Магістерські дослідження 2024

Балог П. ECM Records шлях від традицій до інновацій

Башак Х. Новації скрипкової техніки в епоху Романтизму

Бендус А. Змістовна сутність флейтових соло у симфонічних творах Моріса Равеля

Берчук І. Маніфестація жанру французької фортепіанної сонати першої половини ХХ століття (на матеріалі Сонати ор.1 А. Дютійє)

Бондаренко А. Етапи розвтку вокаліста від початківця до префесійного виконавця

Братійчук Н. Постать Джорджа Гершвіна в контексті джазового мистецтва

Віятик О. Жанр перекладу в репертуарі професійного цимбального виконавства

Габриєлян Б. Солоспіви А. Кос-Анатольського у парадигмі камерно-вокальної творчості Галичини (виконавський аспект)

Гарбовська Ю. Сучасні тенденції у творчості Є. Станковича крізь призму національної ідентичності

Герило К. Макс Регер_ специфіка трактування поліфонічного циклу на прикладі Прелюдій та фуг для фортепіано

Гільченко П. Вплив естрадно-джазової музики на формування баянного репертуару

Гонтова А. Вектори розвитку львівської скрипкової школи кінця ХХ – початку ХХІ ст.

Гринюк Б. Всеволод Сіренко – представник сучасної композиторської школи України  

Грушецька Л. Роль музичних товариств Буковини в контексті розвитку музичної культури краю

Гусак В. Особливості виконання Шість танго-етюдів для скрипки соло Астора  П’яццолли)

Данилюк О. Духовна творчість Віктора Тиможинського (диригентсько-виконавський аспект)

Данилюк О. Рапсодія №1 для кларнета та фортепіано Клода Дебюссі. Композиція та особливості інтерпретації

Денисюк С. Композиторська творчість та педагогічні принципи Нея Розауро в контексті розвитку виконавства на маримбі в другій половині ХХ – початку ХХІ ст.

Дрозда А. Стабільні і мобільні іманентні ознаки в сонатах для скрипки соло у творчій спадщині Й.С.Баха, Б.Бартока, П.Гіндеміта, М.Регера, Е.Ізаї

Дубенчук Т. ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ОБРАЗІВ ГОЛОВНИХ ГЕРОЇНЬ В ОСТАННІХ ОПЕРАХ СТАНІСЛАВА МОНЮШКА

Дуридівка О. Бандурні ансамблі у контексті розвитку академічного виконавства

Задорожнюк Ю. Концерт для альта Гражини Бацевич в контексті розвитку польського альтового мистецтва ХХ століття

Закала Т. Еволюція жанру фортепіанної новелети поетика та образно-інтонаційний зміст

Іванов А. Кларнетовий інструментарій сучасності

Івасютин Р. Роль жінок бандуристок у становленні та розвитку бандурного мистецтва України (на прикладі творчості Галини Менкуш)

Іконяк М. «Роль акторської майстерності в оперному співі драматична експресія, рухова активність на сцені

Кізім А. Творчість Діззі Гіллеспі в контексті світового джазу

Клепуц Р. Формування галицької джазової традиції 20-30-х рр. xx сторіччя та її розвиток у сучасній українській музичній культурі

Кордяк І. Переклади та транскрипції інструментальних творів для гітари. На прикладі методико-виконавського аналізу «Гольдберг-варіації» Й. С. Баха у транскрипції  Й. Етвьоша

Костик Н. Техніка пермутацій у джазовій імпровізації (за методикою Джеррі Бергонзі)

Кривень Х. Вокальна творчість Богдана Шиптура (на прикладі збірника «Пісні та романси»)

Кудрик Д. Порівняльний аналіз сучасних методик навчання естрадного співу

Кузик М. Оперна творчість Р. Ваґнера у мистецькому просторі Львова історична ретроспектива та сучасне виконавство

Кузів Л. Кларнетова творчість Олександра Левковича. Спроба першого узагальнення

Кузьма І. Життєтворчі аспекти Назарія Пилатюка в ракурсі сучасного скрипкового виконавства

Кулик Юнда Д. Українська пісня в контексті подій 1960х та до сьогодення

Лєсніков Р. Творчість для духових інструментів Ежена Боцца в контексті стилістики неоімпресіонізму

Лисий В. Діяльність та вплив сучасних європейських саксофоністів на формування актуального саксофонного репертуару

Лігашевська В. Еволюція та стильові особливості творчості Лео Брауера

Макух Х. Концерт для скрипки з оркестром ор.47 Я. Сібеліуса жанрово-образний та виконавський аспекти  

Маланчук У. Музична мова Богдана Юрія Янівського вокальна та інструментальна творчість

Малярчик Є. Художньо-виразові засоби техніки скрипаля у контексті романтичної скрипкової музики на прикладі виконавського порівняльного аналізу концерту М.Бруха  

Марощук В. Втілення медитативності у духовній музиці Вікторії Польової (на прикладі хорового циклу «Світлі піснеспіви»)

Мартинюк І. Особливості використання кларнета у творчості композиторів США

Мартинюк С. Релігійна хорова творчість Юзефа Ельснера. Стистично-виконавський аналіз гімну Te Deum та Requiem

Матлюк Т. Фольклорна традиція українських цимбалістів карпатського регіону

Мельник П. Саксофонна творчість композиторів та виконавців Скандинавії другої половини ХХ – початку ХХІ століть

Михайлищук М. Творча діяльність Львівського муніципального хору «Гомін» який діє при Львівському органному залі

