Повернутись до усіх Новин

Обговорення результатів анкетування студентів на засіданні НМР Академії

22.01.2021 відбулось засідання Науково-методичної Ради ЛНМА ім. М.В.Лисенка. Сучасний освітній процес, особливо в ситуації пандемії і карантину, ставить перед викладачами багато нових завдань і викликів. Одна з провідних стратегій вищої освіти – стратегія на співпрацю студентів і педагогів, знайшла своє відображення у постійному моніторингу змісту і форм навчання. Ось і на сьогоднішньому засіданні Науково-методичної Ради обговорювались результати анкетування студентів та пропозиції, висловлені ними щодо оновлення і поширення ряду дисциплін. Завідувачка кафедри гуманітарних дисциплін професор Марія Кашуба звернула увагу на позитивні зрушення у відношенні студентів до навчання, їх потребу в нових дисциплінах, в тому числі і гуманітарного профілю – філософії, релігієзнавства, логіки, риторики. В обговоренні взяли участь більшість присутніх членів ради, внаслідок чого було прийняте рішення про координацію зусиль викладачів кафедри гуманітарних дисциплін та кафедр історії музики й історії медієвістики та музичної україністики у оновленні змісту гуманітарних курсів, у наповненні їх фахово зорієнтованими матеріалами (нп. у курсі філософії, який читається у бакалаврів, запропоновано ввести вивчення поглядів видатних філософів на музику, у курсі релігієзнавства заторкнути принципи музичного оформлення обрядів тощо). Натомість пропозиція про вивчення в межах курсу гармонії тем, присвячених виникненню та історичним етапам розвитку гармонії, після обговорення і виступу завідувачки кафедри теорії музики професорки Оксани Письменної була визнана недоцільною, оскільки ці теми дублюються в курсі історії музики і пов’язані з вивченням окремих історичних стилів. Всі учасники засідання дійшли згоди про необхідність доповнення і коригування системи оцінювання науково-творчих досягнень викладачів, на пропозицію декана Ярослава Олексіва прийняли рішення обговорити і зафіксувати всі ідеї щодо даної системи на засіданнях кафедр, на одному з наступних засідань Науково-методичної ради повернутись до цього питання і остаточно узгодити всі пункти, за якими оцінюватиметься науково-творча діяльність членів педагогічного колективу. 

Останнім питанням, обговореним на засіданні, було незмінно болюче і гостре питання плагіату в магістерських роботах. Проректор, професор Юрій Соколовський запропонував оприлюднювати магістерські роботи на сайті Академії за три тижні перед захистом, завідувачка кафедри медієвістики і музичної україністики професорка Наталія Сиротинська і професорка Оксана Письменна запропонували спочатку проводити роботи через систему антиплагіату, а вже після цього оприлюднювати їх. Завідувачка кафедри концертмейстерства професор Тетяна Молчанова звернулась з пропозицією повернутись до вивчення професійно зорієнтованої української мови (яка від вересня 2020 р. була замінена діловою українською мовою), оскільки надто багато студентів пишуть вкрай неграмотно і не вміють сформулювати логічно свої думки. Рішення засідання Науково-методичної ради були зафіксовані в протоколі і будуть винесені на засідання Вченої ради.   

Додати коментар