Витяги з протоколів засідання кафедр щодо оновлення змісту ОНП 2021

Витяг з Протоколу №2 від 23.03.2021 спільного засідання кафедр спеціального фортепіано №1 та №2

Витяг з Протоколу №3 від 15.04.2021 засідання кафедри іноземних мов

Витяг з Протоколу №3 від 22.04.2021 засідання кафедри теорії музики

Витяг з Протоколу №4 від 19.04.2021 спільного засідання кафедри музичної фольклористики та проблемної науково-дослідної лабораторії музичної етнології

Витяг з Протоколу №7 від 13.04.2021 засідання кафедри народних інструментів

Витяг з Протоколу №7 від 14.04.2021 засідання кафедри музичної медієвістики та україністики

Витяг з Протоколу №7 від 26.03.2021 засідання кафедри загального та спеціалізованого фортепіано

Витяг з Протоколу №8 від 16.04.2021 засідання кафедри скрипки

Витяг з Протоклу №10 від 13.04.2021 засідання кафедри історії музики

Витяг з Протоколу №4 від 7.04.2021 засідання кафедри духових та ударних інструментів

Витяг з Протоколу №8 від 8.04.2021 засідання кафедри струнно-смичкових інструментів

Витяг з Протоколу №8 від 14.04.2021 засідання кафедри оркестрового диригування

Витяг з Протоколу № 7 від 15.04.2021 засідання кафедри концертмейстерства

Витяг з Протоколу №8 від 20.05.2021 засідання кафедри камерного ансамблю та квартету

Витяг з Протоколу №4 від 20.04.2021 засідання кафедри джазу та популярної музики