Електронна бібліотека

Етномузика (випуски 1–18) NEW!

Електронне перевидання прижиттєвих публікацій Климента Квітки

Луканюк Богдан. Типові форми музично-етнографічної документації. Львів, 1981. pdf

Сливинський Юрій. Техніка нотації народних пісень. Львів, 1982. pdf

Мацієвський Ігор. Жанрові угрупування в традиційній українській народній музиці. Львів, 1999. pdf

Довгалюк Ірина. Осип Роздольський: Музично-етнографічний доробок. Львів, 2000. pdf

Луканюк Богдан. Народна музика Галичини та Володимирії: Матеріали до нотографії (1790-1950). Львів, 2001. pdf

Лірницькі пісні з Полісся. Матеріали до вивчення лірницької традиції / Записи, впоряд. та примітки О. Ф. Ошуркевича. Нотні транскрипції Ю. П. Рибака. Рівне, 2002. pdf

Народна музика північної Рокитнівщини / Упоряд. Ю. Рибак, Л. Гапон. Львів, 2002. pdf

Народна пісенність підльвівської Звенигородщини: Збірник / Записала і впорядкувала Ольга Харчишин. Львів, 2005. pdf

Луканюк Богдан. Матеріали до бібліографії польської етномузикології ХІХ–ХХ ст. Львів, 2006. pdf

Луканюк Богдан. Юрій Цехміструк. Народні пісні Волині: Фонографічні записи 1936-1937 років. Львів; Рівне, 2006. pdf

Лукашенко Лариса. Традиційні пісні українців Північного Підляшшя (за матеріалами експедицій 1999–2001 років Лариси Лукашенко та Галини Похилевич). Львів, 2006. pdf

25-ліття львівської Кафедри музичної фольклористики та Проблемної науково-дослідної лабораторії музичної етнології: історія – персоналії – доробок. Біобібліографічний покажчик = 25th Anniversary of the Lviv Department of Musical Folkloristics and the Problematic Scientific-Researching Laboratory of Music Ethnology: History – Personalities – Achievements. Biographical Index / головний редактор Ігор Пилатюк; редактор-упорядник Ірина Довгалюк. Львів, 2019. 160 с. + іл. pdf

Луканюк Богдан. Про музичну форму пісні „Дунаю, дунаю, чому смутен течеш ?”. Львів, 2018. 56 с. pdf