http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v9i2.2561

9. Новакович М., Катрич О., Медведик Ю. Міжслов’янські культурні контакти, як складова богослужбових реформ греко-католицької церкви Галичини у першій половині ХІХ ст. // Slavica Slovaca, vol. 55, no.2. Bratislava, 2020, P. 277-286. (SCOPUS)

10. Феномен творчої зрілості композитора: типологічні аспекти. Наукові збірки ЛНМА ім. М. В. Лисенка. Львів, 2020. № 46: Музикознавчий універсум. С. 392-403. DOI: https://doi.org/10.33398/2310-0583.2020.46.389.397

11. Novakovych M., Katrych O., Chacinski J. The role of music culture in the processes of the ukrainian nation formation in Galicia (the second half of the XIXth – the beginning of the XXth century). East European Historical Bulletin 19. 2021 P. 66 (Web of Science) https://doi.org/10.24919/2519-058X.19.233835

12. Frait, O.Katrych, O.Novakovych, M.Maychyk, O., Maychyk, N. “Isch Grolle Nischt” by Heinrich Heine in Musically and Comparative Discourse of an Eminent Text

Studies in Media and Communicationthis link is disabled, 2022, 10(3), pp. 77–83 (SCOPUS)

13. Катрич О. Колективний слухач – пасивний реципієнт xи креатор ідей? (про інтенціональний вимір музичного виконавства), Науковий вісник НМАУ, Київ, 2022, №135, с. 17-25

Участь у понад 100 всеукраїнських та міжнародних конференціях,  у т. ч. в Міжнародній науковій конференції «Культурно-мистецька освіта на сучасному етапі: прагнення, виклики та перспективи» (ініційована Міністерством культури України). Організація проведення Всеукраїнських та Міжнародних конференцій «Молоде музикознавство», «Музикознавчий універсум молодих».

Опонування на захистах кандидатських дисертацій та дисертацій доктора філософії (Харків, Київ, Львів); рецензування авторефератів, нотних видань, магістерських та бакалаврських досліджень.

Член редколегії трьох наукових фахових виданнь категорї Б: «Наукові збірки ЛНМА ім. М. В. Лисенка», «Українська музика», «Етномузика».

Музикознавчо-літературний супровід концерту «Шуман і Брамс. Великі романтики» (1 березня 2017 року у Малому залі ЛНМА ім. М. В. Лисенка, 8 травня 2017 року у Дзеркальній залі Львівського національного театру опери та балету ім. С. Крушельницької).

Підготувала ряд концертних програм: Й. Брамс (спільно з О. Литвиненко, Н. Пелех, Ю. Ланюком), Концерт з творів В. Сильвестрова та Ф. Шуберта (спільно з Й. Ермінем) (Львів, Ужгород –  2018, 2019)., «Наша дума, наша пісня не вмре, не загине…» (спільно з Людмилою Посікірою)

Популяризуючи українську духовну музику, впродовж 1997-2009 рр. на телеканалі «АЛСЕТ» виступала в ролі телеведучої щотижневої духовно-мистецької програми «Алилуя».

У 1990-2000 рр. у літературній періодиці України виходять друком поетичні, прозові твори та театрально-критичні статті Катрич О. Т. Автор поетично-прозової збірки «Декорації та інвенції» (Львів, 2005).

Підготовка спільного мистецького проекту ЛНМА ім. М. В. Лисенка та Міністерства культури України «Українська пісня у світовій музичній культурі» (2017).

Підготовка студентів до участі у концертах кафедри загального та спеціалізованого фортепіано.

Наукове керівництво магістерськими роботами.

Наукове керівництво 8 захищеними дисертаціями на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.


Вакула

ВАКУЛА НАТАЛІЯ ОСТАПІВНА

Доцент з 2013 р.

Кандидат мистецтвознавства з 2007 р.

Доцент кафедри загального та спеціалізованого фортепіано.

03.10.1970 р. н., Снятин, Івано –Франківська область.

Музичну освіту здобувала у спеціалізованій школі – інтернаті ім. С. Крушельницької у класі Л.В. Голембо та Ю.П. Кирейчука.

1994 році закінчила з відзнакою Вищий державний музичний інститут ім. М. В. Лисенка за спеціальністю “Фортепіано”, клас викладача Крих Лідії Юріївни; «Камерний ансамбль», клас викладача Л. Н. Мізюк; «Концертмейстерський клас», клас викладача Н. Д. Бабинець. Рішенням Державної екзаменаційної комісії присвоєно кваліфікації: концертний виконавець, концертмейстер, викладач, артист камерного ансамблю.

У 1999 році закінчила асистентуру – стажування Львівської державної музичної академії ім. М. В. Лисенка з випускною кваліфікацією: концертний виконавець, викладач вищого навчального закладу мистецтв(клас професора Угляр М. Ю.)

Кандидат мистецтвознавства з 2007 року. Дисертацію на тему «Інструментальні концерти львівських композиторів у ментальному просторі Галичини (1970 – 2000-і роки)» захистила у Спеціалізованій Вченій раді Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка (диплом №043395), науковий керівник професор Швець Наталія Владиславівна.

На кафедрі загального та спеціалізованого фортепіано працює з 2005 р.

За суміщенням – доцент кафедри камерного ансамблю та кафедри загального та спеціалізованого фортепіано, концертмейстер кафедри духових та ударних інструментів (за сумісництвом).

Початок праці в Академії з 1992 року – концертмейстер на кафедрі дерев’яних та ударних інструментів та кафедрі скрипки. Учасник численних міжнародних та всеукраїнських конкурсів у якості концертмейстера: «Сурми Буковини» м Чернівці, «Концертино» м. Калуш, конкурс духових інструментів ім.Д. Біди м. Львів, «Сурми» м. Рівне, конкурс ім. В.С. Антонова м. Київ, конкурс ім. Ярослава Коціана Чехія, «Таланти Європи» Словаччина, Сzech clarinet art Чехія, «Класичний меридіан» Київ, « Пам’яті Дж. Енеску» Румунія, міжнародний конкурс ім. Постачіні (Італія), міжнародний конкурс ”Срібний дзвін” (Ужгород), міжнародний конкурс ”Музыка надежды” (Гомель), міжнародний конкурс ім. Дваріонаса (Литва), міжнародний конкурс ім. Стріхаржа (Львів).

На деяких з них отримала диплом кращого концертмейстера.

Участь у майстер – класах ансамблю «Решерш», міжнародній Академії «СКМ» у професора Олега Криси, міжнародній літній академії Дори Шварцберг( як концертмейстер). Приймала участь в «Днях Кароля Ліпінського» у Радзині Подляському в Польщі 2005рік (сольний концерт за участю: Вікторії Ватутіної, Тараса Рубая та Наталії Вакули), на фестивалі Кос-Анатольського, в концертах та фестивалях духової музики на кафедрі духових та ударних інструментів.

Творча робота

Автор музичних проектів та концертів, зокрема: «Нотний зошит Анни-Магдалени Бах», «Від Людкевича до Скорика», «Подорож до Норвегії. Камерно-інструментальні твори Едварда Гріга», «На крилах мрій» з творів О. Герасименко, « Лемківські витинанки».

Підготовка студентів оркестрового факультету до всеукраїнських конкурсів, сольних концертів класу та щорічних концертів та фестивалів кафедри камерного ансамблю та квартету, кафедри загального та спеціалізованого фортепіано, зокрема:

Остаповича Івана, Слободян Аліни, Булки Юрія, Головні Анни, Шумаріної Анни, Козловської Тетяни, Стефанії Сондей, Думіч Софії, Олі Тищенко, Ірини Яловської, Вероніки Сапуги, Ірини Сапуги, Галини Кухар.

Участь в концерті ,,Гори, Річка, Любов, Музика” музика меншин Китаю. Концерт 20. 10. 2018 (Львів, будинок органної та камерної музики).

Підготовка до міжнародного дистанційного фестивалю-конкурсу дитячої, учнівської та студентської творчої молоді «Соняшник» студентки I курсу (кафедра симфонічного диригування) Думіч Софії (гран – прі) 2020р. У 2016 році на ІІ всеукраїнському конкурсі камерних ансамблів імені В.П.Повзуна, тріо у складі А. Шевченко, О. Майбороди, Б. Сенюри завоювали ІІІ премію та бронзову медаль.

Підготовка студентів до щорічного фестивалю-конкурсу віденських класиків, фестивалю української музики.

Наукова робота. Наукове керівництво дипломними та магістерськими працями; виступи з доповідями на міжнародних, всеукраїнських, регіональних та міжвузівських конференціях та семінарах; статті у наукових збірниках, щорічні публікації тез у науково-методичних збірках кафедри, зокрема:

 1. 1. Стильові аспекти оркестрових концертів Олександра Козаренка // Наукові записки: Серія: мистецтвознавство. – Тернопіль: Тернопільський держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка, 2005. – №3 (15). – С. 34 – 40.

2. Концертний диптих Г. Ляшенка: дві тенденції оновлення жанру // Вісник Прикарпатського ун-ту: Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ: Плай, 2005. – Вип. 8. – С. 80 – 89.

 1. 3. „Камерна музика О. Криволап: модернізація чи заперечення традицій? // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне, 2005. – Вип. 10. – С. 80 – 85.

 2. 4. Риси неоконструктивізму в фортепіанних концертах Андрія Нікодемовича // Наукові записки: Серія: Мистецтвознавство. – Тернопіль, 2006. – № 2 (17). – С. 26 – 32.

 1. Концерт та концертність в сучасному мистецькому просторі Галичини.// Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського «Музична творчість та наука в історичному просторі». – вип.73. -Київ, 2008. С.73-79.

 2. Поняття маргінальності як соціокультурний феномен. //Вісник Прикарпатського університету: Івано-Франківськ, 2008, Вип. XIV, – С.39-43.

7. Жанрові модифікації концертної ідеї у фортепіанних концертах львівських композиторів. //Наукові записки. Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка: Мистецтвознавство, Тернопіль-Київ, 1(20)’2009, -С.17-22.

8. Концерт для духових інструментів у контексті розвитку та модифікацій жанру сучасного інструментального концерту. // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне, 2009. – Вип. 15. – Том 1, – С. 153 –159.

9. Деякі аспекти галицької ментальності в українському художньому просторі. // Вісник Прикарпатського ун-ту: Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ: 2009 –2010, Вип.17-18 – С.  200-204.

10. «Специфіка ансамблевої взаємодії на прикладі сонати Ф. Пуленка для кларнета і фортепіано». Тези науково-практичного семінару кафедри загального та спеціалізованого фортепіано:

«Камерно-інструментальна музика в класі кафедри загального та спеціалізованого фортепіано: педагогічно-виконавський аспект». Львів, 17.03.2010р.

11.Особливості розвитку українського інструментального концерту у творчості Б. Фроляк. Наукові збірки ЛНДМА ім. М. Лисенка «Загальне та спеціалізоване фортепіано у мистецькому просторі України». Серія: Виконавське мистецтво. Випуск 27. Львів. «Сполом», 2012 рік.

12. Творчість Жермен Тайфер в контексті розширення виконавського репертуару кафедри загального та спеціалізованого фортепіано. Тези науково-практичного семінару «Роль та значення загального та спеціалізованого фортепіано у процесі формування музиканта- професіонала». ЛНМА ім. М. Лисенка, Львів, 2013.

13. Фортепанні переклади в творчості Г. Канчелі.Тези науково-практичного семінару «Система координат у новому форматі навчальної дисципліни «Загальне та спеціалізоване фортепіано». ЛНМА ім. М. Лисенка, Львів, грудень 2014.

14. Особливості виконання Маленької сюїти «Листи до неї» Н. Нижанківського //Тези наукового семінару «Українська фортепіанна мініатюра в навчальному процесі кафедри загального та спеціалізованого фортепіано» Львів 9 грудня 2015року.-с. 19-21.

15. Соната для кларнета та фортепіано Ф. Пуленка: жанрово-стильові особливості.//Матеріали ювілейної конференції «Суть і функції загального та спеціалізованого фортепіано у процесі комунікацій міжпредметного дискурсу» З нагоди 55-річчя заснування кафедри. Львів 6 грудня 2016року.-с. 49-52.

16. Соната для кларнета та фортепіано Ф. Пуленка: аспекти ансамблевого виконання //До 165 –річчя ЛНМА імені М. В. Лисенка. Тези міжнародної науково-практичної конференції. Львів 14 грудня 2017року«Сторінки камерно-інструментального виконавства: українська та світова парадигма»-с.26-27.

17.Концертно-виконавський аспект у педагогічній діяльності Л.Ю.Крих (до ювілею наставниці)//Тези регіональної науково-методичної конференції «Курс загального та спеціалізованого фортепіано як один із базових компонентів навчального процесу в музичних освітніх закладах України» Львів 20 лютого2018року.-с.51-53.

18. Соната для кларнета фортепіано Франсіса Пуленка: деякі аспекти ансамблевого виконання //збірник статей «Вектори розвитку загального та спеціалізованого фортепіано у форматі вищої музичної освіти України» Львів 2019 – с.176-186.

19. Роберт Мучинський. Варіації на тему 24 капрису Паганіні ,,Desperate Measures’’. Тези Міжнародної науково­-творчої конференції « Загальне та спеціалізоване фортепіано: сьогодення та перспективи розвитку». 11 березня 2020 року,- Львів. – с. 82–84.

20. «Кларнетово-фортепіанні тріо Бетховена як жанровий різновид камерної музики». Бетховенські традиції виконавства в просторі камерного музикування ХIХ-ХХI ст. (до 250-х роковин від дня народження Л. ван Бетховена): Матеріали Міжнародної науково-творчої конференції 17 грудня 2020 року.Львів: ЛНМА імені М. В. Лисенка. 2020. 156 с.

21. «Жінки композитори в камерній музиці». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «камерно-інструментальний ансамбль: український та світовий вимір» до 70річчя діяльності кафедри камерного ансамблю та квартету ЛНМА імені М. В. Лисенка, 7-8 грудня 2022 року.

Відповідальна за випуск збірника:

Фортепіанна творчість Романа Цися: до питання збагачення навчального репертуару [Упоряд. Кукоба І.Г.] – Л., Ліга-Прес., 2014.

Останні стажування: на кафедрі музичного мистецтва факультету культури і мистецтв Львівського національного університету ім. І. Франка (2010, 2015); на кафедрі спеціального фортепіано ЛНМА ім. М. В. Лисенка (2020).


Гнатишин

ГНАТИШИН ОКСАНА ЄВСТАФІЇВНА

Піаністка, педагог, джерелознавець, музичний бібліограф. Кандидат мистецтвознавства (2001), доктор мистецтво­знавства (2019), доцент (2004), доцент кафедри музичної україністики (2001), доцент кафедри загального та спеціалізованого фортепіано (2004) Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка.

Народилася у м. Моршині 8. 11. 1959 року. Закінчила місцеву восьмирічну школу (1975), фортепіанний відділ Дрогобицького державного музичного училища (1979) у класі Ю. Кльосова, фортепіанний факультет Львівської державної консерваторії ім. М. Лисенка (1985, спеціальний клас професора Л. Крих, концертмейстерський клас старшого викладача І. Зікрач, клас камерного ансамблю доцента Л. Онищенко). Слухала також лекції відомих музикознавців — проф. Ю. Ясіновського, С. Пав­лишин, Л. Мазепи, В. Флиса, В. Козлова та ін. З 1985 по 2001 працювала концертмейстером кафедри симфонічного та хорового диригування ЛДМА ім. М. Лисенка.

Одночасно (з початку 1990-х років) зайнялася дослідницькою роботою, вивчаючи невідомі матеріали з приватних архівів академіка АН України профе­сора Ф. Колесси та Народного артиста України, лауреата Державної премії СРСР композитора А. Кос-Анатольського з метою ввести у широкий обіг якнайповніший науковий та творчий набуток знакових для України постатей у галузі музичної фольклористики, етномузикології та музичного мистецтва. У підсумку побачили світ бібліо- та нотографічний каталог «Книгозбірня Філа­рета Колесси» (упор. і автор передм. О. Мельник-Гнатишин. Львів: Логос, 1995. 70 с.) та каталог рукописів «Архівна спадщина композитора Анатолія Кос-Ана­тольського» (укладач і автор передм. О. Гнатишин. Львів: НТШ, 1998. 352 с.), що стали першими «ластівками» у практиці такого роду українських дослід­жень.

Поступово пошуково-дослідницька діяльність переросла у систематичну наукову роботу, й у 1998 році за ініціативою доктора мистецтвознавства профе­сора О. Козаренка визріла тема кандидатської дисертації, присвячена архівним матеріалам про життя і творчість А. Кос-Анатольського. За порадою директора Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського АН України академіка О. Костюка відбулося прикріплення здобувача О. Гнати­шин до відділу музичного мистецтва цієї інституції для написання кандидат­ської дисертації. Робота здійснювалася під керівництвом провідного наукового співробітника Інституту доктора мистецтвознавства професорки М. Загайкевич, у середовищі авторитетних в Україні та за її межами музикознавців — акаде­міка АН України д-ра мистецтвознавства професорки С. Грици, члена-корес­пондента Академії мистецтв України доктора мистецтвознавства професорки А. Терещенко, доктора мистецтвознавства професорки Л. Пархоменко, доктора мистецтвознавства професора А. Мухи (на засіданні відділу остаточно сформу­лював назву теми), доктора мистецтвознавства професора І. Юдкіна (опонент), кандидата мистецтвознавства професорки Б. Фільц та ін. Їхні поради, зауваги, сприяли фаховому вишколу в обраному напрямку — історії української музики, музичній бібліографії, наукознавстві. Врешті, у 2001 році, дисертація «Джере­лознавчий аспект дослідження творчої лабораторії Анатолія Кос-Анатольського (на матеріалах архіву композитора)» була успішно захищена одноголосним рі­шенням 26 членів Спеціалізованої Вченої Ради Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського АН України.

У тому ж 2001 році в консерваторії О. Гнатишин була переведена з посади концертмейстера на посаду старшого викладача нововідкритої кафедри музич­ної україністики (завідувач професор Ю. Ясіновський), де почала читати лекції з музичної архівістики та основ наукової діяльності, створивши для цього відповідні учбові програми.

Паралельно, у 2001 р., за пропозицією Голови Наукового товариства ім. Шевченка доктора технічних наук професора О. Романіва та Вченого секретаря НТШ доктора філології та доктора історичних наук О. Купчинського як джере­лознавець була залучена на постійній основі до роботи в авторську та редак­ційну групу новоствореного проекту «Енциклопедія НТШ». Відтоді й аж до 2011 року створила масштабний (понад 5 тис.) Словник гасел проекту, писала до Енциклопедії статті на різні теми з історії науки в Україні та світі, конкретно Наукового товариства ім. Шевченка, установ і організацій музичної культури та мистецтва, про життя та діяльність видатних українських і зарубіжних діячів, які впродовж багатолітньої історії гуртувалися навколо першої за фактом української академії наук. З 2008 року О. Гнатишин була зарахована до штату редакції «Енциклопедії Сучасної України» (Київ). Загалом енциклопедичний доробок О. Гнатишин налічує понад 50 гасел.

І. Енциклопедія НТШ: том 1 (Київ, Львів, Тернопіль, 2012. 598 с.): Адміністрація Науко­вого товариства ім. Шеченка (Адміністративна група НТШ) (с. 86); Акція «Сарсель» (с. 136); Алексинац (с. 137); Аллеган (с. 140); Альбертин (с. 143); Альвена (с. 143); Амстердам (с. 146); Анвер (с. 146); Ангерс (с. 149); Анн-Арбор (с. 180); Антонович Мирослав (с. 203-206); Артемівське (с. 264); Association for the study of the nationalities (Асоціяція для студій національностей СРСР і Східної Європи) (с. 346); Аугсбург (с. 353); Астрахань (с. 346-347); Афіни (с. 355); Базель (с. 367-368); Баку (с. 383); Бандера Володимир-Микола (с. 407-408); Банк Земельний іпотечний (с. 409); Барвінський Василь (с. 430-431); Барселона (с. 476); Баут­цен (с. 484); Белград (с. 501); Берген (с. 515); Бережани (с. 515); Берклі (с. 532); Берлін (с. 532-533); Берн (с. 533-534); Бєльсько-Бяла (с. 549); Бидгощ (с. 556). Том 2: (Київ-Львів-Тер­нопіль, 2014. 614 с.): Блюмфонтайн (с. 201); Богушівка (с. 239); Борислав (с. 295); Бостон (с. 314-315); Боулдер-сіті (с. 320); Брісбен (с. 364); Братислава (с. 346); Брауншвайг (с. 351); Бре­мен (с. 351); Бреслау (с. 351-352); Брест (с. 352); Брно (с. 365); Бруклін (с. 368-369); Брюссель (с. 370-371); Будапешт (с. 374-375); Буенос-Айрес (с. 402); Бухарест (с. 439). Том 4: Глин-Даш (Київ-Львів-Тернопіль, 2019).): Грица Софія Йосипівна (С. 292-294).

ІІ. Енциклопедія Сучасної України:

1) Купчинський Євген Іванович // Енциклопедія Сучасної України: у 30 тт. / ред. кол.: І. М. Дзюба [та ін.]. Т. 16: Куз-Лев.— Київ: Ін-т енциклопедичних досліджень НАНУ, НТШ, 2016. — 712 с.: іл.

2) Купчинський Тадей Іванович // Енциклопедія Сучасної України: Т. 14. Куз-Лев / Співголови редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковська.— Київ: Ін-т енциклопедичних досліджень НАНУ, 2014.— 768 с. : іл.

3) Музикознавство // Енциклопедія Сучасної України. Т. 22: Мр – На / Гол. редкол.: Дзюба І. М., Жуковський А. І., Железняк М. Г. та ін.; Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України. Київ, 2020.— C. 98-104.

ІІІ. Українська музична енциклопедія:

1) Музикознавча (Музикологічна) комісія Наукового товариства ім. Шевченка у Львові // Українська музична енциклопедія. Київ, 2012. Т. 3. С. 600-601. Підп.: О. Гнатишин, Ю. Ясі­новський.

2) СУПроМ / Українська музична енциклопедія. Київ, Т. 6. 4 с.

ІV. Історія української музики: У 7 т. / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, редкол.: Г. А. Скрипник (голова) та ін.

 1. Наукове товариство ім. Шевченка та його Музикологічна (Музикознавча) комісія (історія постання та сучасна діяльність) // Надіслано у квітні 2019 р.— 31 с.

Крім численних гасел до 5-ти томів «Енциклопедії НТШ» (написаних або редагованих), побачили світ і окремі праці монографічного характеру: капіталь­не нотне видання „Музичні твори Євгена Купчинського” (Львів: 2004), бібліо­графічні покажчики «Матеріали бібліографії про життя і творчість Дмитра Бортнянського» в укладі та зі вступним словом О. Гнатишин (Львів: НТШ, 2005. 85 с.); Марія Загайкевич (Львів: НТШ, 2006. 53 с.); а також монографія «Анатоль Кос-Анатольський. Життя і творчість у документах і матеріалах» (Львів: ЛДАД, 2009. 350 с.).

Наукові контакти з ученими українського походження у 36 осередках Наукового товариства ім. Шевченка в Україні, а також США, Франції, Словач­чини, Канади, Польщі, Чехії, Австралії сформували розуміння національних особливостей української науки в світі (характерних зацікавлень, обраних напрямів і тем, пріоритетних підходів до їх вивчення, способів дослідження у багатьох галузях науки, літератури, мистецтва, фольклористики), спонукали до вивчення національних рис української науки про музику.

Ідею історіософії української музикології ініціювали доктор мистецтво­знавства професор О. Цалай-Якименко та Заслужений діяч мистецтв України, доктор мистецтвознавства професор О. Козаренко. Він і став головним науко­вим консультантом у дослідженні цієї теми. Не зважаючи на перешкоди окре­мих недоброзичливців — членів Вченої ради рідної музичної академії в справі ухвали друкувати монографію на цю тему обсягом 600 с., рецензентами якої виступили чотири доктори наук (С. Павлишин, С. Грица, Л. Кияновська та О. Смоляк), вона вийшла в світ 2017 р. за ухвалою Видавничої ради НТШ. Капі­тальне дослідження було схвально сприйняте в колах українських музикознав­ців, а її тираж повністю викуплений. Через рік побачило світ друге, доповнене і виправлене, видання книги «Історичний вимір українських музично-теоретич­них концепцій» (Львів, 2018). Остаточний вигляд робота отримала у формі ди­сертації на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства у 2019 р. п. н. «Історичний вимір українських музично-теоретичних концепцій», захищеній у Спеціалізованій раді по захисту дисертацій в Одеській національній музичній академії ім. О. Нежданової (офіційні опоненти — доктор мистецтвознавства професорка М. Копиця (Київ), доктор мистецтвознавства професорка О. Шульгіна (Харків), доктор мистецтвознавства професор С. Шип (Одеса)).

З 2004 року О. Гнатишин обрана секретарем Музикознавчої комісії НТШ (голова професор Ю. Ясіновський, згодом — професор О. Козаренко). За той час Комісія організувала бл. 40 різноманітних наукових конференцій з багато­манітної тематики за участю вчених з усієї України, Польщі, Німеччини, США і ін. країн, підготувала безліч концертів на різних майданчиках (від Маріуполя до Флориди); брала участь у виданні трьох останніх томів (2004, Т. CCXLVII. 568 с; 2009, Т. CCLVIII. 592 с.; 2014, Т. CCLXVII. 482 с.) «Записок НТШ» (Праць Музикознавчої комісії) за участю понад 50 провідних науковців із України, США, до роботи над якими О. Гнатишин долучилася як член редколегії та упорядник. Віднедавна (з 2019 року) О. Гнатишин — серед організаторів Фо­руму «Жінки та дівчата в науці», що його проводить Львівська обласна адміні­страція, Західний науковий центр АН України, Наукове товариство ім. Шевчен­ка. Як секретар Музикознавчої комісії організовує виступи та готує програми учасників концертів.

О. Гнатишин також учасниця засідань Ради Наукового товариства імені Шевченка.

У 2019 р. за заслуги перед українською наукою та плідну роботу в Науко­вому товаристві ім. Шевченка О. Гнатишин була відзначена Грамотами Захід­ного наукового центру АН України та Наукового товариства ім. Шевченка, обрана дійсним членом НТШ.

Тим часом у Музичній академії у 2003 році О. Гнатишин перейшла на посаду доцента кафедри загального та спеціалізованого фортепіано й почала вести курс фортепіано для студентів усіх непрофільних спеціальностей (з на­вантаженням понад 20 осіб щороку) на підготовчому, денному відділеннях, на бакалавраті та в магістратурі. Педагогічна діяльність включає методичну, кон­цертну та наукову роботу, завідування секцією духових інструментів. У О. Гна­тишин вони проявляються не лише у проведенні індивідуальних лекцій, а й в участі у щорічних науково-практичних методичних семінарах, упорядкуванні збірників їх тез (із 2008 по 2018 рік за її участю вийшло понад 10 таких видань)1, стажуваннях2, а також підготовці кращих студентів до виступів у класних, кафедральних, вузівських, міських концертах3.

Окремий напрямок роботи — підготовка бакалаврів та магістрів музичного мистецтва (2006 — магістр Н. Терех («Концертне життя та музично-театральна творчість композиторів Галичини другої половині ХІХ століття у світлі тогочасної періодики); 2014 — бакалавр Т. Лабік («Сопранові партії в операх Лисенка: семантика образів та особливості музичного втілення»); 2016 — магістр Т. Лабік («Український елемент у творчому мисленні та музичній мові П. Чайковського (на прикладі оперної творчості композитора))»; магістр Н. Тринчук («Флейта в творчості Й. С. Баха»); 2020 — магістр О. Шипіта («Віо­лончель у світлі наукових досліджень українських музикознавців»).

О. Гнатишин також і науковий керівник дослідження на здобуття науково­го ступеня кандидата мистецтвознавствва аспірантки ЛНМА ім. М. Лисенка Чен Менгжао (Китай) на тему «Фортепіанна соната у творчості китайських композиторів».

О. Гнатишин регулярно рецензує дипломні, бакалаврські, магістерські роботи студентів ЛНМА ім. Лисенка та інших мистецьких вузів, автореферати кандидатських дисертацій (В. Криницького4, І. Гишки5, С. Камаш6, В. Конон­чука7, Л. Романюк8, І. Дем’янця9, І. Глібовицького10, Я. Олексіва11, І. Іванської12, Л. Макаренко13, М. Лужецької14, М. Мурського, І. Дружги15), а також друковані видання колег-музикознавців та педагогів ЛНМА ім. Лисенка (І. Гишки16, О. Фрайт17, О. Осадці18, М. Ярко19, Т. Дубровного20, С. Помірко21, І. Кукоби22). Вона також опонент на захисті кандидатських дисертацій (Ван Ченьдо (Китай). «Фортепіанна музика для дітей і про дітей у творчості композиторів Європи та Китаю» (Одеса, Спеціалізована вчена рада, 23 травня 2017 р.).

А ще — редактор наукових та науково-популярних видань: Musica Galicia­na=Музика Галичини. Том VІ / Редкол. С. Павлишин та ін. Львів, 2001. 308 с. (Наукові збірки ЛДМА ім. М. Лисенка. Випуск 5); Сторінки історії львівської державної музичної анакадемії ім. М. В. Лисенка. Львів: В-во «Сполом», 2003. 256 с. (літ. редактори: Наталія Кашкадамова, Оксана Гнатишин та ін.); Боднар Л. Твори українських авторів для диригування оркестром народних інструмен­тів. Львів: Сполом, 2008. 116 с.

Не покидаючи систематичної наукової праці, О. Гнатишин постійно бере участь різноманітних форумах музикознавців, висвітлюючи питання історії української музики, розвитку науки про музику. Вона, зокрема, доповідала на Міжнародних наукових форумах: «Дмитро Бортнянський і світова му­зична культура (до 250-річчя від дня народження композитора)». Київ, 10 груд­ня 2001 р. (тема «Бібліографічні джерела про творчість Д. Бортнянського»); Міжнародна наукова конференція з нагоди 250-річчя Дмитра Бортнянського. Львів, 8 листопада 2001 р. («Українське музикознавство про Д. Бортнянсь­кого: Спроба оцінки і складання повного бібліографічного покажчика»); Міжнародний музикознавчий конгрес «Львів музичний протягом століть». Львів, 28 вересня 2006 р. («Концертне життя Львова 60-х—80-х років ХІХ ст. у контексті світової музичної культури»); «Історичні метаморфози мис­тецтва як культурологічна проблема». Київ, 31 січня-1 лютого 2008 р. (АМУ. Ін-т проблем сучасного мистецтва) («Теорія музичної форми як важлива му­зично-теоретична концепція в українському музикознавстві ХХ ст.»); «Стильова панорама українського мистецтва». Київ, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 18 грудня 2008 р. («Філософія Гр. Сковороди і концепція музичного мислення українського музикознавства»); «Австрійська музична культура на перехресті епох і традицій». До 80-річчя Харківської академії куль­тури. Харків, 26-27 березня 2009 р. («Музичне мислення та мова у філософ­ській думці Г. Сковороди та О. Потебні»); «Львівська національна наукова бі­бліотека України імені В. Стефаника: історія і сучасність». Львів, 28-30 жовтня 2010 р. («Станіслав Людкевич як ініціатор зародження виконавської інтер­претології в українському теоретичному музикознавстві»); «Постать Ми­коли Лисенка у світовому контексті». До 170-річчя від дня народження. Київ. Музей Миколи Лисенка, 28-30 березня 2012 р. («Деякі музично-теоретичні концепції дослідників творчості М. Лисенка: спроба характеристики»); «Століття Львівського музикознавства (до 100-літнього ювілею заснування Ін­ституту музикології Львівського Університету)». Львів, 1-3 жовтня 2012 р. («Українська музикологія як система концептуальних ідей»); «Мистецька культура: історія, теорія, методологія». Львів, 29 листопада 2013. (Львівська на­ціональна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника, Інститут досліджень бі­бліотечних мистецьких ресурсів, Музично-меморіальний музей Соломії Кру­шельницької у Львові) («Деякі музично-теоретичні концепції дослідників творчості М. Лисенка: спроба характеристики»); «Трансформація музичної освіти і культури: Традиція та сучасність: ювілярам 2013-2014 років присвячу­ється». Одеса, 28-29 квітня 2014 р. (М-во культури України, ОНМА імені А. В. Нежданової, Одеська організація Національної спілки композиторів України) («Давня українська музика в дослідженнях О. Шреєр-Ткаченко»); «Мисте­цька культура: історія, теорія, методологія». Львів, 28 листоп. 2014 р. (НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника, Ін-т досліджень бібліотечних мис­тецьких ресурсів, Музично-меморіальний музей Соломії Крушельницької у Львові) («Музично-естетичні дослідження С. Людкевича як початковий етап у розвитку спеціального напряму в українській музикології»); «SACRUM ET PROFANUM в культурі». Львів, 3-4 листопада 2015 р.) («Тезау­рус української музично-естетичної думки першої половини ХХ ст.»), «Му­зичне мистецтво та культура: Захід-Схід» (до 50-річчя професійної діяльності доктора мистецтвознавства, професора О. М. Маркової). Одеса, 4-5 грудня 2015 р.) («Концепція музичної семіотики Ю. Созанського: повернення в націо­нальну науку»); «Синергетична природа культури: наукова рефлексія над взає­модією Ероса та Етоса»: 30 листоп.- 2 груд. 2016 р. (ЛНУ імені Івана Франка, фак-т культури і мистецтв) («Етос українського етносу в філософських кон­цепціях Г. Сковороди та О. Потебні»); «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО ТА КУЛЬ­ТУРА: ЗАХІД – СХІД (до 20-річчя Національної академії мистецтв України)». Одеса, 5-7 грудня 1916 р. («Музичне мовно-мисленнєве втілення етосу укра­їнського етносу у філософських концепціях Г. Сковороди і О. Потебні»); «Знакові постаті вітчизняної гуманітаристики в національно-культурному само­ствердженні України. Київ, 25 травня 2017 року (Національна академія наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильсь­кого (Український музично-естетичний дискурс довоєнного періоду (пос­та­ті, концепції); Міжнародний науковий форум «Музикознавчий універсум мо­лодих» (27 лют.-2 бер. 2018 р.) («Концепція історії української музики О. Шреєр-Ткаченко у дзеркалі українського радянського музикознавства»); Міжнародний музикознавчий семінар «Музикознавче слово в інформаційному контенті (пост)сучасності». Одеса, 31 травня-2 червня 2019 р. («Про деякі про­блемно-тематичні дослідницькі ініціативи С. Людкевича-теоретика»); «Се­міосфера культури в просторі сучасності». Львів, 30 вересня-2 жовтня 2019 р. (ЛНУ імені Івана Франка, фак-т культури і мистецтв) («Семіосфера україн­сь­кої музикології»); «Знакові постаті камералістики: до ювілейних дат» (175-річ­чю діяльності ЛНМА імені М. В. Лисенка). Львів, 20 листоп. 2019 р. («Деякі методологічні аспекти історії музикології: структура та межі компетенції»); «Україна. Європа. Світ. Історія та імена в культурно-мистецьких рефлексіях». Київ, 5–7 листопада 2020 року («Концепція музичної форми З. Лиська (до 125- річчя від дня народження музикознавця)»); VІ Міжнародна науково-методична конференція «Актуальні питання викладання музично-теоретичних і музично-історичних дисциплін». Львів, 20 лютого 2021 р. (Кафедра теорії му­зи­ки ЛНМА імені М. В. Лисенка) («Семіосфера української музикології»); «Восьмі Колесівські читання (до 150-річчя з дня народження Філярета Колес­си)». Львів, 28-30 жовтня 2021 р. (ЛНУ ім. І. Франка) («Постать Філярета Ко­лесси крізь призму власної бібліотеки»); Антоновичеві читання: Міжнародна наукова онлайн-конференція «Укра­їнська музика у часовому світопросторі: сучасні музикознавчі рефлексії». Львів, 26 травня 2022 (Філософські течії модернізму і перші українські музичні теорії); Міжнародна наукова конференція «Вплив культури й мистецт­ва на ціннісні орієнтири цивілізації в умовах воєн та післявоєнного ча­су». м. Рига. Латвійська Республіка. 30-31 серпня 2022 р. (Період класичної науки у розвитку української музикології та П. Сокальський); Міжнародна науково-практична конференція «Музикологіч­ний Універсум: університетські дискурси (до 110-ліття львівської музи­ко­логії)». Львів, 3 листоп. 2022 р. (Наукова творчість П. Сокальського: класичні ознаки та некласичні про­яви); Шоста міжнародна науково-практична конференція «Україна. Європа. Світ. Історія та імена в куль­турно-мистецьких рефлексіях». Київ: НМАУ, 3-4 листоп. 2022 р. (Європейська музикологічна думка в науковій спадщині Петра Сокальсь­кого (до 190-річчя від дня народження)..

