Повернутись до усіх Новин

Камерно-інструментальний ансамбль: український та світовий вимір

7-8 грудня 2022 року відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Камерно-інструментальний ансамбль: український та світовий вимір», присвячена 70-річчю діяльності Кафедри камерного ансамблю та квартету Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка.

Цей захід став важливою складовою роботи кафедри камерного ансамблю та квартету Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка, представники якої майстерно і професійно поєднують наукову, педагогічну, виконавську діяльність, продовжуючи кращі традиції своїх талановитих попередників, наставників, засновників камерного музичного мистецтва славетної Alma Mater.

Міжнародна конференція розпочалася Вітальним словом Народного артиста України, Академіка Національної академії мистецтв України, доктора філософії, ректора Львівської національної музичної академії імені М.В. Лисенка, професора Ігора ПИЛАТЮКА. Митець наголосив на вагомості та важливості проведення подібних подій у контексті діяльності закладу та країни в цілому, особливо з огляду на складні умови сьогодення. Ігор Михайлович підкреслив, що науково-практична та виконавська діяльність працівників Академії не тільки продовжує та примножує музичні традиції України, але й здійснює свою важливу просвітницьку діяльність на мистецькому фронті.

У пленарному засіданні взяли участь поважні науковці, камералісти та гості, розкриваючи з різних ракурсів широкий спектр проблематики у сфері історії, теорії та практики ансамблевого мистецтва, зокрема:

Тетяна СЛЮСАР, «Українська камерно-інструментальна соната в репертуарі виконавців сучасності» (доцент, кандидат мистецтвознавства, професор кафедри, завідувач кафедри камерного ансамблю та квартету ЛНМА імені М. В. Лисенка, Україна, Львів);

Алла ТЕРЕЩЕНКО, «Формування львівської інструментальної школи: повоєнний період» (член-кореспондент Національної академії мистецтв України, доктор мистецтвознавства, професор, провідний науковий співробітник відділу музикознавства інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України, Україна, Київ);

Любов КИЯНОВСЬКА, «Суспільно-політичні виміри камерно-інструментальної музики» (доктор мистецтвознавства, професор, член-кореспондент Національної академії мистецтв України, завідувач кафедри історії музики ЛНМА імені М.В. Лисенка, Україна, Львів);

Олена ПИЛАТЮК, «Проблематика першовиконання музичного твору: погляди, думки, смисли (за матеріалами інтерв’ю з професором М.Ю. Угляр-Крих» (Заслужений діяч мистецтв України, доктор філософії, професор, професор кафедри камер­ного ансамблю та квартету і кафедри спеціального фортепіано ЛНМА імені М. В. Лисенка, Україна, Львів);

Ніна ДИКА, «Український вимір камералістики: піаніст Олег Криштальський» (доцент, кандидат мистецтвознавства (Doctor of Philosophy), кафедра камерного ансамблю та квартету і кафедра загального та спеціалізованого фортепіано ЛНМА імені М. В. Лисенка, Україна, Львів);

Артур МИКИТКА, «Львівський камерний оркестр «Академія» та піаністи» (Народний артист України, професор, кафедра камерного ансамблю та квартету ЛНМА імені М. В. Лисенка, керівник і концертмейстер Львівського камерного оркестру “Академія”, Україна, Львів);

Ольга КУШНІРУК, «Українська музика в дослідженнях зарубіжних вчених» (кандидат мистецтвознавства, старший науковий співробітник відділу музикознавства та етномузикології інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України; Visiting Research Fellow музичного факультету Кембриджського університету, Україна, Київ – Кембридж, Британія);

Ірина ПОЛЬСЬКА, «Камерна музика в осінньому сезоні Відня» (доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри теорії та історії музики Харківської державної академії культури, Україна, Харків);

Йожеф ЄРМІНЬ, «Львівські піаністи у складі камерно-інструментальних ансамблів 70–80-х років ХХ століття» (Народний артист України, професор, завідувач кафедри спеціального фортепіано № 1 ЛНМА імені М. В. Лисенка, Україна, Львів);

Оксана РАПІТА, «На пошану С. Людкевичу (пам’яті Я. Якубяка)» (Народна артистка України, професор, завідувач кафедри спеціального фортепіано № 2 ЛНМА імені М. В. Лисенка, Україна, Львів); Мирослав ДРАГАН (Заслужений артист України, доцент, доцент кафедри спеціального фортепіано № 1 ЛНМА імені М. В. Лисенка, Україна, Львів);

