Ірина Антонюк

Антонюк Ірина Миколаївна, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри історії музики Львівської національної музичної академіїіменіМ.В. Лисенка. (нар. 12 березня 1960 р., м. Томськ). Закінчила теоретичний факультет (диплом з відзнакою) Львівського державного музичного училища (1979); історико-теоретичний факультет (диплом з відзнакою) Львівської державної консерваторії імені М. Лисенка (1984) за фахом «музикознавець, викладач музично-теоретичних та музично-історичних дисциплін». У 1985-2015 рр. працювала на посаді завідувачки бібліотеки ЛДК (тепер ЛНМА імені М.Лисенка). Від 1997 р. працювала на посаді старшого викладача кафедри історії музики. 2008 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат наук на тему «Нотні колекції бібліотеки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка у світлі історико-культурного процесу краю» зі спеціальності 26.00.01«Теорія та історія культури (мистецтвознавство); науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор Кияновська Л.О.

Від 2012 р. працює на посаді доцент кафедри історії музики. Викладає курс «Історія світової музичної культури», магістерський курс «Українське музичне джерелознавство», здійснює наукове керівництво аспірантами і магістрами.

Список публікацій