Повернутись до усіх Новин

Конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників

Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка оголошує конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників:

ФАКУЛЬТЕТ МУЗИКОЗНАВСТВА, КОМПОЗИЦІЇ, ВОКАЛУ ТА ДИРИГУВАННЯ

 • декана — 1 ставка

КАФЕДРА КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСТВА

 • старшого викладача кафедри концертмейстерства — 0,5 ставки

КАФЕДРА ДУХОВИХ ТА УДАРНИХ ІНСТРУМЕНТІВ

 • доцента каф.духових та ударних інструментів (саксофон) — 1 ставка

КАФЕДРА АКАДЕМІЧНОГО СПІВУ

 • завідувача кафедри академічного співу — 1 ставка

КАФЕДРА ДЖАЗУ ТА ПОПУЛЯРНОЇ МУЗИКИ

 • завідувача кафедри джазу та популярної музики — 1 ставка

Претендент на посаду науково-педагогічного працівника подає такі документи:

 • написану власноруч заяву на ім’я ректора Академії про допуск до участі в конкурсі;
 • особовий листок з обліку кадрів (для претендентів, які не працюють в Академії);
 • копію паспорту та реєстраційного номера облікової картки платника податків (для претендентів, які не працюють в Академії);
 • копії дипломів про вищу освіту, науковий ступінь, копії атестатів професора, доцента, документів про присвоєння почесних звань (для претендентів, які не працюють в Академії);
 • список наукових праць та творчих досягнень;
 • автобіографію (для претендентів, які не працюють в Академії);
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації та/або проходження стажування протягом останніх 5 років;
 • звіт за попередній період роботи (для претендентів, які працюють в Академії);
 • документ про повну загальну середню освіту з підтвердженням вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови (відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»).


Документи для участі в конкурсі подаються до канцелярії ЛНМА імені М.В.Лисенка за адресою: м.Львів, вул.О.Нижанківського,5, каб.83 особисто претендентом або надсилаються поштою.

Термін подання документів до 28 листопада 2023 року.

Додати коментар