Анастасія КРАВЧЕНКО, «Камерно-інструментальне мистецтво та арт-блокчейн: евристичний потенціал теорії інтермедіальності» (доктор мистецтвознавства, доцент кафедри культурології та міжкультурних комунікацій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, керівник філії Науково-дослідного інституту українознавства у Німеччині (м. Резенбург), стипендіат програми Німецької бібліотечної спілки “NUMO: бібліотеки та архіви”, Україна, Київ – Резенбург, Німеччина);

Наталія СВИРИДЕНКО, «Незвичне тріо» або Тріо імені Д.Бортнянського» (Народна артистка України, кандидат мистецтвознавства, доцент, професор кафедри інструментально-виконавської майстер­ності факультету музичного мистецтва та хореографії Київського університету імені Бориса Грінченка, Україна, Київ);

Назарій ПИЛАТЮК, «Друга українська рапсодія «Думка-шумка», ор. 18 М. Лисенка: до питання скрипкових версій» (Заслужений артист України, доктор філософії, професор кафедри скрипки ЛНМА імені М.В. Лисенка, соліст Національного будинку органної і камерної музики України, Україна, Київ-Львів);

Тетяна МОЛЧАНОВА, «Творчий проєкт «Маловідомі жінки-композиторки» як важливий чинник навчання піаністів у класах концертмейстерства і камерного ансамблю» (професор, доктор мистецтвознавства, кафедра концертмейстерства ЛНМА імені М.В. Лисенка, Україна, Львів);

Ольга ЗАВ’ЯЛОВА, «Питання генеалогії камерно-інструментального ансамблю: нові виміри» (доктор мистецтвознавства, професор СумДПУ ім. А. С. Макаренка, завідувач кафедри образотворчого мистецтва, музикознавства та культурології, Україна, Суми); Олександр СТАХЕВИЧ (доктор мистецтвознавства, професор СумДПУ ім. А. С. Макаренка, професор кафедри хорового диригування, вокалу та методики музичного навчання, Україна, Суми);

Віолетта ДУТЧАК, «Бандура в інструментальному ансамблі: традиції та інновації» (доктор мистецтвознавства, професор, завідувачка кафедри музичної україністики та народно-інструментального мистецтва Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Україна, Івано-Франківськ);

Юрій СОКОЛОВСЬКИЙ, «Особливості роботи над інтерпретаційним втіленням авторського задуму» (Заслужений діяч мистецтв України, доктор філософії, професор, проректор з науково-педагогічної діяльності та інноваційного розвитку ЛНМА імені М. В. Лисенка, Україна, Львів);

Богдана ФРОЛЯК, «Українська композиторка Ганна Гаврилець. Камерність як ознака світовідчуття її творчості» (Лауреат Національної премії імені Т. Шевченка, доцент кафедри композиції ЛНМА імені М.В. Лисенка, Україна, Львів);

Марія МАКАРА, «Тетяна Лагола. Сторінки з власного архіву піаністки» (доцент, професор кафедри концертмейстерства ЛНМА імені М.В. Лисенка, Україна, Львів);

Володимир СИВОХІП, «Перший воєнний місяць і львівська камералістика: Музи не мовчать» (Народний артист України, Заслужений діяч мистецтв України, Генеральний директор Львівської національної філармонії імені Мирослава Скорика, кандидат мистецтвознавства (Ph. D), доцент, доцент кафедри хорового та оперно-симфонічного диригування ЛНМА імені М. В. Лисенка, Україна, Львів);

Марія ГЕРЕГА, «Соната для скрипки і фортепіано тв.71 В. Бібіка. Роль динамічних, фактурних та агогічних особливостей в композиційній цілісності твору» (Заслужений діяч мистецтв України, професор, кандидат мистецтвознавства, завідувач кафедри загального та спеціалізованого фортепіано ЛНМА імені М.В. Лисенка, Україна, Львів);

Віра СУМАРОКОВА, «Київські віолончелісти-ансамблісти: історія та сучасність» (професор, кандидат мистецтвознавства, професор кафедри теорії музики Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського, Україна, Київ);

Андрій КАРПЯК, «Першовиконавці камерних флейтових творів Й.С. Баха» (доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри духових та ударних інструментів ЛНМА імені М. В. Лисенка, Україна, Львів);

Ореста РЕМЕШИЛО-РИБЧИНСЬКА, «Вплив соціуму та архітектурного середовища Львова другої половини ХХ століття на творчість виконавців симфонічного й камерного жанрів (на прикладі діяльності братів Ігора і Тараса Ремешило)» (доцент, архітектор, кандидат філософських наук (PhD), доцент кафедри Дизайну та основ архітектури Інституту архітектури НУ «Львівська політехніка», Україна, Львів);

Наталя ЛАВРИК, «Відкриття забутих творів європейських композиторів» (доцент, професор кафедри камерного ансамблю ОНМА імені А. В. Нежданової, Україна, Одеса) та багато інших.