Не менш чисельними були й Всеукраїнські науково-теоретичні конференції «Українська художня культура: історія і сучасність». Київ, 27 листопада 2003 р. (ІМФЕ ім. М. Рильського) («До історії українського музичного джерелознав­ства: сторінками публікацій про музику в галицьких виданнях 30-х рр.»); «Духовна культура України: традиції і сучасність». Київ, НМАУ ім. Чайковсь­кого, 2-3 жовтня 2007 р. в рамках ХVШ Міжнародного Музичного Фестивалю «Київ Музик Фест―2007» («Музична культура на сторінках „Записок НТШ”); «Композитор на зламі тисячоліть: між серйозною і легкою музикою» (До 70-річчя М. Скорика). Львів, 20-21 жовтня 2008 р. («Лінгво-психологічні ідеї філософії О. Потебні у концепціях музичної мови і мислення українсь­кого музикознавства»); ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Культура ХХІ століття: стан, проблеми, перспективи». Рівне, РДГУ, 12-13 лис­топада 2008 р. («Філософсько-музичні підходи українських музикознавців до формування концепції рецептивної естетики»); Другі наукові читання на пошану 100-річчя від дня народження Зоф‘ї Лісси „Музичний твір: ідея―­текст―реалізація”. Львів, 23 грудня 2008 р. («Рецептивна естетика та Іван Франко»); «А. Кос-Анатольський та українська музична культура» (до 100-річчя композитора). Львів, 3 грудня 2009 р.(«Невідомі сторінки життя А. Кос-Анатольського в дзеркалі матеріалів приватного архіву»); Наукові читання «Родина Лисенків в історії та культурі України». Київ, Музей видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького. Київ, серпень, 2010 р. («Про значення М. Лисенка-фольклориста для започаткування етнологічних концепцій національного музикознавства); «Духовна культура України: реалії та перспективи». Рівне, 11-12 листопада 2010 р. («До питання про науково-теоретичні засади новіт­ніх концепцій вико­навської інтерпретології в світлі розвитку національ­ного музикознавства»); «Музика українського зарубіжжя (П’яті наукові чи­тання на пошану проф. Ігора Соневицького)». (Музикологічна комісія НТШ, ЛНУ імені Ів. Франка, факультет культури і мистецтва). Львів, 23 грудня 2011 р. («Тема еміграції в житті і творчості А. Кос-Анатольського»); «Виконавсь­ка інтерпретація та сучасний навчальний процес». Луганськ, 15-16 березня 2012 р. («Виконавська інтерпретація як об’єкт наукових зацікавлень С. Людке­вича (до питання про започаткування основ інтерпретологічних концеп­цій)»); «Пам’яті професора Яреми Якубяка (до 70-річчя від дня народження)». (Кафедра теорії музики ЛНМА ім. М. В. Лисенка). Львів, 16 жовтня 2012 р. («Гармонологія як система концептуальних ідей»); ІV Антоновичеві читання (до 96-річниці від народження музичного диригента Мирослава Антоновича (1917-2006)». Львів, 1 березня 2013 р. («Концепція дослідження церковної музики П. Маценка: від аналізу Ірмолоя до генези явища»); «Знакові поста­ті вітчизняної гуманітаристики в національно-культурному самоствердженні України». Київ, 25 травня 2017 р.) («Український музично-естетичний дис­курс довоєнного періоду (постаті, концепції)»); «Актуальні питання викла­дання музично-теоретичних дисциплін». Львів, 20 лютого 2020 р.(«Історія музикології: структура та межі наукового пізнання»); «Загальне та спеціалі­зоване фортепіано: сьогодення та перспективи розвитку». Львів, 11 березня 2020 р.(«Виконавська інтерпретація та її логіка»); Всеукраїнська конферен­ція до 130-річчя «Бояна» та ювілею Львівського університету ім. І. Франка. Львів, 12 жовтня 2021 р. (ЛНУ імені І. Франка, кафедра музикознавства та хо­рового диригування) («Ще до історії «Львівського Бояна»: уточнення, спро­стування, виклики»); «Шамаєвські читання: митці, освіта, час», присвячена ювілею докторки мистецтвознавства, професорки НМАУ імені П. І. Чайковсь­кого Кіри Іванівни Шамаєвої. Київ, 25-26 січня 2022 р. («Модернізм у му­зично-теоретичному втіленні київських учених 1916-1924 років»). Виступи на тих конференціях стали в подальшому основою багатьох статей.

Починаючи з 2005 року О. Гнатишин — учасниця численних круглих столів, щорічних Березневих сесій авторитетного в науковому світі Наукового товариства ім. Шевченка, у рамках яких на засіданнях Музикознавчої комісії виступила з доповідями:

    1. Становлення української музично-естетичної думки в Галичині за сторінками газети „Слово” у 60―70-х рр. ХХ ст. / ХVІ Березнева сесія Наукового товариства ім. Шевченка. За­сідання Музикознавчої комісії: Круглий стіл: Українське музикознавство: минуле і сучас­ність. До 15-ліття відновлення Музикознавчої комісії. Львів, 23 березня 2005 р.

    2. Роль і значення бібліографічних праць у розвитку української музичної культури / ХVІІ Наукова сесія Наукового товариства ім. Шевченка. Засідання Музикознавчої комісії п. н. «Нові напрямки музичної україністики». Львів, 22 березня 2006 р.

    3. Музична культура на сторінках „Записок НТШ” / ХVІІІ Березнева сесія Наукового товариства ім. Шевченка. Засідання Музикознавчої комісії. Львів, 22 березня 2007 р.

    4. Філософія Гр. Сковороди у контексті творення концепції музичного мислення україн­ського музикознавства / ХІХ Березнева сесія Наукового товариства ім. Шевченка. Засідання Музикознавчої комісії п. н. «Українська музика як чинник єдності національної культури». Львів, 20 березня 2008 р.

    5. Музично-естетичні дослідження С. Людкевича у контексті формування концепції рецеп­тивної естетики українського музикознавства / ХХІ Березнева сесія Наукового товариства ім. Шевченка. Засідання Музикознавчої комісії. Львів, 22 березня, 2010 р.

    6. Впливи фольклористичних ідей О. Потебні і П. Сокальського на етномузикологічну кон­цепцію Ф. Колесси (до 140-річчя від народження) / ХХІІ Березнева сесія Наукового тов­рист­ва ім. Шевченка. Засідання Музикознавчої комісії. Львів, 22 березня 2011 р.

    7. Українська музикологія як комплекс концептуальних ідей / ХХІV Наукова сесія Науко­вого товариства ім. Шевченка. Засідання Музикознавчої комісії. Львів, 28 березня 2013 р.

    8. Деякі аспекти організованості ідейних набутків української музикології / Ювілейна на­кова конференція, присвячена 140-річчю Наукового товариства ім. Шевченка. Львів, 15 жовт­ня 2013 р.

    9. До питання вивчення рукописної спадщини Анатоля Кос-Анатольського / Засідання Му­зикознавчої комісії НТШ п.н. «Синергія композиторських воль Остапа та Нестора Нижанків­ських, Василя Барвінського і Анатолія Кос-Анатольського у творенні галицької музичної сецесії». Львів, 26 листопада 2013 р.

    10. Українська музикологія як комплекс концептуальних ідей // ХХІV Березнева сесія Нау­кового товариства ім. Шевченка. Засідання Музикознавчої комісії. Львів, 28 березня 2013 р.

    11. Станіслав Людкевич про Михайла Вербицького / ХХVІ Березнева сесія Наукового товариства ім. Шевченка. Засідання Музикознавчої комісії. Львів, 23 березня 2015 р.

    12. Теорія музичної семіотики Ю. Созанського (повернення в національну науку) / ХХVІІ Березнева сесія Наукового товариства ім. Шевченка. Львів, 22 березня 2016 р.

    13. Про дві візії стилю в музиці в період становлення української музико­логії (С. Людкевич і Б. Яворський) / VІІІ Антоновичеві наукові читання. Львів, 21 березня 2017 р. (до 100-річчя від народження Мирослава Антоновича (1917-2017).

14. Концепція історії української музики О. Шреєр-Ткаченко у дзеркалі українського ра­дянського музикознавства / ІХ Антоновичеві читання: Наукова конференція до 165-річчя ЛНМА ім. М. Лисенка. Львів, 2 березня 2018.

15. Знакова сторінка в історії української музичної науки (післяслово до 140-річчя від на­родження Б. Яворського) / ХХІХ Березнева сесія Наукового товариства ім. Шевченка. Львів, 22 березня 2018 р.

16. Музично-теоретичні проблеми у науковій спадщині С. Людкевича / ХХХ Березнева сесія Наукового товариства ім. Шевченка. Засідання Музикознавчої комісії присвячене 145-річчю НТШ та 140-річчю першого Голови Музикологічної комісії С. Людкевича. Львів, 19 березня 2019.

17. Нова американська музика з погляду сучасних стильових тенденцій (пам’яті д-ра мисс­тецтвознавства проф. С. Павлишин // ХХХІІ Березнева сесія Наукового товариства ім. Шев­ченка. Засідання Музикознавчої комісії. Львів, 22 березня 2021 р.

18. Культурність як засадничий метод радянського музикознавства на етапі його зарод­ження // ХХХІІІ Березнева сесія Наукового товариства ім. Шевченка. Засідання Музикознав­чої комісії. Львів, 22 березня 2022 р.

19. Філософські течії модернізму і перші українські музичні теорії // ХХХІІІ Березнева сесія Наукового товариства ім. Шевченка. Антоновичеві читання. Львів, 4 березня 2022 р.

Вагому складову наукового доробку О. Гнатишин складають наукові статті у спеціалізованих періодичних наукових виданнях України та за її межа­ми:

 1. Архів А. Кос-Анатольського у світлі завдань музичного джерелознавства. Наукові запис­ки Тернопільського педагогічного університету ім. В. Гнатюка: Серія: Мистецтвознав­ство. № 2 (3). 1999. С. 71–75.

 2. Обробки народних пісень А. Кос-Анатольського (до 90-річчя від дня народження компо­зитора). Народна творчість та етнографія. 1999. № 5/6 (264–265). С. 94–101.

 3. Пісенна творчість А. Кос-Анатольського в контексті музикознавчого джерелознавства. Діалог культур: Україна у світовому контексті. Художня освіта. Вип. 5. Львів, 2000. С. 143-156.

 4. Родимий краю” Віктора Матюка. До історії створення та побутування популярної пісні. Musica Galiciana. Музика Галичини. Том VІ. Львів, 2001. С. 249–255. (Наукові збірки ЛДМА ім. М. Лисенка. Вип. 5).

5. Інструментальна музика А. Кос-Анатольського. До історії створення. Науковий збірник Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка та Національної музичної академії України імені Петра Чайковського. Серія: Мистецтво­знавство. 2 (11). Тернопіль; Київ, 2003. С. 19–24.

6. До історії музичного джерелознавства. Сторінками публікацій про музику у галицькій періодиці 20-30-х років ХХ ст. (“Назустріч”, “Неділя”). Українське мистецтвознавство. Ukrainian Art studies. Матеріали, дослідження, рецензії. Вип. 5. Київ, 2004. С. 19–28. (НАН Укра­їни. Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського).

7. Матеріали бібліографії про життя і творчість Дмитра Бортнянського. Записки Наукового товариства ім. Шевченка. Т. 229. Праці Музикознавчої комісії. Львів, 2004. С. 230–284.

8. Микола Лисенко і Наукове товариство імені Шевченка. Записки Наукового товариства ім. Шевченка. Т. 229. Праці Музикознавчої комісії. Львів, 2004. С. 363–375.

9. Барвінські та Лисенко. До історії взаємовідносин. Musica Galiсiana. Tom IX. Rzeszów, 2005. S. 103–112.

10. До бібліографії праць Адольфа Хибінського. Musica Humana: Зб. статей кафедри му­зичної україністики. Число 2. Львів, 2005. С. 407-422. (Наукові збірки ЛДМА ім. М. Лисенка. Випуск 10) (Інститут українознавства ім. І. Крип‘якевича НАН України: Серія „Історія укра­їнської музики”: випуск 13: дослідження).

11. Музична культура Галичини у дзеркалі газети „Слово” (1861―1887) // Буття в мистец­тві: Зб. наук. праць і матеріалів на пошану Степана Костюка з нагоди 80-річчя / НАН Украї­ни. ЛНБ ім. В. Стефаника; Наук. ред. і упоряд. Л. Купчинська; Відп. ред. М. Романюк.– Львів, 2007.– С. 328―334.

12. До проблеми музичної форми як важливої концепції в українському музикознавстві ХХ ст. Мистецтвознавство України. Вип. дев’ятий. Київ, 2008. C. 76-84. АМ України, Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ.

13. До проблеми музичної форми як важливої концепції в українському музикознавстві ХХ ст. МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія: Зб. наук. праць з мистецтвознавства і куль­турології / Ін-т проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв України. К.:, 2008. Вип. 4-5. С. 46-58.

14. Життєвий і творчий шлях відомого цитриста, композитора, громадсько-культурного діяча Євгена Купчинського. Видатні постаті в українській культурі і науці. Зб. праць. Том 4. Тер­нопіль, 2008. С. 135-156. (Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Шевченка).

15. Лінгво-психологічні ідеї філософії О. Потебні у концепції музичної мови і мислення українського музикознавства. Вісник Прикарпатського ун-ту: Мистецтвознавство. Вип. ХIV. Івано-Франківськ, 2008. C. 32-39.

16. Філософсько-музичні підходи українських музикознавців до формування концепції ре­цептивної естетики. Українська культура: Минуле і сучасне, шляхи розвитку. Наукові за­писки РДГУ. Вип. 14. Рівне, 2008. С. 88-92.

17. Деякі аспекти сучасного розвитку концепції музичного мислення. Наукові записки [Тер­нопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка та Національної музичної академії України імені Петра Чайковського]: Серія: Мистецтвознав­ство. Тернопіль; Київ, 2009. 1 (20). С. 29-35.

18. Музика в українському театрі 60-х років ХІХ ст. у дзеркалі газети «Слово». Музична україністика: Сучасний вимір. Вип. 4: Збірник наук. статей на пошану музикознавця, д-ра мистецтвознавства, проф. Марії Загайкевич. К., 2009. С. 145-151.

19. Феноменологія естетики Івана Франка і музична творчість. Наукові записки [Тернопільсь­кого національного педагогічного ун-ту імені Володимира Гнатюка та Національної музич­ної академії імені Петра Чайковського]. Серія: Мистецтвознавство. 2 (21). Тернопіль; Київ, 2009. С. 70-75.

20. Філософія Григорія Сковороди і концепція музичного мислення українського музико­знавства. Вісник Прикарпатського ун-ту: Мистецтвознавство. Вип. 17-18. Івано-Фран­ківськ, 2009-2010. С. 190-200.

21. Музичне мислення та мова у філософії Г. Сковороди й О. Потебні Культура України. Вип. 27: До 80-річчя Харківської державної академії культури. Харків, 2009. С. 255-264.

22. Музичне мистецтво на сторінках “Записок Наукового товариства ім. Шевченка”. Записки НТШ. Том ССLVIII: Праці Музикознавчої комісії. Львів, 2009. С. 433-440.

23. До історії західноукраїнської музичної критики та публіцистики (Борис Кудрик і його публікації про музичне мистецтво у часописі “Мета” (1931-1939). Записки НТШ. Том ССLVIII: Праці Музикознавчої комісії. Львів, 2009. С. 516-532.

24. Філософія Григорія Сковороди і концепція музичного мислення українського музико­знавства. Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії. Вип. 9. Київ, 2009. С. 143-153. (НАНУ, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського).

25. Становлення і розвиток виконавської інтерпретології у другій половині ХХ ст. у світлі формування відповідних концепцій в українському музикознавстві. Вісник Прикарпатського університету: Мистецтвознавство. Вип. 19-20 (До 70-річчя заснування Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника). Івано-Франківськ, 2010. С. 148-153.

26. До питання про науково-теоретичні засади новітніх концепцій виконавської інтерпрето­логії в світлі розвитку національного музикознавства. Українська культура: Минуле, сучасне, шляхи розвитку. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 16, том 1. Рівне, 2010. С. 139-146.

27. Музично-естетичні дослідження С. Людкевича в контексті формування концепцій рецеп­тивної естетики українського музикознавства. Мистецтвознавчі записки. Вип. 17. Київ, 2010. С. 9-16 (Мін-во культури і мистецтв України, Державна академія керівних кадрів куль­тури і мистецтв).

28. Музичне мистецтво на сторінках “Записок Наукового товариства імені Шевченка”. Музична україністика: сучасний вимір. Вип. 5: Збірник статей на пошану композиторки, кандидата мистецтвознавства, заслуженої діячки мистецтв України Богдани Фільц. Київ, 2010. С. 256-267. Підп.: Мельник Оксана.

29. Виконавська інтерпретація як об’єкт наукових зацікавлень С. Людкевича. До питання про започаткування відповідних музикознавчих концепцій. Українська музика: Наук. часопис. Число 1. Львів, 2011. С. 86-95.

30. Етномузикологічні концепції Ф. Колесси та С. Людкевича в контексті попередніх фольк­лористичних ідей. Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. Вип. 11. [Львів], 2012. С. 141-149.

31. Про значення М. Лисенка-фольклориста для започаткування етнологічних концепцій національного музикознавства. Музикознавчі студії Ін-ту мистецтв Волинського націон-го ун-ту імені Лесі Українки та Національної музичної академії України імені П. І. Чайковсь­кого. Вип. 7. Луцьк, 2011. Вип. 7. С. 287-296.

32. Теоретичні концепції О. Потебні та П. Сокальського як етап у розвитку української етно­музикології. Культура України. Вип. 34. Харків, 2011. С. 128-138.

33. Деякі питання концепційної системності в українській музикології. Музична україніс­тика: сучасний вимір: Вип. 6. Збірник наукових статей пам’яті доктора мист-ва, професора, заслуженого діяча мистецтв України Миколи Гордійчука. Київ, 2011. С. 142-154.

34. Деякі музично-теоретичні концепції дослідників творчості М. Лисенка: спроба характе­ристики. Музична україністика: Сучасний вимір. Вип. 7. Зб. наук. статей: Постать Миколи Лисенка в європейському й національному історико-культурному контексті. Київ, 2012. С. 152-161. НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Риль­ського

35. Два підходи до дослідження історії української церковної музики як етап у розвитку наці­ональної медієвістики. Культура України. Вип. 38. Харків, 2012. С. 245-256.

36. Монодія та партесне багатоголосся в концепції історії української церковної музики М. Антоновича. Музикознавчі Студії Ін-ту мистецтв Волинського націон-го ун-ту імені Лесі Українки та Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Вип. 9. Луцьк, 2012. С. 232-242.

37. Українська музикологія як система концептуальних ідей. Вісник Прикарпатського універ­ситету: Мистецтвознавство. Івано-Франківськ, 2012–2013. Вип. 26-27. С. 34-39.

38. Про українську науку гармонії як систему ідейних здобутків. Українське музикознавство. Вип. 39. Київ, 2013. С. 1-30.

39. Питання мелодики в українських музикологічних дослідженнях (концептуальний аспект). Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка: Серія Мистецтвознав­ство. Вип. 13. Львів, 2013. С. 31-45.

40. До проблеми концептуального вияву української музичної медієвістики (ретроспектив­ний погляд). Laudatio: Ювілейна збірка наук. статей на пошану професора Юрія Ясіновсько­го. Львів, 2014. С. 115-135.

40. Концептуальність у дослідженні української церковної музики П. Маценка: від аналізу Ірмолоя до генези явища. Культура України: Збірник наукових праць. Вип. 45. Харків: ХДАК, 2014. С. 246-255.

41. Ідея концепційної цілісности української музикології. Записки Наукового товариства імені Шевченка. Том ССLXVII: Праці Музикознавчої комісії. Львів, 2014. С. 38-53.

42. Сага життєтворчости композитора Всеволода Задерацького. Записки Наукового това­риства імені Шевченка. Том ССLXVII: Праці Музикознавчої комісії (100-річчю львівського музикознавства присвячується) Львів: НТШ, 2014. С. 343-376.

43. Національне в теоретико-концептуальному осмисленні І. Ляшенка (соціальний та есте­тичний осяги). Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство. Вип. 15. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2014. С. 89-97.

44. Музично-естетичні дослідження С. Людкевича як початковий етап у розвитку спеціаль­ного напряму в українській музикології. Мистецька культура: Історія, теорія, методологія. Львів, 2014. С. 61-64.

45. Деякі особливості теорії музичного сприймання Олександра Костюка (концепційний аспект). Студії мистецтвознавчі. Число 3 (51): Театр. Музика. Кіно. Київ: В-во ІМФЕ, 2015. С. 36-43.

46. Фактура як предмет уваги української музикології: концептуальний аспект. Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство. Випуск ІІ (5), 2015 (=International Journal: Culturology. Phіlology. Musicology). К.: Міленіум, 2015. С. 113-139.

47. Постаті та концепції українського музично-естетичного дискурсу довоєнного періоду. Збірник статей Міжнародної наукової конференції «Знакові постаті вітчизняної гуманіта­ристики в національно-культурному самоствердженні України» (Київ, 25 травня 2017 року). К.: Вид-во ІМФЕ, 2017. С. 300-316.

48. Основні методологічні засади історії музикології (про ідентичність наукового напряму). Українське музикознавство. 2019. Том 45. С. 9-18.

49. Дослідницьке поле історії музикології (про структуру історико-музикологічного дослід­ження). Актуальні питання гуманітарних наук: Міжвузівський збірник наук. праць молодих вчених Дрогоб. держ. педагог. ун-ту імені Івана Франка. Дрогобич, 2019. Вип. 26, том 1. С. 34-38. doi.org/10/24919/2308-4863.1/26.195799

50. Українські ірмологіони в контексті розвитку аналітичного осмислення музики // Україн­ське музикознавство. К., 2020. Том 46. С. 99-110. doi.org/10.31318/0130-5298.2020.46.234604

51. Музикознавство [Гасло] // Енциклопедія Сучасної України. Т. 22: «Мр» – «На» / Гол. редкол.: Дзюба І.М., Жуковський А.І., Железняк М.Г. та ін.; Ін-т енциклопедичних дослід­жень НАН України. Київ, 2020. C. 98-104.

52. Стильові тенденції як пріоритетний ракурс у дослідженнях С. Павлишин (на прикладі нової американської фортепіанної музики). Молодий вчений. 2021. № 2 (90). С. 127-130. doi.org/10/32839/2304-5809/2021-2-90-25

53. Ще до історії «Львівського Бояна»: уточнення, спростування, виклики // Хорове мис­тецтво в контексті розвитку української культури ХІХ-ХХІ століть»: колективна моно­графія. Львів: ЛНУ імені І. Франка, 2022. С. 113-132.

54. До історії української музичної науки: поява методу «радянського музикознавства» // Вісник НАКККіМ: наук. ж-л. 2022. № 1. С. 130-136.

55. Філософські течії модернізму і перші українські музичні теорії // Наукові збірки Львів­ської національної музичної академії імені М. В. Лисенка. Львів: Видавничий дім «Гельве­тика», 2022. Вип. 48. С. 13-20.

А також закордонні:

56. Проблемы драмматургии в украинских музыковедческих исследованиях ХХ века (концептуальный аспект). Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 17 / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. Мінск : Права і эканоміка, 2014. С. 87-93;

57. О проблеме систематизации концептуальных идей в украинском музыковедении. Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі / НАН Беларусі, Цэнтр дасте­даванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры; навук. Мінск: Права і эканоміка, 2014. Вып. 16. С. 97-101;

58. Концепція музичної семіотики Ю. Созанського (повернення в національну науку). Georgian Electronic Scientific Journal: Musicology and Cultural Science. 2018. № 2. С. 3-9;

59. Onysia ShreerTkachenko as researcher of ancient Ukrainian music. Znanstvena misel. Ljubljana [Slovenia], 2018.№ 19. Vol. 2. S. 3-8.

60. The Kyiv Music-Theoretical School in the Vortex of the Modernistic Trends of the Beginning of the 20thTwentieth Century // Lietuvos muzikologija. Vilnius. 2022. Tom 23. P. 116-124. SCOPUS

61. Наукова творчість П. Сокальського у зв’язках із європейською музикологією (до 190-річчя від дня народження українського етномузиколога) // Znanstvena misel / Chief Editor Chr. Machek, The executive secretary Dam. Gerbec. Ljubljana [Slovenia], 2022.№ 70. S 13-18.

О. Гнатишин проводить і немалу громадсько-просвітницьку роботу, по­в’язану з науковою сферою. Тут і статті в американському часописах «Свобо­да» (США) (2007, 2008), «Лемківському календарі» (2009), «Божому сіячі» (2007), «Віснику НТШ» (2009, ч. 41; 2019, ч. 62; 2021, ч. 66), а ще — тексти до Буклетів святкових заходів у Львівській філармонії, Передмови (вступні слова) до нотних видань («Музичні твори Євгена Купчинського / Упор. О. Гнатишин, О. Осадця; Ред. О. Зелінський. Львів: НТШ, 2004. 458 с.; «Сім прелюдів» П. Ко­зицького. Львів, 2021. С. 3-8), їхні презентації у стінах ЛНМА ім. Лисенка. О. Гнатишин також співавтор науково-популярного дослідження «З історії Львів-ської державної музичної академії» та нарису про історію кафедри музичної україністики («Сторінки історії Львівської державної музичної академії ім. М. В. Лисенка». Львів: «СПОЛОМ», 2003. С. 9-35 та с. 166-169).

Особливою гордістю О. Гнатишин є тривала кропітка праця над збором і упорядкуванням інформації про науковців — вихідців м. Моршина. У підсумку зібрані та перевірені особисті та професійні дані про понад 30 академіків, док­торів і кандидатів наук, котрі живуть, працюють у різних галузях наук та мис­тецтв в Україні, США, Австралії, Німеччині, а також 14 тих, пам’ять про яких мають берегти майбутні покоління. Серед них вагома частка належить лікарям, які у різні роки були обличчям курорту Моршин, кували його славу як відомого в світі бальнеологічного курорту.

Сьогодні О. Гнатишин продовжує працювати на педагогічній та науковій ниві. У її класі фортепіано навчаються понад 20 студентів різних виконавських спеціальностей. Підходить до завершення й робота над новою монографією про Музико­знавчу комісію Наукового товариства ім. Шевченка (до 150-ліття заснування НТШ), історію українських музично-теоретичних знань.

1 На них прозвучали доповіді на теми: Сприйняття музичного твору в контексті феноменології естетики І. Франка // Кафедра загального та спеціалізованого фортепіано: досягнення, пошу­ки, проблеми: Тези наук.-практ. семінару до 155-ліття ЛНМА. Львів, 2009. С. 13-17; Камер­но-інструментальна музика в класі загального та спеціалізованого фортепіано: педагогічно-виховний аспект: Тези науково-практичного семінару. 17 березня 2010 року. Львів, 2011. 56 с.; Виконавська інтерпретологія: системний погляд на провідні концепції // Значення за­гального та спеціалізованого фортепіано у формуванні особистості музиканта-професіонала: Тези науково-практичної конференції, присвяченої 50-літтю кафедри. 23 листопада 2011 р. Львів, 2011. С. 79-84; Про деякі помилки в технічній роботі над музичним твором // Особли-вості диференційованого підходу до навчального процесу на кафедрі загального та спеціалі­зованого фортепіано: Тези семінару-практикуму. 29 листоп. 2012 року. Львів, 2012. С. 19-22; «П’ять характерних п’єс» для фортепіано Л. Грабовського як прояв раннього фортепіанного стилю композитора // Загальне та спеціалізоване фортепіано у процесі формування музикан­та-професіонала: Тези наукового семінару. 11 грудня 2013 р. Львів, 2013. С. 15-17; С. Людке­вич як основоположник музичної естетики // Система координат у новому форматі навчаль­ної дисципліни «загальне та спеціа­лізоване фортепіано»: Тези наукового семінару. 2 грудня 2014 р. Львів, 2014. С. 7-9; П’ять легких п’єс ,,Моя веселка,, для фортепіано на українські теми М. Фоменка: крихти з еміграції // Українська фортепіанна мініатюра в навчальному процесі кафедри загального та спеціалі­зованого фортепіано: Тези наукового семінару. 9 грудня 2015 року. Львів, 2015. С. 21-23; Про диференціацію підходів до типологічних особ­ливостей студентів у класі загального та спеціалізованого фортепіано // Матеріали ювілейної конференції «Суть і функції загального та спеціалізованого фортепіано в процесі комунікації предметного дискурсу»: З нагоди 55-річчя заснування кафедри. 6 грудня 2016 р. Львів, 2016. С. 22-24; Феномен Б. Яворського — незабутня сторінка в історії української музичної науки та освіти // Тези регіональної нау­ково-методичної конференції «Курс загального та спеціа­лізованого фортепіано як один із базових компонентів навчального процесу в музичних освітніх закладах України». 20 лютого 2018 року. Львів, 2018. С. 49-51; Забування тексту як одна з важливих проблем фортепіано­ного виконавства // Регіональна науково-практична кон­ференція «Загальне та спеціалізоване фортепіано: концертно-виконавський та дидактик­ний аспекти». 19 лютого 2019 року: Тези: До 175–річчя з часу заснування ЛНМА. Львів, 2019 р. С. 26-27; Виконавська інтерпретація та її логіка // Загальне та спеціалізоване фортепіано: сто­годення та перспективи розвитку: Тези Міжнародної науково-творчої конференції. 11 берез­ня 2020 року. Львів, 2020. С. 143-146; Сучасна американська фортепіанна музика в дослід­женнях С. Павлишин // Загальне та спеціалізоване фортепіано: сьогодення та перспективи розвитку: Матеріали ІІ Міжнародної науково-творчої конференції: 17 березня 2021 року, Львів, Україна. Львів, 2021. С. 54-55.

2 Такі стажування О. Гнатишин відбула у 2010 р. на кафедрі музикознавства та фортепіано Дрогобицького педуніверситету ім. І. Франка, на кафедрі музичного мистецтва ЛНУ ім. І. Франка (2015) та кафедрі фортепіано ЛНМА ім. Лисенка (2020).

