Web of Science

Web of Science (до 2014 Web of Knowledge) – платформа, на якій розміщено бази наукової літератури і патентів, до 2016 року належала Thomson Reuters. В листопаді 2016 року відділення IP & Science придбано інвестиційними фондами і функціонує як Clarivate Analytics.

Web of Science охоплює матеріали з гуманітарних наук і мистецтва, природничих, технічних, біологічних, суспільних.

Центральною частиною платформи є наукометрична, реферативна, міжнародна база даних Web of Science Core Collection WoS(CC) (до 2014 мало назву Web of Science) , яка включає в себе понад 20000 провідних журналів.

З 2018 року є вільний доступ до Web of Science з комп’ютерів, які підключених до інтернету в Академії.

Критерії відбору та механізм подачі наукових статей описано англійською мовою за адресою: https://clarivate.com/essays/journal-selection-process/

Перейти на Web of Science:  www.webofknowledge.com