Бакалаврські роботи 2024

Ан В. Художнє переосмислення національного фольклору у фортепіанних мініатюрах В. Барвінського (на прикладі циклу «П’ять прелюдій» (1908 р.))

Андріїшин А. Постановка виконавського дихання при грі на духових інструментах

Бенюк Х.  Музичний геній Клари Шуман велика композиторка та фортепіанна віртуозка

Бірта Р. Блюз та його роль в становленні джазу

Бурлака А. Хорова творчість Євгена Станковича. Теоретично-музикознавчий та виконавський аналіз 9 частини «Садок вишневий коло хати» ораторії «Страсті за Тарасом» Є. Станковича

Вандаш М. Робота над диханням як основа виконавської майстерності гри на тубі

Варивода О. Життєтворча та педагогічна діяльність Харитини Миколаївни Колесси. Значення постаті у становлені львівської віолончельної школи

Веремчук Д. Роль Анатолія та Ігоря Гайденків у формуванні концертного репертуару цимбалістів

Воловецький Т. Виробництво хроматичних повздовжніх флейт Д. Демінчука у період 1970-2022рр. Історичні та аналітичні аспекти

Волошаненко С. Творчість Айри і Джорджа Гершвінів у вокальному доробку Елли Фіцджеральд

Волошин В. Концерт для кларнету з оркестром A dur В. А. Моцарт. Жанрово-стилістичний та виконавський аспекти

Гаврада І. Оригінальний концертний репертуар для тромбону. Формування та модифікація жанрів

Гасяк Р. Жанр колискової у творчості українських композиторів 19-20 ст

Гордійчук М. Дослідження впливу фізичного здоров’я на вокальний апарат

Грабовенський Р. Жанр сольної обробки народної пісні в музиці композиторів української діаспори першої половиниХХ століття на прикладі творів Романа Придаткевича

Грицаєнко Д. Кларнет у творчості дж. Россіні

Гуцайлюк І. Вокальний цикл М. Скорика на вірші Тараса Шевченка

Довгань А. Каприси Ф. А. Хофмейстера як приклад дидактичного матеріалу в альтовій музиці

Драгомирецький А. українська пісня у творчості Бориса Гмирі

Зубко К. Концерт для скрипки з оркестром мі мінор Ежена Ізаї. виконавський аналіз та проблеми інтерпретації  

Іванишин Ю. Вокальний цикл Федора Яименка ор 91 на слова Олександра Олеся

Іванішин М. Штрихова техніка як засіб художньої виразності вконцерті

Іванченко С. Вокальна творчість Миколи Мозгового – золотий фонд українського естрадного вокального мистецтва

Кігічак А. Творчість Гражини Бацевич, як приклад композиторських пошуків в епоху соціально-політичних зламів

Клинковський Р. Тематика  іспанського колориту у творчості Анатолія Білошицького на прикладі аналізу сюїти №3 «Іспанська»

Коваленко І. Вплив професійної музичної освіти на сучасне суспільство

Когут В. Камерно-інструментальна творчість українських композиторів для альта і фортепіано

Козій М. Внесок Клера Омара Массера та Лі Говарда Стівенса у розвиток виконавства на маримбі у ХХ столітті

Копцюх Н. Особливості стилю Smooth Jazz та вплив джазових музикантів на нього

Корнізовська Е. Жіночі образи у опері «Зоря» Ігоря Соневицького

Костів А. Музика до відеоігор як складова інтерактивних медіа-технологій у музичній культурі xxi століття

Кромпотич Є. Календарно-обрядова народновокальна традиція Верхнього Потисся на прикладі сіл Рахівського району Закарпатської області діахронний зріз

Кузик А. “Уранія. Муза небес”. Фантастичні ескізи для фортепіано op. 25 Федора Якименка в контексті провідних стильових тенденцій початку ХХ століття

Купінець І. Розвиток трубного репертуару у ХХ столітті

Купріюк Г. Небойша Живкович – виконавець та композитор

Курілець В. Вплив музики бароко на розвиток фаготового мистецтва

Лазар В. Сучасна труба. Особливості конструктивних змін в еволюції інструменту

Лебідь Є. Стильовий простір англійського скрипкового концерту

Луканюк В. Скрипкова творчість Арво Пярта. Жанрово-стилістичний та виконавський аспекти  

Луковцева А. Виконавська школа Гната Хоткевича в контексті розвитку сучасного професійного бандурного мистецтва

Лучан С. Музичні потреби і уподобання українських громадян у період війни

Майчик Я. Популярні напрямки r&b, soul, neo-soul, hip-hop в умовах розвитку сучасної музичної індустрії

Максимчук М. Явище кросоверу (classical crossover) й аспекти об’єднання класичної та популярної музики

Маринчук М. Становлення репертуару для бас-кларнета в контексті історії розвитку інструмента

Матвіїв А. «Sonata vox gabrieli» С. Шулека як приклад еволюційного жанру для тромбону в контексті спадщини митців ХХ доби

Мачіха О. Вокальна творчість Остапа Нижанківського образно-теоретичний аспект

Медвідь М. Українська баянна школа та її видатні представники

Миргородська Д. Концерт Д. Бортнянського ре-мажор для чембало з оркестром у адаптації для бандури і фортепіано. Методико-виконавський аналіз

Муравель В. Зиновій Штокалко і його роль у збереженні і популяризації української музичної традиції

Нижникевич Я. Функції музичних асоціацій і уявних символів у процесі подолання сценічного страху піаніста

Новакович Е. Йорк Боуен альтові сонати c moll і F dur в історичному контексті

Облещук А. Становлення і розвиток виконавства на вібрафоні в контексті різних джазових стилів

Озерський З. Інструментування як ключовий музичний засіб характеризації візуальних образів для аніме у творчості Юкі Кадзіури в контексті традиційної музики Японії

Олещук Я. Альтова творчість П. Гіндеміта в контексті новаторських мистецьких пошуків ХХ ст.