3 Підготовка виступів студентів класу: Концерт «Музичні акценти» (до 160-річчя Львівської національної музичної академії ім. М. Лисенка). (Львів, ЛНМА ім. Лисенка, 21 листопада 2011 р.: студ. Б. Кріль (Я. Степовий. Прелюд); Дует у складі С. Маркевич та Н. Горбань (М. Лисенко на сл. Т. Шевченка. «Ой стрічечка до стрічечки»); Т. Габа та А. Мякушко (Д. Гершвін. Коханий мій). Лекція-концерт «Фортепіанна музика композитора Л. Грабовського» за участю студ. А. Мякушко (влч.), Т. Габи (кларнет), Т. Коломієць (баян), Д. Бурнос (вокал) на кафедральному наук.-метод. семінарі «Вивчення творів сучасних українських композиторів: репертуарні та інтерпретаційні аспекти». Львів: ЛНМА ім. М. Лисенка, 24.03.2015 р. Концерт кафедри загального та спеціалізованого фортепіано «Барви осені» 28 листоп. 2016 р.: Д. Бурнос. С. Рахманінов. Прелюдія. Концерт кафедри загального та спеціалізованого фортепіано «Барви осені» 28 листоп. 2017 р: студ. Є. Вуєк. Концерт свого класу п. н. «Фортепіано і не тільки» 16 травня 2017 р. за участю студентів Т. Габи, М. Цапа, М. Гриньо, Б. Кріль, Д. Бурнос, А. Горячого, К. Терехової, Т. Коломієць, Є. Вуєк, П. Гайди, Г. Піх. Концерт кафедри загального та спеціалізованого фортепіано «На крилах мрій» 27 бер. 2018 р.: студ. М. Єнєва. Концерт кафедри загального та спеціалізованого фортепіано «Осінні настрої» з нагоди 175-ліття діяльності ЛНМА ім. М. Лисенка 27 листопада 2018 р.: студ. Є. Вуєк. Концерт кафедри загаль­ного та спеціалізованого фортепіано «Весняна палітра» 28 квітня 2020 р.: студ. Я. Кравчук (гіта­ра).

4 «Стихира в репертуарі української сакральної монодії». Львів, травень 2002.

5 «Формування амбушура трубача (традиції та базинг)». Відгук на Автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства Львів, листопад 2003.

6 «Фортепіанна творчість А. Й. Кос-Анатольського в системі навчально-виховного процесу музично-педагогічної освіти». Дрогобич, квітень 2004.

7 «Пісенна творчість Анатолія Кос-Анатольського в контексті становлення розважальної музики в Галичині». Відгук на Автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня канд. мис­тецтвознавства. Львів, січень 2007.

8 «Музичне життя Станіславова другої половини ХІХ― першої третини ХХ століття». Відгук на Автореферат дисертації… канд. мистецтвознавства. Івано-Франківськ, 2007.

9 «Мистецька діяльність Андрія Гнатишина в контексті музичної культури ХХ століття». Відгук на Автореферат дисертації …канд. мистецтвознавства Львів, січень 2010.

10 «Музичне життя Буковини ХІХ — початку ХХ століття як прояв полікультурного сере­довища. Відгук на Автореферат дисертації… канд. мистецтвознавства. Львів, квітень 2010.

11 «Рецепція жанрів сюїти і партити в українській баянній музиці другої половини ХХ століт­тя». Відгук на Автореферат дисертації… канд. мистецтвознавства. Львів, травень 2011.

12 «Система „Модус” О. С. Цалай-Якименко в контексті української музично-педагогічної традиції». Львів, травень 2011.

13 «Трансформація фольклору в оркестровій творчості Л. М. Колодуба». Відгук на Авторе­ферат дисертації… канд. мистецтвознавства. Київ, 2012.

14 «Роль Галі Левицької у співзаснуванні Львівської фортепіанної школи». Львів, 2012.

15 «Сучасна бандуристика: композиторські пошуки та виконавські перспективи». Відгук на Автореферат дисертації… канд. мистецтвознавства. Київ, 2021.

16 «Звукотворчий аспект трубного виконавства: традиції та базинг». Львів, 2003.

17 «Фортепіанна творчість А. Кос-Анатольського в контексті здобутків національної музич­ної культури». Дрогобич: Вимір, 2004. 89 с. (МОіН України, Дрогобицький державний педа­гогічний університет імені Івана Франка).

18 «Творчість Івана Франка в музиці. Нотографічний покажчик: До 150-ліття від дня народ­ження» / Упор. О. Осадця. Львів, 2007. 115 с. (НАН України, Львівська наукова б-ка ім. В. Стефаника).

19 «Фортепіанні „Варіації” М. Скорика в контексті модерністського канону звукомислення та модерного характеру національного звукоутворення (з нотним додатком)». Дрогобич, 2009.

20 «Жанр мініатюри у фортепіанній творчості Анатолія Кос-Анатольського». Львів: ЛНМА ім. Лисенка, 2008. 24 с.

21 «Оперні твори українських композиторів в перекладенні для чотирьох рук: Збірник нот з методичними поясненнями…». Львів: ЛНМА ім. М. Лисенка, 2012. 53 с.

22 «Фортепіанна творчість Романа Цися: до питання збагачення навчального репертуару». Упоряд. Кукоба І. Г. Львів: Ліга-Прес, 2014. 64 с.


ГРАБОВСЬКА ОКСАНА СТЕПАНІВНА

Кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри загального та спеціалізованого фортепіано Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка.

Народилася 28 січня 1977 року у місті Тернополі.

Закінчила Тернопільську музичну школу № 1 імені Василя Барвінського (клас викладача Золотько Анни Григорівни), Тернопільське музичне училище імені Соломії Крушельницької (клас викладача Романюк Людмили Мойсеївни), Львівську державну музичну академію імені Миколи Лисенка (клас викладача Старух Тереси Михайлівни).

Захистила дисертацію «Тенденції сучасного музично-виконавського мистецтва Львова в аспекті академічного камерно-ансамблевого музикування» на здобуття ступеня кандидата мистецтвознавства у Львівській музичній академії імені М.В.Лисенка за спеціальністю 26.00.01 – теорія та історія культури (мистецтвознавство). Науковий керівник кандидат мистецтвознавства, доцент Катрич Ольга Тарасівна. Захист відбувся 23 травня 2008 року.

Як концертмейстер працювала у Тернопільському музичному училищі ім. С.Крушельницької (2000-2003 рр.) у завідуючого відділом скрипки Татарінцева Олександра Івановича та у Львівській музичній академії ім. М. Лисенка (з 2003 року) на кафедрі академічного співу (викладач Жишкович Мирослава Андріївна) та симфонічного диригування (викладачі Геринович Олександр Олександрович, Филипчук Роман Павлович, Горбаль Ярослав Миколайович, Олексів Ярослав Володимирович). Як викладач концертмейстерського класу працювала у Львівському музичному училищі імені С. Людкевича (2004-2008рр., за сумісництвом) Працює викладачем у Львівській національній музичній академії імені М. Лисенка на кафедрі загального та спеціалізованого фортепіано з 2011 року.

Концертна та педагогічна діяльність:

 1. Благодійний авторський концерт-виставка Оксани Грабовської «Зірвані квіти». За участі: Софії Соловій (сопрано), Юлії Маківничук (фортепіано), Заслуженої артистки України Наталії Лісової та Заслуженого діяча мистецтв України Юрія Чекова, Надії Паращук (баян), Володимира Заціхи (скрипка), Анни Гуріної (меццо-сопрано), Дениса Маркевича (контрабас). Творчий керівник Оксана Грабовська. Музей етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України о 18.00. 27 жовтня 2022 року.

https://www.youtube.com/watch?v=1M7Zt9QYQQQ&t=2145s

2. «Не страшно щось не встигнути зробити – страшно не робити, – Оксана Грабовська». Стаття Ярини Коваль. Експресо. Захід. TV.

https://zahid.espreso.tv/ne-strashno-shchos-ne-vstignuti-zrobiti-strashno-ne-robiti-oksana-grabovska

3. Благодійний авторський концерт-виставка «Gepflückte Dlumen.Зірвані квіти». За участі Іріни Краллер (сопрано, Німеччина), Яни Грабовської (фортепіано) та Оксани Грабовської (фортепіано). Виставковий зал «Stela», Laxhuberplatz 1. D-84323 Мassing, Germany о 17.00. 7 травня 2022 року.

4. Авторський концерт-виставка «Фактура чуття». За участі: Софії Соловій, Ярослава Венгера, Андрія Возіяна, Заслуженої артистки України Наталії Лісової та Заслуженої артистки України Валентини Мацялко, квартету «Маски» (творчий керівник Оксана Грабовська). Музей етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України. 8 червня 2021 року. https://www.youtube.com/live/FMRsXUAgdAs?feature=share

5.Репортаж на каналі НТА «Поєднала музику, поезію і живопис» від 4 червня 2021 року.

https://www.facebook.com/NTAchannel/videos/947393979415073/

6.Міжнародний дистансійний онлайн-конкурс Golden Time Talent UNITED KINGDOM LTD/ Company number 12820597/ Distant Festival (17 Season). Avard of participant Oksana Grabovska (1 st place). NOMINATION: COMPOZER. INSTRUMENTAL MUSIC over 20 yars old. 04.11.2020. Представлено на конкурс твір Оксани Грабовської Квінтет «Маски» у виконанні студентів класу: Анастасії Дутки (скрипка), Юлії Гарбовської (фортепіано), Надії Довганюк (Паращук) (баян), Катерини Ярової (віолончель), Павла Кріпа (контрабас).

Номер учасника (registracion code GTPS-1701-0946).

7.Ювілейний концерт Цигилика Олега Івановича. За участі студентів випускників і студентів класу. Великий зал Львівського музичного коледжу ім.С.Людкевича. Ведуча доцент Грабовська Оксана. 22 травня 2019 року.

8.Презентація альбому Оксани Грабовської «Альбом емоцій» (8 фортепіанних п’єс, 8 художніх образів, 8 поетичних вражень). За участі: Заслуженої артистки України Валентини Мацялко, студентів ЛНМА ім. М. Лисенка та ЛНУ ім. І.Франка. 5 грудня 2019 року. ЛНМА ім. М. Лисенка. Малий зал.

9.Міжнародний фестиваль-конкурс молодих талантів «Злата перла 2019» (Варна, Болгарія). Сертифікат Рег.№ ВРН 071900597 від 30 серпня 2019 року (60 годин).

10.Концерт «Класика та сучасність» – сольний концерт учнів Єлизавети Лисенко та Надії Довгань. За участі Айше Абхаірової (скрипка), Катерини Ярової (віолончель), Володимира Парація (гітара), Антона Кагляна (контрабас). Твори Й.Брамса, І.Стравінського, С.Рахманінова, А. Тансмана, О. Грабовської. – 29 листопада 2018 року. ЛНМА ім. М. Лисенка. Малий зал. Поч. о 15.30.

11.Концерт «Осінні настрої». Фортепіанні та камерно-ансамблеві твори у виконанні студентів теоретично-композиторського, диригентського, оркестрового та вокального факультетів. – 27 листопада 2018 року. ЛНМА ім. М. Лисенка. Малий зал.

12.Концерт-лекція «Музика минувшини і сьогодення» – 24 квітня 2018 року. ЛНМА ім. М. Лисенка. Малий зал. Поч. о 12.30. Твори С.Людкевича у виконанні Майрє Пашаєвої (сопрано, ІІ вокальний), Єлизавети Лисенко (фортепіано, І ТКФ), Надії Довганюк (І народний оркестровий), Інни Новак (сопрано, підготовчий вокальний) Вікторії Сивоус, Вікторії Бабишкіної, Мар’яна Даниліва, Віталія Коваля, Михайла Саса, Тараса Матлюка, Яни Проскури (І хор. диригентський), Евеліни Сливінської (скрипка, ІІ струнно-смичковий оркестровий), Катерини Ярової (віолончель, ІІ струнно-смичковий оркестровий).

13.Концерт «Барви осені». Фортепіанні та камерно-ансамблеві твори у виконанні студентів теоретично-композиторського, диригентського, оркестрового та вокального факультетів. – 28 листопада 2017 року. ЛНМА ім. М. Лисенка. Малий зал. Поч. о 13.00.

14.Концерт теоретично-композиторського факультету «Творча лабораторія», ЛНМА ім. М. Лисенка. Малий зал. 4 квітня 2017 року.

15.Концерт «Барви осені». Фортепіанні та камерно-ансамблеві твори у виконанні студентів теоретично-композиторського, диригентського, оркестрового та вокального факультетів. – 28 листопада 2016 року. ЛНМА ім. М. Лисенка. Малий зал. Поч.о 18.00.

16.Концерт-лекція «Музика минувшини і сьогодення: Денис Січинський, Анатолій Кос-Анатольський, Микола Ластовецький» – 28 квітня 2015 року. ЛНМА ім. М. Лисенка. Малий зал. Поч. о 12.30.

17.Концерт «Музичний альманах». Фортепіанні та камерно-ансамблеві твори у виконанні студентів теоретично-композиторського, диригентського, оркестрового та вокального факультетів. – 23 листопада 2015 року. ЛНМА ім. М. Лисенка. Малий зал. Поч.17.00.

18. «Концерт з епіграфом». Сольний концерт учнів Герасіної Анастасії, Мартиновської Анни. – 26 листопада 2015 року. ЛНМА ім. М. Лисенка. Малий зал. Поч. о 16.00. За участі Марії Чумак, Богдани Козирської, Олега Тиркуса, Тетяни Цуркан, Модеста Менцінського.

19. Концерт «Весняний подих». Музика львівських композиторів минулого і сьогодення у Львівському державному музичному училищі імені С. Людкевича. Виконавці: Богдан Косопуд(баритон), Андрій Сорока(скрипка). Дитячий хор Жайвір. Студенти концертмейстерського класу викладача Оксани Грабовської. Мар’яна Міщанчук, Юлія Єлісєєва, Степан Пацула, Аліна Мошура, Роксолана Цимбала. У програмі твори: С.Людкевича, М.Колесси, Д.Задора, В.Квасневського, А.Кос-Анатольського.Янівського, Є.Козака, .Дрималика, І.Майчика, І.Кушплера, М.Скорика. Малий зал Львівського музичного коледжу ім.С.Людкевича. Поч. о 16.00. 25 квітня 2007 рік.

Педагогічна діяльність:

1. Рецензія на збірник Горбаля Я., Горбаля В. «Увертюри до опер. Переклад для 2 фортепіано». Випуск 4: Навчально-методичний посібник/Я. Горбаль, В. Горбаль. Львів: НАВС,2022. – 190 с. УДК 785.12 / Г67.

2. «Розвиток жанру фортепіанної балади в українській музиці.С.Людкевич «Балада» Варіації на тему української народної пісні» Семінар методичної ради кафедри загального та спеціалізованого фортепіано ЛНМА ім.М.Лисенка. «Поповнення навчальних програм творами українських композиторів». 22 листопада 2022 року.

3.Рецензія до збірки В. Горбаля і Я.Горбаля Чотириручні клавіри до репертуарного збірника концертних творів у перекладенні для 2-ох фортепіано: Нотне видання / В. Горбаль, Я.Горбаль. – Львів: НАСВ, 2021. – 161 с.

4. Другий міжнародний науково-практичний семінар «Музичний твір як медіа текст». 17 листопада 2020 року (онлайн режим). Національний університет “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”: Інститут права, психології інноваційної освіти та Львівська національна музична академія ім. М.Лисенка.

5. Міжнародний науково-практичний семінар «Музичний твір як медіа текст». 17 листопада 2019 року (онлайн режим). Національний університет “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”: Інститут права, психології інноваційної освіти та Львівська національна музична академія ім. М.Лисенка.

6.Оксана Грабовська. Альбом емоцій (8 фортепіанних п’єс, 8 художніх образів, 8 поетичних вражень). Нотне і художньо-поетичне видання – Львів: Фестпрінт, 2019, – 56 с., іл. 8. Альбом для виконавців, викладачів і студентів вищих музичних навчальних закладів, учнів фахових шкіл та коледжів.

7.Оксана Грабовська. До проблеми типології музичних жанрів: методичні рекомендації. – Львів: ЛНМА ім. М. Лисенка, 2016. – 39 с.

8.Робоча програма «фортепіано» для студентів-бакалаврів у галузі знань 02 «Культура і мистецтво» за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво» спеціалізація – скрипка, струнно-смичкові інструменти, народні інструменти, духові та ударні інструменти; затверджена рішенням кафедри 10 жовтня 2012 р., доповнена 19 квітня 2016 р. – 25 с.

9.Сучасна фортепіанна музика як об’єкт виконавського аналізу (на прикладі фортепіанних циклів Богдани Фільц). Методичні рекомендації. – Львів: ЛНМА ім.М. Лисенка, 2014. – 23 с.

Наукові праці:

 1. Journal of History Culture and Art Research (ISSN: 2147-0626)

Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi

Vol. 9, No. 4, December 2020

DOI: 10.7596/taksad.v9i4.2912

Citation: Cherevko, K., Grabovska, O., Trakalo, O., & Kalyn, R. (2020). Some Aspects of Baroque Music Performance: An Examination on Concert and Festival Life of Lviv, Ukraine. Journal of History Culture and Art Research, 9(4), x-x. doi:http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v9i4.2912

УДК 78.27; 78.421

http://orcid.org/0000-0003-2886-4903

2.Оксана Грабовська. Інтерпретація поезії Івана Франка у камерно-вокальній творчості українських композиторів (на прикладі циклів «Зів’яле листя» Ігоря Соневицького та «П’ять пісень на слова Івана Франка» Валентина Сильвестрова) / О.С.Грабовська // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В.Лисенка / ЛНМА імені М.Лисенка. – Вип.40. Музикознавчий універсам: збірник статей. – Львів, 2017. – С.96-106.

3.Оксана Грабовська. Особливості виконавської інтерпретації фортепіанних циклів Богдани Фільц /О.С.Грабовська // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В.Лисенка / ЛНМА імені М.Лисенка. – Вип.36: Студії музикознавчі. – Львів, 2015. – С.108–117.

4.Оксана Грабовська. Теоретичний і практично-методичний аспекти аналізу «Пісні» з «Сюїти на українські теми» В.Барвінського // Науково-практичний семінар Система координат у новому форматі навчальної дисципліни «загальне та спеціалізоване фортепіано»: Тези наукового семінару 2 грудня 2014 р. / Упор. О.Гнатишин. – Львів: ЛНМА ім.М.Лисенка, 2014. –С.32–36.

5.Грабовська О. Основні тенденції хорового виконавства духовної музики у Львові кінця ХХ – початку ХХІ століття. Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.Лисенка / ЛНМА імені М.Лисенка. – Львів, 2014. – 360 с.

6. Оксана Грабовська. Музично-виконавське життя Львова кінця ХХ – початку ХХІ століття / О.С.Грабовська // Musica Galiciana. – Rzeszow: WUR, 2005. – T. IX. С. 222231.

7. Оксана Грабовська. Спільні ознаки духовного відродження: церква і розвиток музично-виконавської культури Львова кінця ХХ початку ХХІ столітя / О.С.Грабовська // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка та НМАУ ім. П. Чайковського. Серія: Мистецтвознавство. – Тернопіль. – Київ. – № 1 (13) – Київ, 2005. – С. 6774.

8. Оксана Грабовська. Соціологічні аспекти сучасної музично-виконавської культури: глобальний підхід / О.С.Грабовська // Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції Національної Академії наук України, Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України «Українська культура в контексті світових глобалізаційних процесів». Секція 4. Музикознавство. Київ, 2005.– С.174–180;

9. Оксана Грабовська. До питання виконавського стилю Романа Филипчука / О.С.Грабовська // Наукова збірка ЛНМА ім. М. Лисенка: Музикознавчі студії. – Львів, 2007. Вип.16. – С.105–115.

10. Оксана Грабовська. Музично-виконавська діяльність ансамблів Львова кінця ХХ – початку ХХІ століття як актуальна площина реалізації провідних тенденцій розвитку музичного життя / О.С.Грабовська // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М. Лисенка: Музикознавчі студії. – Львів: «Сполом», 2010. – Вип. 22. – С.81–87.

11. Оксана Грабовська. Музично-виконавська діяльність ансамблів Львова кінця ХХ – початку ХХІ століття як актуальна площина реалізації провідних тенденцій розвитку музичного життя (камерний аспект) / О.С.Грабовська // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М. Лисенка. – «Камерно-інструментальний ансамбль: історія, теорія, практика»: Збірка статей. Серія: Виконавське мистецтво. Кн.1. – Львів: «Сполом», 2010. – Вип. 24. – С. 328–336.

12. Оксана Грабовська. Музично-виконавське мистецтво Львова до 1991 року (модель розвитку) / О.С.Грабовська // Загальне та спеціалізоване фортепіано у мистецькому просторі України. Серія: Виконавське мистецтво. – Львів«Сполом», 2012. – Вип. 27. – С.237–244.

13. Оксана Грабовська. До питання виконавського стилю Йожефа Ерміня. Тези Міжнародної наукової конференції “Мистецька культура: історія, теорія, методологія”. / О.С.Грабовська // Львівська національна наукова бібліотека імені В.Стефаника Львів, 29 листопада 2013 року.

14. Оксана Грабовська. Виконавський аналіз фортепіанних циклів Богдани Фільц у контексті загальних проблем інтерпретації музики сучасних авторів. / О.С.Грабовська // Науковий семінар “Загальне та спеціалізоване фортепіано у процесі формування музиканта-професіонала”. Львівська національна музична академія імені М. Лисенка. Кафедра загального та спеціалізованого фортепіано, 11 грудня 2013 року.

Конференції:

1.Вокально-джазові твори у творчості українських композиторів та виконавців. ІІІ міжнародна науково-практична конференція «Загальне та спеціалізоване фортепіано:сьогодення та перспективи розвитку». 28 березня 2023 року. Конференц-зал ЛНМА ім. М. Лисенка.

2.Тенденції символізму у творчості українських композиторів/ О.С.Грабовська// V міжнародна науково-практична конференція «Іновації та особливості функціонування ЗМІ в демократичному суспільстві». Тези міжнародної науково-практичної конференції від 27 жовтня 2022 року. Національний університет «Львівська політехніка». Інститут права, психології та інноваційної освіти. Кафедра журналістики та засобів масової комунікації від 14 листопада 2022 року.

3.Іновації та особливості функціонування ЗМІ в демократичному суспільстві. Тези міжнародної науково-практичної конференції від 27 жовтня 2022 року. Національний університет «Львівська політехніка». Інститут права, психології та інноваційної освіти. Кафедра журналістики та та засобів масової комунікації від 27 жовтня 2021 року.

4. «Музичні образи в поезії Лесі Українки». IІ Міжнародна науково-творча конференція «Загальне та спеціалізоване фортепіано: Сьогодення та перспективи розвитку». Матеріали II Міжнародної науково-творчої конференції 17 березня 2021 року. Львів: ЛНМА ім. М.Лисенка, 2021. – С.108–111.

5.Камерно-вокальна спадщина Станіслава Людкевича (мотиваційні чинники, що вплинули на формування жанру). Тези Міжнародної науково-творчої конференції «Загальне та спеціалізоване фортепіано:сьогодення та перспективи розвитку» / Упорядник О.Гнатишин. – Львів: ЛНМА ім. М.Лисенка, 11 березня 2020 року. – С.85–90.

6.Цикл «Пісні люду руського Станіслава Нев’ядомського (із нотної колекції Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В.Стефаника). Тези регіональної науково-практичної конференції «Загальне та спеціалізоване фортепіано: концертно-виконавський та дидактичний аспекти». До 175-річчя заснування ЛНМА ім.М.В.Лисенка /Упорядник Жмуркевич З.С., Посікіра-Омельчук Н.М. – Львів: ЛНМА ім.М.Лисенка, 19 лютого 2019 року. – С.70–72.

7. Міфологічні образи Лесі Українки в творчості українських композиторів. Тези регіональної науково-методичної конференції «Курс загального та спеціалізованого фортепіано як один із базових компонентів навчального процесу в музичних освітніх закладах України» / Упорядник О.Гнатишин. – Львів: ЛНМА ім. М.Лисенка, 20 лютого 2018 року. – С.75–77.

8. Творча постать Дарії Старосольської (Шухевич) у контексті національно-культурного життя українців Львова кінця ХІХ – початку ХХ століття. Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції «Камерний простір Львівщини: постаті та факти». До 175-річчя ЛНМА імені М.Лисенка / Упорядник Н.Дика. – Львів: ЛНМА ім. М.Лисенка, 25 квітня 2018 року. – С.70-74.

9. Міфологічні образи Лесі Українки у камерній творчості українських композиторів/О.С.Грабовська// “Сторінки камерно-інструментального виконавства: українська і світова парадигма” (до 165-річчя ЛНМА ім. М. В. Лисенка): Тези Міжнародної науково-практичної конференції 14 грудня 2017 року/ Упорядник Дика Н. –Львів: ЛНМА ім. М.Лисенка, 2016. – С.75–77.

10. Патетичний полонез Кароля Ліпінського: особливості тематизму і формотворення (виконавське осмислення твору) // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В.Лисенка. Львів, 2015. – Випуск 32. – // Матеріали ювілейної конференції «Суть і функції загального та спеціалізованого фортепіано в процесі комунікації предметного дискурсу». (З нагоди 55–річчя заснування кафедри): Тези наукового семінару 6 грудня 2016 р. / Упор. О.Гнатишин. – Львів: ЛНМА ім. М.Лисенка, 2016. – С.45–49.

11. Про деякі соціологічні аспекти сучасної музично-виконавської культури //VІІ Міжнародна науково-практична конференція УПРАВЛІННЯ В ОСВІТІ: Збірник матеріалів конференції, 16-18 квітня 2015 року, Львів / відповід. редактор Л.Д.Кизименко. – Львів: Видавець Бадікова Н.О., 2015. – С. 48–49.

12.Джазові фортепіанні мініатюри М.Скорика: особливості виконавських прийомів та засобів// Науково-практичний семінар «Українська фортепіанна мініатюра в навчальному процесі кафедри загального та спеціалізованого фортепіано»: Тези наукового семінару 9 грудня 2015 р. / Упор. О.Гнатишин. – Львів: ЛНМА ім. М.Лисенка, 2015. – С.23-26.

13. Особливості виконавської інтерпретації фортепіанних циклів Богдани Фільц // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В.Лисенка. Львів, 2015.-Випуск 32. – // Науково-практичний семінар Система координат у новому форматі навчальної дисципліни «загальне та спеціалізоване фортепіано: виконавська інтерпретація»: Тези наукового семінару 8 грудня 2015 р. / Упор. О.Гнатишин. – Львів: ЛНМА ім. М.Лисенка, 2015. – С.23–26.

14.Особливості концертно-хорового виконавства у Львові другої половини ХІХ – початку ХХІ століття. //III наукова конференція “МИСТЕЦЬКА КУЛЬТУРА: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ”: Тези наукової конференції /Львів, 27 листопада 2015 р.

15.Теоретичний і практично-методичний аспекти аналізу «Пісні» з «Сюїти на українські теми» В.Барвінського /О.С.Грабовська // Науково-практичний семінар Система координат у новому форматі навчальної дисципліни «загальне та спеціалізоване фортепіано»: Тези наукового семінару 2 грудня 2014 р. – Львів: ЛНМА ім. М. Лисенка, 2014. – С.32–36.

16. До питання виконавського стилю Йожефа Ерміня. // “Мистецька культура: історія, теорія, методологія”: Тези Міжнародної наукової конференції / Львів: ЛННБ ім. В.Стефаника, 29 листопада 2013 р.

17. Музично-виконавське життя Львова кінця ХХ – початку ХХІ століття. // Всеукраїнська науково-практична конференція «Музичне виконавство України: національні, регіональні та інтегративні аспекти»/ Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника, 7-8 червня 2007 року.

18. До питання виконавського стилю Олександра Козаренка. // Міжнародний музикознавчий конгрес з нагоди 750–річчя Львова: «Львів музичний протягом століть» / – Львів: ЛНМА ім. М.Лисенка, тези від 28 вересня – 2 жовтня 2006 року.

19. Соціологічні аспекти сучасної музично-виконавської культури: глобальний підхід // Міжнародна науково-теоретична конференція «Українська культура в контексті світових глобалізаційних процесів»/ – Київ: Національна академія наук України, Інститут музикознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України, тези від 23 грудня 2004 року.


Дика

ДИКА НІНА ОРЕСТІВНА

Доцент, кандидат мистецтвознавства (Ph.D), на посаді професора кафедри загального та спеціалізованого фортепіано і кафедри камерного ансамблю та квартету ЛНМА імені М.В. Лисенка (від 2022р.).

Народилась 14 січня 1963 року у м. Стрий Львівської області) – музикознавець, піаністка, артистка камерного ансамблю, концертмейстер, педагог. Кандидат мистецтвознавства (Ph.D, 2001). Доцент (2004). Член Наукового товариства ім. ШЕВЧЕНКА (2006, Львів).

Від 2016 р – в складі редколегії наукового рецензованого видання «Наукові збірки ЛНМА імені М.В. Лисенка.

Нагороджена ЗНАКОМ НАРОДНОЇ ПОШАНИ :медаллю «За служіння мистецтву» // Наказ № 3 від 10 липня 2020 року // ПОСВІДЧЕННЯ № 759.

Закінчила Дрогобицьке державне музичне училище (1981, Диплом з відзнакою) по спеціальності: фортепіано (клас фортепіано В.С. Козлової) і теорія музики (Г. Мельник, М. Ластовецький, Я. Бодак). Закінчила фортепіанний факультет Львівської державної консерваторії імені М.В. Лисенка (нині – Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка) (1986, Диплом з відзнакою) (клас фортепіано Народного артиста України, професора Олега Романовича Криштальського; клас камерного ансамблю Лідії Іванівни Цьокан-Савицької; клас концертмейстерства Оксани Володимирівни Бонковської). Навчалася у асистентурі-стажуванні за фахом «камерний ансамбль» клас професора Ії Сергіїівни Царевич кафедри «Камерний ансамбль» у Київській державній консерваторії ім. П. Чайковського (закінчила у 1991р.). Закінчила аспірантуру кафедри «Історії української музики та народної творчості» Київської державної консерваторії ім. П.І. Чайковського (1992, Київ). Упродовж 1986-1988, 1992-1993 – концертмейстер Львівської Державної Консерваторії імені М.В. Лисенка кафедри скрипки (клас професора В. Заранського) і кафедри духових і ударних інструментів (клас М. Мар’яша [кларнет]). Упродовж 1993-1997 – викладачка загального фортепіано, конц. класу і камерного ансамблю Львівської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернат імені Соломії Крушельницької. На кафедрі загального та спеціалізованого фортепіано ЛДМА працює від 1998 року [ст. викладач ВМІ], від 2002 – доцент, від 2008 – доцент [також] кафедри камерного ансамблю та квартету, від 2022 – на посаді професора кафедри загального та спеціалізованого фортепіано і кафедри камерного ансамблю та квартету ЛНМА імені М.В. Лисенка.

Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Камерно-інструментальний ансамбль в Україні. Творчість і виконавство (1960-1980 рр.)» за спеціальністю 17.00.03 – Музичне мистецтво (науковий керівник: доктор мистецтвознавства, професор Терещенко Алла Костянтинівна) на засіданні спеціалізованої Вченої Ради Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України (Київ, 2001). Виступала/грала з лауреатами Міжнародних конкурсів О. Криштальським (фортепіано), Т. Демянчик (віолончель), Л. Мізюк (скрипка), Л. Мілявським (кларнет), І. Тихоновою (віолончель), О. Катрич (фортепіано), В. Жолубаком (флейта).

Стаж науково-педагогічної роботи – 37 років //станом на 2023 рік: загальний – 44 р.; педагогічний – 37 р.; науково-педагогічний – 30 р..

Наукова діяльність (публікації за напрямом, науково-дослідна робота, наук. ред.-упоряд. збірників наукових праць і збірників тез за матеріалами конференцій, участь у конференціях, семінарах, робота і керівництво науковою роботою студентів – “бакалавр”, “магістр”, аспірантами).

