Вступна кампанія 2019

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ 2019 З ДОДАТКАМИ

ЗМІНИ ДО ПРАВИЛ ПРИЙОМУ 2019

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ 2019 зі змінами від 25.06.2019

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до аспірантури (асистентури-стажування) (ДОДАТОК 2)

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИЙМАЛЬНУ КОМІСІЮ ЛНМА 2019

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АПЕЛЯЦІЙНУ КОМІСІЮ ЛНМА 2019

Критерії оцінювання бакалаврів

Творчі конкурси для бакалаврів

Критерії оцінювання магістрів

Вступні випробування для магістрів

Плата за навчання

Державне замовлення 2019

Розподіл місць державного замовлення 2019


Розклад вступних випробувань

На освітньо-професійну програму “БАКАЛАВР”

На основі ПЗСО

На основі ПЗСО та ступеня “Бакалавр” за кошти фізичних та юридичних осіб

Співбесіди

Вступні випробування у формі вступних іспитів замість ЗНО (на основі ПЗСО)

На основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Поновлення та перевід

На освітньо-професійну програму “МАГІСТР”

На основі ступенів “бакалавр”, “магістр” та освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”

На підготовчу форму навчання

Денне відділення

Розклад вступних випробувань до асистентури-стажування та аспірантури

Асистентура-стажування

АспірантураДжазові інструменти 2 потік

Джазовий та естрадний спів 2 потік

Симфонічне диригува 2 потік

Хорове диригування 2 потік

Флейта 2 потік

Кларнет 2 потік

Саксофон 2 потік

Труба 2 потік

Тромбон, Туба, Ударні інструменти 2 потік

Альт, Віолончель, Контрабас, Арфа 2 потік

Скрипка 2 потік

Фортепіано 2 потік

Академічний спів 2 потік

Бандура 2 потік

Гітара, Цимбали, Сопілка 2 потікРейтингові списки (освітньо-професійна програма “БАКАЛАВР”)

Рейтинговий список від 26.07.2019 джаз та популярна музика_оркестрові інструменти

Рейтинговий список від 26.07.2019 джаз та популярна музика_спів

Рейтинговий список від 26.07.2019 музикознавство

Рейтинговий список від 26.07.2019 композиція

Рейтинговий список від 26.07.2019 симфонічне диригування

Рейтинговий список від 26.07.2019 хорове диригування

Рейтинговий список від 26.07.2019 фортепіано

Рейтинговий список від 26.07.2019 осі_скрипка

Рейтинговий список від 26.07.2019 альт, віолончель, контрабас, арфа

Рейтинговий список від 26.07.2019 флейта

Рейтинговий список від 26.07.2019 кларнет

Рейтинговий список від 26.07.2019 гобой, фагот

Рейтинговий список від 26.07.2019 труба

Рейтинговий список від 26.07.2019 валторна

Рейтинговий список від 26.07.2019 саксофон

Рейтинговий список від 26.07.2019 тромбон, туба, ударні

Рейтинговий список від 26.07.2019 баян_акордеон

Рейтинговий список від 26.07.2019 бандура

Рейтинговий список від 26.07.2019 гітара, цимбали, сопілка

Рейтинговий список від 26.07.2019 академічний спів

Рейтинговий список від 26.07.2019 друга вища

Рейтинговий список від 26.07.2019 денна 2 курс друга вища, молодший спеціаліст

Рейтинговий список від 26.07.2019 друга вища, заочна, 1 курс

Рейтинговий список від 26.07.2019 заочна форма навчання

Рейтинговий список від 29.07.2019 денна 2 курс друга вища, молодший спеціаліст


Списки рекомендованих до зарахування на бюджет (освітньо-професійна програма “БАКАЛАВР”)

Список рекомендованих за конкурсною пропозицією Джазові інструменти

Список рекомендованих за конкурсною пропозицією Джазовий та естрадний спів

Список рекомендованих за конкурсною пропозицією Музикознавство

Список рекомендованих за конкурсною пропозицією Композиція

Список рекомендованих за конкурсною пропозицією Симфонічне диригування

Список рекомендованих за конкурсною пропозицією Хорове диригування

Список рекомендованих за конкурсною пропозицією Фортепіано

Список рекомендованих за конкурсною пропозицією Скрипка

Список рекомендованих за конкурсною пропозицією Альт, Віолончель, Контрабас, Арфа

Список рекомендованих за конкурсною пропозицією Флейта

Список рекомендованих за конкурсною пропозицією Кларнет

Список рекомендованих за конкурсною пропозицією Гобой, Фагот

Список рекомендованих за конкурсною пропозицією Труба

Список рекомендованих за конкурсною пропозицією Валторна

Список рекомендованих за конкурсною пропозицією Саксофон

Список рекомендованих за конкурсною пропозицією Тромбон, Туба, Ударні інструменти

Список рекомендованих за конкурсною пропозицією Баян_Акордеон

Список рекомендованих за конкурсною пропозицією Бандура

Список рекомендованих за конкурсною пропозицією Гітара, Цимбали, Сопілка

Список рекомендованих за конкурсною пропозицією Академічний співНакази на зарахування (освітньо-професійна програма “БАКАЛАВР”)

Держбюджет

100-ст

101-ст

102-ст

103-ст

104-ст

105-ст

106-ст

107-ст

108-ст

109-ст

110-ст

111-ст

112-ст

113-ст

114-ст

115-ст

116-ст

117-ст

118-ст

119-ст

За кошти фізичних / юридичних осіб

130-ст фортепиано

131-ст скрипка

132-ст флейта контракт

133-ст кларнет контракт

134-ст саксофон контракт

135-ст труба контракт

136-ст тромбон, туба, ударні інструменти контракт

137-ст баян_акордеон контракт

138-ст бандура контракт

139-ст хорове диригування контракт

140-ст симфонічне диригування контракт

141-ст академічний спів

142-ст джазові інструменти контракт

143-ст джазовий та естрадний спів

144-ст на основі бакалавра на 1 курс за іншою спеціальністю контракт

145-ст на основі молодшого спеціаліста, бакалавра, магістра на 2 курс контракт

146-ст на основі ПЗСО заочна контракт

147-ст на основі бакалавра на 1 курс за іншою спеціальністю заочна контракт


Накази на зарахування (освітньо-професійна програма “МАГІСТР”)

Держбюджет

Джаз та популярна музика

Етномузикознавство, музикознавство

Композиція

Симфоніне та хорове диригуваня

Фортепіано

Оркестрові струнні інструменти (скрипка)

Оркестрові струнні інструменти (альт, віолончель, контрабас, арфа)

Оркестрові духові та ударні інструменти

Народні інструменти

Академічний спів

За кошти фізичних / юридичних осіб

Джаз та популярна музика (магістри)

Симфонічне та хорове диригування (магістри)

Фортепіано (магістри)

Оркестрові струнні інструменти (скрипка) (магістри)

Оркестрові струнні інструменти (альт-віолончель-контрабас-арфа) (магістри)

Оркестрові духові та ударні інструменти (магістри)

Народні інструменти (магістри)

Академічний спів (магістри)

Вечірня форма навчання (магістри)

Заочна форма навчання (магістри)

Заочна (магістр на основі магістра)