Окрім насиченої інформативної складової конференції, слід відзначити і по особливому піднесений настрій учасників, безпосереднє та натхненне спілкування між промовцями та слухачами. Попри труднощі, що були пов’язані з драматичними реаліями війни, організаторам вдалось приєднати до участі в конференції за допомогою відео зв’язку поважних гостей із-за кордону, присутність яких свідчила про їх щире бажання підтримати Академію у непростих умовах. Гідним подиву вчинком став приїзд і очний виступ Народної артистки України, кандидата мистецтвознавства, доцента, професора кафедри інструментально-виконавської майстерності факультету музичного мистецтва та хореографії Київського університету імені Б. Грінченка, п. Наталії Свириденко, з якою Кафедра камерного ансамблю та квартету ЛНМА імені М.В. Лисенка вже віддавна налагодила тісні творчі стосунки. На адресу Кафедри-Ювілянта надійшли численні ПРИВІТАННЯ від колег та багатьох навчальних і мистецьких закладів освіти України. Зокрема, теплі слова підтримки і пошани висловили: в.о. директора Науково-дослідного інституту українознавства Міністерства освіти і науки України, доктор філософії, професор, заслужений працівник освіти України, почесний член Національної академії мистецтв В. Г. Чернець; очільники та колектив Дрогобицького державного педагогічного університету імені І. Франка; Львівський державний музичний ліцей імені Соломії Крушельницької; колектив Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського; колектив Кафедри камерного ансамблю Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової; науковці Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України; колектив музикознавців відділу музикознавства та музичної етнології ІМФЕ; колектив Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка та Навчально-наукового інституту культури і мистецтв (Україна, Суми) та багато ін.

Вражає географія учасників конференції, адже окрім численних українських музикознавців з різних регіонів та міст нашої держави, як-то: Київ, Харків, Львів, Одеса, Суми, Івано-Франківськ, Дрогобич, Борислав тощо, охоче долучились до обговорення камерно-інструментальної проблематики колеги із-за кордону: Ольга Кушнірук, кандидат мистецтвознавства, старший науковий співробітник відділу музикознавства та етномузикології Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України та Visiting Research Fellow музичного факультету Кембриджського університету (Україна, Київ – Британія, Кембридж); Анастасія Кравченко, доктор мистецтвознавства, доцент кафедри культурології та міжкультурних комунікацій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, керівник філії Науково-дослідного інституту українознавства у Німеччині (м. Резенбург), стипендіат програми Німецької бібліотечної спілки “NUMO: бібліотеки та архіви” (Україна, Київ – Резенбург, Німеччина); молоді дослідники із Китаю: ЧЖАН Цзеї аспірант кафедри історії музики ЛНМА імені М. В. Лисенка (Львів, Україна – Китай) та ЖЕНЬ Цзяці аспірантка кафедри історії музики факультету оркестрових інструментів ЛНМА імені М. В. Лисенка (Україна, Львів – Китай).

У роботі конференції активну участь взяли представники Кафедри камерного ансамблю та квартету ЛНМА імені М.В. Лисенка, зокрема, професор Анна СТАНЬКО («Багатогранність артистичної постаті скрипальки Тетяни Шуп’яної») і професор Роксоляна ЗАЛЄСЬКА («Постать камералістки Д. Ф. Колесси-Залєської у спогадах піаністів, учнів, колег»), доценти Наталія ВАКУЛА («Жінки-композиторки в камерній музиці»), Вікторія АНДРІЄВСЬКА («Від академічної традиції до авангардизму. Львівський камерно-інструментальний ансамбль 1950–60 рр.»), Габріела АСТАЛОШ («Соната для скрипки і фортепіано Е. Гранадоса в аспекті національної парадигми творчості митця»), Тарас МЕНЦІНСЬКИЙ («Українська віолончельна соната: традиції та реалії (за архівними матеріалами Львівського радіо і телебачення»), Марта КАРАПІНКА («Альтова Соната ор. 72 Валентина Бібіка як зразок монологічної драматургії в камерній музиці»), Антон ПОСЛАВСЬКИЙ («Інструменталізм як вияв музичного мислення»), старший викладач Орися СТЕЦЯК («Творча постать Мариняко Наталії Іванівни»).

