Повернутись до усіх Новин

Про порядок проведення атестації випускників та перевідної літньої заліково-екзаменаційної сесії

Про порядок проведення атестації випускників

та перевідної літньої заліково-екзаменаційної

сесії 2019-2020 навчального року у Львівській

національній музичній академії імені М.В.Лисенка

 

У зв’язку із загальнонаціональним карантином відповідно до рішень Кабінету Міністрів України від 11 березня, 25 березня,  22 квітня,  2020 року, наказу Міністерства освіти і науки України від 16 березня 2020 року № 406 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19», листів Міністерства освіти і науки України від 11 березня, 27 березня 2020 р. та з метою забезпечення виконання освітніх програм

НАКАЗУЮ:

  1. Провести атестацію випускників та перевідну літню заліково-екзаменаційну сесію 2019-2020 навчального року шляхом організації освітнього процесу із використанням технологій дистанційного навчання.
  1. Атестацію випускників та перевідну літню заліково-екзаменаційну сесію, для усіх студентів, які навчаються за освітніми програмами підготовки фахівців освітніх рівнів бакалавра, магістра, всіх курсів (років), форм навчання провести згідно з затвердженим графіком освітнього процесу на 2019-2020 навчальний рік.
  1. Для організації дистанційної форми проведення атестації випускників та перевідної літньої заліково-екзаменаційної сесії 2019-2020 н.р. навчальному відділу та деканам факультетів:

3.1. до початку сесії розробити і затвердити розклад проведення заліків та іспитів для студентів усіх освітніх програм, освітніх рівнів, курсів, розмістити їх на офіційному web-сайті Академії та забезпечити доведення цієї інформації до студентів та викладачів, які викладають відповідні дисципліни навчального плану та приймають іспит (залік) у студентів;

3.2. підготувати відомості обліку успішності та забезпечити їх своєчасну розсилку електронною поштою викладачам, які викладають відповідні дисципліни навчального плану та приймають іспит (залік) у студентів;

3.4. контролювати своєчасність (не пізніше наступного дня після проведення контрольного заходу) надсилання електронною поштою викладачами заповнених відомостей обліку успішності до деканату та формувати зведені матеріали за результатами літньої екзаменаційної сесії для підготовки наказів про призначення стипендії, переведення студентів на наступний курс тощо. (Оригінали відомостей з підписами викладачів оформити після закінчення терміну карантину).

  1. Для організації дистанційної форми проведення атестації випускників та перевідної літньої заліково-екзаменаційної сесії 2019-2020 н.р. завідувачам кафедр:

4.1. спільно з викладачами кафедр забезпечити організацію дистанційної форми проведення літньої заліково-екзаменаційної сесії 2019-2020 н.р. для студентів, які навчаються за відповідними освітніми програмами та освітніми рівнями;

4.2. проконтролювати своєчасність (не пізніше наступного дня після проведення контрольного заходу) надсилання викладачами заповнених відомостей обліку успішності на електронні пошти деканам факультетів.

  1. Для організації дистанційної форми проведення атестації випускників та перевідної літньої екзаменаційної сесії викладачам, які забезпечують викладання відповідної дисципліни та приймають іспит (залік) у студентів:

5.1. за результатами навчання (враховуючи результати, отримані за допомогою ресурсів електронного цифрового зв’язку) виставити студентам оцінки за навчальну роботу за семестр;

5.2. організувати дистанційний аудіо/відео запис та перевірку виконавської частини екзаменаційних, залікових завдань, використовуючи можливості ресурсів електрон–ного цифрового зв’язку;

5.3. за необхідності організувати та дистанційно провести співбесіди зі студентами за результатами оцінювання екзаменаційних програм з використанням сучасних засобів відео- та аудіокомунікації, ресурсів електронного цифрового зв’язку;

5.4. реалізовувати інші форми усного спілкування з метою оцінювання результатів навчання;

5.5. заповнити надіслані деканатами відомості обліку успішності та своєчасно (не пізніше наступного дня після проведення контрольного заходу) надіслати їх на електронну пошту деканам факультету.

Р Е К Т О Р                                                                                                    І.М.ПИЛАТЮК