Повернутись до усіх Новин

Конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників

КАФЕДРА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОРТЕПІАНО І

доцента кафедри спеціального фортепіано І  0,5 ст.

КАФЕДРА КАМЕРНОГО АНСАМБЛЮ ТА КВАРТЕТУ

доцента кафедри камерного ансамблю  0,25 ст.

КАФЕДРА ДУХОВИХ ТА УДАРНИХ ІНСТРУМЕНТІВ

старшого викладача кафедри духових інструментів (труба) 0,5 ст.

КАФЕДРА  НАРОДНИХ   ІНСТРУМЕНТІВ

доцента кафедри народних інструментів (бандура) 1 ст., 0,4 ст.

КАФЕДРА ОРКЕСТРОВОГО ДИРИГУВАННЯ

доцента кафедри оркестрового диригування 0,1 ст.

КАФЕДРА ХОРОВОГО ТА ОПЕРНО-СИМФОНІЧНОГО ДИРИГУВАННЯ

професора кафедри хорового та оперно-симфон. диригування 1 ст.

КАФЕДРА  СОЛЬНОГО  СПІВУ

доцента кафедрисольного співу 0,4 ст.

старшого викладача кафедрисольного співу 1 ст.

КАФЕДРА  ОПЕРНОЇ  ПІДГОТОВКИ

завідувача кафедри оперної підготовки, професора  0,5 ст.

доцента кафедри оперної підготовки  1 ст.

КАФЕДРА  ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ФОРТЕПІАНО

доцента кафедри загального та спеціалізованого фортепіано  1 ст., 0,75 ст.

старшого викладача кафедри загальн. та спеціалізов. фортепіано 1 ст.

КАФЕДРА ІСТОРІЇ МУЗИКИ

завідувача кафедри історії музики, професора  1 ст.

КАФЕДРА ТЕОРІЇ МУЗИКИ

доцента кафедри теорії музики  0,5 ст.

КАФЕДРА КОМПОЗИЦІЇ

доцента кафедри композиції  1 ст.

КАФЕДРА МУЗИЧНОЇ МЕДІЄВІСТИКИ ТА УКРАЇНІСТИКИ

старшого викладача каф. музичної медієвістики та україністики 0,25 ст.

КАФЕДРА МУЗИЧНОЇ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ

доцента кафедри музичної фольклористики 0,5 ст.

КАФЕДРА  ДЖАЗУ ТА ПОПУЛЯРНОЇ МУЗИКИ

старшого викладача кафедри джазу та поп.музики(джаз.-естр.спів) 1 ст.

старшого викладача кафедри джазу та популярної музики  0,5 ст.

старшого викладача кафедри джазу та популярн.музики (саксофон)  0,2 ст.


Вимоги до претендентів: заяви приймаються від осіб, які мають науковий ступень та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри.

Терміни прийому заяв та необхідних документів від претендентів (копії дипломів про повну вищу освіту, науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, список  наукових  праць  та  творчих   досягнень) до 12 червня 2020 року.

Додати коментар