Міжнародна науково-практична конференція “Камерно-інструментальний ансамбль: традиції та сучасний вимір”

Міністерство культури України

Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка

Кафедра камерного ансамблю та квартету

3 грудня 2016 року

відбудеться Міжнародна науково-практична конференція

Камерно-інструментальний ансамбль:

традиції та сучасний вимір

(до 165-річчю ЛНМА імені М. В. Лисенка)

Для участі потрібно до 15 жовтня 2016 року надіслати заявку та доповіді

(у друкованому та електронному варіантах)

за адресою:

79005 м. Львів., вул. О. Нижанківського, 5

Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка,

на електронну адресу координаторів проекту:

ЛНМА імені М.В. Лисенка:

доцент, канд. мистецтвознавства Дика Ніна Орестівна ninad64@mail.ru моб. тел.: 8 067 34 00 477

У заявці вказати прізвище, імя, по-батькові (без скорочень),

тему доповіді, місце роботи, науковий ступінь, вчене звання, посаду;

(для аспірантів та здобувачів – прізвище, ім’я, по-батькові наукового керівника, його місце роботи, науковий ступінь, вчене звання, посаду); контактний телефон та е-mail;

Вимоги до оформлення тез:

Обсяг 2-4 сторінок; формат сторінки А 4,

шрифт Times New Roman, кегль – 14, без переносів, інтервал – 1,5,

поля по 2,5 см з усіх боків.

Тема виступу, прізвище, імя та по батькові автора (без скорочень), наукового керівника, назва організації – посередині сторінки прописними літерами.

При потребі посилання на літературу: [3, 32].

Витрати на проїзд, проживання і харчування учасників конференції здійснюються за рахунок відряджуючих організацій або за власний кошт.