Бакалаврські роботи 2022

Башак Х. Еволюція скрипкової техніки в епоху романтизму

Богута В. Концерт для скрипки з оркестром №1 Дмитра Шостаковича – порівняльний аналіз інтерпретаційних версій

Годовіченко А. Концерт для скрипки з оркестром № 2 (g-moll) С.С.Прокоф’єва. музично-теоретичний аналіз

Гонтова А. Стильові особливості та виконавські рекомендації до Концерту для скрипки Еріха Корнгольда

Дрозда А. Специфіка скрипкового джазового інструменталізму на прикладі творчості Ст. Граппелі, Ж.-Л. Понті, Дж. Венутті та Д. Голощокіна

Жога Д. Жанрові різновиди скрипкової спадщини Антоніна Дворжака

Калягін П. Особливості виконавської інтерпретації Концерту для скрипки з оркестром №1 Н. Паганіні

Кузьма І. Стилістично-виконавський аналіз скрипкового Концерту a-moll op. 6 В. Косенка

Лосик І. Аспекти інтерпретації скрипкового концерту d-moll А. Хачатуряна (на прикладі виконань Д. Ойстраха та Антьє Вайтхаас)

Максимів І. Новаторство М. Скорика у жанрі скрипкового Концерту №6

Макух Х. Творчість Олега Безбородька у жанрі скрипкової мініатюри в контексті українського скрипкового виконавства кінця ХХ – початку ХХІ століть

Малярчик Є. Вібрація як засіб художньої виразності скрипаля (копія)

Новик А. Полярність каденцій до скрипкового Концерту №5 в. А. Моцарта (на прикладі Й. Іоахіма та Е. Соре)

Пащак Р. Творчість Е.Ізаї в контексті розвитку скрипкового мистецтва на прикладі сонат для скрипки соло

Петровець А. Огляд маловідомої скрипкової спадщини Франції другої половини ХІХ століття

Полячок М. Інтерпретаційні прочитання Концерту для скрипки з оркестром № 2 К.Шимановського у виконанні видатних польських віртуозів

Сидоренко Д. Редакторські версії сольної партії у скрипковому концерті Б. Бріттена

Тищенко О. Скрипкова творчість Михайла Гайворонського в історії української музичної культури ХХ століття

Хорощак Б. Традиції та новації Концерту для скрипки №2 ор. 63 g-moll С. Прокоф’єва в контексті розвитку жанру

Шваюк Я. Проблеми інтерпретацій Концерту для скрипки з оркестром op.47 (1905) Яна Сібеліуса

Артемовська Ю. Синтез музики та живопису у фортепіанній літературі

Берчук І. Карл Черні – за межами мистецтва біглості пальців

Герило К.Лістівські традиції у фортепіанній творчості Б. Сметани (концертний етюд «На березі моря»)

Гнатюк В. Жанр фортепіанної багателі у вітчизняній музиці на прикладі творчості Валентина Сильвестрова

Дашак С. Фортепіанна творчість Богдани Фроляк

Засядкович Є. Принципи додекафонії у варіаційних циклах для фортепіано композиторів ХХ століття

Зімович В. Жанр етюду у фортепіанній творчості Ігоря Стравінського ( на прикладі етюдів тв.7)

Оленюк М. Багатогранність постаті Нестора Нижанківського в контексті музичного життя Галичини ХХ століття

Поліщук К.Особливості жанру фортепіанної мініатюри у творчості Б. Лятошинського

Постайчук Д. Фортепіанні поеми-легенди ор.12 Віктора Косенка

Руда К.Музично-виконавський аналіз новаторських тенденцій у фортепіанній творчості М. Метнера на прикладі Чотирьох ліричних фрагментів ор. 23

Сапуга В. Фортепіанні цикли «Любов» В. Барвінського та «Маленька сюїта» Н. Нижанківського

Федина М. Жанрово-стильові особливості фортепіанних етюдів Віктора Косенка (ор. 8)

Фрей К. Жанр фортепіанної сонати в творчості Олега Ківи

Яловська І. Виконавство Олександра Слободяника в контексті фортепіанного мистецтва останньої третини ХХ століття

Бабійчук А. Виникнення тромбона та його роль в творчості композиторів епохи класицизму

