Моніторинг якості освітньої діяльності

Моніторинг якості освітньої діяльності і вищої освіти в ЛНМА імені М.В.Лисенка здійснюється за такими напрямами:

  • якість організації освітнього процесу (якість проведення індивідуальних, практичних та лекційних занять, якість функціонування освітнього середовища, задоволеність здобувачів освіти викладацькою діяльністю науково-педагогічних працівників);
  • якість умов впровадження освітнього процесу (рівень підготовки абітурієнтів та здобувачів вищої освіти; кадрове, матеріально-технічне, інформаційне забезпечення, підвищення кваліфікації концертмейстерів та науково-педагогічних працівників);
  • якість результатів освітнього процесу (успішність здобувачів вищої освіти, рівень сформованості загальних, фахових компетентностей та програмних результатів навчання, працевлаштування випускників).

З метою визначення зовнішніх і внутрішніх вимог щодо стану якості вищої  освіти в Академії, напрямів удосконалення творчої та освітньої діяльності, передбачене проведення:

  • семестрових рейтингів успішності здобувачів освіти;
  • річні рейтинги оцінювання роботи науково-педагогічних працівників Академії;
  • моніторингових та соціальних досліджень стейкхолдерів у формі анонімного анкетування: студентів, випускників та роботодавців
Рейтинги успішності здобувачів освіти
Опитування здобувачів вищої освіти
Стейкхолдери
Положення про Групу моніторингу якості вищої освіти у ЛНМА імені М.В.Лисенка
Група моніторингу якості вищої освіти у ЛНМА імені М.В.Лисенка
Положення про розробку, моніторинг та оновлення освітніх програм у Львівській національній музичній академії імені М.В.Лисенка
Результати моніторингу абсолютної та якісної успішності
Положення про систему та процедуру внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності ЛНМА імені М.В.Лисенка