Повернутись до усіх Новин

Туга за комунікацією …

Комунікативні процеси є посутнісною ознакою музичного мистецтва, ознакою, що визначає буття музики як такої. Перша чверть ХХІ століття з її катаклізмами світового масштабу, що виштовхують людську свідомість з звичних лакун її існування (теракти, локальні військові конфлікти, пандемії тощо), розривають тривкі соціальні зв’язки, загострено унаочнила суспільну тугу за комунікацією через культурні феномени, музичні феномени насамперед. І, що парадоксально, розгалужена сітка соцмереж, які, здавалось би, мали компенсувати реальні розриви мистецьких контактів лише унаочнили щемливу загальну тугу за природньою моделлю комунікації в музиці. Комунікації тут і зараз в концертному залі, навчальній аудиторії, у традиційних дискусійних наукових форматах…

         Частково тимчасова втрата інтенсивних комунікативних контактів для музикантів компенсується самою генною природою музики. Адже музичний твір, що завжди перебував у центрі уваги, сам по собі є маленьким форумом інтелектуального діа-, полі- чи навіть монологу (автокомунікація), де комунікація через епохи, віддалені між собою національно-культурні наративи реалізується у взаємодії композиції, інтерпретації і, принаймні, програмуванні особи співрозмовника-слухача.

         З іншого боку, реалії буття сучасної пізньомодерної світової культури “кидають” нові виклики для пошуку актуальних форм комунікативних каналів. З метою оприямлення цих пошуків традиційний міжнародний науковий форум “Музикознавчий універсум” цьогоріч відбувається у рамках тематичного означення “Україна і світ: вектори музичної комунікації”.

         Характерною особливістю “Музикознавчого універсуму” 2021 є розширення сфери наукових пошуків у площині музичної педагогіки. Очевидно, це є симптоматичним. Адже, саме постать музиканта-педагога є важливою ланкою збереження і передачі знання, формування інтелектуальної традиції та її оновлення. А часом особистість Педагога стає своєрідним топосом культурної пам’яті, що створює надійний фундамент музичного професіоналізму, а отже уможливлює подальшу комунікацію у мистецтві.

         У переддень публікації проколів засідань міжнародного наукового форуму “Музикознавчний універсум” 2021. “Україна і світ: вектори музичної комунікації” відійшла у засвіти видатна особистість, Велика Людина і Музикант, Педагог, доктор мистецтвознавства, професор Стефанія Стефанівна Павлишин … З відходом Стефанії Стефанівни відійшла епоха класичного музикознавства … епоха, що продовжує інспірувати сучасні наукові зацікавлення і комумнікації дивовижною ясністю і фундаментальною логікою інтелектуальнх конструктів, глибинним знанням самої Музики, вмінням чути і розуміти її …

         Світлій памя’ті Стефанії Стефанівни Павлишин присвячують учасники міжнародного наукового форуму “Музикознавчний універсум” 2021. “Україна і світ: вектори музичної комунікації” свій інтелектуальний доробок.

Заслужений діяч мистецтв України,
доктор філософії, професор Катрич Ольга

Додати коментар