Насичена програма Міжнародної науково-практичної конференції «Камерно-інструментальний ансамбль: український та світовий вимір», присвячена 70-річчю діяльності Кафедри камерного ансамблю та квартету Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка, що налічувала близько 60 учасників, чисельні та змістовні виступи колег та гостей засвідчують надзвичайний інтерес до заходу, який щороку активно зростає. Протягом двох днів у комбінованому офлайн-онлайн форматі та з прямою трансляцією на платформі ZOOM для всіх бажаючих долучитись, завдяки завзятості, ініціативності та дивовижній енергійності модератора наукового проєкту, доцента, кандидата мистецтвознавства (Doctor of Philosophy) Ніні ДИКІЙ, було заслухано чимало доповідей, котрі охопили широке коло камерно-інструментальної проблематики.

Велика подяка у безперебійній, професійній технічній підтримці цієї наукової події, технічним операторам та редакторам Остапові МАНУЛЯКУ (доктору філософії, доценту кафедри композиції ЛНМА імені М. В. Лисенка, лауреату Премії імені Л. Ревуцького, лауреату Премії імені М. Леонтовича), Тарасові ТЕТЮКУ (технічний редактор, видавець), Андрієві МАНІЛОВУ (звукорежисер, відповідальний за онлайн-формат проведення конференції), а також волонтерам, працівникам кафедри-ювіляра, доцентам Габріелі АСТАЛОШ та Наталі ВАКУЛІ, студентці ІІ курсу кафедри академічного співу Ользі ПЕШКО.

Кожен, хто долучився до ювілейної конференції отримав СЕРТИФІКАТ учасника. Доповіді будуть опубліковані у спеціальному збірнику Матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції до 70-річчя діяльності кафедри камерного ансамблю та квартету ЛНМА імені М.В. Лисенка.

Не менш яскравими та знаковими постали ряд Концертів, присвячених ювілею діяльності кафедри. Протягом місяця за участю талановитої студентської молоді, під мистецькою орудою їх творчих наставників прозвучали твори композиторів різних епох та країн. Зокрема, в рамках щорічного Фестивалю-Конкурсу «Камерної музики композиторів-віденських класиків» реалізовано три програми концертних вечорів: власне Фестиваль-Конкурс та два чудові Концерти камерної музики під творчим керівництвом Заслуженого діяча мистецтв, професора О.Б. Пилатюк.

Органічно продовжили тематику Міжнародної науково-практичної конференції “Камерно-інструментальний ансамбль: український та світовий вимір” два Концерти з серії «Антологія української камерної музики» ̶ ще одного оригінального проєкту Кафедри, котрий щороку презентує багатство рідної камералістики. Прозвучали твори В. Косенка, Б. Фроляк, Є. Станковича, М. Скорика, В. Камінського, Б. Фільц та ін. (виконавці – студенти класу професора кафедри камерного ансамблю та квартету Т. Слюсар, професора О. Пилатюк, доцента В. Андрієвської, доцента Н. Дикої, доцента М. Карапінки).

Ювілею кафедри камерного ансамблю та квартету ЛНМА імені М.В. Лисенка був присвячений ще один концертний вечір, де прозвучали камерно-інструментальні твори Р. Шумана, Н. Гаде, Е. Гранадоса та Г. Бацевич (творчі керівники – професор кафедри камерного ансамблю та квартету Т. Слюсар, доцент кафедри Г. Асталош).

Проведені Кафедрою-Ювіляром наукові і мистецькі заходи вкотре підтверджують, що українська музика і мистецтвознавство займають чільне місце у європейській культурі, а чисельність учасників мистецьких подій, їх суспільний резонанс та інтерес до них іноземних колег засвідчують єдність інтересів митців у світовому континуумі.

Кандидат мистецтвознавства,

доцент кафедри камерного ансамблю

та квартету ЛНМА імені М. В. Лисенка,

Габріела Асталош

Додати коментар