Повернутись до усіх Новин

Захист дисертації аспірантки Фен Їжань

21 лютого 2023 року у ЛНМА імені М.В. Лисенка  в аудиторії 39 з 11 години до 12:50  відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 025 “Музичне мистецтво”, галузь знань 02 “Культура і мистецтво” аспірантки Фен Їжань. Тема дисертації: Становлення та розвиток фортепіанної школи Китаю ХХ-початку ХХІ століть у проекції діалогу культур. Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент Антонюк Ірина Миколаївна.

Склад разової спеціалізованої вченої ради затверджений Наказом ЛНМА №379 від 08.12.2022 р:

МОЛЧАНОВА Тетяна Олегівна – доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри концертмейстерства Львівської національної музичної академії імені М.В. Лисенка. Голова разової спеціалізованої вченої ради.

КАТРИЧ Ольга Тарасівна – кандидат мистецтвознавства, професор, професор кафедри загального та спеціалізованого фортепіано Львівської національної музичної академії імені М.В. Лисенка. Рецензент разової спеціалізованої вченої ради.

ЖИШКОВИЧ Мирослава Андріївна – кандидат мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри академічного співу Львівської національної музичної академії імені М.В. Лисенка. Рецензент разової спеціалізованої вченої ради. .

КОМЕНДА Ольга Іванівна – доктор мистецтвознавства, доцент, заступник директора з навчальної роботи Волинського фахового коледжу культури і мистецтв імені І. Ф. Стравінського Волинської обласної ради. Опонент разової спеціалізованої вченої ради.

ПОНОМАРЕНКО Олена Юріївна – кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри історії світової музики і кафедри теорії та історії культури Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Опонент разової спеціалізованої вченої ради.

Рішенням разової спеціалізованої вченої ради на підставі публічного захисту та результатів відкритого голосування членів ради ФЕН Їжань було присуджено ступінь доктора філософії з галузі знань 02 «Культура і мистецтво» за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво».

КОЛЕКТИВ ЛНМА ЩИРО ВІТАЄ ДИСЕРТАНТКУ З УСПІШНИМ ЗАХИСТОМ!

РІШЕННЯ щодо присудження ступеня доктора філософії

Додати коментар