Лілія Назар-Шевчук

Назар-Шевчук Лілія Йосифівна (м.Львів, 4.04.1963) музикознавець, педагог, критик, лектор. Випускниця ЛССМШ імені С. Крушельницької, ЛДК (ЛНМА) імені М. В. Лисенка (клас проф., д-ра C.С. Павлишин). Кандидат мистецтвознавства (2007) — тема дисертації «Стильові виміри творчості В. Барвінського» (науковий керівник проф., д-р Кияновська Л.О.), Ph.D. (2008). Член НТШ, дійсний член ГМТ (Галицького Музичного Товариства). Лауреат Всесоюзного конкурсу наукових робіт (ІІ премія) – Москва, 1985 р. за дипломну роботу «Антифашистська тема в творчості німецьких композиторів другої половини ХХ ст. У. Ціммерманн» (наук. кер. С.С. Павлишин), в якій вперше в музикознавчій науковій методології застосувала принципи графічного структурно-семіотичного типу аналізу сучасної музики. Лауреат Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року-2001» (І премія), переможець VII Всеукраїнського конкурсу науково-методичних і творчих робіт у рамках Міжнародної науково-творчої конференції «Художня культура і мистецька освіта: традиції і сучасність», Київ, 2018 (І місце). З 1984 р. працює у ЛССМШ ім. С. Крушельницької (викладач-методист), з 2007 р. паралельно – на факультеті культури і мистецтв ЛНУ ім. І. Франка, з 2010 р. – гуманітарному факультеті Українського Католицького Університету (УКУ), з 2015 р. – ставрший викладач, з 2019 р. – доцент кафедри історії музики ЛНМА ім. М. Лисенка.

    Наукове поле діяльності – українська музична культура Галичини першої половини ХХ ст., музика української діаспори, сучасна музика. Науково-творча проблематика зосереджується на філософсько-концептуальних пошуках в сфері музичної онтології, адаптації музично-семіотичних принципів, музичної герменевтики, теорії тріад (єдність автентичного, релігійного і світського первнів як ґрунтовних засад стилеутворення), широкому колі культурологічних питань та актуальних проблемах музичної освіти. Автор монографій, наукових розробок,  понад 150 наукових та критичних статей у наукових, науково-популярних українських та закордонних в т.ч. інтернет-виданнях, передмов до книжкових та нотних видань, а також редактор-упорядник. Провадитьактивну лекторську діяльність (в активі більше 300 концертів, музичних програм, фестивалів, конкурсів тощо, особливо для молоді); автор ряду телевізійних (серія «Музичні інструменти», музичні дитячі і релігійні програми, творчі постаті українських композиторів та виконавців) та радіопередач. Організатор та учасник Міжнародних, Всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференцій, семінарів, мистецько-культурних акцій та проектів. Автор численних навчальних програм, посібників з музичної літератури, історії музики, в т.ч. у сфері загальної та спеціалізованої освіти.

e-meil: lylia_nazar@ ukr.net

Список публікацій