Установчі документи

1. Статут

    Зміни до статуту

2. Ліцензія

3. Сертифікати

4. Організація освітнього процесу

Положення про структурні підрозділи

Положення про семестровий контроль та ліквідацію академічних заборгованостей

Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці

Положення про екзаменаційну комісію

Положення про стипендіальне забезпечення

Положення про матеріальне заохочення студентів, аспірантів

Положення про педагогічну практику

Положення про підготовче відділення

Положення про матеріальне стимулювання працівників ЛНМА імені М.В.Лисенка

Інструкція щодо видачі дублікатів диплому, студентських квитків, залікових книжок при їх втраті