Олійник Ю. Творче кредо та методичні принципи Джоджо Майєра

Омелянчук Ю. Скрипкові концерти Антоніо Вівальді у перекладі для бандури

Офіцинська А. Особливості скрипкового інструменталізму концерту №2 для скрипки з оркестром К. Шимановського

Ошуст О. Особливості Чакони для скрипки Т.А.Віталі в контексті еволюції

П’єцух С.  Генетика фортепіанних багателей Л. Бетховен – В. Сильвестров

Павлів С.  Виконавська діяльність О. Мессіана та її вплив на композиторську творчість митця

Палько О. Художньо-естетичні особливості скрипкового концерту №2 К.Ліпінського в контексті розвитку жанру

Паученко К. Традиція та новаторство у скрипковому концерті Е.Корнгольда

Пельц А. Роль флейти в естрадно-джазовій музиці

Перегіняк В. До питання інтерпретації фортепіанної творчості Альбана Берґа (на прикладі Сонати для фортепіано op.1)

Плахотя М. Роль сонат та сонатин І.Яшкевича у становленні та розвитку українського баянно-акордеонного  репертуару

Подзюбанчук А. Особливості художньо-стилістичних втілень сакральних образів у творчості Карла Дженкінса

Поліщук О. Виконавські техніки Ерролла Ґарнера

Попілевич Н. Вокальна творчість Бориса Кудрика

Римаренко В. Формування флейтового репертуару у творчості віденських класиків

Савчик М. Фортепіанна творчість Енріке Гранадоса в контексті стильових особливостей іспанського ренасімʼєнто (на прикладі фортепіанного циклу «Гойєски»)

Салабан А. Кіно-музика Мирослава Скорика у фільмі режисера С. Параджанова Тіні забутих предків

Саламанюк С. Особливості української фортепіанної поліфонічної музики другої половини ХХ століття на прикладі поліфонічних циклів В. Бібіка, О. Яковчука та М. Скорика

Селлін С. Муціо Клементі. Соната h-moll op.40, № 2. Проблеми виконавської інтерпретації

Сич О. Дитячий музичний театр на перетині жанрових традицій і новацій на прикладі львівських постановок мюзиклів і дитячих опер

Скобельська Х. Особливості диригентсько-виконавської інтерпретації літургійної творчості О. Козаренка

Солдан Т. Хорова творчість М. Колесси. Виконавсько-стильовий аналіз твору a capella «Гаї шумлять»

Соломіна К. Інтерпретаційні засади Концерту для саксофону та оркестру «Кібер птах» Такаші Йошиматцу

Стельмах І. Бандурна творчість Костянтина Мяскова

Талімончук К. Внесок Дуїджі Боккеріні у віолончельне мистецтво ХVІІІ століття

Ткачук С. Концерт для скрипки з оркестром №2 Є. Станковича у контексті сучасних виконавських інтерпретацій  

Турко Г. Музикознавчий та виконавський аналіз Б. Лятошинського на слова Т. Шевченка «Із-за гаю сонце сходить»хору

Фаріон С. Особливості хормейстерської роботи з дитячими ансамблями та хорами в умовах воєнного стану (на прикладі діяльності окремих колективів Львова та регіону від 24 лютого 2022 року)

Філатов К. Концерт для альта Бели Бартока. Виконавський, інтерпретаційний і фольклористичний виміри

Формазюк А. АВТОРЕФЛЕКСІЯ КОМПОЗИТОРСЬКОЇ ТВОРЧОСТІ Аліси Формазюк

Фріц Ю. Виразовий потенціал кларнету в творчості В. А. Моцарта

Ходун Д. Основні тенденції розвитку українських скрипкових виконавських шкіл

Хома І. Флейтовий репертуар ХХ століття. Стилістика та виконавське втілення

Шевченко Я. Вокальний образ Ніфертіті в опері «Ехнатон» Філіпа Гласса

Шийка Х. Проблеми артикуляції в концерті Я. Сібеліуса

Шпаковська Є. Вокальна творчість Віктора Тиможинського

Шубʼяк М. Образ Андрія з опери С. Гулака-Артемовського «Запорожець за Дунаєм» інтерпретаційний ракурс

Шушпанов Н. Еволюція групи ударних інструментів в оркестровій музиці другої половини XVII – XX ст.

Щекін О. Оркестровий аналіз партій групи труб Кубинської увертюри Джорджа Ґершвіна

Юринець М. Особливості використання сучасних виконавських прийомів у Поемі для флейти соло Лесі Дичко

Ярема А. Інтерпретаційні моделі Сонати сі мінор Ференца Ліста (виконавський аспект)

Яцура С. Феномен музично–артистичної діяльності Беньяміно Джільі