Автор проєктів і науковий редактор-упорядник :

1.Наукові збірки Львівської національної музичної академії імені М.В. Лисенка. – Вип. 24. “Камерно-інструментальний ансамбль: історія, теорія, практика”: Збірка статей. Серія: Виконавське мистецтво, Кн. І. – Львів: «Сполом», 2010. – 458с.,

2. Камерно-інструментальний ансамблю: історія, теорія, практика [Текст]: наук. зб. : серія / ЛНМА ім. М.В. Лисенка : [ред.кол.: І. Пилатюк (голов. ред., Н. Дика (ред.-упоряд.) та ін.]. – Львів: «Сполом», 2011. Вип. 25. – 420с.,

3. Наукові збірки Львівської національної музичної академії імені М.В. Лисенка / ЛНМА ім. М.В. Лисенка : [гол. ред.: Ігор Пилатюк, наук. ред.-упоряд.: Ніна Дика]. – Львів, 2013. – 340с. – Випуск 31 : Виконавське мистецтво. Камерно-інструментальний ансамблю: історія, теорія, практика.,

4.COLLECTION OF SCIENTIFIC ARTICLES of the M.V. Lysenko National Music Academy of Lviv; [Chief Editor: Ihor Pylatyuk, Scientific editor and compiler: Nina Dyka] – Lviv 2015. – 564 s.– Issue 34: Performing Arts. Chamber Instrumental Ensemble: History, Theory, Practice / Наукові збірки Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка / ЛНМА імені М. В. Лисенка; [гол. ред. Ігор Пилатюк, Наук. ред.- упоряд.: Ніна Дика] – Львів 2015. – 564 с. [ українсько-англ.]. – Випуск 34: Виконавське мистецтво. Камерно-інструментальний ансамбль: історія, теорія, практика.,

5. Стрийська дитяча музична школа ім. О. Нижанківського. Історія та сучасний вимір (до 100-ліття Стрийської дитячої музичної школи імені О. НижанківськогоЇ : Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції 7 червня 2013 р. / Стрийська дитяча музична школа ім. О. Нижанківського [редкол.: І. Пилатюк – гол. ред., Н. Дика – ред.-упор.].- Стрий, 2013. – 312 с.;

6. Леся Деркач — скрипалька, камералістка, педагог у наукових дослідженнях та спогадах / Укладачі Артур Микитка, Ніна Дика, гол. ред. Ігор Пилатюк — Львів: Видавець Тетюк Т. В., 2014. – 328 с. з іл. ISBN 978-966-97368-4-0

Автор і модератор Міжнародних, Всеукраїнських конференцій:

1.Науково-практична конференція «Камерно-інструментальний ансамбль: традиції та сучасний вимір» (15-16 грудня, 2009, Львів-Україна);

2.Всеукраїнська науково-практична конференція «Камерно-інструментальний ансамбль: традиції та сучасний вимір» (7 грудень, 2011, Львів-Україна);

3.Міжнародна науково-практична конференція «Камерно-інструментальний ансамбль: традиції та сучасний вимір» (17 квітень, 2013, Львів-Україна);

4.Міжнародна науково-практична конференція «Камерно-інструментальний ансамбль: традиції та сучасний вимір» (9 грудня, 2016, Львів-Україна);

5.Міжнародна науково-практична конференція «Сторінки камерно- інструментального виконавства: українська та світова парадигма» (14 грудня, 2017, Львів-Україна);

6.Всеукраїнська науково-практична конференція «Камерний простір Львівщини: постаті та факти» (25 квітня, 2018, Львів-Україна);

7.Міжнародна науково-творча конференція «Знакові постаті камералістики: до ювілейних дат» (20 листопада, 2019, Львів-Україна);

8.Міжнародна науково-творча конференція «Бетховенські традиції виконавства в просторі камерного музикування ХІХ-ХХІ ст. (до 250-х роковин від дня народження Л. ван Бетховена), 17 грудня 2020 року, м. Львів, Великий зал ЛНМА імені М.В. Лисенка ;

9.Міжнародна науково-практична конфернеція “Камерно-інструментальний ансамбль: український та світовий вимір до 70-річчя діяльності кафедри камерного ансамблю та квартету ЛНМА імені М.В. Лисенка (7-8 грудня 2022, Львів-Україна)

Дика Н.О. – науковий редактор-упорядник:

Дні музики Мирослава Скорика // Буклет Міжнародного Фестивалю, присвяченого 75-річчю від дня народження композитора, педагога, мистецтвознавця, диригента, піаніста, музично-громадського діяча, Героя України, народного артиста України, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, академіка Мирослава Скорика., [редагування і верстка: Андрій Гончарук, Ніна Дика, Марія Кашуба, Марія Кононова, Леся Олійник]., – Київ, – 2013. – 37с.;

Леся Деркач – скрипалька, камералістка, педагог у наукових дослідженнях та спогадах / Упорядники : Артур Микитка. Ніна Дика., гол. ред. Ігор Пилатюк, науковий ред.-упоряд. Ніна Дика – Львів: Видавець Тетюк Т.В., 2014. – 328 с. з іл., ISBN 978-966-97368-4-0 ; УДК 78.071.2; 7.071.2 ; ББК 85.315;

Камерно-інструментальний ансамбль: традиції та сучасний вимір [текст]: матеріали Міжнародної науково практичної конференції., 17 квітня 2013 р. – Львів, 2013 – 164с.;

Камерно-інструментальний ансамбль: традиції та сучасний вимір [текст]: матеріали Міжнародної науково практичної конференції., 9 грудня 2016 р. – Львів, 2016 – 127с.;

Сторінки камерно-інструментального виконавства: українська та світова парадигма [текст]: матеріали Міжнародної науково практичної конференції., 14 грудня 2017 року. – Львів, 2017 – 87с.;

Камерний простір Львівщини: постаті та факти [текст]: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції., 25 квітня 2018 року. Львів, 2018 — 93 с.;

Знакові постаті камералістики: до ювілейних дат [текст]: матеріали Міжнародної науково-творчої конференції., 20 листопада 2019, Львів, 2019 – 172 с.;

Бетховенські традиції виконавства в просторі камерного музикування ХІХ-ХХІ ст. (до 250-х роковин від дня народження Л. ван Бетховена) [текст]: матеріали Міжнародної науково-творчої конференції 17 грудня 2020 року, м. Львів, Великий зал ЛНМА імені М.В. Лисенка, 2020. 156 с.

Автор проєкту і вступне слово мистецтвознавця Н. Дикої:

– Перлини фортепіанного тріо (17 травня 2009р., Саля Музично-меморіального музею Соломії Крушельницько у Львові, приурочено 155-літтю ЛНМА імені М.В. Лисенка та 130-літтю від дня народження С. Людкевича. В програмі прозвучали: С. Людкевич. Тріо-Ноктюрн (до-мінор, С. Рахманінов. Елегійне тріо, Г. Ляшенко. Тріо // перше виконання у Львові //Виконавці:У. Гаврильчак, З. Дудар,О. Виноградова, Л. Котовська, Н. Дзятко, Ю. Печінка, конц. С. Канчалаба-Швайковська (віолончель).

– Камерна музика у музейному інтер’єрі (до 70-річчя діяльності кафедри камерного ансамблю та квартету ЛНМА імені М.В. Лисенка) // Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького – Художньо-меморіальний музей Олекси Новаківського /3 червня 2021 рік, Львів – концерт сьомий «ПАЛІТРА КАМЕРНИХ ІМПРЕСІЙ» (автор: доцент Дика Н.О.) /ПОДЯКА. ГРАМОТА

Модератор проєктів:

– ПРЕЗЕНТАЦІЯ книги «Шимановські, Блюменфельди, Нейгаузи; музичні родини на перехресті культур» /колективна монографія // 10 жовтня 2019 року., Музично-меморіальний музей Соломії Крушельницької у Львові.

– ПРЕЗЕНТАЦІЯ «Музика від Розумовських», навчально-методичного посібника Народної артистки України, професора Наталії Свириденко, 31 травня 2021 року, м. ЛЬВІВ, Палац ПОТОЦЬКИХ у Львові.

Автор науково-творчих проєктів: Радіопередача «Квартет імені М. Леонтовича» [автор і ведуча передачі – Ніна Дика] записана на міжнародному радіоканалі Держтелерадіо (1991, Київ), з успіхом транслювалася на країни Європи та Америки;

«Вечір камерно-інструментальної музики Й. Брамса» (1998, Львів).

Автор СТЕНДУ : «Сторінки історії кафедри камерного ансамблю та квартету ЛНМА імені М.В. Лисенка» (2010, ауд. 47: Кафедра камерного ансамблю та квартету ЛНМА імені М.В. Лисенка).

Автор мистецьких проєктів:

– «Камерна музика у музейному інтер’єрі» (від 2009 до нині відбувається у Музичному меморіальному музеї Соломії Крушельницької у Львові і в Художньо-меморіальному музеї Олекси Новаківського відділу НМЛ ім. Андрея Шептицького), в якому відбулося 7 концертних програм, де з-поміж інших: «Від Моцарта до сучасності» (2013), «Творці своєї епохи» (2014), «Весняні імпресії» (2015), «Діалог культур: Німеччина, Чехія, Бразилія, Україна» (2017), «Мозаїка камерного простору» (2018), «Музична палітра камерних імпресій» (2020), «Палітра камерних імпресій» (2021); «Палітра камерних імпресій» (до 70-річчя діяльності кафедри камерного ансамблю та квартету ЛНМА імені М.В. Лисенка) (Львів, 3 червня 2021 р., Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького – Художньо-меморіальний музей Олекси Новаківського) https://youtu.be/2eU-5CQMGw [ПОДЯКА]. [ГРАМОТА ].

– «Грудневі вечори» [від 2009 до нині відбувається у Музичному меморіальному музеї Соломії Крушельницької у Львові];

«Камерна музика в гостях у юного слухача» (в музичних школах міста Львова).

Авторка численних публікацій у музикознавчих та наукових збірках: друкується в журналах: “Музика”, “Архітектурний Вісник”, “ЛюнАрт”; у рубриці «Мистецька палітра» літературно-мистецького часопису «Дзвін», львівських часописах: “Суботня пошта”, “Просвіта”, «Солоспів», стрийському часописі: “Гомін волі”; освітньому студентському тижневику “Аудиторія” тощо.

Дика Н.О. в складі редколегії наукового рецензованого видання «Наукові збірки ЛНМА імені М.В. Лисенка ( від 2016 р.).

Публікації з питань камерно-інструментального виконавства та композиторської творчості:

Камерна культура 60 – 70-х років на Україні /Дика Н.О. // Українське Музикознавство. – К., 1993. – Вип.1. – С.191-200; Львівська школа камерно-інструментального виконавства /Дика Н.О.// Наукові записки Тернопільського держ.педаг.університету ім. В. Гнатюка. – Серія: Мистецтвознавство. – Тернопіль, 1999. – №2(3). – С. 89-94; Камерно-інструментальна ансамблева культура України (60-80-ті роки ХХ ст. /Дика Н.О. // Мистецтвознавство: Кн.2.-IV Міжнародний конгрес україністів: Доповіді та повідомлення. – Одеса-Київ, 2001. – С. 291-315; Творча діяльність українських камерно-інструментальних ансамблів: тріо в 70-80-х роках /Дика Н.О. //Молоде музикознавство: Зб. статей. – Львів, 2002. – Вип. 7. – С.111-120; Квартетне виконавство у Львові /Ніна Дика // Музикознавча україністика: Зб. наук. статей. – Київ-Івано-Франківськ, 2008. – Вип. 2. – С. 304-311; Квартет імені Лисенка /Ніна Дика //Камерно-інструментальний ансамбль: традиції та сучасний вимір /до 160-річчя ЛНМА ім. М.В.Лисенка/: тези міжнародної науково-практичної конференції 17 квітня 2013 року/ ЛНМА ім. М.В. Лисенка; [Редкол.: І. Пилатюк – гол. ред., Н. Дика – відпов. ред.] – Львів, -2013.- С. 91-96; Мистецький проект «Маловідомі жінки – композитори» // «Дзвін», часопис Національної спілки письменників України, число 2, 2013 р., №2 (820) лютий, 2013 р., С.154-156; Квартет імені Лисенка Дика Н.О. // Наукові збірки Львівської національної музичної академії імені М.В. Лисенка / ЛНМА імені М.В. Лисенка [Ред.: Ігор Пилатюк, науковий ред.- упорядник.: Ніна Дика]. – Львів, 2013.- 340 с.- Випуск 31: Виконавське мистецтво. «Камерно-інструментальний ансамбль, історія, теорія, практика»., С.-229-235., Рефлексії «Віолончельної Пекторалі» у Львові /Ніна Дика // «Культура і життя»: загальнодержавна українська газета., №23 (4543) 7 червня 2013 р., С. 6.; Квартет імені Лисенка / Дика Ніна // матеріали [тези] міжнародної науково-практичної конференції: «Камерно-інструментальний ансамбль: традиції та сучасний вимір», 17 квітня 2013 р., /ЛНМА ім. М.В. Лисенка ; [Редкол.: І.Пилатюк – головн. ред., Н. Дика – редактор-упорядник].- Львів,- 2013.- С. 91-96 ; Український простір музикування: Квартет імені М. Леонтовича / Дика Н.О. // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Українська музична культура на сучасному етапі: трансформація традиційних і академічних форм»., 24-25 квітня 2013 р., м. Івано-Франківськ., видруковано в Друкарні «Фоліант», С. 226-229; Камерні обрії виконавської творчості Зенона Дашака /Ніна Дика // Стрийська дитяча музична школа ім. О. Нижанківського: історія та сучасний вимір: матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції (до 100-ліття Стрийської дитячої музичної школи ім. О. Нижанківського [ред. кол.: Ігор Пилатюк – гол. ред., Ніна Дика – ред. упоряд.] Стрий, – 2013 р. 7 червня 2013 р., – С. 268-280; Василь Барвінський і сьогодення (до 125 річчя від дня народженняЇ / Ніна Дика //«Дзвін», щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Національної Спілки письменників України, число 5-6., 2013р., С.174-175; Віолончельна Пектораль /Дика Ніна // «Дзвін», щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Національної Спілки письменників України №8 (838) серпень 2013 р., С. 157-158., + іл., фото; Фрески музичного Львова / Дика Н.О. // Дзвін., щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Національної Спілки письменників України., (817-818) число 11-12, 2012 р., – С.164-166; Данина шани, вдячності і пам΄яті Василеві Барвінському / Дика Н.О. // «Солоспів»., культурно-мистецький часопис кафедри сольного співу Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка №1 (11), січень-лютий-березень 2013 р., – С. 5-6; Погляд крізь призму часу (до 90-річчя від народження Олександра Тищенка) /Дика Ніна Орестівна //«Дзвін»., щомісячний літературно-політичний часопис Національної Спілки письменників України., №9 (839) вересень 2013 р., Львів., – С.151-155; Рефлексії «Музичних імпресій» у Львові /Дика Ніна // «Солоспів»., культурно-мистецький часопис кафедри сольного співу Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка №3 (13), вересень-жовтень- №4 (14) листопад – грудень 2013 року., Львів,- С.8-9; Людина дивовижного пророцтва /Дика Ніна Орестівна // «Музика»., науково-популярний журнал Спілки композиторів України Всеукраїнської музичної спілки., №5 (395), 2013 р., С. 46-51; Мистецька імпреза: вшанування ювілейних дат М. Лисенка 1 грудня 2012 р. /Дика Н.О.// «Вісник НТШ» / Інформаційне видання Світової ради Наукових товариств ім. Т.Шевченка/ 140 років Наукового товариства ім. Т. Шевченка., Львів, весна-літо, 2013 р., – С. 98; «Гармонії світу» ( Н. Литвинова, Л. Піскун, І. Комарова, С. ШольцЇ / Дика Н.О. // Енциклопедія сучасної України., Том 12 [Кал-Киї]., Київ – 2012, Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії України., – С.550 і фото; Квартет ім. К. Шимановського (В. Микитка, Г. Котув, А. Бєлов, С. Сєнявські) / Дика Н.О. // Енциклопедія сучасної України., Том 12 [Кал-Киї]., Київ – 2012, Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії України., – С. 550-551 і фото; Квартет ім. Леонтовича (Ю. Мазуркевич, Ю. Харенко, В. Пантєлєєв, Б. Дев’ятов) / Дика Ніна Орестівна // Енциклопедія сучасної України., Том 12 [Кал-Київ]., Київ – 2012, Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії України., С.551 і фото; Квартет «Мелодія» (М. Андрухів, О. Когут-Ванькович, О. Петрашек, Р. Фесюк/ / Дика Ніна Орестівна // Енциклопедія сучасної України., Том 12 [Кал-Киї]., Київ – 2012, Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії України., С.552 і фото; Квартет “KlassikModern” (М. Семчишин, Р. Сокрута, В. Мегеден, С. Канчалаба-Швайковська) / Дика Ніна Орестівна // Енциклопедія сучасної України., Том 12 [Кал-Киї]., Київ – 2012, Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії України., С.551 і фото; Український простір музикування: Квартет імені М. Леонтовича /Дика Ніна // збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції: “Українська музична культура на сучасному етапі: трансформація традиційних і академічних форм”., 24-25 квітня 2013 р., м. Івано-Франківськ., видруковано в Друкарні «Фоліант», – С. 226-229; Фортепіанні тріо Володимира Губи /Дика Ніна Орестівна //Музична україністика: сучасний вимір: Збірник наукових статей на пошану доктора мистецтвознавства, професора М. Гордійчука / Ред.- упорядник І. Сікорська.- Київ., 2012. – вип. 4. – С. 231-236.; Майстер часу / Дика Ніна Орестівна //«Дзвін». Щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Національної Спілки письменників України № 8 (814) серпень 2012., Львів, – С. 157-158, і ілюстр.; Лисенкові ювілейні святкування у Львові / Дика Н.О. // Українська музика. Науковий часопис. Щоквартальник / голов. ред. І. Пилатюк. – 2012. – Львів, 2012. – С. 37-40.; SZYMANOWSKI QUARTET та друзі // ZAXID.NET., 24.09 2012., 3с.; «…те, що він творить, залишиться для нащадків…»

//Musikreview Ukraine., /http://mr.co.ua/mr/mr.nsf/0/7C48C212E3AFDEDCC2257A8B006E9B30?OpenDocu… 03.10.2012; SZYMANOWSKI QUARTET та друзі / Дика Ніна Орестівна // Musikreview Ukraine., 25 вересня 2012 року., вівторок; Пам’яті Олександра Тищенка /Дика Ніна //Культура і життя. Загальнодержавна українська газета № 48 (4516) від 30 листопада 2012 року., С. 7, ілюстр.; V Miedzynarodowy festiwal muzyki kameralnejSZYMANOWSKI QUARTETI przyjaciel /Dyka N.O.// kurier Galicyjski* 16-29 listopada 2012 nr 21 (169)., s.15.; Камерний простір Кароля Мікулі: до питання збагачення навчально-педагогічного репертуару в класі загального та спеціалізованого фортепіано / Ніна Дика // Науковий семінар «Загальне та спеціалізоване фортепіано в процесі формування музиканта–професіонала»., 11.12.2013 р., Львівська Національна Музична Академія імені М. В. Лисенка; До проблеми усвідомлення поняття народного в українській музиці (на матеріалах камерно-інструментальної творчості В. Сильвестрова, М. Скорика, Є. Станковича, В. Губи, В. Камінського) // Науково-практична конференція «Інноваційні технології у викладанні дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням», 10-11 жовтня 2013 р., Львівський Медичний Університет ім. Данила Галицького.

Автор низки енциклопедичних гасел, присвячених камерно-інструментальним ансамблям: Львівський струнний квартет [Л. Деркач (скр.), Б. Каськів (скр.), З. Дашак (альт), Х. Колесса (влч.)], Струнний квартет «Гармонії світу», відомим піаністам: Ж. Микитці, скрипалям: А. Микитці, М. Комонькові, альтистові Д. Комонькові («Українська Музична Енциклопедія». – Т.3. – 200); Високе Відродження в звуках і камені / Н.О. Дика // Тези [українською і італійською] Міжнародної науково-практичної конференції «Палладіо. Вплив у Східній Європі» (Львів – 8 квітня 2016 р.) //НУ «Львівська Політехніка» до 500-річного ювілею видатного архітектора італійського Відродження Андреа Палладіо // укладач: О.І. Ремешило-Рибчинська. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 34-37 (с. 64); Камерний простір Лесі Деркач /Ніна Орестівна Дика / Студії мистецтвознавчі: Театр. Музика. Кіно. Чис. 1 (53)/[голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України, ІМФЕ ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2016. – С. 87 – 96; Усіх об’єднала українська музика: Рефлексії ІІІ Міжнародного конкурсу-фестивалю п’яністів «РЕЗОНАНСИ» в Парижі /Дика Ніна/ Українська музика: науковий часопис [головний ред.: І. Пилатюк]. – Львів: [ЛНМА імені М.В. Лисенка], – Щоквартальник. – ISSN2224-0926. – 2016. – число 4 (22). – С.135-137 з іл. ; Музика доби Високого Відродження: від минувшини до сьогодення /Дика Ніна Орестівна // Матеріали [тези] Всеукраїнської науково-практичної конференції «Антропний принцип в контексті актуальних проблем філософії науки» (Львів – 15-16 грудня 2016 р.) / з нагоди 15 річчя кафедри філософії та економіки Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.- Львів, 2016. – С. 47-52; Програмність камерно-інструментальної спадщини І. Соневицького (на прикладі «Мініатюр» для флейти, гобоя, ударних і фортепіано / Ніна Дика // [текст] : Матеріали [Тези] Міжнародної наукової конференції «Музикознавчий універсум молодих»: 1-2 березня 2017 р. /ЛНМА імені М. В. Лисенка. – Львів. Видавець Т. Тетюк, 2017. – С. 52-54; Квартет імені Кароля Шимановського в річищі традицій камерного музикування / Дика Ніна / Збірник наукових статей за матеріалами Міжнародної наукової конференції присвяченої 155-річниці з дня смерті Кароля Ліпінського (Вірлів-Золочів, 16 грудня 2016 р.) [відп. редактор – Анна Коржева]; Гортаючи мистецькі сторінки ІІІ Фестивалю «Камерні вечори в Академії» / Ніна Дика // (4-19 квітня 2017 року) //ел. носій: САЙТ ЛНМА імені М. В. Лисенка 9.05. 2017 року; До питання реконструкції мистецько-психологічного портрету камералістки Тетяни Шуп’яної / Дика Ніна // Тези Міжнародної науково-практичної конференції «Сторінки камерно-інструментального виконавства: українська та світова парадигма» [головн. ред. – Ігор Пилатюк, наук. редактор-упорядник – Ніна Дика], 14 грудня 2017 року., Львів. – С. 63-66; Мистецькі горизонти музичного Львова: «Віртуозне тріо» у панорамі ХХХV Міжнародного фестивалю «Віртуози» / Ніна Дика // Українська музика. Щоквартальник. Число 1 (23), 2017. – С.164-165; Шуп’яна Тетяна Григорівна /In memoriam / Ніна Дика // Українська музика: науковий часопис / [засн. ЛНМА імені М.В. Лисенка, головн. ред. І. Пилатюк]. – Львів: [ЛНМА імені М.В. Лисенка], 2017. – Число 3 (25) 2017. – С.183-185. – Щоквартальник. – ISSN 2224-0926; Камерний простір Тетяни Шуп’яної /Ніна Дика // Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика: збірник наукових праць інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка /[загальна редакція та упорядкування А. Душного]. – Дрогобич – Кельце – Каунас- Алмати: Посвіт, 2018. ISSN 2518-721X; УДК 78.01 (08). – Вип. 4. – С. 338-344; Мистецькі горизонти музичного Львова: «Віртуозне тріо» у панорамі ХХХV Міжнародного фестивалю «Віртуози» /Ніна Дика // Українська музика: науковий часопис [головний ред.: І. Пилатюк]. – Львів: [ЛНМА імені М.В. Лисенка], 2017 – Щоквартальник. – ISSN 2224-0926. – Число 1 (23) 2017. – С.164-165; Постать Зенона Дашака-камераліста у дзеркалі епохи (до 90 роковин від дня народження) / Ніна Дика // Художня культура і мистецька освіта: традиції та сучасність: Зб. матеріалів Міжнародної науково-творчої конференції., Київ, 20-21 листопада 2018 року. Київ: НАКККІМ, 2018. – С. 95-98. (заг.обсяг – 516с.); Музичне свято науки /Ніна Дика // «Дзвін» : Щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Національної спілки письменників України. Рік заснування 1940р., Львів., № 5 (883), травень 2018. – С. 192-195 з ілюстр. І поезією Надії Черкес – «Над фортепіано», «Клавіші тиші», «У звуках рим…», «Концерт» // рубрика «З калейдоскопу подій» ., – (заг. обс. – 258с.); In Memoriam: Василь Пилип’юк (10 січня 1950 – 18 листопада 2017р.) / Ніна Дика // Українська музика: Науковий часопис/ [головн. ред. І.Пилатюк]. – Львів: [ЛНМА імені М.В. Лисенка], 2018. – С.143-145. (заг. обсяг 148с.) – Щоквартальник. – ISSN2224-0926/ – 2018, число 1(27); Ще одна сторінка в історії кафедри загального та спеціалізованого фортепіано / Ніна Дика // Сайт: conservatory.lviv.ua (05.03.2018р., Новини); “Solotto Musicale Italiano” в панорамі ХХХVI Міжнародного фестивалю музичного мистецтва «Віртуози» /Дика Ніна Орестівна // Українська музика: науковий часопис [головн. редакт. І. Пилатюк]. – Львів: [ЛНМА імені М.В. Лисенка], 2017. – 184с. – Щоквартальник. – ISSN 2224-0926. – Число 4 (26) 2017. – С.154-157; Панасюк (у заміжжі-Бонковська) Оксана-Лідія Володимирівна (1938-2005) / Н. Дика // Українська Музична Енциклопедія., – Т.5. – С. 59; Павленко Олена Федорівна / Ніна Дика // Українська Музична Енциклопедія ., – Т.5. – С. 18; Пижик Ірина Георгієвна / Ніна Дика // Українська Музична Енциклопедія., – Т.5. – С. 186 ; . Пилатюк Анастасія Ігорівна /Ніна Дика // Українська Музична Енциклопедія., – Т.5. – С. 187-188., Пилатюк Назарій Ігорович /Ніна Дика // Українська Музична Енциклопедія., – Т.5. – С. 189-190; Поляк Іда /Ніна Дика // Українська Музична Енциклопедія., – Т.5. – С. 357-358; Попіль Маркіян Маркіянович / Ніна Дика // Українська Музична Енциклопедія., Т.5. – С. 374; Попіль Маркіян Михайлович / Ніна Дика // Українська Музична Енциклопедія., Т.5. – С. 374-375; Попіль (Нижник) Оксана Андріївна /Ніна Дика // Українська Музична Енциклопедія., Т.5. – С. 375-376; Мирослав Скорик і музика Львова / Ніна Дика. // Дні музики Мирослава Скорика (16 вересня 2018 року, Львівська філармонія, Академічний камерний оркестр «Віртуози Львова. Диригент: Сергій Бурко / рецензія на ПОРТАЛІ : Musicreview | mr.co.ua|mr|mr.; «Тетяна Шуп’яна: мистецькі обрії львівської камералістки» /Ніна Дика // Міжнародний науковий форум «Музикознавчий універсум молодих (27 лютого – 2 березня 2018 року), ЛНМА імені М.В. Лисенка //Наукове видання: Тези. – Львів: Видавець Т. Тетюк, 2018. – С. 37-40 (заг. обс. – 148с.); «Буковинське капричіо» Олександра Яковчука: до питання жанрових пріоритетів раннього періоду творчості композитора» /Ніна Дика // Курс загального та спеціалізованого фортепіано як один із базових компонентів навчального процесу в музичних освітніх закладах України.: Матеріали [Тези] Регіональної науково-методичної конференції /Упоряд. О. Гнатишин. – Львів: ЛНМА імені М.В. Лисенка, 2018. – С. 32-35 (заг. обсяг- 60с.); Квартет імені Кароля Шимановського в просторі сучасного камерного музикування» /Ніна Дика // «Україна-Польща: діалог культур» («UkrainaPolska: dialog kultur»): Зб. матеріалів [Тези] Міжнародного наукового симпозіуму (м. Київ, 19-21 квітня 2018 р. – К.: ІКНАМ України, 2018. – С. 72-74., (заг. обсяг. – 115 с.). // СЕРТИФІКАТ.; Жанр мініатюри у творчості Ігоря Соневицького: на прикладі «Мініатюри І» для флейти, гобоя, ударних і фортепіано (до 90-ліття від дня народження І.М. Соневицького) / Дика Ніна Орестівна // Вектори розвитку загального та спеціалізованого фортепіано у форматі вищої музичної освіти України : збірник статей. Львів, 2019. УДК 78.421 – С. 60-72 (заг. обсяг – 236с.); Szymanowski Quartet: 20-ліття творчої діяльності /Ніна Дика // «Шимановські, Блюменфельди, Нейгаузи: Музичні родини на перехресті культур». Колективна монографія / Ред.- упоряд. О.І. Полячок. – Кропивницький : Видавець Лисенко В.Ф., 2019. – С. 378-381 (заг. обсяг: 664 с.: іл.) ISBN 978-617-7197-94-1 ; Жанрово-стильові особливості циклу «Мініатюри І» для флейти, гобоя, ударних і фортепіано Ігора Соневицького / Ніна Дика // Українська музика : науковий часопис, Львів : ЛНМА імені М.В. Лисенка, 2019. С.86 – 95 (заг. обсяг – 136с.). Щоквартальник. 2019, число 1 (31). ISSN 2224-0926, DOI: 10.33398/2224-0926-2019-31-1; Скрипалька Лідія Цьокан-Савицька і Львівське фортепіанне тріо: віхи творчості / Ніна Дика // Знакові постаті камералістики: до ювілейних дат (до 175-річчя діяльності ЛНМА імені М.В. Лисенка) /SIGNIFICAT PERSONS OF CHAMBER MUSIC STUDIES: TOWARDS THE ANNIVERSARY DATES”. ABSTRACTS of the International scientific and creative conference (November 20, 2019., Lviv, Ukraine): Матеріали [ТЕЗИ] Міжнародної науково-творчої конференції /20 листопада 2019 року, Львів, ЛНМА імені М.В. Лисенка). – С.113-117 (заг. обсяг: 172 с.) / Проведено разом: Львівська національна музична академій імені М.В. Лисенка, Кафедра камерного ансамблю та квартету ЛНМА імені М.В. Лисенка і UNIWERSYTET RZESZOWSKI; KOLEGIUM HUMANISTYCZNYCH; INSTYTUT MUZYKI., УДК 78.491 З-71; Українська музика в Парижі. V Міжнародний конкурс-фестиваль піаністів «Резонанси» / Ніна Дика // «ДЗВІН»: література та мистецтво [щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис НСП України]. № 7-8 (897-898), липень-серпень 2019 р. – С. 300-306 з ілюстр. (заг. обсяг: 312 і іл.); Камерні рефлексії Львівського фортепіанного тріо у контексті становлення українського виконавства та педагогіки / Дика Н.О. // ЮВІЛЕЙНА ПАЛІТРА 2019: до пам’ятних дат видатних українських музичних діячів і композиторів : збірник статей за матеріалами ІІІ всеукраїнської науково-практичної конференції (5-6 грудня 2019 року). – Суми : ФОП Цьома С.П., 2020. – С. 89-95 (заг. обсяг: 136с.), ІSBN 978-617-7487-63-9, УДК 78.071. 1/2 (092) (063) ; Музика і поезія у просторі й часі / Ніна Дика. // «ДЗВІН»: література та мистецтво [щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис НСП України] / у рубриці «З калейдоскопу подій» (з поетесою Надією Черкес). № 7-8 (897-898), липень-серпень 2019 р. – С. 292-296 з ілюстр. (заг. обсяг: 317 і іл.); Мандрівка в просторі і часі: гортаючи сторінки V Міжнародного Конкурсу-Фестивалю піаністів «РЕЗОНАНСИ» в Парижі / Ніна Дика // «МУЗИКА» : науково-популярний журнал № 5-6 (431) 2019 р. – С. 17-22 з ілюстр. (заг. обсяг: 64с.); Світ фортепіанного мистецтва: стежками П’ятого Міжнародного конкурсу-фестивалю «Резонанси» / Ніна Дика // УКРАІНСЬКА МУЗИКА: науковий часопис. Львів: ЛНМА імені М.В. Лисенка, 2019. 152с. Щоквартальник. 2019, число 2 (32)., С. 142-147 з ілюстр., ISSN 2224-0926, DOI: 10.33398/2224-0926-2019-32-2, УДК 78.2У; 78.9; Піаніст Олег Криштальський і Львівський струнний квартет: віхи творчості /Ніна Дика// Шостий Міжнародний науковий форум «Музикознавчий Універсум молодих» (до ювілею доктора мистецтвознавства, професора Любові Кияновської) 5-6 березня 2020 року: тези. – Львів: Видавець ФОП Король І.В., 2020. – С. 33-34. (заг. обсяг: 160 с.), УДК 78.072.2, М 58 ; Камерні обрії львівської піаністки Оксани Володимирівни Бонковської (Панасюк) / Ніна Дика // Міжнародна науково-творча конференція «Загальне та спеціалізоване фортепіано: сьогодення та перспективи розвитку» /11 березня 2020 р., 11:00 год.; 39 ауд. ЛНМА імені М.В. Лисенка.: ТЕЗИ. – Львів / СЕРТИФІКАТ ; Олег Криштальський у вимірі сучасної камералістики / Ніна Дика // VII Краєзнавча конференція «Історичні пам’ятки Галичини» 13.03.2020р., ЛНУ імені Івана Франка; Рецензія на наукове видання «Шимановські, Блюменфельди, Нейгаузи: музичні родини на перехресті культур» / Ніна Дика // УКРАІНСЬКА МУЗИКА: науковий часопис. / [засн. ЛНМА імені М.В. Лисенка; голов. ред. І. Пилатюк]. 2011. Львів, 2020. 156 + 4 с. іл. Щоквартальник., С. 149-153 з іл., ISSN 2224-0926, DOI: 10.33398/2224-0926-2020-2-36, 2020, число 2 (36), УДК 78.2У; 78.9; Сторінки діяльності піаністки, концертмейстера, камералістки Оксани Бонковської (Панасюк) у мистецькому просторі ІІ пол. ХХ століття / Ніна Дика // V Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми розвитку українського мистецтва: культурно-мистецький, педагогічний аспекти» 29 травня 2020 року, м. Луцьк.; Піаніст Олег Криштальський у вимірі сучасної камералістики (до 90-річчя від дня народження) / Ніна Дика// ХІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «СУЧАСНИЙ РУХ НАУКИ» 8-9 жовтня 2020 року, м. Дніпро (Україна) // Міжнародний електронний науково-практичний журнал «WayScience» С. 189-191 (заг. обсяг: 440 с.) іл., http:// www.wayscience.com // СЕРТИФІКАТ.; Грані мистецького простору Оксани Бонковської (Панасюк): піаністки, камералістки, концертмейстера / Ніна Дика // УКРАІНСЬКА МУЗИКА: науковий часопис. /[засн. ЛНМА імені М.В. Лисенка; голов. ред. І. Пилатюк]. 2011. Львів, 2020. 156 + 4 с. іл. Щоквартальник., С. 90-95 з іл., ISSN 2224-0926, DOI: 10.33398/2224-0926-2020-2-36, 2020, число 2 (36), УДК 78.2У; 78.9 ; Сучасний вимір української камералістики: піаніст Олег Криштальський (до 90-річчя від дня народження) / Дика Н.О. // Scientific and pedagogic internship “Modern approaches to the organization of the tducational process in the area of cultural studies, art history and music studies in Ukraine and EU countries” ^ Internship proceedings, October 19 – November 27, 2020. Wloclawek, Republic of Poland. 120 pages. /P. 33-38; Мистецький вимір Оксани Андріївни Попіль (до 90-х роковин від дня народження піаністки) /Ніна Дика // УКРАІНСЬКА МУЗИКА: науковий часопис. [засн. ЛНМА імені М.В. Лисенка] : [головн. ред. І. Пилатюк]. [2011]. Львів, 2020. С. 87-91 (заг.обс.: 136 с.) [ДРУКОМ: 30.06.2021р.] : Щоквартальник. ISSN 2224-0926, DOI:10.33398/2224-0926-2020-4-38., 2020, число 4 (38)., УДК 78.2У; 78.9. ; Бетховенська камералістика у світлі виконавських традицій України 60-80-х років ХХ ст. / Ніна ДИКА //Бетховенські традиції виконавства в просторі камерного музикування ХІХ-ХХІ ст. (до 250-х роковин від дня народження Л. ван Бетховена): Матеріали Міжнародна науково-творча конференція, 17 грудня 2020 року. Львів: ЛНМА імені М.В. Лисенка, 2020 С.44-52; Мистецькі діалоги у просторі камералістики сучасності: «SZYMANOWSKI QUFRTET та друзі» /Дика Ніна Орестівна //ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «ШЛЯХИ РОЗВИТКУ НАУКИ В СУЧАСНИХ КРИЗОВИХ УМОВАХ», 3-4 червня 2021 року, м. Дніпро (Україна) – 2021. – С. 257-258. || Ways of science development in modern crisis conditions: abstracts of the 2 nd international Scientific and Practical Internet Conference., June, 3-4, 2021.-Dnipro, Ukraine, 2021.-513 p. (P. 257-258) /СЕРТИФІКАТ: http:// www.wayscience.com ; Простір камералістики, який об’єднує / Ніна Дика. ORCID: 0000-0002-1447-689X // УКРАЇНСЬКА МУЗИКА: науковий часопис / [засн. ЛНМА імені М.В. Лисенка; голов. ред. І. Пилатюк]. [2011]. Львів, 2021. (заг. обсяг.: 160с.) [C. 149-153]. Щоквартальник. ISSN 2224-0926. DOI: 10.33398/2224-0926-2021-1-39 ; 2021, число 1 (39); Оксана Андріївна Попіль у контексті становлення українського фортепіанного виконавства та педагогіки (до 90-річчя від дня народження)/ Дика Н.О. // ЮВІЛЕЙНА ПАЛІТРА 2020: до пам’ятних дат видатних українських діячів і композиторів: збірник статей за матеріалами IV Всеукраїнської науково-практична конференція з міжнародною участю, 4-5 грудня 2020 року). – Суми: ФОП Цьома С.П., 2021. – С. 163-166; (заг. обс.: 190 с.). ISBN 978-617-7487-84-4, УДК 78.071.1/2 (092)(063); «Музична палітра камерних імпресій»: нові інтерпретації / Дика Ніна., Осадця Ольга // МУЗИКА: науково-популярний журнал., № 1-3, 2020 (432 – 434)., К. – 2020., ТОВ «Една» (до 175-ліття Львівської національної музичної академії імені М.В. Лисенка) С. 3-6., http://mus.art.co.ua ; Простір камералістики, який об’єднує / Ніна Дика // https://Lnma.edu.ua/ / Новини та Події / САЙТ ЛНМА імені М.В. Лисенка / 13 лютого 2021 року; Бетховенська камералістика у науковому просторі / Ніна Дика // https://Lnma.edu.ua/ / Новини та Події / САЙТ ЛНМА імені М.В. Лисенка / 24 лютого 2021 року; Камерний світ піаніста Олега Криштальського (до 90-річчя від дня народження) /Дика Ніна // Історичні пам’ятки Галичини. Матеріали VII-ї краєзнавчої конференції (13 березня 2020 р.), Львів, 2020, 170 с. С. 22-28. (вийшло друком) https://lnu.edu.ua / Сайт ЛНУ імені Івана Франка, 20 березня 2021 р.; Сучасний вимір української камералістики : Квартет імені Лисенка / Дика Н.О. // ХІІ МІЖНАРОДНА науково-практична інтернет-конференція «СУЧАСНИЙ РУХ НАУКИ» 1-2 квітня 2021 року, м. Дніпро, Україна, 2021. – [ТЕЗИ ДОПОВІДІ], – Т.1., С.428-430. – 493 с. / ISSN 2664-4819 (Online)) // Modern Movement of Science: abstracts of the 12 th Snternet Conference, April 1-2, 2021, – Dnipro, Ukraine, 2021. – P.1. – p. 428-430. – 493p. / http://www.wayscience.com/. konferentsiya– 12 -1-2-kvitnya -2020 ; Мистецькі діалоги у просторі камералістики сучасності: «SZYMANOWSKI QUARTET та ДРУЗІ» / Ніна Дика // ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах», 3-4 червня 2021 року, м. ДНІПРО (Україна) – 2021р. – 513с. [C. 257-258] / Міжнародний електронний науково-практичний журнал «WayScience» [СЕРТИФІКАТ] http://www.wayscience.com>konfe (Ways of science development in modern crisis conditions: abstracts of the 2nd International Scientific and Practical Internet Conference., June 3-4, 2021. Dnipro, Ukraine, 2021. – 513p [P. 257-258]; Сторінки діяльності піаністки, концертмейстера, камералістки Оксани Бонковської (Панасюк) у мистецькому просторі ІІ пол. ХХ століття / Ніна Дика // V Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми розвитку українського мистецтва: культурно-мистецький, педагогічний аспекти» 29 травня 2020 року, м. ЛУЦЬК. https://eenu.edu.ua (розділ Наукова діяльність) [отримала: Збірник, Програма, Сертифікат – 27 квітня 2021 року]; Один з останніх листів Василя Барвінського /Ніна Дика // Ідеї, смисли, інтерпретації образотворчого мистецтва: Українська теоретична думка ХХ століття: Антологія / Упоряд. Р.М. Яців. – Частина 4. – Львів: Львівська національна академія мистецтв; інститут народознавства НАН України; Наукове товариство ім. Шевченка, 2021. – С. 374-380; Піаніст Олег Криштальський у вимірі сучасної камералістики (до 90-річчя від дня народження) /Ніна Дика // тези доповідей ХІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «СУЧАСНИЙ РУХ НАУКИ» 8-9 жовтня 2020 року, м. Дніпро (Україна) // Міжнародний електронний науково-практичний журнал « WayScience» С. 189-191 (заг. обсяг: 440 с.) іл. http:// www.wayscience.com // СЕРТИФІКАТ.; Концерт у Творчому проекті «Камерна музика в музейному інтер’єрі» відбувся в домі Олекси Новаківського /Ніна Дика // Фотографії старого Львова https://Lnma.edu.ua/ // САЙТ ЛНМА імені М.В. Лисенка, листопад 2021р.; У вимірі камерно-інструментальної музики… /Ніна Дика// Сайт ЛНМА/ 10 грудня 2021р. / від Адміністратор в Новини та Події // https:// Lnma.edu.ua/ ; Епоха пошуку і звершень : львівська скрипалька, педагог, камералістка Тетяна Шуп’яна /Дика Ніна // Ювілейна палітра 2021: до пам’ятних дат видатних українських музичних діячів і композиторів : Збірник статей за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю /3-4 грудня 2021 року). – Суми: ФОП Цьома С.П., 2022. – 156 с., С. 106-112., і фото : Львівський Струнний Квартет у складі: Б. Каськів (скр.), Т. Шуп’яна (скр.), З. Дашак (альт), Х. Колесса (влч.); Ігор Соневицький і його час: камерний вимір (до 95-річчя від дня народження) / Дика Ніна Орестівна // 100 років української культури в екзилі : Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції., Київ, 9-10 грудня 2021 року. Київ: НАКККіМ, 2021. 214 с., – С. 164-168. УДК 7.01:008 // Наукове видання [ctrwsz 5 : Визначні діячі української культури в діаспорі / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, вул. Лаврська, 9, корпю15. М. Київ, 01015 Україна]; Лисенкові ювілейні урочистості у Львові з народи 180-річчя від дня народження / Ніна Дика // Сайт ЛНМА імені М.В. Лисенка / 7 квітня 2022 року / від Адміністратор в Новини та Події / // https:// Lnma.edu.ua/ lysenkoyuvilej; У Львові відбудеться Фестиваль «Антологія української камерно-інструментальної музики /Дика Ніна // Новини та Події від 15 грудня 2021 р./ САЙТ ЛНМА імені М.В. Лисенка / від Адміністратор в Новини та Події / // https:// Lnma.edu.ua/; «КИЇВ-ТРІО»: Міжнародні майстер-класи у ЛНМА імені М.В. Лисенка /Дика Ніна// Від Адміністратор в Новини та Події / від 24 грудня 2021 року/ Сайт ЛНМА імені М.В. Лисенка // https:// Lnma.edu.ua/ ; Антологія україхнської камерно-інструментальної музики /Дика Ніна // Новини та Події від з січня 2022 р./ САЙТ ЛНМА імені М.В. Лисенка / від Адміністратор в Новини та Події / // https:// Lnma.edu.ua/; Жанрово-стильові особливості циклу «Мініатюри І» для флейти, гобоя, ударних і фортепіано Ігора Соневицького /Ніна Дика // Ідеї, смисли, інтерпретації образотворчого мистецтва: Українська теоретична думка ХХ століття: Антологія / Упоряд. Р.М. Яців. – Частина 4. – Львів: Львівська національна академія мистецтв; інститут народознавства НАН України; Наукове товариство ім. Шевченка, 2021. – С.381-386; Піаніст Олег Криштальський і його час: камерний простір /Дика Ніна Орестівна // «ДЗВІН» : література та мистецтво [щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис НСП України] / у рубриці «Мистецька палітра». № 3-4, 2022 р. – С. 180-184 з ілюстр.  