Міляр С. Партія Анни Болейн з однойменної опери Гаетано Доніцетті в аспекті виконавсько-сценічної реалізації

Наконечна А. Значення інструментального контексту в оперній творчості В. А. Моцарта

Науменко О. Роль психофізіологічних аспектів у розвитку та формуванні психомоторних здібностей музикантів

Несторівський О. Синтез етноджазу та кримськотатарського фольклору в творчості Усеїна Бекірова  

Новак І. Камерно-вокальна творчість українських композиторів першої третини ХХ століття у культурно-митецькому контексті доби на прикладі творчості Віктора Косенка

Новакович М.-Є. Українське органне мистецтво другої половини ХХ – початку ХХІ століття, композиторський та виконавський аспект

Новик А. Музична драматургія та особливості виконавської інтерпретації концерту для скрипки з оркестром h-moll Едварда Елгара

Окрутна С. Віолончельні сонати Ор.43 Бернгарда Ромберга в контексті перехідного класично-романтичного періоду. Методико-виконавський аспект

Оксентюк Ю. Хорова сюїта Мака Хаффа на музику із мюзиклу Вестсайдська історія Л. Бернстайна виконавсько-інтерпретаційна проблематика

Оленюк М. Постать заслуженої артистки України Тетяни Лаголи-Баб’як у контексті концертмейстерського мистецтва Львова ХХстоліття

Остапик В. Інтеграційні фольклорні процеси в джазовій музиці до питання позиціонування

Ощипко Н. Ансамблі та капели бандуристів Львівщини

Пащак Р. Особливості виконання концерту для скрипки з оркестром мі мінор Ф.Мендельсона

Передрій М. Жанр сюїти для баяна в українському музичному мистецтві (на прикладі «Ретро-сюїти» Віктора Губанова)

Поліщук К. Виконавський стиль концертмейстерки Ярослави Матюхи в контексті її творчої діяльності

Поломана І. Жіночі образи та їх взаємодія в оперній творчості Джакомо Пуччіні на прикладі опер «Богема», «Тоска» і «Мадам Батерфляй»

Полячок М. Концерт для скрипки з оркестром №5 Євгена Станковича “ПИТАННЯ БЕЗ ВІДПОВІДІ” як приклад синтезу новаторства і традицій

Пономарьова А._Творчість композиторів болонської школи в скрипковому виконавстві  

Поркуян А. Камерно–вокальні цикли Якова Степового

Постайчук Д. Жанр фортепіанної поеми в творчості Віктора Косенка у контексті стильових напрямків перших десятиліть ХХ століття

Приймак В. Серія play-a-long як magnum opus Джеймі Еберсольда

Присяжний Ю. Адаптація саксофонного фразування в імпровізаційній та композиційній лексиці Джиммі Рейні

Самохвалов В. Кларнет в контексті музичної естетики А.Шенберга. На прикладах Камерної симфонії №1 та духового квінтету

Сапуга В. Характерні риси фортепіанної творчості Стефанії Туркевич (на прикладі інтерпретації Сюїти – фантазії на українські теми )

Сас М. Співаки баси-баритони української діаспори історико-біографічний та виконавський аспект

Седінкіна О. Специфіка написання музичного супроводу для комп’ютерних ігор на прикладі «World of Warcraft»

Сидоренко Д. Скрипковий концерт Б. Бріттена у композиторській, редакторських та виконавських версіях

Стадник Т. Образ Гальки в опері «Галька» Станіслава Монюшка

Стецько І.  Релігійна музика Карла Дженкінса. Виконавсько-стильовий аналіз Stabat Mater та Requiem

Тригук В. Баянна творчість Віктора Власова

Троцька Н. Виконавська інтерпретація образу Анни з опери Украдене щастя Юлія Мейтуса на прикладі постановок Львівської національної опери та Хмельницької обласної філармонії

Турок Ю. Виконавський аналіз альтового концерту Вільяма Волтона та порівняльні інтерпретації Антуана Таместіта і Андрія Аійтовича

Федак П. Концерти для валторни з оркестром Йозефа Гайдна у виконавському аспекті

Федина М. Постать Зінаїди Максименко у фокусі концертмейстерської і педагогічної діяльностей  

Фрей К. Фортепіанна творчість Дмитра Гордона в проекції жанрово-стильової парадигми постмодернізму

Хома О. Виконавські проблеми диригента при роботі над жанром інструментального концерту на прикладі фортепіанних концертів українських композиторів xx століття

Хорощак Б.Еволюція виконавської техніки скрипалі ХVI-ХХІ століття  

Чаплинський О. Стилістичні особливості програмних концертних  увертюр у творчості Фелікса Мендельсона-Бартольді

Шалигіна В. Стильові особливості вокальної творчості Сергія Борткевича

Щигіль В. Виконавсько-інтерпретаційний дискурс опери «Фальстаф» Джузеппе Верді

Юхименко М. Вокальні цикли Юдіф Рожавської та Ігоря Соневицького у жанрово-стильовому та виконавському аспектах

Яловська І. Призабуті львівські піаністи ХХ-ХХІ століття_Мечислав Горшовський, Ян Ґорбатий, Олександр Слободяник, Сергій Едельман

Яровенко Я.Традиції та новаторство в жанрі сольної скрипкової сонати  

Ярошенко М. Диригентсько-виконавські проблеми роботи хормейстера із сакральною музикою українських композиторів