Бакалаврські роботи 2022

Башак Х. Еволюція скрипкової техніки в епоху романтизму

Богута В. Концерт для скрипки з оркестром №1 Дмитра Шостаковича – порівняльний аналіз інтерпретаційних версій

Годовіченко А. Концерт для скрипки з оркестром № 2 (g-moll) С.С.Прокоф’єва. музично-теоретичний аналіз

Гонтова А. Стильові особливості та виконавські рекомендації до Концерту для скрипки Еріха Корнгольда

Дрозда А. Специфіка скрипкового джазового інструменталізму на прикладі творчості Ст. Граппелі, Ж.-Л. Понті, Дж. Венутті та Д. Голощокіна

Жога Д. Жанрові різновиди скрипкової спадщини Антоніна Дворжака

Калягін П. Особливості виконавської інтерпретації Концерту для скрипки з оркестром №1 Н. Паганіні

Кузьма І. Стилістично-виконавський аналіз скрипкового Концерту a-moll op. 6 В. Косенка

Лосик І. Аспекти інтерпретації скрипкового концерту d-moll А. Хачатуряна (на прикладі виконань Д. Ойстраха та Антьє Вайтхаас)

Максимів І. Новаторство М. Скорика у жанрі скрипкового Концерту №6

Макух Х. Творчість Олега Безбородька у жанрі скрипкової мініатюри в контексті українського скрипкового виконавства кінця ХХ – початку ХХІ століть

Малярчик Є. Вібрація як засіб художньої виразності скрипаля (копія)

Новик А. Полярність каденцій до скрипкового Концерту №5 в. А. Моцарта (на прикладі Й. Іоахіма та Е. Соре)

Пащак Р. Творчість Е.Ізаї в контексті розвитку скрипкового мистецтва на прикладі сонат для скрипки соло

Петровець А. Огляд маловідомої скрипкової спадщини Франції другої половини ХІХ століття

Полячок М. Інтерпретаційні прочитання Концерту для скрипки з оркестром № 2 К.Шимановського у виконанні видатних польських віртуозів

Сидоренко Д. Редакторські версії сольної партії у скрипковому концерті Б. Бріттена

Тищенко О. Скрипкова творчість Михайла Гайворонського в історії української музичної культури ХХ століття

Хорощак Б. Традиції та новації Концерту для скрипки №2 ор. 63 g-moll С. Прокоф’єва в контексті розвитку жанру

Шваюк Я. Проблеми інтерпретацій Концерту для скрипки з оркестром op.47 (1905) Яна Сібеліуса