Dyka, N.,  Lastovetska-Solanska, Z., Velychko, O., Saldan, S., & Makovetska, I. (2022). Current Trends in Music Pedagogy in Higher Educational Institutions. Journal of Higher Education Theory and Practice22 (18). Atlanta: North American Business PressPр. 163–174. DOI: https://doi.org/10.33423/jhetp.v22i18.5710 Indexed by Scopus. ;

Сучасний вимір української камералістики : Квартет імені М. Лисенка (до 70-річчя діяльності колективу) / Дика Н. // Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика : збірник наукових праць інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка /[загальна редакція та упорядкування А.І. Душного]. Дрогобич-Кельце-Каунас-

Алмати-Банська Бистриця: Посвіт, 2022. Вип. 8. 184 c. С. 25-31

ISSN 2518-721 X, УДК 78. 01 (08) . М 89

Dyka Nina (Ph.D. of Art, Professor of the Department of General and Specialized Piano and the Department of Chamber Ensemble and Quartet of the Lviv Mykola Lysenko National Academy of Music) “Modern dimension of Ukrainian cameralism: Lysenko Quartet (to the 70 th anniversary of the team)” // VII International Scientific and Practical Conference “Music Art XXI Century – History, Theory, Practice” Drohobych, May 31, 2022. Dean of the Faculty of Music Arts, Academy of Arts in Banska Bystrica СЕРТИФІКАТ № 59

Участь студентів класу доцента Дикої Н.О. у концертних програмах:

Вперше у Львові у виконанні студентів класу доцента, канд. мистецтвознавства Н.О. Дикої прозвучали невідомі твори З. Лиська “Фортепіанні мініатюри на українські народні теми”, фортепіанні та камерно-інструментальні твори Оксани Герасименко; камерно-інструментальні ансамблі Володимира Губи – “Три українські акварелі” і Фортепіанне тріо (обидва: для фортепіано, скрипки та віолончелі); “Фортепіанні п’єси для дітей та юнацтва” із Зошита І Миколи Ластовецького, Тріо для скрипки, віолончелі та фортепіано Генадія Ляшенка тощо.

Науковий керівник студентських науково-дослідницькими роботами на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»: В. Брежнєва, І. Ковальчук, Васильков І.; Корлятович О.; Ань Кан.; Бобровський В.; Папайло О. Васильков І., Панчук М., Абрамова Ю.

РЕЦЕНЗЕНТ авторефератів канд. дисертацій: Лі Сябінь.; О. Черкашина; Я.Котенко; Т. Гомон, Н. Майчик, Л. Сидоренко, З. Ластовецької, О. Грабовської, Т. Мілодан, П. Довганя, О. Басси, О. Гаргай, Т. Ляхіної, А. Пославського, Л. Зими, О. Гумен та багато ін.; Монографію: Миронюк Т. Україно-американські музичні зв’язки. Творчий портрет диригента Роджера Макмерріна (Київ, 2022.). Рецензент «Програма» для вищих навчальних закладів культури і мистецтв ІІ рівня акредитації для спеціальності «Музичне мистецтво естради» п. Антонюка Ю.М. «Основи імпровізації».

ВІДГУКИ на посібники (Повзун Л.І. Ек Н.Б., та ін.); на методичні розробки (А. Карпяка., О. Грабовської., Р. Залеської., Н. Данчак, М. Бучковської та ін.); на магістерські роботи (Н. Тацишина., В. Футимського., О. Балаховської., І. Пугач., А. Павлик., О. Бубела., А. Семенюк ін.); на бакалаврські роботи: С. Левицької., Р. Савицький. та ін.)

Участь у міжнародних конференціях: Квартет ім. М. Лисенка у контексті мистецьких традицій українського класика /Ніна Дика // Міжнародна наукова конференція до 170-річчя від дня народження Миколи Лисенка (Львів, 23-24 березня 2012 року).; М. Лисенко у сучасному камерно-інструментальному просторі /Ніна Дика // Міжнародна наукова конференція «Постать Лисенка у світовому історико-культурному контексті» До 170-річчя від дня народження (Київ, 28-30 березня 2012р.).; Шимановський у Львові: до питання українсько-польських звязків /Ніна Дика //Міжнародна конференція до 130-річчя від дня народження Кароля Шимановського (Кіровоград, 2012); Сучасний вимір камералістики: Квартет імені Лисенка (до 70-ліття колективу) /Ніна Дика // ІХ МІЖНАРОДНА наукова конференція «Мистецька культура: історія, теорія, методологія». (Львів, 2021); “Епоха пошуку і звершень : львівська скрипалька, педагог, камералістка Тетяна Шуп’яна (до 80-річчя від дня народження)” / Ніна Дика // V ВСЕУКРАІНСЬКА науково-практична конференція «Ювілейна палітра 2021: до пам’ятних дат видатних музичних діячів і композиторів» (Суми, 2021;[ZOOM]); Ігор Соневицький і його час; камерний вимір (до 95-річчя від дня народження) /Ніна Дика. // Всеукраїнська науково-практична конференція «100 років української культури в екзилі», (Київ, 2021) https://us06web.zoom.us/j/85868126047? pwd=bGpReElzMk5uakpCaDc4eLRBa210z=09; Камерний вимір сучасності: Міжнародний конкурс-фестиваль піаністів «Резонанси» в Парижі / Ніна Дика // Всеукраїнська науково-практична конференція “Шамаєвські читання : митці, освіта, час” (Київ, 2022); Ювілейні Лисенкові урочистості у Львові в умовах війни і пандемічних викликів сьогодення / Дика Н.О. // Шоста Міжнародна науково- практична конференція «Україна. Європа. Світ» Історія та імена в культурно- мистецьких рефлексіях (он-лайн платформа Zoom) (Київ, 2022); Жанрово-стильові обрії камерної ансамблевої музики В. Сильвестрова (до 85-річчя від дня народження українського композитора) /Дика Н.О.// V Міжнародна науково- практична конференція «Інновації та особливості функціонування ЗМІ в демократичному суспільстві» (Львів, 2022); Постлюдії Валентина Сильвестрова в контексті української камерно-інструментальної музики кінця ХХ ст. : образно- тематичний аспект /Дика Н.О. // Всеукраїнська науково-практична конференція «Музична педагогіка у ХХІ столітті: традиції та інноваційний розвиток» (Львів, 2022); Лисенкові ювілейні урочистості у Львові : сучасний вимір /Дика Ніна // ІІ Всеукраїнський відкритий стіл «Сучасна мистецька освіта в умовах війни» (у формі відеоконференції) до тижня науки в Україні та до 105-річчя ХНУМ імені І.П. Котляревського (Харків, 2022); Сучасний вимір камералістики: організація та проведення мистецького проєкту «Камерна музика в музейному інтер’єрі» (до 70- річчя діяльності кафедри камерного ансамблю та квартету Львівської національної музичної академії імені М.В. Лисенка) / Ніна Дика. // Мистецька культура: історія, теорія, методологія // Х Міжнародна наукова конференція (Львів, 2022); Жанрово- стильові обрії камерної ансамблевої музики В. Сильвестрова (до 85-річчя від дня народження українського композитора) /Дика Н.О. // V Міжнародна науково- практична конференція «Інновації та особливості функціонування ЗМІ в демократичному суспільстві» (Львів, 2022); Онлайн-ЗУСТРІЧ з Любов КИЯНОВСЬКОЮ «Композитори і стереотипи» [ZOOM], 15 листопада 2021р.

Вступне слово мистецтвознавця Дикої Н.О.: К. Сен-Санс. «Карнавал звірів»/ Ніна Дика // 2012, Львів., ЛССМШ-інтернат імені С. Крушельницької; Концерт камерної музики /до 280-річчя від дня народження Й. Гайдна/ Ніна Дика // 2012, Львів, Львівська державна музична школа №3., Концерт камерної музики /до 280- річчя від дня народження Й. Гайдна / Ніна Дика // Львів, ЛНМА імені М. Лисенка., Малий зал., 21.03.2012 р.; На перехресті культур: Німеччина, Франція, Росія, Україна / Ніна Дика //Музично-меморіальний музей Соломії Крушельницької у Львові, 2 квітня 2012 р.; Західноєвропейська камерно-інструментальна музика: М. Брух, К. Дебюссі, К. Сен-Санс, Д. Мійо, П. Хіндеміт / Ніна Дика //ЛНМА імені Миколи Лисенка, Малий зал, 4 квітня 2012 р., Відкриття виставки «Микола Лисенко (1842-1912). Видатний український композитор, диригент, піаніст та громадський діяч» / Ніна Дика // Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника, Львів, 26 березня 2012р.; Концерт камерної музики. До 120- річчя від дня народження Даріюса Мійо / Ніна Дика // Львівська музична школа №2, 24 квітня 2012 р., Вечір пам’яті Олександра Тищенка / м. Київ, «АртХол» Фонду сприяння розвитку мистецтв, 11 листопада 2012 р.; Микола Лисенко (1842- 1912) до 170-річчя з нагоди дня народження та 100-річчя від дня смерті / Ніна Дика // Львів, Актова зала ЛНУ імені Івана Франка, Наукове Товариство НТШ, 1 грудня 2012 р.; «Сім Слів Спасителя на Хресті» / Ніна Дика // Будинок органної музики, виконавці: Івано-Франківський Камерний оркестр, диригент: Пилатюк І.М. (м. Київ).

Матеріали науково-методичних статей і праць доктора філософії Ніни Дикої використовуються в курсі історії фортепіанного мистецтва; історії української музики, доповідей з ілюстраціями на семінарах­-практикумах з курсу загального та спеціалізованого фортепіано ЛНМА (Львів, 1993, 1995, 1999, 2000, 2001, 2003, 2008 рр, і до нині щороку у Львівській національній музичній академії імені М.В. Лисенка).

Дика Н.О. – ініціатор, автор та організатор

Зініціювала/реалізувала ряд проєктів і як автор, а також у співпраці з композиторами, архітекторами, поетами, фотомитцями, художниками, письменниками де: “Зустріч – діалог з Заслуженим діячем мистецтв України, композитором Миколою Ластовецьким”, що був реалізований в рамках святкування 150-роковин ЛНМА імені М.В. Лисенка; Мистецького музично- поетичного вечора: “Знов весна і знов надія…” (до 90-ліття від дня смерті Лесі Українки), Львів, 2003 р.; Науково-мистецького проєкту “Гармонії світу: демократія, архітектура, музика”, присвяченого Європі і європейцям (м. Львів, Порохова Вежа, 17 травня 2005 року), Мистецького проєкту “Українсько-польські дослідження резиденцій. Підгірці” (Львів, Хол 2-го поверху головного корпусу НУ «Львівська Політехніка», 8 грудня 2006 р.) // Подяка Директора Інституту архітектури професора Б.С. Черкеса., № 2 – 11.02. 2009; Презентації збірника Миколи Ластовецького “Фортепіанні п’єси для дітей та юнацтва”/ Зошит І / (до 60-річчя композитора); Літературно-музичного вечора “Гармонія сльози” та презентації збірки Надії Черкес (м. Львів, Музей етнографії, 15 вересня 2007р.); “Танго осіннього листу” – бал молодої музи, присвячений Дню студента (м. Львів, Актовий зал ЛМНУ імені Данила Галицького, 15 листопада 2007 р.); Мистецького музично-літературне читання “Співане слово Тараса” (м. Львів, Бібліотека № 13, вул. Князя Романа) для учнів 5-9 класів середніх навчальних закладів // Подяка; Мистецький музично-поетичний вечір Осіння тиші таїна. Палацовий вечір. Осінь (Львів, Палац Потоцьких, 11 жовтня 2008 р.); «Музично-поетичні вітражі» (до 100-ліття Анатолія Кос-Анатольського) – мистецький вечір у Музично-меморіальний музей Соломії Крушельницької у Львові за участі студентів класу доцента Дикої Н.О. у синтезі з Відкриттям виставки: «А. Кос-Анатольський в колі друзів та родини» (Музично-меморіальний музей Соломії Крушельницької у Львові, 9 грудня 2009р.; «Йозеф Гайдн та епоха» (Музично-меморіальний музей Соломії Крушельницької у Львові, грудень 2009 р.); Творчий проєкт «Музика. Архітектура. Вічність»: Вечір-концерт пам’яті Ігора Ремешило (1931-2002) /29 вересня 2022 року [у співпраці/співавторстві з доцентом, архітектором, канд. філософських наук (Ph.D), доцентом кафедри ДОА Інституту архітектури НУ “Львівська політехніка». О.І. Ремешило-Рибчинською] // Львів, Порохова Вежа., «Центр Архітектури, Дизайну та Урбаністики»_ приміщення Національної Спілки Архітекторів України.

Дика Н.О. постала співорганізатором: Х Фестивалю “Велика Коляда” (7 січня – 1 лютого 2009 року Божого, м. Львів., Храм Пресвятої Євхаристії) // Подяка Патріаршої Комісії у Справах Молоді; Взяла участь в підготовці та реалізації П’ятого концерту композиторсько-виконавського Проєкту “Молоді композитори України” (6 травня 2009 р., Малий зал ЛНМА імені М.В. Лисенка), зокрема: вступна стаття до буклету; стаття про почесного гостя проєкту: Заслуженого діяча мистецтв України, композитора Миколу Ластовецького;

Вступне слово мистецтвознавця Дикої Н.О. і ведуча концертних вечорів: “Малеріана” (Автор проєкту – Заслужена артистка України Анна Станько) (19.03.2009., Великий зал ЛНМА імені М.В. Лисенка); Концерт камерної музики /клас доцента Н.І. Мариняко // (9 квітня 2009р., Львів, ДМШ № 3, вул. Варшавська, 69) // Подяка Директора школи № 3 п. Ганас В.Ю., № 56 від 28 квітня 2009 р., одержано: № 168 дня 4.05.2009 р.//

Учасниця роботи конференцій: Всеукраїнські (Львів – 1992, Донецьк,­ 2001) та Міжнародних наукових конференцій (Одеса – 2000, Харків – 2008; Міжнародному науково-методичному семінарі «Музичний твір як медіатекст» (Львів, 25 листопада 2021 року [зустріч-онлайнта] та ін.

Виступала з доповідями: в програмі Другого студентського фестивалю ,,Музика тисячоліття” (Львів, 2000) / Спогади про Перший фестиваль “Червона рута” на вечорі пам’яті Володимира Івасюка /Львів, 1999р.; Теоретичному семінарі викладачів-теоретиків мистецьких навчальних закладів Львівської області (Дрогобич, 2003).

Доцент Ніна Дика – організатор і ведуча концертних програм Музикознавчої комісії НТШ (2009-2014, щорічно по 2 концертні програми з проф. І.Ф. Кушплером, Б.О. Базиликутом, О.В. Козаренком-модератором та за участі талановитої студентської молоді; Участь в засіданні НТШ (12 жовтня 2021 року, конференційна зала Львівської національної філармонії імені Мирослава Скорика).

– Активно впроваджує у навчальний репертуар фортепіанні і камерно-інструментальні ансамблеві твори сучасних українських композиторів : Віктора Камінського, Генадія Ляшенка, Володимира Губи, Миколи Ластовецького, Оксани Герасименко, Оксани Діміняци, Ніни Кальної, Богдани Фроляк, Ганни. Гаврилець, Анни Станько, Павла Гриняєва та ін.);

– За участі студентів класу доц. Дикої Н.О. відбулися прем’єрні виконання камерних творів : Генадій Ляшенко. Тріо; Ніна Кальна. Тріо; Павло Гриняєв. Соната для ф-но і скрипки (м. Львів, Україна).

ПОДЯКИ: Ректора ЛНМА ім. М.В. Лисенка (проф. І. Пилатюк); Директора Інституту Архітектури Університету «Львівська Політехніка» (проф. Б. Черкес); Ректора Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Міністерства охорони здоров’я України (проф. Б. Зіменковський); Музично-меморіального музею Соломії Крушельницької у Львові; Патріаршої комісії у Справах Молоді; Директорів шкіл № 3, 9; Бібліотеки № 13; Львівського обласного Товариства політичних в’язнів і репресованих (п. Петро Франко); Голови Фундації дослідження Лемківщини, а також з-поміж інших багато ін.: ПОДЯКА Ніні Дикій за активну участь у підготовці і проведенню Міжнародного Фестивалю Архітектури та Мистецтв «ВЕЖА», 27.06. – 03.07.2019; ПОДЯКА Ніні Дикій за організацію і проведення вечора камерно- інструментальної музики «Музична палітра камерних імпресій» (до 175-ліття діяльності ЛНМА імені М.В. Лисенка), 5 лютого 2020 року, Художньо- меморіальний музей Олекси Новаківського (відділ Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького), у рамках проекту «Камерна музика в музейному інтер’єрі» / 12/03/20р. № 73 // Генерального директора НМ у Львові ім. Андрея Шептицького І.В. Кожан; ПОДЯКА Ніні Дикій за участь у Міжнародному Форумі ділового спілкування та партнерства «TOGETHER for CHILD», “Освіта та соціальний супровід дітей з особливими освітніми потребами”, 8 жовтня 2020 року, м. Львів // Голова ГО «На крилах ангелів» Г. Царьова.

ГРАМОТИ: Львівського відділення Української Асоціації Письменників.

Публікації у фахових, престижних вітчизняних і зарубіжних видання: «Мистецтвознавчі записки»., Наукові збірки ЛНМА імені М. В. Лисенка., Збірки Харківської державної академії культури., Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського., Журнал «Музика», «Архітектурний Вісник», «ЛюнАрт»; Українська Музична Енциклопедія; Сучасна Енциклопедія України; Енциклопедія Львівщини; Літературно-мистецькі та громадсько-політичні часописи: «ДЗВІН», «Культура і життя»; «Українська музика»; у .львівських часописах : «Солоспів», «Суботня пошта», «Просвіта», «Аудиторія».

Дика Н.О. підтримує активні творчі і наукові контакти, які особливо важливі в справі утвердження мистецьких здобутків української культури у світовому просторі : Участь у Відкритті Виставки «Архітектурна та археологічна спадщина с. Підгірці Бродівського району. Досвід міжнародних досліджень» (Львів, 24 березня 2017 року, Національний університет «Львівська політехніка»); Участь у Пресконференції та роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Збереження та ревалоризація пам’яток с. Підгірці. Відтворення втраченої дерев’яної церкви св. Михайла» (Львів, 24-25 березня 2017 року, Національний університет «Львівська політехніка» (ПОДЯКА)

Студенти класу Дикої Н.О. активні учасники Концертів-лекцій : «Музика минувшини і сьогодення», проєкті «Творча лабораторія», концертних програмах Фестивалю «Камерні вечори в Академії», «Лемківські витинанки», «Барви осені», «Богдана Фільц та Вчителі» до 85-річчя від дня народження української композиторки, Відкриття Виставки «Збереження та револоризація пам’яток села Підгірці. Відтворення втраченої дерев’яної церкви Св. Михайла» та багато ін.

Дика Н.О. здійснює керування студентськими науковими роботами: Наталії Лендєл, Оксани Лопати (Гніт), Назарія Крети, Марії Панчук, Юлії Абрамової та ін.

Підвищення кваліфікації / Стажування:

– Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського Національної Академії Наук України стажування на тему: «Камерно-інструментальний ансамбль: український простір творчості та виконавства» /Посвідчення № 104, від 13.05 2010., видане канд. мистецтвознавства, доценту кафедри загального та спеціалізованого фортепіано ЛНМА імені М.В. Лисенка Дикій Ніні Орестівні/.

– Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського Національної Академії Наук України. Стажування від 05.03.2015р. до 07.07.2015р. Тема «Український камерно-інструментальний ансамбль: творчість та виконавство». /Довідка № 133/33 від 07.07.2015р./.

– Міжнародний Конкурс-Фестиваль «РЕЗОНАНСИ» (Париж, Франція). Тема: «Фортепіанні твори українських композиторів у камерному просторі Європи: конкурсно-фестивальні рефлексії» (наукове дослідження і публікації про Третій

Міжнародний Конкурс-Фестиваль «РЕЗОНАНСИ» в Парижі (Франція, 26-30 червня 2016р.; )

УЧАСТЬ у Міжнародному Конкурсі-Фестивалі «Резонанси» (Франція, Париж,

2018 роках), що має за мету популяризацію української класичної музики доцента ЛНМА імені М.В. Лисенка, музикознавця Ніни Дикої в статусі запрошеного незалежного міжнародного експерта для дослідження та підготовки публікацій присвячених цій важливій події і як результат : підготовлено до друку і опубліковано : Українська музика в Парижі. V Міжнародний конкурс-фестиваль піаністів «Резонанси» / Ніна Дика. //«ДЗВІН». № 7-8 (897-898), липень-серпень 2019 р.; Мандрівка в просторі і часі: гортаючи сторінки V Міжнародного Конкурсу-Фестивалю піаністів «РЕЗОНАНСИ» в Парижі Ніна Дика // «МУЗИКА» : науково-популярний журнал № 5-6 (431) 2019 р. – С. 17-22 з ілюстр. (заг. обсяг: 64с.); Світ фортепіанного мистецтва: стежками П’ятого Міжнародного конкурсу-фестивалю «Резонанси» /Ніна Дика. // УКРАІНСЬКА МУЗИКА: науковий часопис. Львів: Щоквартальник. 2019, число 2 (32).

– Кафедра музичного мистецтва факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка. Стажування: 27.03.2017р. – 28.04.2017р.. Тема: «Вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення і збагачення професійних знань».

CERTIFICATE № 176 підтверджує стажування Дикої Ніни у рамках Міжнародного музикознавчого семінару «Музикознавче слово в інформаційному контенті (пост)сучасності» “Musicological word in information content of the (post)present” загальною кількістю – 72 години (3 кредити ESTS), 11-17 червня 2018 року, Одеса.

 • СЕРТИФІКАТ: про успішне закінчення курсу польської мови. Виданий Дикій Ніні Орестівні в тому, що вона пройшла повний курс підготовки польської мови, загальним обсягом 160 академічних годин. Курс навчання охоплював читання, письмо, аудіювання та розмовну мову. Дика Ніна Орестівна склала іспит та здобула рівень В2 володіння польською мовою (СЕРТИФІКАТ № 001/19);

 • CERTIFICATE № CSI 192707-KSW FROM 27.11.2020

 • Dyka Nina Orestivna

 • Candidate of Art History, Associate Professor, Associate Professor at Chamber Ensemble and Quartet and the Department of General and Specialized Piano, Lviv National Music Academy namen after Mykola Lysenko during the period from October 19 – November 27, 2020 in Cuiavian University in Wloclawek (Republic of Poland) has completed scientific and pedagogic internship on the topic “Modern approaches to the organization of the tducational process in the area of cultural studies, art history and music studies in Ukraine and EU countries”

 • By the speciality “Culture and art” in the volume in the volume of 6 credits (180 hours)

 • Joanna Szulerecka,

 • Head of Didactic Office,

 • Cuiavian University in Wloclawek

 • СЕРТИФІКАТ № CSI 192707- KSW від 27.11.2020

 • Дика Ніна Орестівна, кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри камерного ансамблю та квартету і кафедри загального та спеціалізованого фортепіано, Львівська національна музична академія імені Миколи Лисенка у період із 19 жовтня по 27 листопада 2020 року в Куявському університеті у Влоцлавеку (Республіка Польща) пройшов (ла) науково-педагогічне стажування на тему «СУЧАСНІ НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРОЛОГІІ, МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА ТА МУЗИКОЗНАВСТВА В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС» за фахом «Культура і мистецтво» в обсязі 6 кредитів (180 годин) /Джоанна Шулерецка, керівник відділу дидактики Куявського університету у Влоцлавеку

 • СЕРТИФІКАТ № 01/21-ТФ учасника науково-практичного форуму в межах Тижня факультету культури і мистецтв з підвищенням кваліфікації для педагогічних працівників мистецьких закладів освіти «МИСТЕЦТВО І ОСВІТА ХХІ СТОЛІТТЯ: ПОШУКИ ТА ВІДКРИТТЯ» з 22.03.2021 р. по 27.03.2021 р. ДИКА НІНА ОРЕСТІВНА

Загальна кількість академічних годин за планом форуму – 30 год., з яких: лекційних – 10 год.; практичних – 20 год.

