Відгуки стейкхолдерів, рецензії на ОНП

Протоколи зустрічей зі стейкхолдерами щодо оцінювання результативності навчання за ОНП «Музичне мистецтво» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Листи та відгуки

Результати опитування роботодавців щодо якості ОНП та рівня підготовленості здобувачів та випускників