Повернутись до усіх Новин

Класична музика в контексті реклами і маркетингу

Класична музика в контексті реклами і маркетингу

Класична музика вже давно стала невід’ємною частиною життя не лише професійних музикантів чи її поціновувачів, а й також усіх, хто полюбляє музику інших стилів. Майже кожен щодня натрапляє на рекламу: в Інтернеті, на радіо чи на телебаченні. Певна кількість із цього безкінечного потоку пропозицій містить уривки творів класичної музики, щоправда більшість осіб, що їх переглядають, не звертають увагу на звукове наповнення, а якщо й цікавляться музикою, що звучить, то часто лише асоціюють її із певною категорією товарів або ж фірмою.

Подібні аспекти сприйняття реклами споживачем набули актуальності для соціологічних розвідок, а усвідомлення рекламодавцями особливостей добору класичних зразків для майбутнього продукту може відіграти одну із першорядних ролей в успішній рекламній кампанії. Ці аспекти стали ключовими у дослідженнях Юліани Бурди – музикознавиці, випускниці Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка. Опираючись на концепції, що сформувались у міждисциплінарному дискурсі (музичної соціології, культурології, маркетингу, музичного мистецтва тощо), дослідниця розглядає рекламу як одну із найважливіших складових сучасної медіакультури, беручи до уваги український та зарубіжний досвід.

Завдяки плідній співпраці Юліани Бурди із науковим керівником, професором, доктором мистецтвознавства, завідувачем кафедри історії музики ЛНМА ім. М.В.Лисенка, Л. О. Кияновською, ступінь розробки теми застосування класичної музики у медіапросторі є надзвичайно розгорнутим. Ю. Бурда активно виступає на міжнародних конференціях, публікується у фахових наукових виданнях, проводить лекції, бере участь у радіопередачах, співпрацює із музично-інформаційним ресурсом «Moderato», де періодично публікує свої статті, у доступній формі розповідаючи про ті чи інші зразки використання класичної музики в рекламах.

Музикознавця, у своїх доповідях та статтях, часто акцентує на зіставленні прикладів використання класичної музики в рекламних кампаніях українських та зарубіжних виробників, щоб активніше заохотити осіб різного віку до ближчого знайомства із зразками музичної класики та для поступового нівелювання асоціацій останніх із рекламованими товарами і послугами. Зокрема, у жовтні 2017 року вона брала участь у проекті «Дні класичної музики в УКУ», де виступила із лекцією на тему «Класична музика в українських та світових медіа: Що? Де? Коли?». У листопаді цього ж року Юліана Бурда провела інтерактивну лекцію для студентів кафедри маркетингу і логістики (Інститут економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка») на тему «Класична музика в сучасному рекламному середовищі», у межах якої розповіла майбутнім спеціалістам про походження музики у різних зразках реклами із точки зору історії, продемонструвала приклади відео реклам із вітчизняного та зарубіжного медіапростору, у яких звучала класична музика,а також провела опитування. Важливим стало запитання: «Які групи товарів та послуг можуть бути рекламовані за допомогою класичної музики?», відповіді на яке підтвердили тезу, що ця музика чудово підходить для промоції вартісних товарів або послуг, що належать до сфери «елітних»: автомобілі, меблі, дорогий одяг, прикраси тощо. Порівняльна характеристика категорій товарів і послуг, представлених у рекламах із світового телевізійного простору, висвітлена у роботах Ю. Бурди,вказала на принципову відмінність між іноземними та вітчизняними зразками: якщо у першому випадку це була промоція авіаліній, автомобілів, парфумів, смартфонів, меблів, то в українських рекламах – морепродуктів, кондитерських виробів тощо, тобто переважно товарів повсякденного вжитку.

Авторка лекції також звернула увагу на аспект запам’ятовуваностіуривків класичної музики з медіа, що може стати першим кроком для потенційного заохочення людей до пошуків цілих композицій, з яких ці уривки було виокремлено. В даному випадку неможливо оминути також і вітчизняну академічну музику, яка також чудово підходить для медіа, адже вона є асоціативною, багатою на мелодії з національними мотивами, що безумовно пов’язано із ментальними особливостями нашого народу.

Ключові положення досліджень Юліани Бурди містять її наукові статті та магістерські роботи «Музика в рекламі як соціокультурний об’єкт» (яка у 2017 році була нагороджена Почесним Дипломомта Медаллю Національної академії мистецтв України) і «Музичний контент в українському медійному просторі (на прикладі телереклами)». При опрацюванні величезного пласту зразків використання класичної музики в українських та зарубіжних комерційних рекламах (перші приклади яких сягають початку ХХ ст.), дослідниця підняла ряд важливих питань, серед яких виділявся аспект етичної та змістової доцільності використання такої музики в рекламах

Ще одним важливим кроком при застосуванні таких зразків повинне бути розуміння художньої вартості цієї музики, на що вказують приклади успішної рекламної кампанії зарубіжних брендів та фірм. У такому випадку, на думку Юліани, – «процес інтеграції класичної музики у звуковий простір щоденного життя відбудеться максимально швидко і дозволить створити  імідж більш освіченого, культурного, інтелігентного індивіда, аналогічно, як це трактується відносно до архітектурних пам’ятників чи шедеврів живопису і літератури».Ґрунтовно дослідивши тенденції застосування класичної музики в рекламі та особливості її сприйняття різними категоріями населення, подальші наукові розвідки Юліани Бурди можуть слугувати рекомендаціями для рекламодавців щодо добору таких зразків для їх продукції чи послуг.

Наталя МЕНДЮК

Burda