СЕРТИФІКАТ виданий Доцентові кафедри камерного ансамблю та квартету і кафедри загального та спеціалізованого фортепіано Львівської національної музичної академії імені М.В. Лисенка, докторці філософії Дикій Ніні Орестівні. Даний сертифікат засвідчує проходження міжнародного навчального онлайн курсу лекцій «Метафізика музики» (за напрямками «Філософія музики», «Метафізика музики» «Історія та теорія музики», «Світова музична культура») доктора філософських наук, професора Інституту гуманітарних та соціальних наук Вроцлавської політехніки Яцека Александра Прокопскі з 1 квітня по 27 травня 2021 року, що становить 16 годин, 0.48 ECTS

– CERTIFICATE OF APPRECIATION issued to Doctor of Philosophy, the Associate Professor of the Department of Chamber Ensemble and Quartet and the Department of General and Specialized Piano of Mykola Lysenko Lviv National Music Academy Nina Dyka We hereby certify the completion of an international online training course of lectures “Metaphysics of Music” (in specialisations: “Philosophy of Music”, “ Metaphysics of Music”, “History and Theory of Music”, “World Music Culture”) conducted by Doctor of Philosophy, Professor of Wroclaw University of Science and Technology Jacek Aleksander Prokopski from April 1 to May 27, 2021, that is 16 hours, 0.48 ECTS

– СЕРТИФІКАТ № 59 засвідчує участь ДИКОЇ НІНИ ОРЕСТІВНИ у VII Міжнародній науково-практичній конференції «Музичне мистецтво ХХІ століття: історія, теорія, практика» VII International Scientific and Practical Conference “Music Art XXI Century – History, Theory, Practice” Drohobych, May 31, 2022 Дрогобич, 31 травня 2022 року Dean of the Faculty of Music Arts Голова оргкомітету, Academy of Arts in Banska Bystrica ректор ДДПУ ім. І. Франка PETER SPILAK ВАЛЕНТИНА БОДАК

СЕРТИФІКАТ підвищення кваліфікації № 23 засвідчує участь Ніни Дикої у майстер-класах Володимира Винницького (фортепіано, США), Назарія Пилатюка (скрипка, Україна), Наталії Хоми (віолончель, США) на тему: «Особливості виконання камерних творів західноєвропейських композиторів», які відбулися в рамках Міжнародних майстер-класів «КИЇВ-ТРІО» і тривали 12 годин // 22-24 грудня 2021 року, ЛНМА імені М.В. Лисенка, Малий зал;

ДИПЛОМ учасника XVII Міжнародного Форуму Піаністів «Бещади без кордонів» в Саноку (5-11.02.2022) Ніна Дика, Львівська музична академія, Нижанківського, 5 || Dyplom uczesnika XVII Мiedzynarodowego Forum PianistycznegoBieszczady bez granicw Sanoku (5-11/02/2022) NINA DYKA Lviv music akademija Nyrzankivskogo, 5 Lviv.

СВІДОЦТВО № 11 /2022 Підкарпатський Фонд Розвитку Культури засвідчує, що Ніна Дика Львівська музична академія, Нижанківського, 5 учасниця XI Мистецької школи педагогіки фортепіанної «Музичні родоводи»

(05-11.02.2022 в Саноку) || ZASWIADCZENIE NR 11 / 2022

PODKARPACKA FUNDACJA ROZWOJU KULTURY ZASWIADCZA, ZE NINA DYKA Lviv music akademija Nyrzankivskogo, 5 Lviv. Uczestniczyla w XI MISTRZOWSKIEJ SZKOLE PEDAGOGIKI FORTEPIANOMEJMUZYCZNE RODOWODY” (05-11.02.2022 w Sanoku).

Прослухала ЛЕКЦІЇ || WYKLADY: наживо

«Традиції і музичні походження на ХІ МСПФ 2022» (проф. Ярослав Джевєцкі); «Правила та критерії роботи в журі міжнародного конкурсу піаністів» (проф. Анджей Татарскі); «Аванс заводове – ….. МКіДН 2022» (магр. Зенобіуш Кайда); «Професіональна освіта СТУДЕНТА-АМАТОРА» – част 2 (магістр Екатерина Джевєцка); «2-х голосні інвенції Баха – абетка кожного піаніста» (проф. Людмила Закопець); «Фортепіано без настройщика як пацієнт без лікаря» (Марек Лямент); «Феномен RUBATO або час у МУЗИЦІ» (проф. Анжей Ясінський); «Основи настроювання фортепіано для піаністів»- частина 3 «зірвана струна» (Януш Пашек); «Специфіка виконання Мазурок Фредерика Шопена» (проф. Євген Індіч); «Почнемо від Баха – сюїт придворних/салонних танців» – частина 3 (проф. Романа Агнель); «Як знайти імпресаріо?» (Здзіслав Супеж); «Робота з талановитим учнем» (проф. Наталія Труль); «Fundrasing для артистів, або як віднайти гроші на свій проєкт» (ред. Домініка Матушак); «Перш ніж заграти – заспівай» (проф. Урсула Кригєр);

«XVIII Шопенівський Конкурс оком та вухом музичного критика» (ред. Рожа

Святчинська); «Реалізація прикрас у фугах Баха» (д-р. Дорота Зімна); «Традиції салонів Галіції» (маг. Міхаіл Биліцкі).

Прослухала демонстраційні / професійні показові лекції [наживо], проведені :

проф. Олександра Звірбліте (Литва); проф. Акіко Еббі (Франція / Японія); проф. Євген Індіч (США / Франція); проф. Наталія Труль (Росія); проф. Михайло Воскресєнський (Росія) ; проф. Ярослав Джєвєцкі (Польща); проф. Лідія Грихтолувна (Польща); проф. Анджей Ясінскі (Польща); проф. Юрій Кот ДІЯЛЬНІСТЬ: Заняття з реабілітації та лікувальної гімнастики за програмою «Здоров’я для Артиста – ХАТХА-Йога» з Катериною Джевєцкі;

– Корекційно-танцювальні заняття проведені проф. Романою Агнель;

– 6 вечірніх Концертів в PSM I s II st. В Саноку і Саноцкім Будинку Культури;

– Робота в складі Журі ХІІІ Міжнародного Конкурсу Піаністів «МОЛОДИЙ ВІРТУОЗ».

КІЛЬКІСТЬ / зараховано 84 дидактичних годин.

ЛЕКЦІЯ для МАГІСТРІВ на тему: «Історія кафедри камерного ансамблю та квартету Львівської національної музичної академії імені М.В. Лисенка» /Ніна Орестівна Дика, доцент, канд. мистецтвознавства (Ph/D) // https://youtu.be/MhWD9tqJ5Tw / ZOOM / Лекція для МАГІСТРІВ 2 року навчання ЛНМА імені М.В. Лисенка // 12 квітня 2022 року, ЛНМА імені М.В. Лисенка, ауд. 47 : Кафедра камерного ансамблю та квартету ЛНМА імені М.В. Лисенка

Участь у Майстер курсах

– СЕРТИФІКАТ участі у майстеркурсі «Історичне фортепіано versus Steinway : естетичні компроміси і технічні відмінності» в рамках навчально- мистецького циклу «Барокове Люстро Львова» // 10.05.2019, Львів, Оперний театр;

– СЕРТИФІКАТ участі в майстер-клас з камерного ансамблю професорів університету Чарлсона (Південна Кароліна, США), почесних професорів ЛНМА мені М.В. Лисенка Наталії Хоми (віолончель) та Володимира Винницького (фортепіано) виданий Дикій Н.О. кількість годин: 4 // 27 грудня 2019 року // Директор методичного кабінету навчальних закладів мистецтва і культури ;

СЕРТИФІКАТ № 85 від 7/06/ 2022 року участі в Зустрічі та презентації авторських збірок «Школа гри на фортепіано», «Українські колядки та щедрівки» та циклу п’єс для фортепіано «Білоцерківський альбом» Олександра Миколайовича Яковчука, Лауреата нац. премії України ім. Т.Г. Шевченка, композитора, Заслуженого діяча мистецтв України, члена НСК України та Ліги композиторів Канади, члена Канадського музичного центру, професора композиції Національної музичної академії ім. П.І. Чайковського та Надією Данилівною Яковчук, Заслуженою артисткою України, канд. мистецтвознавства, доцентом кафедри камерного ансамблю НМАУ ім. П.І. Чайковського тривалістю 4 академічні години /0,12 кредити ЄЛТС, КВЕД 8559 та набула компетентностей передбачених стандартами освіти : професійні, творчі дослідницькі / зав. відділу навчальних закладів – Мілена Медвідь.


ЖМУРКЕВИЧ ЗЕНОВІЯ СОЗОНТІВНА

Доцент, кандидат мистецтвознавства (доктор філософії, Ph.D), доцент кафедри загального та спеціалізованого фортепіано Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка. Секретар кафедри (2016–2020 рр.) Член Наукового Товариства Шевченка, з 2010 р. (Секція мистецтво-знавства: Музикознавча комісія).

Народилася в 1973 р. у м. Львові. Навчалася у Львівській середній спеціалізованій музичній школі-інтернаті ім. Соломії Крушельницької, яку в 1991 р. закінчила з медаллю.

Протягом 1991–1996 років навчалася у Львівській державній консерваторії імені М. В. Лисенка (пізніше – Вищий державний музичний інститут ім. М. Лисенка, тепер – Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка), яку закінчила з відзнакою (клас фортепіано Заслуженого діяча мистецтв Польщі, професора М. Тарнавецької, клас концертмейстерства Заслуженої артистки України, доцента Т. Лаголи, клас камерного ансамблю Лауреата міжнародних конкурсів С. Ківи-Буторіної). Спеціальність – фортепіано; кваліфікація – викладач, концертний виконавець, артист камерного ансамблю, концертмейстер.

Виступала з багатьма відомими артистами, зокрема, співаками: заслуженими артистами України Н. Романюк, О. Данильчуком, лауреатом Міжнародних конкурсів С. Соловей; інструменталістами: лауреатами Міжнародних конкурсів Г. Жук-Цайтц (віолончель), О. Вербовою, С. Канчалабою (віолончель); П. Довганем (скрипка), Н. Колтун (флейта), О. Савкою (скрипка, саксофон), А. Вакулою (кларнет, саксофон) та ін. Як концертний сольний виконавець та концертмейстер виступала у Польщі (1993, Перемишль), Німеччині (міжнародний фестиваль «Мюнхенська осінь», 1994, Мюнхен; 1995, Бонн) тощо.

Протягом 1996–2005 рр. працювала концертмейстером, викладачем відділу загального фортепіано, відділу спеціального фортепіано Львівського державного музичного училища імені С. Людкевича. З 2005 до 2010 р. – старший викладач кафедри загального та спеціалізованого фортепіано Львівської державної музичної академії імені М. Лисенка.

З 2002 до 2005 р. навчалася в асистентурі-стажування (аспірантурі) Львівської державної музичної академії ім. М. В. Лисенка, по спеціальності «концертмейстерство», клас Заслуженого працівника культури України, професора Н. Бабинець.

У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Галицький музичний бідермаєр (на матеріалі фортепіанних творів з нотних колекцій Львова ХІХ ст.)», науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор Ю. Ясіновський. Рішенням президії Вищої атестаційної комісії України від 2008 р. присуджено науковий ступінь кандидата мистецтвознавства зі спеціальності 17.00.03 – музичне мистецтво.

Автор наукових публікацій з питань взаємодії професіоналізму та аматорства в Галичині другої половини ХІХ – поч. ХХ століть, музичного бідермаєру як стильового напрямку галицької музики ХІХ ст. Уперше до наукового обігу введено великий масив невідомих творів з архівів, бібліотек і приватних колекцій Львова (зокрема, рукописний альбом ХІХ ст., що зберігається у родині львівського письменника і перекладача, глибокого знавця античної літератури А. Содомори). З позицій сучасної наукової методології здійснено одне з перших системних досліджень галицького музичного бідермаєра як характерної естетико-стилістичної тенденції регіональної культури ХІХ ст. У контексті тогочасного європейського мистецтва виокремлено особливості цього феномену, який в останнє тридцятиліття актуалізовано у зв’язку з наростанням інтересу до нього в Європі та поза її межами. На основі дисертаційних висновків матеріали про галицький бідермаєр опубліковано в «Енциклопедії Львова» (2007).

Фортепіанні твори композиторів ХІХ ст. з досліджених нотних колекцій виконані у програмах концертів, присвячених українській піаністці Олесі Бажанській, та під час урочистої академії з нагоди 140-річчя від дня народження цитриста, композитора Євгена Купчинського (Музично-меморіальний музей С. Крушельницької, Львів, 23.05.2007 р. і 25.06.2007 р.; Львівська державна музична академія ім. М. В. Лисенка, 26.05.2007 р.).

Результати й висновки досліджень апробовано автором на ХV науковій сесії Наукового товариства ім. Шевченка, науковий семінар «Станіслав Людкевич і галицька музична культура» (Львів, 2004); ХVІ науковій сесії Наукового товариства ім. Шевченка, круглий стіл «Українське музикознавство: минуле й сучасність. До 15-ліття відновлення музикознавчої комісії» (Львів, 2005); VII Всеукраїнській науково-теоретичній студентській конференції «Молоді музикознавці України» (Київ, 2005); Всеукраїнській науковій конференції-акції «Мистецтво молодих – 2005». Еволюційні процеси в музичному мистецтві: від минулого до майбутнього (Донецьк, 2005); ХІV Міжнародному славістичному колоквіумі (Львів, 2005); Науковій конференції «Музикознавчі студії – 2005» (Львів, 2005); VІ науково-практичній конференції Українського товариства аналізу музики на тему: «Динаміка музичного смислоутворення» (Київ, 2005); VIII Всеукраїнській науково-практичній конференції «Молоді музикознавці України» (Київ, 2006); ХV Міжнародному славістичному колоквіумі (Львів, 2006); Міжнародному музикознавчому конгресі «Львів музичний протягом століть» (Львів, 2006); VII науково-практичній конференції українського товариства аналізу музики «Музична творчість та наука: параметри взаємодії» (Київ, 2006); Науковій конференції «Музикознавчі студії – 2007» (Львів, 2007); ІХ Міжнародній науково-практичній конференції «Молоді музикознавці України» (Київ, 2007).

З 2011 р. переведена на посаду доцента кафедри загального та спеціалізованого фортепіано Львівської державної музичної академії імені М. Лисенка. У 2014 р. присвоєно вчене звання доцента.

У 2008–2016 роках працювала (за сумісництвом) концертмейстером Львівської державної музичної школи №4 (клас завідувача струнного відділу, викладача-методиста Д. Савчин). Дипломантка у номінації «кращий концертмейстер» конкурсу «Юні таланти Львова» (2012, 2013, 2015 рр., Львів).

Методична робота. Автор методичних рекомендацій, зокрема:

Виконавські особливості фортепіанних творів для домашнього музикування з нотних колекцій Львова ХІХ ст. / Методична розробка. – Львів: ЛНМА ім. М. В. Лисенка, 2010. – 36 с.

Еволюція фортепіанного акомпанементу вокальних творів композиторів Галичини середини ХІХ – І половини ХХ століття / Метод. рекоменд. – Львів: ЛНМА ім. М. В. Лисенка, 2014. – 29 с.

Розроблено у співавторстві 6 робочих навчальних програм «фортепіано» для студентів-бакалаврів у галузі знань 02 «Культура і мистецтво» за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво». Схвалено Вченою радою Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка, 31 січня 2013 р., протокол № 4.

Розроблено у співавторстві 6 робочих навчальних програм «фортепіано» для студентів-бакалаврів у галузі знань 02 «Культура і мистецтво» за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво». Спеціалізації – скрипка, струнно-смичкові інструменти, народні інструменти, духові та ударні інструменти тощо Схвалено Вченою радою ЛНМА імені М. В. Лисенка, 2016 р.

Розроблено у співавторстві 10 робочих програм навчальної дисципліни «Фортепіано». Схвалено Вченою радою Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка 20 грудня 2018 р., протокол № 8.

Доповідач на щорічних засіданнях методичної ради кафедри, зокрема:

Солоспіви Валерія Квасневського на слова Юрія Сун-Чен-Лі у збірці «Вітер з України»: аспекти виконавської інтерпретації // Засідання методичної ради кафедри загального та спеціалізованого фортепіано ЛНМА імені М. В. Лисенка. Тема: «Поповнення навчальних програм творами українських композиторів», 21.11.2022 р.

Співавтор науково-дослідницького проєкту та стенду «Сторінки кафедри загального та спеціалізованого фортепіано (1961–2016)» (2016, ауд. 66 ЛНМА ім. М. В. Лисенка).

Основні публікації (понад 50) у наукових виданнях, зокрема:

Жанрові параметри фортепіанних творів бідермаєра Галичини ХІХ століття // Загальне та спеціалізоване фортепіано у мистецькому просторі України: зб. статей. – ЛНМА ім. М. В. Лисенка / ред.-упоряд. З. Жмуркевич, М. Герега. – Львів: СПОЛОМ, 2012. – С. 301–312. – (Наукові збірки ЛНМА ім. М. В. Лисенка; вип. 27; серія: Виконавське мистецтво).

М. Герега, З. Жмуркевич. Кафедра загального та спеціалізованого фортепіано Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка в аспектах розвитку вищої музичної освіти // Загальне та спеціалізоване фортепіано у мистецькому просторі України: зб. статей. – ЛНМА ім. М. В. Лисенка / Ред.-упоряд. З. Жмуркевич, М. Герега. – Львів: СПОЛОМ, 2012. – С. 7–16. – (Наукові збірки ЛНМА ім. М. В. Лисенка; вип. 27; серія: Виконавське мистецтво).

Фортепіанні ансамблі Жана Рукґабера в контексті особливостей історико-культурного соціуму доби бідермаєра в Галичині ХІХ ст. // Наукові збірки Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка; [гол. ред.: Ігор Пилатюк, наук. ред.-упоряд.: Ніна Дика]. – Львів, 2013. – С. 300–307. – Випуск 31: Виконавське мистецтво. Камерно-інструментальний ансамбль: історія, теорія, практика.

Франц Шуберт і музичний бідермаєр // Laudatio: Ювілейна збірка наукових статей на пошану професора Юрія Ясіновського / Упоряд. У. Граб, О. Козаренко, Н. Сиротинська. – Львів: Видавець Тетюк Т. В., 2014. – С. 261 – 67.

Карл Дальгауз. Романтизм і бідермаєр // Записки Наукового Товариства імені Шевченка. Праці Музикознавчої комісії. – Львів: НТШ, 2014. – Т. CCLXVII. – С. 377–393.

Бібліографія Карла Дальгауза // Записки Наукового Товариства імені Шевченка. Праці Музикознавчої комісії. – Львів: НТШ, 2014. – Т. CCLXVII. – С. 472–475.

Тетяна Молчанова – музикант і науковець // Українська музика: науковий часопис / [засн. ЛНМА імені М. В. Лисенка; гол. ред. І. Пилатюк]. – Львів: ЛНМА імені М. В. Лисенка, 2015. – С. 204–213.

Jan Rukgaber Piano Ensembles in the Context of Historico-Cultural Society Peculiarities During the Biedermaier Period in Halicia of the 19 th Century // Collection of Scientific Articles of the M. V. Lysenko National Music Academy of Lviv. Issue 34. Performing Arts chamber instrumental ensemble: history, theory, practice. – Lviv, 2015. – P. 500–512 / Фортепіанні ансамблі Жана Рукґабера в контексті особливостей історико-культурного соціуму доби бідермаєра в Галичині ХІХ ст. // Наукові збірки Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка; [гол. ред.: Ігор Пилатюк, наук. ред.-упоряд.: Ніна Дика]. – Львів, 2015. – С. 500–512. – Випуск 34: Виконавське мистецтво. Камерно-інструментальний ансамбль: історія, теорія, практика.

Камерно-інструментальний ансамбль у просторі мистецької науки // Українська музика: науковий часопис / [голов. ред. І. Пилатюк]. – Львів: [ЛНМА імені М. В. Лисенка], 2016. – 156 с. – Щоквартальник. – 2016, число 3 (21). – С. 135138.

Бідермаєр та кіч у музичному просторі фортепіанних ансамблів композиторів Галичини другої половини ХІХ – початок ХХ ст. // Сторінки камерно-інструментального виконавства: українська і світова парадигма (до 165-річчя ЛНМА імені М. В. Лисенка) [Текст]: матеріали [тези] науково-практичної конференції, 14 грудня 2017 р. / ЛНМА ім. М. В. Лисенка; [Редкол.: І. Пилатюк – голов. ред., Н. Дика – відп. ред.]. – Львів, 2017. – С. 72–73.

Неповторні музичні моменти та деякі штрихи фортепіанної педагогіки професора Марії Тарнавецької / Бабинець Н. Д. Люди як ноти. Львів: СПОЛОМ, 2018. С. 70-73. Niepowtarzalne chwile muzyczne i niektóre zarysy pedagogiki fortepianowej profesor Marii Tarnawieckiej / N. Babyneć. Ludzie jak nuty. Lwów: Spolom, 2018. S. 173176.

Кафедра загального та спеціалізованого фортепіано Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка (20122018 рр.): спектр напрямів формування музиканта-професіонала / збірник статей: Вектори розвитку загального та спеціалізованого фортепіано у форматі вищої музичної освіти України. До 175-річчя ЛНМА ім. М. В. Лисенка / ред.-упоряд. З. Жмуркевич, С. Булик-Верхоли, Н. Величко. Львів: ЛНМА ім. М. В. Лисенка, 2019. С. 2035.

Передумови виникнення кафедри загального фортепіано у Львівській державній консерваторії ім. М. В. Лисенка: творчі постаті та їх діяльність (кінець ХІХ ст. – середина ХХ ст.): Регіональна науково-практична конференція «Загальне та спеціалізоване фортепіано: концертно-виконавський та дидактичний аспекти» (до 175-ліття ЛНМА ім. М. В. Лисенка), 19 грудня 2019 р.: тези. / Ред.-упоряд. З. Жмуркевич, Н. Посікіра-Омельчук. Львів: ЛНМА ім. М. В. Лисенка, 2019. С. 8486.

Кафедра загального та спеціалізованого фортепіано Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка: концертно-виконавська, наукова та педагогічна діяльність (20182019 рр.): Загальне та спеціалізоване фортепіано: сьогодення та перспективи розвитку: тези Міжнародної науково-творчої конференції, 11 березня 2020 р. / Ред.-упоряд. З. Жмуркевич, С. Булик-Верхола, Н. Бублик, Т. Тетюк. Львів: ЛНМА імені М. В. Лисенка, 2020. С. 1720.

Сюїта для фортепіано «Мандрівка в минуле» Богдана Дерев’янка в руслі актуальних завдань навчального репертуару: Загальне та спеціалізоване фортепіано: сьогодення та перспективи розвитку: матеріали ІІ Міжнародної науково-творчої конференції, 17 березня 2021 р. / Наук. ред.-упоряд. З. Жмуркевич. Львів: ЛНМА імені М. В. Лисенка, 2021. C. 8688.

Збірник «Ансамблева гра та сольне музикування. Педагогічний репертуар для фортепіано» Ярослава Шипайло та Марії Ільчишин // Збірник тез. Міжнародна науково-практична конференція «Інновації та особливості функціонування ЗМІ в демократичному суспільстві». – 27 жовтня 2022 р. – Національний університет «Львівська політехніка». Інститут права, психології та інноваційної освіти. Кафедра журналістики та засобів масової комунікації. Львів, 2022. 3 с.

Упорядкування та редагування

Кафедра загального та спеціалізованого фортепіано: досягнення, пошуки, проблеми: Тези наук.-практ. семінару, 3 грудня 2008 р. / Упор. З. Жмуркевич. – Львів: Львівська національна музична академія ім. М. В. Лисенка, 2009. – 66 с.

Камерно-інструментальна музика у класі загального та спеціалізованого фортепіано: педагогічно-виконавський аспект: Тези наук.-практ. семінару, 17 березня 2010 р. / Упор. З. Жмуркевич. – Львів: ЛНМА ім. М. В. Лисенка, 2011. – 56 с.

Загальне та спеціалізоване фортепіано у мистецькому просторі України: зб. статей. – ЛНМА ім. М. В. Лисенка / ред.-упоряд. З. Жмуркевич, М. Герега. – Львів: СПОЛОМ, 2012. – (Наукові збірки ЛНМА ім. М. В. Лисенка; вип. 27; серія: Виконавське мистецтво). – 376 с.

Упорядкування та редагування збірника статей «Наукові збірки ЛНМА імені М. В. Лисенка. Суть і функції загального та спеціалізованого фортепіано в процесі комунікації міжпредметного дискурсу» (2017–2018).

Вектори розвитку загального та спеціалізованого фортепіано у форматі вищої музичної освіти України: збірник статей. До 175-річчя ЛНМА ім. М. В. Лисенка / за ред.-упоряд. З. Жмуркевич, С. Булик-Верхоли, Н. Величко. Львів: ЛНМА ім. М. В. Лисенка, 2019. 236 с.

Регіональна науково-практична конференція «Загальне та спеціалізоване фортепіано: концертно-виконавський та дидактичний аспекти» (до 175-ліття ЛНМА ім. М. В. Лисенка), 19 лютого 2019 р.: тези / за ред.-упоряд. З. Жмуркевич, Н. Посікіра-Омельчук. Львів: ЛНМА ім. М. В. Лисенка, 2019. 88 с.

Збірник тез Міжнародної науково-творчої конференції «Загальне та спеціалізоване фортепіано: сьогодення та перспективи розвитку», 11 березня 2020 р. / Науковий редактор-упорядник З. Жмуркевич, редактори С. Булик-Верхола, Н. Бублик, Т. Тетюк. Львів: ЛНМА імені М. В. Лисенка, 2020. 192 с.

Загальне та спеціалізоване фортепіано: сьогодення та перспективи розвитку: матеріали ІІ Міжнародної науково-творчої конференції, 17 березня 2021 р. / Науковий редактор-упорядник З. Жмуркевич, редактори С. Булик-Верхола, Н. Бублик, Т. Тетюк. Львів: ЛНМА імені М. В. Лисенка, 2021. 144 с.

Концертмейстер концертів, зокрема:

Концерт «Вокальна лірика галицьких композиторів». – Львівське державне музичне училище ім. С. П. Людкевича, 06.02.2004 р.; Львівський національний університет імені І. Франка, 11.02.2004 р.; ЛНМА імені М. В. Лисенка, 14.02.2004 р.

Концерт французької музики. – У програмі твори Ж. Бізе, Л. Деліба, Г. Форе, К. Дебюссі, М. Равеля, О. Мессіана. – Львівська середня спеціальна музична школа-інтернат ім. С. Крушельницької, 17.11.2004 р.; ЛНМА ім.  М. В. Лисенка, 25.11.2004 р.

Концерт «Музика, яку я чув з тобою, була більше, як музика…». – Львівське державне музичне училище ім. С. П. Людкевича, 05.10.2005 р.; ЛНМА ім. М. В. Лисенка, 15.10. 2005 р.

Виступи у концертах, зокрема:

Концерт викладачів кафедри загального та спеціалізованого фортепіано ЛНМА ім. М. В. Лисенка «Фортепіанні дуети». – 06.12.2005 р.

Вечір музики Дениса Січинського (1865–1909), ЛНМА ім. М. В. Лисенка, 23.04.2009 р. Концерт з творів Й. С. Баха, ЛНМА ім. М. В. Лисенка, 20.04.2010 р. Концерт музично-поетичних творів Валерія Квасневського та Марії Гатали-Квасневської «В любові і молитві, ЛНМА ім. М. В. Лисенка, 26.11.2010 р.

Концерт з нагоди ювілею професора Марії Тарнавецької. – Прозвучали вокальні твори К. Шимановського. Виступ, як концертмейстера із лауреатом національної премії імені Шевченка Наталею Половинкою. – ЛНМА ім. М. В. Лисенка. 31.03.2012 р.

Виступи з учнями струнного відділу Львівської музичної школи №4 у класі заввідділом струнно-смичкових інструментів, викладача-методиста Д. І. Савчин (2008–2016) – Львівська музична школа №4, Львівська обласна філармонія, Концертний зал. Обласний семінар викладачів струнно-смичкових відділів ПСМНЗ, 01.10.2014 р. Звітні концерти ЛДМШ №4. – Виступи лауреатів обласних та міських конкурсів «Юні таланти Львова». – Львівська обласна філармонія, Концертний зал, 05.04.2012 р., 25.04.2013 р. – І премія, 25.04.2014 р., 16.04.2015 р. – І премія.

Відзнаки

Подяка дирекції Львівської музичної школи №4 за організацію концерту, 25.12.2008 р. та успішний виступ.

Подяка управління культури департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради за успішний виступ на ХV фестивалі-конкурсі «Юні таланти Львова», 17 квітня 2013 р. – І премія. – Львівська обласна філармонія, Концертний зал.

Атестаційною комісією управління культури департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради присвоєно кваліфікаційну категорію концертмейстера «спеціаліст вищої категорії». – 21 березня 2014 р.

Подяка управління культури департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради за професійну концертмейстерську гру на ХVІ конкурсі «Юні таланти Львова», 25 квітня 2014 р. – Львівська обласна філармонія, Концертний зал.

Подяка управління культури департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради за професійну концертмейстерську гру на ХVІ конкурсі «Юні таланти Львова», 29 квітня 2015 р. – І премія. – Львівська обласна філармонія, Концертний зал.

Нагороджена почесною грамотою за особистий внесок у розвиток Академії, високі досягнення у педагогічній, науковій, творчо-виконавській роботі та з нагоди 175-річчя Академії. (14 грудня 2019 р.). – Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка.

Співавторство в мистецьких проєктах, зокрема:

Вечір музики Дениса Січинського (1865–1909), присвячений 155-річчю ЛНМА імені М. В. Лисенка та 100-им роковинам смерті Д. Січинського, 23.04.2009 р. Концерт творів Й. С. Баха. Співавтор проєкту, вступне слово, концертмейстер, підготовка студентів; 20.04.2010 р. Концерт музично-поетичних творів Валерія Квасневського та Марії Гатали-Квасневської «В любові і молитві», вступне слово, партія фортепіано, підготовка студентів, 26.11.2010 р. Музика минувшини і сьогодення: Денис Січинський, Анатолій Кос-Анатольський, Микола Ластовецький, 28.04.2015 р. Лемківські витинанки у виконанні диригентського факультету, 21.03.2017 р. Концерт студентів ЛНМА імені М. В. Лисенка Наталії Бабʼяк (сопрано) та Вікторії Гамар (фортепіано).

Спільно з доцентом Наталією Вакулою – творчий керівник концерту «На крилах мрій». У виконанні студентів диригентського факультету прозвучали фортепіанні, вокальні та камерно-інструментальні твори Заслуженого діяча мистецтв України, члена Національної спілки композиторів України, лауреата премії ім. Віктора Косенка Оксани Герасименко. – ЛНМА ім. М. В. Лисенка, 27 березня 2018 р.

Керівництво творчою роботою студентів класу в концертах, організованих кафедрою загального та спеціалізованого фортепіано:

Весняний камертон, 13.04.2008 р., 02.04.2009 р., 08.04.2010 р., 14.04.2011 р., 05.04.2013 р.

Музичний альманах, 13.11.2008 р., 18.11.2010 р., 24.11.2011 р.

Молоді композитори України, 12.12.2009 р., 17.04.2010 р., 17.04.2011 р.

Концерти студентів-композиторів – «Творча лабораторія», 29.04.2011 р., 05.05.2014 р., 29.04.2015 р., 19.04.2016 р., 04.04.2017 р., 13.11.2018 р.

Виконання творів на фортепіано студентами диригентського факультету, 18.04.2013 р., 19.03.2015 р.

Концерти: Музичні акценти, 28.11.2013 р., 25.11.2014 р.

Весняні барви і тони, 12.04.2016 р.

Барви осені, 28.11.2016 р., 21.11.2017 р.

Осінні настрої, 27.11.2018 р.

Весняна палітра, 04.03.2020 р., 05.03.2021 р.

Концерт-альманах творів українських композиторів. Присвячений ЗСУ, 21.11.2022 р.

Автор проєктів, зокрема, присвячених українській піаністці О. Бажанській (2007), українському цитристові та композитору Є. Купчинському (2007), «Вечора музики Д. Січинського» (2009).

Творчий керівник Концерту «Полюси мого світу» у виконанні студентки ІІ курсу теоретико-композиторського факультету Анастасії Ільків. У програмі твори Л. Бетовена, Ф. Шопена, М. Скорика, В. Камінського, Я. Кларка, А. Ільків. – ЛНМА ім. М. В. Лисенка. – 13 березня 2018 р.

