Повернутись до усіх Новин

ЩЕ ОДНА СТОРІНКА В ІСТОРІІ КАФЕДРИ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ФОРТЕПІАНО

ЩЕ ОДНА СТОРІНКА В ІСТОРІІ  

КАФЕДРИ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ФОРТЕПІАНО 

РЕГІОНАЛЬНА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА  КОНФЕРЕНЦІЯ

         Щойно у Львівській національній музичній академії імені М.В. Лисенка завершилася регіональна науково-методична конференція «Курс загального та спеціалізованого фортепіано як один із базових компонентів навчального процесу в музичних освітніх закладах України», організована кафедрою загального та спеціалізованого фортепіано.  Ця подія зайняла чільне місце в неймовірно насиченому науково-мистецькому житті ВНЗ.

20 лютого 2018 року до Львова з різних міст України (Тернополя, Рівне, Ужгорода, Луцька, Дрогобича) з’їхалися фахівці. Роботу науково-методичного форуму урочисто відкрила – Заслужений діяч мистецтв України, кандитдат мистецтвознавства, завідувач кафедри загального та спеціалізованого фортепіано ЛНМА імені М.В. Лисенка професор Марія Герега. Висока активність учасників позначена особливим зацікавленням тематичним розмаїттям вивчення предмету загального та спеціалізованого фортепіано. Прозвучали цікаві  доповіді викладачів кафедри загального та спеціалізованого фортепіано ЛНМА імені М.В. Лисенка, а також педагогів інших навчальних закладів Західного регіону. Яскравості враження численним доповідям додали музичні ілюстрації, візуалізації на екран,  тощо. Тож не дивно, що робота конференції нікого не залишила байдужим.

Актуальним питанням курсу загального та спеціалізованого фортепіано для всіх спеціальностей вищих та середніх музичних закладів України присвячена Збірка тез науково-методичної конференції «Курс загального та спеціалізованого фортепіано як один із базових компонентів навчального процесу в музичних освітніх закладах України» / Упор.:  О. Гнатишин. – Львів: ЛНМА ім. М. Лисенка, 2018. – 60 с., що вийшла друком на час проведення конференції. Систематизація доповідей  відбулася методом об’єднанням їх у тематичні блоки, зумовлених розмаїттям проблематики, заявленої в роботі цьогорічної регіональної конференції.  Так, до рубрики «Загальні питання навчально-методичної роботи в класі загального та спеціалізованого фортепіано» ввійшли доповіді: «Основні методичні аспекти початкового на­вчання в класі загального фортепіано з учнями різних віко­вих категорій» (Гудзій О.Т.); «Значення предмету фортепіано в контексті становлення і розвитку музиканта-виконавця» (Маловічко С.М.); «Міжпредметні звʼязки у викладанні пред­ме­тів «загальне фортепіано» і «сольфеджіо» як засіб форму­вання професійних компетенцій студента (Рябчук О.І.); «Процес удосконалення творчої уяви студента в класі загального та спеціалізованого фортепіано» (Помірко С.О.); «До проблеми художнього перевтілення в теорії музичного виконавства і музичній педагогіці» (Саврук С.М.); «Звукозображальність клавесин­них п’єс французьких композиторів» (Посікіра-Омельчук Н.І.).

Рубрику «Методика і методологія викладання загального та спеціалізованого фортепіано» представлено доповідями: «Особливості роботи над координацією рухів учня в класі загального фортепіано» (Друзюк О.В.); «Ансамблеве музикування — одна із скла­дових комплексного розвитку студента в класі загального фор­тепіано»  (Ковалишин Е.В.); «Джаз у класі загального або спеціалізова­ного фортепіано» (Стецюк Н.В.).

          «Шляхи збагачення навчального репертуару» представлені  матеріалами доповідей: «Міфологічні образи Лесі Українки в творчості українських композиторів»  (Грабовська О.С.);  «Програмний фортепіанний цикл з позицій опанування полістильового синтезу та звукового рельєфу» (Герега М. М.); ««Буковинське каприччіо» О. Яковчука: до питання жанрових пріоритетів раннього періоду творчості композитора» (Дика Н.О.); «До питання впровадження в педагогічний репертуар джазових фортепіанних ансамблів Неоніли Лагодюк»  (Катрич О.Т.); «Фортепіанні ансамблі в 6 рук В. Теличка у практиці навчання гри на фортепіано студентів оркестрових спеціалізацій»  (Коцан О.М.);  ««Адажіо» g moll: авторство Томазо Альбіноні чи Ремо Джіадзотто?» (Павленко В.В.); «Барвисті світи «Швидкоплинностей» С. Прокоф’єва» (Соланський С.С.); «Значення циклу «Мікрокосмос» Б. Бартока для виховання ладового слуху піаністів» (Тайнель Е.З.); «Особливості ансамблевих аранжувань О. Загорянської на теми популярних творів українських і зару­біжних композиторів» (Штурко О.І.).

Особливе зацікавлення викликали доповіді вміщені у розділі  «Вивчення досвіду наставників» – це «Феномен Б. Яворського – незабутня сто­рінка в історії української музичної науки та освіти» (Гнатишин О.Є.); «Концертно-виконавський аспект у педагогіч­ній діяльності Л. Ю. Крих (до ювілею наставниці)» (Вакула Н.О.); «Фортепіанний акомпанемент у виконав­ській інтерпретації концертмейстера Т. Лаголи» (Жмуркевич З.С.).

«Циклова комісія загального фортепі­ано Дрогобицького музичного коледжу ім. В. Барвінського в контексті навчально-виховного процесу» (Мішаніна А.В.) і  «Концертна діяльність відділу загального форте­піано Львівського музичного коледжу» (Юзюк З.І.) представлені у заключному  розділі збірки тез під рубрикою: «Із життя педагогічних колективів».

Творча атмосфера,  що домінувала від першої хвилини і впродовж всього періоду роботи конференції, залишить незабутній спомин у пам’яті кожного. Цінно, що в роботі конференції учасники ознайомилися з найновішими нотними виданнями, що безсумнівно збагатять книжкові полиці бібліотечних добірок ВУЗів.

Вітаючи всіх учасників цьогорічного науково-методичного форуму, сподіваємося на подальші цікаві зустрічі, спілкування, дискусії.

Ніна ДИКА

IMG_6726 IMG_6807 IMG_6800 IMG_6939 IMG_6707 IMG_6714