Денисюк С. Постать Нея Розауро і особливості його творчості (на прикладі першого концерту для маримби з оркестром)

Іванов А. Кларнет у творчості французьких композиторів ХХ століття

Лисий В. Сучасні саксофоністи – віртуози та їх вплив на розвиток виконавського саксофонового репертуару у ХХІ столітті

Мартинюк І. Кларнет у симфонічній творчості композиторів-романтиків

Самохвалов В. Кларнет у творчості Гектора Берліоза на прикладі Фантастичної симфонії

Сіладі П. Виконавство на перкусії в стильових напрямках латино-джазу

Федак П. Інтерпретація натуральної валторни в оркестрових та сольних творах доби класицизму

Юзюк М. Творче амплуа Л. Колодуба та В. Цайтца в контексті української інструментальної музики

Балог П О. ECM-найгарніший звук після тиші

Бондаренко А В. Специфіка навчання дітей сольному співу

Дзяпко О М. Становлення джазу в процесі еволюції комплексу підстилів спірічуел, блюз, регтайм

Зуєв Д С. Техніка «WALKING BASS» у джазовому виконавстві

Колісніченко В І. Прояви новаторства сучасної джазової гітарної школи на прикладі альбому Курта Рознвінкеля «East Coast Love Affair»

Кравчук К О. Духовні концерти Дюка Еллінгтона

Кузик М. Оперна Вагнеріана Соломії Крушельницької

Кулик Д В. Феномен творчості Бенні Гудмена

Курач А. Жіночі партії в опері «Ринальдо» Георга Фрідріха Генделя та їх значення в розвитку драматургії опери

Нестерівський О Д. ФІЛ ВУДС — КОНСЕРВАТИВНИЙ РЕФОРМАТОР

Приймак В М. Методична система Джеймі Еберсольда у сцчасному джазовому мистецтві

Присяжний Ю А. Еволюція розвитку виконавських традицій гітарного мистецтва

Щигіль В. Опера «Фальстаф» Джузеппе Верді та рецепції її прем’єрного виконання

Багрійчук А. Концерт Ю. Олійника для бандури хору та оркестру №5. Методико-виконавський аналіз

Башева Є. Роль Вільяма Волтона у формуванні жанру альтового концерту ХХ століття

Бондар Ю. Концерт Пауля Гіндеміта Der Schwanendreher для альта з оркестром. Особливості стилю та проблеми інтерпретації

Віятик О. Специфіка виконання скрипкових творів на цимбалах на прикладі І ч. Концерту для скрипки №2 Бенжамена Годара

Гільченко П. Роль естрадно-джазової музики у формуванні баянного репертуару

Дуридівка О. Сюїта для бандури з фортепіано Ю. Олійника Чотири подорожі в Україну. Методико-виконавський аналіз

Задорожнюк Ю. Сценічне хвилювання

Кляпетура Н. Творчість Е. Елгара на прикладі Концерту для віолончелі з оркестром e-moll, ор. 85

Кравчук Я. Основи формування сценічної майстерності музиканта-виконавця

Кріп П. Контрабас у джазовому мистецтві другої половини ХХ століття

Лігашевська В. Індивідуальні особливості штрихів та прийомів гри на прикладі нової гітарної школи А.Карлеваро

Окрутна С. Методико-виконавські засади творчості Бернгарда Ромберга

Оліяр Т. Твочість українських композиторів для бандури

Ониськів Х. Хорова творчість Олександра Щетинського. Виконавсько-стильовий аналіз «Реквієму» для мішаного хору і струнного оркестру

Ощипко Н. Народна капела бандуристок Ягілка

Передрій М. Schulwerk Карла Орфа в контексті формування майбутнього музиканта

Притула Х. Особливості бандурних перекладів творів українських композиторів ХІХ століття (на матеріалі творів В.Барвінського і М.Колачевського)

Салій В. Розвиток виконавської майстерності в учня баяніста-акордеаніста

Стасюк О. Альтова творчість Йорка Боуена

Тригук В. Владислав Золотарьов Соната №3 для баяна. Методико-виконавський аналіз

Флуд А. Еволюція віолончельного виконаства. Західна Європа та Україна XVI-XVII ст.

Черній А. Психологічний портрет Віктора Косенка в соціокультурному середовищі свого часу