Рецензія на концерт студентів. З. Ластовецька-Соланська «Ретроспектива часу» // Високий замок. – 15‑17 травня 2015 р., №51 (5307). – С. 6. – Рецензія на творчий проект «Музика минувшини і сьогодення: Денис Січинський, Анатолій Кос-Анатольський, Микола Ластовецький». – 28 квітня 2015 р. – Малий зал ЛНМА ім. М. В. Лисенка.

Співавтор науково-дослідницького проєкту «Сторінки історії кафедри у фотомистецтві».

Автор публікацій на сайті академії, зокрема:

ІІ Міжнародна науково-творча онлайн-конференція «Загальне та спеціалізоване фортепіано: сьогодення і перспективи розвитку» (17.03.2021 р.).

Наукова співпраця між вищими навчальними закладами: Кафедра загального та спеціалізованого фортепіано Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка та Кафедра журналістики та засобів масової комунікації Національного університету «Львівська політехніка» (23.11.2022).

Наукові та творчі стажування

Наукове та творче стажування на кафедрі загального та спеціалізованого фортепіано НМАУ ім. П. І. Чайковського. Науковий консультант – завідувач кафедри, заслужений артист України, професор О. П. Лисоконь (Київ, 02.03 – 08.04. 2010 р.).

Наукове та творче стажування на кафедрі музичного мистецтва факультету культури та мистецтв ЛНУ імені Івана Франка. Науковий консультант – завідувач кафедри, кандидат мистецтвознавства, професор Тайнель Е. З. (Львів, 12.05. – 12.06.2015 р.)

Стажування на кафедрі загального та спеціалізованого фортепіано Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського, м. Київ, довідка № 526 від 25.06.2019 р. Керівник – завідувач кафедри загального та спеціалізованого фортепіано, заслужений діяч мистецтв України, кандидат мистецтвознавства, професор Лукашенко Н. О. (Київ, 21.05 – 25.06. 2019).

Міжнародне стажування

Проходження міжнародного навчального онлайн-курсу лекцій «Метафізика музики» (за напрямками «Філософія музики», «Історія та теорія музики», «Світова музична культура») доктора філософських наук, професора Інституту гуманітарних та соціальних наук Вроцлавської політехніки Яцека Александра Прокопскі, 1 квітня – 27 травня 2021 р., що становить 16 годин, 048 ECTS. – ЛНУ імені І. Франка, відділ міжнародних звязків. Факультет культури і мистецтв, кафедра музичного мистецтва (сертифікат).

Підвищення кваліфікації

Брала участь у всеукраїнському науково-педагогічному підвищенні кваліфікації «Музика як художньо-естетичний феномен та сфера культурної діяльності», 21 лютого – 03 квітня 2022 р., Центр українсько-європейського наукового співробітництва. Навчальне навантаження становить 180 годин – 6 кредитів ЄКТС (сертифікат № ADV – 210288 – MET від 03. 04. 2022 р.).

Організація міжнародних наукових конференцій

Співавтор / модератор та науковий керівник проєктів:

Міжнародна науково-творча конференція «Загальне та спеціалізоване фортепіано: сьогодення та перспективи розвитку», 11 березня 2020 р. Львів: ЛНМА імені М. В. Лисенка.

ІІ Міжнародна науково-творча конференція «Загальне та спеціалізоване фортепіано: сьогодення та перспективи розвитку», 17 березня 2021 р., Львів, ЛНМА імені М. В. Лисенка (платформа ZOOM).

ІІІ Міжнародна науково-творча конференція, 28 березня 2023 р., Львів, ЛНМА імені М. В. Лисенка, 39 ауд.

Рецензування навчально-методичного посібника, методичних рекомендацій, програм навчального репертуару (29). Відгуки на автореферати дисертацій (6).Рецензування магістерських робіт (4). Виступи з доповідями на міжнародних конференціях (16). Участь у всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференціях, колоквіумах, симпозіумах, конгресах, семінарах, виступи на засіданнях Музикознавчої комісії Наукового Товариства ім. Шевченка (36). Наукове керівництво бакалаврською та магістерськими роботами (3).

Участь у групі забезпечення якості вищої освіти – виконання обовязків заступника декана оркестрового факультету з березня 2020 р. Член підрозділу приймальної комісії – 20222023 н. р. Адміністрування системи «Деканат» 20202021 н. р., 20212022 н. р., 20222023 н. р.


ПАВЛЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Рік народження: 7 червня 1958 року, м. Дніпропетровськ.

Вища освіта. Асистентура-стажування та аспірантура.

Навчався у ЛССШІ ім. С. Крушельницької у 1970-1977 роках в класі викладачів Н. Близнюк та Ю. Кирейчука.

Продовжив навчання в 1977- 1982 у Львівській державній консерваторії ім. М. Лисенка у проф. Л. Крих.

Удосконалював професійну майстерність в асистентурі-стажуванні Київської державної консерваторії ім. Чайковського у 1985-1987 у класі засл. артиста України проф. Є. Ржанова та зав. кафедрою спец. фортепіано №1 проф. О. Снєгірьова. У1988-1989 закінчив аспірантуру на кафедрі зарубіжної історії музики цього ж ВНЗ під керівництвом проф.,канд. мистецтвознавства Т. Гнатів.

Професійну діяльність розпочав концертмейстером у ЛНМА з 1980 року. З 1990 р. працює на кафедрі загального та спеціалізованого фортепіано ЛНМА ім. М. Лисенка.

Доцент ВАКу з 2000 р.

Захист кандидатської дисертації відбувся у 1990 році.

Деякі із статей:

Вивчення західноукраїнських фортепіанних концертів 1980-2010 років у класі загального та спеціалізованого фортепіано музичних академій / Наукові збірки ЛНМА ім. Лисенка, серія «Виконавське мистецтво» – Львів: Сполом, – Вип.27. – 2012. – С.272-282.

Клавесин як втілення естетичної категорії прекрасного / Вектори розвитку загального та спеціалізованого фортепіано у форматі вищої музичної освіти України. зб. статей – Львів, ЛНМА ім. М. Лисенка. – 2019. – 186-195 с.

Фортепіанна творчість Ф. Якименка в контексті «музичної фантастики // Тези доповіді на міжнародній науково-творчій конференції «Загальне та спеціалізоване фортепіано: сьогодення та перспективи розвитку», – Львів: ЛНМА ім. Лисенка, – 2020. – С.149-152.

Деякі особливості проведення онлайн-лекції гри на фортепіано / Загальне та спеціалізоване фортепіано: сьогодення та перспективи розвитку. Матеріали ІІ міжнародної науково-теоретичної конференції – Львів, ЛНМА ім. М. Лисенка. – 2021. – 26-29 с

Підручник “Словник музичних термінів та виразів” / Новий друк, Вінниця. 2005. (ОБСЯГ 384 СТОР., БІЛЬШЕ 7000 ТЕРМІНІВ), рекомендований в якості навчального посібника для ВНЗ ІІІ та ІV рівня акредитації.

Керує магістерськими та бакалаврськими роботами студентів.

Проблематика досліджень: педагогіка, історія фортепіанного мистецтва.

Студенти класу Павленка В.В неодноразово виступали з концертами у ЛНМА та за її межами, перемагали на внутрівузівських конкурсах серед студентів кафедр спеціального фортепіано. Окрім того, студент Павленка Ю.Серєдін став переможцем конкурсу джазових виконавців у Прибалтиці.

Засновник та керівник щорічного проекту «Творча лабораторія», в рамках якої здійснюються авторські прем’єри фортепіанних творів студентів-композиторів ЛНМА ім. М.Лисенка.

Кандидат мистецтвознавства з 1990 року. Виступав з концертами крім України в Польщі, Чехії, Словаччині. Брав участь із доповідями на різноманітних наукових конференціях в Україні, Польщі та ін.


ПОМІРКО СОФІЯ ОНУФРІЇВНА

Професор кафедри загального та спеціалізованого фортепіано ЛНМА ім. М. В. Лисенка. Завідувач секцією студентів вокального факультету.

Народилася в 1943 р. У 1961 р. завершила навчання у Львівській музичній школі-десятирічці, клас викладача Процишин О. О. В 1966 р. з відзнакою закінчила фортепіанний факультет Львівської державної консерваторії ім. М. В. Лисенка, клас професора М. Т. Крушельницької. З 1973 р. по теперішній час працює на кафедрі загального та спеціалізованого фортепіано.

Стажувалася в Одеській державній консерваторії ім. Нєжданової (тричі), у Вільнюській державній консерваторії та закінчила курс підвищення кваліфікації в Московському державному музично-педагогічному інституті ім. Гнєсіна.

Стажування на кафедрі музичного мистецтва факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені І. Франка (2010, 2015). Стажування на кафедрі спеціального фортепіано Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка (2020).

Здійснює контроль за репертуаром та якісною підготовкою виступів під час відбіркових прослуховувань та репетицій до концертів кафедри.

Керівник творчих проектів.

20 березня 2014 р. відбувся концерт у двох відділах за участю студента диригентського факультету Віталія Знака та Ірини Кисельчук.

11 листопада 2014 р. спільно з викладачами оркестрового факультету Н. Паславською та Л. Ліщук звучала фортепіанна музика Бетховена, Шопена, Жульєвої у виконанні братів Олександра та Павла Дарміців.

Підготовка студентів-диригентів до кафедрального концерту «Лемківські витинанки» (Припін-Зарума), 21 березня 2017 р.

Підготовка до виступу з своїм твором студента-композитора Сташенка В. на кафедральному концерті «Творча лабораторія», 14 листопада 2017 р.

Спільно з викладачами кафедри Посікірою-Омельчук Н. та Старко О. організувала 28 листопада 2017 р. в Малому залі концерт студентів оркестрового, вокального, диригентського та теоретико-композиторського факультетів «Барви осені».

Підготувала та опублікувала три збірники з методичними поясненнями, адаптовані для студентів вокального факультету:

Фортепіанний супровід до вправ для розспівування голосу. – Львів, ЛНМА ім. М. В. Лисенка, 2001. – 103 с.

Оперні арії європейських композиторів у перекладенні для чотирьох рук. – Львів: ЛНМА ім. М. В. Лисенка, 2011. – 48 с.

Оперні твори українських композиторів в перекладені для чотирьох рук. – Львів: ЛНМА ім. М. В. Лисенка, 2012. – 53 с.

Виступає на щорічних науково-методичних конференціях та семінарах кафедри загального та спеціального фортепіано.

Публікації

Велич нашої вчительки // Збірник «Слово про вчительку» під редакцією О. Зелінського. – Львів, 2002. – С. 32-35.

Спомини про Марію Тарасівну Крушельницьку // Збірник «Сгеdо» під редакцією І. Чупашка. – Львів, 2009. – С. 152-155.

Щорічно друкуються тези доповідей у збірниках, які випускає кафедра загального та спеціалізованого фортепіано.

Особливості перекладу для фортепіано чотирьох сюїт Жозефа де Боа Мортʼє. – Львів: ЛНМА ім. М. В. Лисенка, 2009. – С. 60-63.

Розвиток навиків самостійної роботи у студентів вокального факультету в класі загального фортепіано. – Львів: ЛНМА ім. М. В. Лисенка, 2011. – С. 39‑44.

Оригінальні фортепіанні композиції В. А. Моцарта для чотирьох рук. – Львів: ЛНМА ім. М. В. Лисенка, 2011. – С. 40-45.

Емоційне та раціональне в процесі підготовки студентів до виступу на сцені. – Львів: ЛНМА ім. М. В. Лисенка, 2012. – С. 10-15.

Фортепіанні обробки українських народних пісень для студентів вокального факультету. – Львів: ЛНМА ім. М. В. Лисенка, 2013. – С.40-43.

Форми та методи роботи над розвитком внутрішнього слуху в класі загального та спеціалізованого фортепіано. – Львів: ЛНМА ім. М. В. Лисенка, 2014. – С. 23-26.

Принципи вибору творів українських композиторів у процесі підготовки студентів до публічних виступів. – Львів: ЛНМА ім. М. В. Лисенка, 2015. – С. 33-36.

Розвиток сприйняття метро-ритмічних співвідношень у класі загального та спеціалізованого фортепіано // Матеріали ювілейної конференції «Суть і функції загального та спеціалізованого фортепіано в процесі комунікації предметного дискурсу»: З нагоди 55-річчя заснування кафедри, 6 грудня 2016 р. / Упор. О. Гнатишин. – Львів: ЛНМА ім. М. В. Лисенка, 2016. – С. 20- 22.

Процес удосконалення творчої уяви студента в класі загального та спеціалізованого фортепіано // Тези регіональної науково-методичної конференції «Курс загального та спеціалізованого фортепіано як один з базових компонентів навчального процесу в музично-освітніх закладах України». – Львів: ЛНМА ім. М. В. Лисенка, 2018. – С. 8-12.

Виховання творчого ставлення до праці в класі загального та спеціалізованого фортепіано // Регіональна науково-практична конференція «Загальне та спеціалізоване фортепіано: концертно-виконавський та дидактичний аспекти» (до 175-ліття ЛНМА ім. М. В. Лисенка), 19 грудня 2019 р.: тези. Ред.-упоряд. З. Жмуркевич, Н. Посікіра-Омельчук. Львів: ЛНМА ім. М. В. Лисенка, 2019. – С. 22-25.

Аспекти набуття студентами вокального факультету вмінь фортепіанного супроводу вокальних творів // Загальне та спеціалізоване фортепіано: сьогодення та перспективи розвитку: тези Міжнародної науково-творчої конференції, 11 березня 2020 р. Наук. ред.-упоряд. З. Жмуркевич. Львів: ЛНМА імені М. В. Лисенка, 2020. С. 94-96.

Твори Романа Сімовича в репертуарі студентів класу загального та спеціалізованого фортепіано (до 120 роковин з дня народження композитора) // Загальне та спеціалізоване фортепіано: сьогодення та перспективи розвитку: матеріали ІІ Міжнародної науково-творчої конференції, 17 березня 2021 р. / Наук. ред.-упоряд. З. Жмуркевич. Львів: ЛНМА імені М. В. Лисенка, 2021. С. 63-67.

 


САВРУК СОЛОМІЯ МИХАЙЛІВНА

Кандидат мистецтвознавства (доктор філософії, PhD, 2010 р.), старший викладач кафедри загального та спеціалізованого фортепіано Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка.

Народилася 20 грудня 1979 р. у Львові. Закінчила з медаллю Львівську середню спеціалізовану музичну школу-інтернат ім. С. Крушельницької в 1998 р. (клас викл. О. С. Амбарцумян), в 2003 р. Львівську державну музичну академію ім. М. В. Лисенка (спеціальність – клас проф. М. Ю. Крих, камерний клас – ст. викл. Л. Т. Онищенко, концертмейстерський клас – проф.  Я. С. Матюхи). У 2003-2006 рр. проходила асистентуру-стажування у ЛДМА ім. М. Лисенка (творчий керівник – проф. М. Ю. Крих). В період з 1997 по 2006 рр. підготувала і виконала на сцені ряд концертних програм з творів українських та зарубіжних композиторів, у тому числі з симфонічним оркестром Львівської філармонії та симфонічним оркестром оперної студії ЛНМА ім. М. В. Лисенка. Учасник міжнародних виконавських конкурсів (І міжнародний конкурс піаністів ім. Е. Гілельса (Одеса, 2001 р.), ІV міжнародний конкурс фортепіанних дуетів (Бялисток, Польща, 2008 р.)). 2005-2010 рр. – пошукувач кафедри історії музики ЛНМА ім. М. В. Лисенка.

У 2005-2008 рр. – концертмейстер заслуженої хорової капели України «Боян» ім. Є. Вахняка, у складі якої брала участь у міжнародних фестивалях в Україні та Польщі. З 2010 р. – старший викладач кафедри загального та спеціалізованого фортепіано Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка.

У цьому ж році в Академії захистила кандидатську дисертацію на тему «Театральність як творчий принцип музично-виконавського мистецтва (на прикладі фортепіанного виконавства)» за спеціальністю 17.00.03 – музичне мистецтво. Науковий керівник Катрич О. Т. – заслужений діяч мистецтв України, професор, кандидат мистецтвознавства, професор кафедри загального та спеціалізованого фортепіано ЛНМА ім. М. В. Лисенка.

Приймала участь у 15 всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях та семінарах (Львів, Івано-Франківськ), у тому числі:

Робота над тематичним матеріалом та музичною формою твору в курсі загального та спеціалізованого фортепіано // Регіональна науково-практична конференція «Загальне та спеціалізоване фортепіано: концертно-виконавський та дидактичний аспекти», Львів, 19 лютого 2019 р.

Робота над цілісністю виконання музичного твору в курсі загального та спеціалізованого фортепіано // Загальне та спеціалізоване фортепіано: сьогодення та перспективи розвитку: Міжнародна науково-творча конференція, м. Львів, 11 березня 2020 р.

Робота над образною драматургією фортепіанних мініатюр С. Борткевича в класі загального та спеціалізованого фортепіано (на прикладі циклу «Музичні картинки за казками Г. К. Андерсена) // Загальне та спеціалізоване фортепіано: сьогодення та перспективи розвитку: ІІ Міжнародна науково-творча конференція, м. Львів, 17 березня 2021 р.

Виконавське прочитання драматургії музичного твору (на прикладі сонати для фортепіано М. Лисенка) // Інновації та особливості функціонування ЗМІ в демократичному суспільстві: V Міжнародна науково-практична конференція, м. Львів, 27 жовтня 2022 р.

Фортепіанний цикл «Шість візерунків» у педагогічній практиці // Загальне та спеціалізоване фортепіано: сьогодення та перспективи розвитку: ІІІ Міжнародна науково-творча конференція, м. Львів, 28 березня 2023 р.

У науковому доробку – 17 публікацій, зміст яких зосереджений навколо театральних аспектів інструментального виконавства, зокрема:

Театральний аспект інтерпретації клавірних творів Вольфганга Амадея Моцарта // Наукові збірки ЛДМА ім. М. В. Лисенка: Вольфганг Амадей Моцарт: погляд з ХХІ сторіччя. – Львів: СПОЛОМ, 2006. – Вип. 13. – С. 164-174.

«Мистецтво переживання» в театрі та музичному виконавстві (на прикладі фортепіанної традиції) // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ ПНУ ім. В. Стефаника, 2007. – Вип. ХХІ. – С. 218-222.

Театральність у фортепіанному циклі М. Колесси «Три коломийки» та її відображення у виконавських інтерпретаціях / С. Саврук // Наукові збірки ЛНМА ім. М.В Лисенка: Загальне та спеціалізоване фортепіано у мистецькому просторі України: зб. статей Львів: СПОЛОМ, 2012. Вип. 27. С. 227-237.

Театральність і театралізація у музичному виконавстві // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка. – Вип. 32: Музикознавчі студії. – Львів, 2014. – С. 120-134.

Художнє перевтілення як творчий метод у фортепіанному виконавстві // Вектори розвитку загального та спеціалізованого фортепіано у форматі вищої музичної освіти України: збірник статей. Львів, 2019. – С. 126-137.

Робота над тематичним матеріалом та музичною формою твору в курсі загального та спеціалізованого фортепіано // Регіональна науково-практична конференція «Загальне та спеціалізоване фортепіано: концертно-виконавський та дидактичний аспекти», 19 грудня 2019 р: тези, – Львів: ЛНМА ім. М. Лисенка, 2019. – С. 42-43.

Робота над цілісністю виконання музичного твору в курсі загального та спеціалізованого фортепіано // Загальне та спеціалізоване фортепіано: сьогодення та перспективи розвитку: тези Міжнародної науково-творчої конференції, 11 березня 2020 р. Львів: ЛНМА ім. М. В. Лисенка, 2020 – С. 120-122.

Робота над образною драматургією фортепіанних мініатюр С. Борткевича в класі загального та спеціалізованого фортепіано (на прикладі циклу «Музичні картинки за казками Г. К. Андерсена) // Загальне та спеціалізоване фортепіано: сьогодення та перспективи розвитку: матеріали ІІ Міжнародної науково-творчої конференції, 17 березня 2021 р., Львів: ЛНМА ім. М. В. Лисенка, 2021 – С. 89–90.

Виконавське прочитання драматургії музичного твору (на прикладі сонати для фортепіано М. Лисенка) // Інновації та особливості функціонування ЗМІ в демократичному суспільстві: Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції до 31-ї річниці Незалежності України, Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2022. ‑ С.  94-95.


СОЛАНСЬКИЙ СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ

Кандидат мистецтвознавства (2011), доцент кафедри загального та спеціалізованого фортепіано та кафедри спеціального фортепіано (2022), провідний концертмейстер (2013).

Завідувач секцією студентів струнного відділу оркестрового факультету.

orcid.org/0000-0001-9533-1344

https://scholar.google.com/citations?user=aEJGRpwAAAAJ&hl=en&authuser=1&oi=aoszolanszky@gmail.com

Народився у м. Ужгороді Закарпатської області. 

Закінчив з відзнаками Ужгородське державне музичне училище ім. Д. Задора (клас викладача Мар’яни Сокач), а також фортепіанний факультет Львівської державної музичної академії ім. М. В. Лисенка (клас фортепіано професора Мирона Кушніра, клас концертмейстерства професора Лідії Ніколаєвої, клас камерного ансамблю професора Халіси Гумецької), 2001 р., за спеціальністю – фортепіано; кваліфікація – викладач, артист камерного ансамблю, концертмейстер, концертний виконавець.

У 2005 р. закінчив асистентуру-стажування (аспірантуру) ЛДМА ім. М.В. Лисенка (творчий керівник професор Мирон Кушнір).

C. Соланський є лауреатом та дипломантом міжнародних і Всеукраїнських конкурсів (в т.ч. І місце на обласних конкурсах композиторів (Ужгород, 1987; 1992), ІІ місце VIII Міжнародного фестивалю-конкурсу української пісні «Золоті трембіти» (Трускавець, 1999), кращий концертмейстер ІІ Міжнародного конкурсу молодих вокалістів «Солов’їний ярмарок» ім. А. Солов’яненка (Донецьк, 2002), ІІ місце Міжнародного конкурсу «Мистецтво ХХІ сторіччя» в номінації «Концертмейстер» (Київ – Ворзель, 2005); кращий концертмейстер ІІ Всеукраїнського конкурсу молодих виконавців Теодора Терен-Юськіва (Львів, 2008).

З 1999 р. працює в ЛНМА ім. М.В. Лисенка (на кафедрах сольного співу та оперної підготовки), з 2008 р. − на посаді «провідного концертмейстера». Як концертмейстер опанував значну частину оперного та камерно-вокального репертуару в класах А. Дашак, Л. Божко, Т. Дідик, Л. Кривоцюк, А. Липника, В. Лужецького, О. Цигилика, М. Жишкович, О. Сидора, О. Лихача.

В 2011 р. захистив кандидатську дисертацію «Виконавський дискурс барокової клавірної музики (на прикладі інтерпретації творів Й.С. Баха)» за спеціальністю 17.00.03. – музичне мистецтво, науковий керівник – професор кафедри спеціального фортепіано Пилатюк О.Б.

З 2010 р. працює на посаді старшого викладача кафедри загального та спеціалізованого фортепіано, з 2011р. – на кафедрі спеціального фортепіано. З 2015 р. – на посаді доцента.

Стажувався на факультеті культури і мистецтв, кафедра музичного мистецтва Львівського національного університету імені Івана Франка (2016). В жовтні 2016 р. С. Соланський проводив наукове стажування в Hochschule für Musik und Theater «Felix Mendelssohn Bartholdy», Leipzig / Вища школа музики і театру Фелікса Мендельсона-Бартольді, м. Ляйпциг (Німеччина).

Стажувався на кафедрі спеціального фортепіано № 1 ЛНМА імені М. В. Лисенка (2021) та у Wrocław University of Humanities and Social Sciences. Курс «Metaphysics of Music» (180 hours (6 ECTS)) у доктора наук, професора Яцека Александра Прокопскі (Вроцлав, Польща) (2021).

Завершив базовий рівень курсу «Цифрові інструменти Google для освіти» в обсязі 30 академічних годин (1 кредит ECTS) у ТОВ «Академія цифрового розвитку» (2022).

Завершив курс підвищення кваліфікації «Бренд науковця у цифровому світі», організований урядовою організацією «Офіс підтримки вченого» та «Інноваційним університетом» в обсязі 30 академічних годин / 1 кредит ЄКТС) (2022).

Завершив курс підвищення кваліфікації в рамках Весняної Школи Вернадського-2023 за тематикою «Сталий, інклюзивний та смарт розвиток в контексті децентралізації: досвід ЄС» № 101047894 – SISDDP – ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH в обсязі 90 академічних годин (3 кредити ЄКТС) в рамках проєкту Jean Monet Chair «Sustainable, lnclusive and Smart Development». (2023).

С. Соланський проводить активну концертно-гастрольну діяльність, у т. ч.:

концерт «Муки і радості жіночого серця» (з Марфою Шумковою (вокал), Музей ім. С. Крушельницької, 3.12.2011 р.),

закриття Міжнародного фестивалю камерної музики «Хмельницький камер-фест» з програмою «Німецькі романтичні пісні» з Урсулою Шьонгальс (Ursula Schönhals , вокал, Ляйпціг), Хмельницька обласна філармонія, 30.03.2012 р.,

виступ на двох концертах у рамках Міжнародної музикознавчої конференції до 200-річчя від дня народження Ріхарда Вагнера з програмою «Wagner an der Via Regia» (Hochschule für Musik und Theater Leipzig та Mendelssohn-Haus Leipzig, 25-26.05.2013 р.),

концерт «Чарівні звуки вічного» (з Сергієм Іванчуком та Наталією Білоцерківською та Тетяною Асадчевою (вокал), Львівська обласна філармонія, 10.12.2013 р.),

концерт «Поезія в музиці» (з Урсулою Шьонгальс та Андреасом Зоммерфельдом (вокал, Ляйпціг), Малий зал ЛНМА ім. М.В. Лисенка, 30.05.2014 р.),

концерт з творів Л. ван Бетовена (Hochschule für Musik und Theater Leipzig, 25.10.2014 р.,

концерт з нагоди ювілейних святкувань Едварда Гріга «Зустріч з Грігом» (Grieg-Begegnungsstätte, Ляйпціг, 21-23.02.2015 р.),

концерт з творів Л. ван Бетовена, Й. Брамса і К. Шуман (з У.Шьонгальс, Малий зал ЛНМА ім. М.В. Лисенка, 24.09.2015 р.

концерт вокальної музики з творів Р. Шумана (Вірші королеви Марії Стюарт, ор. 135) та Л. ван Бетовена (цикл «До далекої коханої», ор. 98) (з У. Шьонгальс, Малий зал ЛНМА ім. М. Лисенка, 26.09.2016 р.),

концерт «Lieder und Arien. Konzert mit Ukrainischen Künstlern» (Юрієм Гадзецьким (вокал), Grieg-Begegnungsstätte, Ляйпціг, 23.10.2016 р.,

концерт з творів китайської та західноєвропейської музики разом з Ке Лун (вокал, Китай). Великий зал ЛНМА ім. М.В. Лисенка, 29.11.2016 р.;

концерт з творів китайської, української та західноєвропейської музики разом з Жао Джін (вокал, Китай). Велика зала ЛНМА ім. М.В. Лисенка, 23.04. 2019 р.;

концерт з творів китайської, української та західноєвропейської музики разом з Сюй Вейфен (вокал, Китай). ЛНМА ім. М.В. Лисенка, 14.12.2020 р.,

Дж. Верді. «Stabat Mater». Виконавці – хор оперної студії ЛНМА ім. М. В. Лисенка. Диригент – аспірантка Наталія Гринишин. Партія фортепіано – С. Соланський. Львів: Храм Святого Лазаря, 02.04.2023 р.

29.03.2013 р. провів відкриту лекцію для викладачів та студентів фортепіанного відділу Ужгородського музичного училища імені Д. Задора, присвячену питанню виконання барокової клавірної музики.

Має фондові аудіо- та відеозаписи на Львівській обласній державній телерадіокомпанії (з творами Ц. Франка, Дж. Пуччіні С. Прокоф’єва, С. Рахманінова).

Склав іспит на рівень володіння угорською мовою (рівень В2 за Європейською шкалою володіння іноземною мовою) при спеціалізованій екзаменаційній комісії Ужгородському національному університету (2017).

Був науковим керівником кандидатської дисертації Ольги Тонхаізер-Воєводіної «Спадкоємність традицій Ференца Ліста в угорській фортепіанній школі другої половини ХХ – початку ХХІ ст. (на прикладі Дебреценської піаністики)» (спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво) (Львів, дата захисту 15.09.2016).

Здійснює наукове керівництво бакалаврськими і магістерськими роботами (понад 20).

Бере активну участь у звітних концертах та мистецьких заходах, проводить плідну науково-методичну діяльність.

Співавторство трьох навчальних програм з дисципліни «Педагогічна практика (фортепіано)» для бакалаврів, спеціалістів і магістрів (з М.В. Сидор, Х.Б. Чаплін і Н.В. Грамотєєвою).

Співавтор робочої програми «фортепіано» для студентів-бакалаврів у галузі знань 02 «Культура і мистецтво» за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво» спеціалізація – скрипка, струнно-смичкові інструменти, народні інструменти, духові та ударні інструменти; затверджена рішенням кафедри 10 жовтня 2012 р., доповнена 19 квітня 2016 р. / Розробники М. М. Герега, З. С. Жмуркевич, С. С. Соланський, О. С. Грабовська, О. Є. Гнатишин. 25 с.

Відкрита лекція для викладачів та студентів Ужгородського музичного училища ім. Д. Задора на тему: «Виконавський дискурс барокової клавірної музики (на прикладі інтерпретації творів Й.С. Баха)».29 березня 2013 р.

Концерт-лекція «Музики минувшини і сьогодення» (тема доповіді «Фортепіанна творчість К. Дебюссі»). Львів: Малий зал ЛНМА ім М.В. Лисенка. 04. 04. 2017.

Відгук на автореферат дисертації Бучок Ліанни Василівни «Фортепіанна творчість закарпатських композиторів: стильові виміри», подану на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства (спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво) (науковий керівник – Ярко М.І.). Суми, 22.12.2021.

Учасник понад 60 Міжнародних та Всеукраїнських конференцій, зокрема:

 • До питання виконання творів Й.С. Баха хоровими колективами України. Хорове мистецтво України та його подвижники: І Міжнародна науково-практична конференція. Дрогобич. 18-19. ХІ. 2011.

 • Фортепіанні твори Ференца Ліста у виконанні сучасних угорських піаністів. ХХІІІ наукова сесія Наукового Товариства ім. Т.Г. Шевченка. Дрогобич. 23. ІІІ. 2012.

 • Художньо-інтерпретаційний дискурс глобалізованого простору. Международная научно-творческая конференция «Искусство и наука третьего тысячелетия». Симферополь 4. ХІ. 2012.

 • Виконавський дискурс української хорової музики епохи Бароко. Хорове мистецтво України та його подвижники: ІІ Міжнародна науково-практична конференція. Дрогобич. 18-19. ХІ. 2012.

 • «Зачарований Бахом». Декілька штрихів до портрету Ґлена Ґулда. Науково-практична конференція «Микола Лисенко та світова музична культура». Львів. 28. ХІ. 2012.

 • Виконавські принципи Ґлена Ґулда. Семінар-практикум «Особливості диференційованого підходу до навчального процесу на кафедрі загального та спеціалізованого фортепіано». Львів. 29. ХІ. 2012.

 • Інтерпретаційні домінанти у виконавській творчості Ондраша Шіффа. ХХІV наукова сесія Наукового Товариства ім. Т.Г. Шевченка. Дрогобич. 29. ІІІ. 2013.

 • Фортепіанні твори В. Барвінського у педагогічному репертуарі піаністів-початківців. Василь Барвінський – видатний представник української музичної культури ХХ століття: науково-практична конференція, присвячена 125-річчю від дня народження В.Барвінського. Дрогобич. 17. ІV. 2013.

 • Особливості виконання фортепіанних творів Валентина Сильвестрова. Загальне та спеціалізоване фортепіано у процесі формування музиканта-професіонала: Науковий семінар. Львів. 11. ХІІ. 2013.

 • Фортепіанна Шевченкіана від витоків до сьогодення. Двадцять П’ята Наукова Сесія Наукового Товариства ім. Т. Шевченка. Дрогобич. 27. ІІІ. 2014.

 • Інтерпретаційні домінанти у виконавській творчості Ондраша Шіффа. ХХІV наукова сесія Наукового Товариства ім. Т.Г. Шевченка. Дрогобич. 29. ІІІ. 2013.

 • Фортепіанні твори В. Барвінського у педагогічному репертуарі піаністів-початківців. Василь Барвінський – видатний представник української музичної культури ХХ століття: науково-практична конференція, присвячена 125-річчю від дня народження В.Барвінського. Дрогобич. 17. ІV. 2013.

 • Особливості виконання фортепіанних творів Валентина Сильвестрова. Загальне та спеціалізоване фортепіано у процесі формування музиканта-професіонала: Науковий семінар. Львів. 11. ХІІ. 2013.

 • Фортепіанна Шевченкіана від витоків до сьогодення. Двадцять П’ята Наукова Сесія Наукового Товариства ім. Т. Шевченка. Дрогобич. 27. ІІІ. 2014.

 • До питання виконання клавірних творів Й.С. Баха представниками Львівської фортепіанної школи. Міжнародна наукова конференція «Мистецька культура: історія, теорія, методологія». Львів. 28. ХІ. 2014.

 • Кілька зауваг до реформування підготовки студентів у класі загального та спеціалізованого фортепіано. Науковий семінар «Система координат у новому форматі навчальної дисципліни «Загальне та спеціалізоване фортепіано». Львів. 2.ХІІ.2014.

 • Олег Криштальський – видатний виконавець творів Й.С. Баха (до 85-річчя від Дня народження піаніста) Двадцять Шоста Наукова Сесія Наукового Товариства ім. Т. Шевченка Дрогобич. 28. ІІІ. 2015.

 • Методичні проблеми викладання фортепіано студентам музичних ВНЗ. ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Культура як феномен сучасного глобалізованого суспільства». Рівне. 12. ХІ. 2015.

 • Фортепіанні мініатюри Сергія Борткевича. «Українська фортепіанна мініатюра: жанрово-стильові вектори виконавства»: Науково-практичний семінар кафедри загального та спеціалізованого фортепіано. Львів. 8.ХІІ.2015.

 • Виконавська творчість Глена Гульда. Звітна наукова конференція викладачів факультету культури і мистецтв ЛНУ ім. І. Франка. Львів. 04.ІІ.2016.

 • Специфіка виконавської творчості Глена Гульда. Науковий семінар факультету культури й мистецтв ЛНУ ім. І. Франка. Львів. 31.ІІІ.2016.

 • Актуальні проблеми викладання фортепіано студентам вищих навчальних закладів. V Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція „Хорове мистецтво України та його подвижники”. Дрогобич. 20.Х.2016.

 • Барокова музика у виконавському вимірі. Четверта наукова конференція „Мистецька культура: історія, теорія, методологія”. Львів. 25.ХІ.2016.

 • Рецепція Й.С. Баха у творчості Ференца Ліста. Звітна наукова конференція викладачів кафедри спеціального фортепіано ЛНМА імені М.В. Лисенка. Львів. 10. ХІ.2016.

 • Любовна лірика у творчості Ференца Ліста (на прикладі «Сонетів Петрарки»). Міжнародна науково-практична конференція «Ерос і етос». Львів. 02.ХІІ.2016.

 • Функції дисципліни «загальне та спеціалізоване фортепіано» у фокусі наукових досліджень ХХ століття. Ювілейна конференція «Суть і функції загального та спеціалізованого фортепіано у процесі комунікації міжпредметного дискурсу» (з нагоди 55-річчя заснування кафедри загального та спеціалізованого фортепіано). Львів. 06.ХІІ.2016.

 • Фортепіанна творчість С. Борткевича як соціокультурний феномен. Двадцять восьма наукова сесія наукового товариства ім. Шевченка. Дрогобич, ДДПУ ім. І. Франка. 31.ІІІ. 2017.

 • Фортепіанні твори сучасних західноукраїнських композиторів у педагогічному репертуарі вищих навчальних закладів. Міжнародна науково-практична конференція «Україна. Європа. Світ. Історія та імена в культурно-мистецьких рефлексіях». Київ: НМАУ ім. П.І. Чайковського. 02–03.ХІ.2017.

 • Фортепіанна творчість К. Дебюссі. Концерт-лекція в рамках циклу «Музики минувшини і сьогодення». Львів: Малий зал ЛНМА імені М. В. Лисенка. 04.ІV.2017.

 • Барвисті світи «Швидкоплинностей» С. Прокоф’єва. Регіональна науково-методична конференція «Курс загального та спеціалізованого фортепіано як один з базових компонентів навчального процесу в музичних освітніх заклад України». Львів: ЛНМА ім. М.В. Лисенка. 20.ІІ.2018.

 • Фортепіанні твори Василя Барвінського у репертуарі львівських піаністів. Двадцять дев’ята наукова сесія наукового товариства ім. Шевченка. Дрогобич, ДДПУ ім. І. Франка. 31.ІІІ.2018.

 • Візія Й.С. Баха у виконавському мистецтві Олега Криштальського. Шоста наукова конференція «Мистецька культура: історія, теорія, методологія». Львів. 30.ХІ.2018.

 • С. Борткевич «Маленький мандрівник». Науковий семінар «Збагачення фортепіанного репертуару: нові збірки творів сучасних українських композиторів» методичної ради кафедри «Загальне та спеціалізоване фортепіано». Львів. 23.Х.2018.

 • «Про короля Данила, його сина Лева, принцесу Констанцію та заснування Львова (вісім музичних сторінок з історії України ХІІІ століття)» для фортепіано Миколи Ластовецького. Регіональна науково-практична конференція «Загальне та спеціалізоване фортепіано»: концертно-виконавський та дидактичний аспекти» (до 175-річчя заснування ЛНМА імені М.В. Лисенка). Львів. 19.ІІ.2019.

 • Фортепіанні мініатюри Віктора Косенка. Тридцята наукова сесія наукового товариства ім. Шевченка. Дрогобич, ДДПУ ім. І. Франка. 30.ІІІ.2019.

 • Особливості фортепіанного письма Сергія Борткевича (на прикладі Десяти етюдів ор. 5). Сьома Всеукраїнська наукова конференція «Мистецька культура: історія, теорія, методологія». Львів. 30.ІХ.2019.

 • Твори Мирослава Скорика у репертуарі львівських піаністів. Тридцять перша наукова сесія наукового товариства ім. Шевченка. Дрогобич, ДДПУ ім. І. Франка. 25.ІV.2020.

 • «Прелюдії» для фортепіано Клода Дебюссі. І Міжнародна науково-практична конференція «У діалозі з музикою». Ужгород. 01.V.2020.

 • «Французькі сюїти» Йоганна Себастьяна Баха: жанрово-стильовий вимір. Міжнародна науково-творча конференція «Загальне та спеціалізоване фортепіано: сьогодення та перспективи розвитку Львів. 11.ІІІ.2020.

 • Фортепіанні п’єси для дітей та юнацтва» Миколи Ластовецького у дидактичному модусі. Восьма міжнародна наукова конференція «Мистецька культура: історія, теорія, методологія». Львів. 20.ХІ.2020.

 • «Нотний текст як форма буття музичного твору». Міжнародний онлайн семінар «Музичний твір як медіатекст». 17.ХІ.2020.

 • Фортепіанні твори для дітей Бели Бартока у педагогічному аспекті. Щорічна конференція викладачів кафедри музичного мистецтва факультету культури і мистецтв ЛНУ імені І. Франка. Львів.II.2020.

 • Цикл «Дітям» Бели Бартока: від народної пісні до джазу. ІІ Міжнародна науково-творча конференція “Загальне та спеціалізоване фортепіано: сьогодення та перспективи розвитку”. 17.III.2021.

 • Фортепіанні твори Бели Бартока в репертуарі сучасних угорських піаністів / Bela Bartok’s piano works in the repertoire of modern Hungarian pianists. ІІ Міжнародна наукова конференція «Мистецтво та наука в сучасному глобалізованому просторі» (до Дня Науки в Україні). Харків: ХНУМ імені І. П. Котляревського. 18.V.2021.

 • Аудіозапис як форма екзистенції музичного твору. Другий міжнародний науково – практичний семінар «Музичний твір як медіатекст». 17 березня 2022 р.

 • Участь у ІІ Всеукраїнському відкритому круглому столі «Сучасна мистецька освіта в умовах війни» (у форматі відеоконференції) до тижня науки в Україні та до 105-річчя ХНУМ імені І.П. Котляревського. Харків, 28–29 травня 2022 р.

 • Поліфонічні твори для фортепіано Миколи Ластовецького. Всеукраїнська науково-практична конференція «Музична педагогіка у ХХІ столітті: традиції та інноваційний розвиток». Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 21 жовтня 2022 р.

 • Нові надходження педагогічного репертуару. Методична рада кафедри загального та спеціалізованого фортепіано. 21 листопада 2022 р.

 • Учасник круглого столу «Цифрова трансформація наукової діяльності у закладах вищої освіти в умовах євроінтеграції», організованого Офісом підтримки вченого (м. Київ). 31 січня 2023 р.

 • «Музика епохи Бароко у виконавському дискурсі». III Міжнародна науково-творча конференція «Загальне та спеціалізоване фортепіано: сьогодення та перспективи розвитку». 28 березня 2023 р.

 • «Трансформаційні процеси сучасної слухацької культури в Україні». ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Трансформаційні процеси соціальної культури в Україні». Київський національний університет культури і мистецтв. 23-24 березня 2023 р.

 • «Фортепіанна творчість Миколи Ластовецького у жанрово-стильовому вимірі». Міжнародна науково-практична конференція «Музичне мистецтво та виховання: міжкультурні зв’язки України та країн Євросоюзу» / Львівський національний університет імені Івана Франка, факультет культури і мистецтв, кафедра музичного мистецтва 30 березня 2023 р.

Автор численних публікацій з питань історії та теорії виконавського мистецтва, фортепіанної педагогіки, в т.ч. :

Стаття у науково-метричній базі Web of Science

Solanskyi, S. (2021). Cultural and educational paradigm of National University “Ostroh Academy” Review of: Ostroh Academy: History and Modernity of the Cultural and Educational Center / ed. by I. Pasichnyk, P. Kraliuk, D. Shevchuk and the others. 3rd ed. Ostroh: Ostroh Academy National University Publishing House, 2019. 720 p. East European Historical Bulletin. No 19. Pp. 239–244. URL: http://eehb.dspu.edu.ua/article/view/233844 DOI: https://doi.org/10.24919/2519-058X.19.233844

Колективна монографія

Solanskyi, S. (2022). Sоcio-cultural discourse in the axiological dimension. Challenges and prospects of the interaction between culture, science and arts in the modern context: Scientific monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”. Pp. 18–32. (196 p.). DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-206-7-2

Статті у зарубіжних виданнях

 1. J.S. Bach’s Keyboard Works at Lviv Piano School. Muzyka i refleksja pedagogiczna. Perspektywy – interpretacje – pogranicza / red. Jemielnik J., Posłuszna J. Kraków, Aureus, 2015. S. 203–208. https://www.poczytaj.pl/ksiazka/muzyka-i-refleksja-pedagogiczna-perspektywy-interpretacje-pogranicza-joanna-jemielnik,352015

 2. Художественно-интерпретационный дискурс бахианства в глокализированном пространстве: исполнительские концепции во Львовской фортепианной школе. Spotkania Humanistyczne: Międzynarodowy Interdyscyplinarny Periodyk Naukowy. Nr 6. Siedlce, 2016. S. 143–150. https://core.ac.uk/download/pdf/162557484.pdf

Статті у наукових виданнях України

 1. Музичне виконавство та звукозапис: різні погляди на проблему співіснувань даних явищ. Наукові збірки Львівської державної музичної академії ім. М.В. Лисенка: Музикознавчі студії. Львів, 2004. Вип. 9. С. 123–129.

 2. До проблеми виконання фортепіанних сонат С. Прокоф’єва. Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. Дрогобич, 2007. № 7 (30), липень. C. 131–134.

 3. Маса, публіка, натовп, аудиторія (до питання диференціації та дефініції понять в проекції на музичне мистецтво). Музикознавчі студії: Наукові збірки ЛНМА ім. М.В. Лисенка. Львів: Сполом, 2007. Вип. 16. С. 4–15.

 4. «Король барокової музики − виконавець» (до проблеми розуміння нотного тексту в епоху Бароко). Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка: Музикознавчі студії. Львів: СПОЛОМ, 2008. Вип. 18. С. 98−105.

 5. До проблеми вибору інструменту при виконанні клавірних творів Й.С. Баха. Науковий вісник Одеської державної музичної академії ім. А.В. Нежданової: Музичне мистецтво і культура. Одеса: Друкарський дім, 2010. Вип. 12. С. 367–378.

 6. Виконавська рецепція клавірних творів Й.С. Баха у Львівській фортепіанній школі. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету: Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Вип. 16. Рівне: РДГУ, 2010. Т. 1. С. 130–134.

 7. До проблеми редагування клавірних творів Й.С. Баха. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету: Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Вип. 16. Рівне: РДГУ, 2010. Т. 2. С. 113–117.

 8. Деякі аспекти інтерпретації фортепіанних сонат Сергія Прокоф’єва. Загальне та спеціалізоване фортепіано у мистецькому просторі України: Серія Виконавське мистецтво. Львів: Сполом, 2012. Вип. 27. С. 131–140.

 9. Особливості фортепіанних транскрипцій творів Й.С. Баха. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство / [за ред. О.С. Смоляка]. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. № 3. С. 135–140. http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUm_2012_3_25

 10. Проблема взаємодії елітарного і масового мистецтва в сучасному культурному континуумі. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку / [Гол. ред. В. Виткалов] Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. У 2-х т. Вип. 18. Рівне: РДГУ, 2012. Т. 2. С. 125–129.

 11. Художньо-інтерпретаційний дискурс глобалізованого простору. «Таврійські студії». Мистецтвознавство. Культурологія. №1. Сімферополь: ІТ «АРІАЛ», 2012. С. 165–171.

 12. Еволюція основних принципів автентичного виконавства барокової клавірної музики. Вісник Львівського університету: Серія мистецтвознавство. Львів: Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2013. Вип. 13. С. 57–64. http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/artstudies/article/view/3080

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vas.13.2013.3080

 1. Особливості виконання фортепіанних творів В. Сильвестрова. Загальне та спеціалізоване фортепіано у процесі формування музиканта-професіонала: Тези наукового семінару, 11 грудня 2013 р. / Упор. О. Гнатишин. – Львів: ЛНМА ім. М.В. Лисенка, 2013. С. 47–51.

 2. До питання виконання клавірних творів Й.С. Баха представниками Львівської фортепіанної школи. Мистецька культура: історія, теорія, методологія: Тези доповідей Міжнародної наукової конференції, 28.ХІ.2014 р. / Ред.-упор. О. Осадця, В. Пасічник. Львів, 2014. С. 103–106.

 3. Кілька зауваг до реформування підготовки студентів у класі загального та спеціалізованого фортепіано. Система координат у новому форматі навчальної дисципліни «Загальне та спеціалізоване фортепіано»: Тези наукового семінару, 2.ХІІ.2014 р. / Упор. О. Гнатишин. Львів: ЛНМА ім. М.В. Лисенка, 2014. С. 12–14.

 4. Фортепіанні мініатюри Сергія Борткевича. Українська фортепіанна мініатюра в навчальному процесі кафедри загального та спеціалізованого фортепіано: Тези наукового семінару, 9 грудня 2015 р. / Упор. О. Гнатишин. Львів: ЛНМА ім. М.В. Лисенка, 2015. С. 39–43.

 5. Актуальні проблеми викладання фортепіано студентам вищих навчальних закладів. Матеріали V міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Хорове мистецтво України та його подвижники» (Дрогобич, 20-21 жовтня 2016) / редкол. І.Л. Бермес, В.В. Полюга. Дрогобич, 2016. С. 239–246.

 6. Барокова музика у виконавському вимірі.Мистецька культура: історія, теорія, методологія”: Тези доповідей Міжнародної наукової конференції (Львів, 25 листопада 2016) / Відп. за випуск О. Осадця, В. Пасічник. Львів: Растр-7, 2016. С. 52–54.

 7. Функції дисципліни «загальне та спеціалізоване фортепіано» у фокусі наукових досліджень ХХ століття. Матеріали ювілейної конференції «Суть і функції загального та спеціалізованого фортепіано у процесі комунікації міжпредметного дискурсу» (з нагоди 55-річчя заснування кафедри загального та спеціалізованого фортепіано) (Львів, 6 грудня 2016). Львів, 2016. С. 6–9.

 8. Деякі аспекти інтерпретації фортепіанної музики епохи Романтизму. Мистецька культура: історія, теорія, методологія: Тези доповідей Міжнародної наукової конференції (Львів, 24.11.2017). Львів, 2017. С. 133–136.

 9. Фортепіанні прелюдії Клода Дебюссі. Методичні рекомендації. Ррекомендовані до друку Вченою Радою ЛНМА ім. М.В. Лисенка. Львів, 2017. 31 с.

 10. Рецепція Йогана Себастьяна Баха у творчості Ференца Ліста. Наукові збірки Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка. Серія: Виконавське мистецтво. Загальне та спеціалізоване фортепіано в мистецькому просторі України». Збірник праць, присвячений 55-літтю кафедри загального та спеціалізованого фортепіано. Львів, 2017.

 11. Деякі аспекти інтерпретації фортепіанної музики епохи Романтизму. Мистецька культура: історія, теорія, методологія: Тези доповідей Міжнародної наукової конференції (Львів, 23-24.11.2017). Львів, 2017.

 12. Барвисті світи «Швидкоплинностей» С. Прокоф’єва. Тези регіональної науково-методичної конференції «Курс загального та спеціалізованого фортепіано як один з базових компонентів навчального процесу в музичних освітніх заклад України» / Упор. О. Гнатишин. Львів, 2018. С. 40–44.

 13. Візія Й.С. Баха у виконавському мистецтві Олега Криштальського. Мистецька культура: історія, теорія, методологія: Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції (Львів, 30 листопада 2018 р.) / ред.-упор. В. Пасічник. Львів, 2018. С. 94–98.

 14. Художньо-інтерпретаційний дискурс бахіанства у глокалізованому просторі (на прикладі рецепції клавірної творчості композитора у Львові. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Київ, 2019. № 2. С. 430 – 433. DOI: https://doi.org/10.32461/2226-3209.2.2019.177786 http://journals.uran.ua/visnyknakkkim/article/view/177786

 15. Рецепція Йогана Себастьяна Баха у творчості Ференца Ліста. Вектори розвитку загального та спеціалізованого фортепіано у форматі вищої музичної освіти України. Львів, 2019. С. 50 – 60.

 16. Особливості фортепіанного письма Сергія Борткевича (на прикладі Десяти етюдів ор. 5). Мистецька культура: історія, теорія, методологія: Тези доповідей VII Міжнародної наукової конференції (Львів, 30 вересня 2019 р.) / ред.-упоряд. О. Осадця, Л. Купчинська. Львів, 2019. С. 106-108.

 17. «Про короля Данила, його сина Лева, принцесу Констанцію та заснування Львова (вісім музичних сторінок з історії України ХІІІ століття)» для фортепіано Миколи Ластовецького. Тези регіональної науково-практичної конференції «Загальне та спеціалізоване фортепіано»: концертно-виконавський та дидактичний аспекти» (до 175-річчя заснування ЛНМА імені М.В. Лисенка), 19 лютого 2019 / Ред.-упор. З. Жмуркевич, Н. Посікіра-Омельчук. Львів: ЛНМА ім. М.В. Лисенка, 2019. С. 63–67.

 18. «Прелюдії» для фортепіано Клода Дебюссі. У діалозі з музикою: Зб. матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції, Ужгород, 30 квітня – 1 травня 2020 р. Ужгород: Вид-во «Карпати», 2020. С. 105–107.

 19. «Французькі сюїти» Йоганна Себастьяна Баха: жанрово-стильовий вимір. Загальне та спеціалізоване фортепіано: сьогодення та перспективи розвитку: тези Міжнародної науково-творчої конференції / Ред-упор. З. Жмуркевич, 11 березня 2020. Львів: ЛНМА імені М.В. Лисенка, 2020. С. 78–82.

 20. Фортепіанні п’єси для дітей та юнацтва» Миколи Ластовецького у дидактичному модусі. Тези Восьмої міжнародної наукової конференції «Мистецька культура: історія, теорія, методологія», (Львів, 20 листопада 2020) / ред.-упоряд. О. Осадця, Л. Купчинська. Львів, 2020. С. 59–61.

 21. Утілення образу Короля Данила Романовича в українському мистецтві. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2021. Вип. 35. Том 3. С. 11–19. (фахове видання, Index Copernicus International, фаховий журнал категорія “Б”) http://www.aphn-journal.in.ua/archive/35_2021/part_3/4.pdf DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/35-3-2

 22. Цикл «Дітям» Бели Бартока: від народної пісні до джазу. Загальне та спеціалізоване фортепіано: сьогодення та перспективи розвитку”: матеріали ІІ Міжнародної науково-творчої конференції, 17 березня 2021 р. / наук. ред.-упоряд. З. Жмуркевич. Львів: ЛНМА імені М.В. Лисенка, 2021. С. 194–106.

 23. Рецепція творчості Василя Барвінського у музичному житті Дрогобича. Молодь і ринок: науково-педагогічний журнал. Дрогобич. № 11-12 (197-198) листопад-грудень 2021. C. 74–79. (фахове виданняIndex Copernicus International, фаховий журнал категорія “Б”) http://mir.dspu.edu.ua/article/view/252840 DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2021.252840

 24. Актуальні проблеми викладання фахових дисциплін студентам виконавських спеціальностей музичних закладів вищої освіти. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [ред.-упор. М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2022. Вип. 47. Т. 2. С. 12–16. (фахове видання, Index Copernicus International, фаховий журнал категорія “Б”) URL: http://www.aphn-journal.in.ua/archive/47_2022/part_2/2.pdf DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/47-2-2

 25. Поліфонічні твори для фортепіано Миколи Ластовецького. Музична педагогіка у ХХІ столітті: традиції та інноваційний розвиток: збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 21 жовтня 2022 року) / Львівський національний університет імені Івана Франка, Кафедра музичного мистецтва; відп. за вип. С. Салдан. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2022. C. 27–30 (103 с.) https://kultart.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/12/Elektronnyy_zbirnyk_tez_Vseukrainskoi_konferentsii_2022.pdf#page=28


СТАРКО ОЛЕНА ОСТАПІВНА

Старший викладач кафедри загального та спеціалізованого фортепіано Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка. Концертмейстер кафедри духових та ударних інструментів.

Лауреат міжнародних конкурсів.

Народилася 24.06.1969 р., м. Донецьк .

Закінчила Львівську спеціалізо-вану музичну школу-інтернат ім. С. Крушельницької (1976– 987 рр.) із золотою медаллю.

Закінчила Львівську державну консерваторію ім. М. В. Лисенка (1987-1992 р.р), диплом з відзнакою; спеціальність – фортепіано; кваліфікація – соліст камерного ансамблю, концертмейстер, викладач (клас фортепіано – професор Кушнір М. О., клас концертмейстерства – професор Матюха Я. С., клас камерного ансамблю – професор Залєська Р. С.).

У 1993 р. закінчила Вищий державний музичний інститут ім. М. В. Лисенка, спеціальність – орган; кваліфікація – концертний виконавець, викладач (клас органу – викл. Півнов В. М. (1993 р.,отримала спеціалізацію “органіст”).

З 1992р. – концертмейстер кафедри духових і ударних інструментів у класі викладачів: проф. Швець В. О., проф. Наконечний Р. М., ст. викл. Жолубак В. С., проф. Кудряшов О. С., проф Карпяк А. Я., доц. Старко В. Г., доц. Павленко О. Ф.

З жовтня 2015 р. старший викладач кафедри загального та спеціалізованого фортепіано ЛНМА ім. М. В. Лисенка (за сумісництвом).

Лауреат Міжнародного конкурсу (м. Рівне, 1998 р.) у номінації «камерний ансамбль».

Дипломант Міжнародного конкурсу молодих виконавців на дерев’яних духових інструментах ім. Дмитра Біди, м. Львів, 2003 р. в номінації «кращий концертмейстер».

Нагороджена дипломом за професійний рівень виконавської майстерності презентований на конкурсі ім. Д. Біди, м. Львів, 2013 р.

На Міжнародному конкурсі молодих виконавців на дерев’яних духових інструментах ім. Дмитра Біди, м. Львів, 2013 р., виборола звання «Лауреат міжнародного конкурсу» з наступними виконавцями:

Лауреат міжнародних конкурсів Ніколіч Душіца (флейта, Сербія);

Лауреат всепольських і міжнародних конкурсів Ганцаж Йоанна (фагот, Польща);

Лауреат регіональних, дипломант міжнародного конкурсів Зоя Ходан (флейта, Україна);

Лауреат міжнародного конкурсу Іван Мелета (фагот, Україна).

Здобула звання лауреата:

на «Першому Міжнародному конкурсі виконавців на духових інструментах ім. В. Антонова та М. Закопця». 2018 р., 17-21 квітня. Лауреат 3-ї премії Віков Кріштоф, фагот;

на Міжнародному конкурсі “Spring Symony 2021″ м. Прага. 1-ша премія; Міжнародному конкурсі ” Racconto di primaveua” Італія, Равенна. 1-ша премія; IX–му Всеукраїнському конкурсі виконавців на духових та ударних інструментах ім. В. Старченка. Україна м. Рівне. 2-га премія.(студент Курілець В., фагот).

Виступала з Лауреатом міжнародних конкурсів Астрід Фройліх (флейта, Австрія) на фестивалі «Віртуози», 1992 р., м. Львів.

Запис на телебаченні – музична програма «Камерата» (90 – ті р.р.)

Виступи з концертними програмами з лауреатом міжнародного конкурсу доц. Старком В. Г. (фагот) в Україні та Польщі.(1995р.).

У 2013 р. – виступала на фестивалі «Злата перла» (Болгарія).

У 2014 р. брала участь у майстеркласах, які проводили видатні флейтисти Альдо Бартен (Нідерланди) та Дженіф Грім (США) та по класу фагота проф. Кріштоф Камінський (Польща).

Серед концертів 2012 – 2017 р.р.:

1) Концерт студентів класу фагота доц. Старка В.Г. (2012 р.).

2) Концерт студентів класу флейти проф. Карп’яка А.Я. (2014 р.).

3) Концерт «Шедеври музики 20 ст. для духових інструментів».

4) Концерт пам’яті В.С. Жолубака.

5) Концерт пам’яті Небесної сотні.

6) Звітний концерт кафедри духових і ударних інструментів у концертному залі ім. С. Людкевича Львівської філармонії (виступи зі студентами-Лауреатами міжнародних конкурсів класу проф. Карп’яка А.Я. та класу доц. Старка В.Г.) та інших концертах кафедри духових та ударних інструментів (2015 р.).

7) У рамках 3-го фестивалю музичного мистецтва «Академія» Молоді-молодим брала участь у концерті кафедри духових та ударних інструментів «Духова містерія весни», що відбувся 28 квітня 2017р., та в концерті «Бенефіс солістів», що відбувся 29 квітня 2017р. у концертному залі філармонії.

Підготувала Концерт-лекцію «Музика минувшини і сьогодення». 04.04.2017 р., ЛНМА ім. Лисенка. Малий зал, за участю студентів Марії Яремак, Людмили Балагун, Володимира Дворського, Марії Гуляк, Дмитра Бурлакіна, Валерії Гаценко, Марії Петрів.

Участь у науковому семінарі «Українська фортепіанна мініатюра в навчальному процесі кафедри загального та спеціалізованого фортепіано» (Львів, 09.12.2015 р.) з доповіддю на тему «Становлення і розвиток фортепіанної мініатюри в творчості українських композиторів кін. 19 – сер. 20 ст».

Старко О.О. Становлення і розвиток фортепіанної мініатюри в творчості українських композиторів кін. 19—сер. 20 ст // Українська фортепіанна мініатюра в навчальному процесі кафедри загального та спеціалізованого фортепіано : Тези наукового семінару, 9 грудня 2015 р. / Упор. О. Гнатишин. — Львів: ЛНМА ім. М. Лисенка, 2015. – 42 с. — С. 16 – 19.

Участь у конференції «Суть і функції загального та спеціалізованого фортепіано в процесі комунікації предметного дискурсу» (Львів, 06.12.2016 р.) з доповіддю на тему «Деякі особливості курсу загального фортепіано та його роль у підвищенні якості професійної майстерності майбутнього спеціаліста».

Старко О.О. Деякі особливості курсу загального фортепіано та його роль у підвищенні якості професійної майстерності майбутнього спеціаліста // Матеріали ювілейної конференції «Суть і функції загального та спеціалізованого фортепіано в процесі комунікації предметного дискурсу»: З нагоди 55-річчя заснування кафедри, 6 грудня 2016 р. / Упор. О. Гнатишин. — Львів: ЛНМА ім. М. Лисенка, 2016. – 54 с. — С. 5 – 6.

Старко О.О. Збагачення репертуару камерно-інструментальними творами Ж. Ю .Колодуб у форматі актуальних аспектів курсу загального та спеціалізованого фортепіано: методичні рекомендації. Львів, 2019. 16с.

Старко О.О. Деякі аспекти курсу загального фортепіано та його роль у підвищенні майстерності майбутнього музиканта професіонала // Вектори розвитку загального та спеціалізованого фортепіано у форматі вищої музичної освіти України: збірник статей. Львів, 2019. 236 с. — С. 43 – 50.

Участь у конференції Загальне та спеціалізоване фортепіано: концертно-виконавський та дидактичний аспекти» (Львів, 19.02.2019 р.) з доповіддю на тему «Збагачення репертуару в класі загального та спеціалізованого фортепіано камерно-інструментальними творами Ж. Ю. Колодуб».

Старко О. О. Збагачення репертуару в класі загального та спеціалізованого фортепіано камерно-інструментальними творами Ж. Ю. Колодуб // Регіональна науково-практична конференція «Загальне та спеціалізоване фортепіано: концертно-виконавський та дидактичний аспекти», 19 грудня 2019 р. : тези. Ред.-упоряд. З. Жмуркевич, Н. Посікіра-Омельчук. Львів: ЛМНА ім. М. В. Лисенка, 2019. 88 с. — С. 80 – 82.

Участь у конференції «Загальне та спеціалізоване фортепіано: сьогодення та перспективи розвитку» (Львів. 11. 03. 2020 р.) з доповіддю на тему «Впровадження в сучасний педагогічний репертуар у класі загального та спеціалізованого фортепіано відродженої творчої спадщини Василя Безкоровайного».

Старко О. О. Впровадження в сучасний педагогічний репертуар у класі загального та спеціалізованого фортепіано відродженої творчої спадщини Василя Безкоровайного // Загальне та спеціалізоване фортепіано: сьогодення та перспективи розвитку: тези Міжнародної науково-творчої конференції, 11 березня 2020 р. Наук. ред.-упоряд. З. Жмуркевич. Львів: ЛНМА ім. М. В. Лисенка, 2020. 192 с. – С. 53-56.

Участь у конференції «Загальне та спеціалізоване фортепіано: сьогодення та перспективи розвитку» (Львів, 17. 03. 2021 р.) з доповіддю на тему «Організація навчального процесу в умовах впровадження дистанційної освіти».

Старко О. О. Організація навчального процесу в умовах впровадження дистанційної освіти // Загальне та спеціалізоване фортепіано: сьогодення та перспективи розвитку: матеріали II Міжнародної науково-творчої конференції, 17 березня 2021 р. Наук. ред.-упоряд. – З. Жмуркевич. Львів: ЛНМА ім. М. В. Лисенка, 2021. 144 с. – С. 29-30.

Участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Камерно-інструментальний ансамбль: український та світовий вимір» (Львів, 7-8 грудня 2022 р.) з доповіддю на тему «Творчий доробок Жанни Колодруб у камерно-інструментальному жанрі».


НАЗАРІЙ НАТАЛІЯ ОРЕСТІВНА

Народилася 15 грудня 1994 року у місті Львові.  Повну середню музичну освіту здобула у ЛССМШІ ім. С. Крушельницької, де з 2001 року розпочала навчатися по спеціальності «Фортепіано» в класі  Долгової М. Л. У 2008 році продовжила навчання в класі фортепіано проф. Пилатюк О. Б. Впродовж навчання брала участь в багатьох концертах, фестивалях, конкурсах.

У 2012 році вступила у ЛНМА ім. М. В. Лисенка, де розпочала навчання в класі фортепіано проф. Пилатюк О. Б. У 2018 році закінчила ЛНМА ім. М. В. Лисенка, здобувши ступінь магістра з дипломом з відзнакою і  отримавши повну вищу музичну освіту. Впродовж навчання вела активне концертне життя, брала участь у кафедральних конкурсах піаністів (конкурс піаністів ім. В. Барвінського – Лауреат ІІ премії) та доповідала на наукових конференціях кафедри історії музики.

У 2018 році розпочала навчання в аспірантурі ЛНМА ім. М. В. Лисенка. Також з цього року вела активну концертну діяльність як камералістка в дуеті зі скрипалькою Катериною Назаренко:
17.10.2018 – Концерт камерної музики « Від класики до сучасності» Херсонська обласна філармонія.
27.03.2019 – Концерт камерної музики, Херсонська обласна філармонія
12.04.2019 – Концерт камерної музики, м. Катовіце, Польща (Panstwowa Szkola Muzyczna im. M. Karlowicza).
16.04.2019 – Концерт «Камерна соната. Від класики до символізму». М.Львів, Музей етнографії та художнього промислу.
16.06.19  – Концерт Камерної музики. М. Львів. Дзеркальна зала Львівської Опери.
Для написання дисертації була обрана тема –  « Фортепіанна балада в контексті еволюції жанру»; науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, професор Пилатюк О.Б.
Впродовж навчання в аспірантурі опублікувала 5 наукових праць, серед яких 2 в міжнародних виданнях та три у фахових українських виданнях, а саме:

 1. Сидір Н. О. Еволюція жанру фортепіанної балади в українській музиці. Наукові збірки ЛНМА ім. М. В. Лисенка. 2019. Вип. 45. С. 198–

 2. Сидір Н. О. Стильовий діалогізм у жанрі меморіальної фортепіанної балади. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: науковий журнал. 2020. № 4. С. 187–

 3. Сидір Н. О. Особливості жанру фортепіанної балади першої третини ХХ століття (на прикладі творів С. Борткевича, І. Фрідмана, Б. Лятошинського). Часопис Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського. 2021. №1(50). С. 79–

 4. Sydir N. Ballade for Piano and Orchestra in the First Half of the ХХ Century: Stylistic and Form-building elements. Edukacja Muzyczna. 2021. № 16. Р. 149–

 5. Sydir N. Типологія і поетика фольклорної балади в проекції на її академічні музичні різновиди. AREA NAUKI. 2022. P. 128-138.

Наприкінці 2023 року планується захист дисертації.