Магістерські дослідження 2022

Абрамова Ю. Мистецький вимір української скрипальки ЛІдії Шутко

Бобер Ю. Сучасна штрихова техніка скрипаля в контексті історичної еволюції

Василюк І. Варіації «Bonny Sweet Robin» Етель Сміт у контексті камерно-інструментальної спадщини мисткині

Довга Д.Ю. Мотивація як феномен розвитку виконавської діяльності музиканта

Зданюк Т. Романтичний віртуозний інструменталізм Ніколо Паганіні, Генріх Вільгельм Ернст, Ежен Ізаї

Кісюк Н.-Музична драматургія скрипкових концертів Анрі В’єтана на прикладі концертів №2 fis-moll op.19, №4 d-moll op.31 ТА №5 a-moll Le Grétry

Никоряк О. Робота над динамікою в аспекті сучасного скрипкового виконавства

Погодіна В.Жанровий простір композиторської творчості Генріка Венявського

Пупін Т. Скрипкова творчість Роберта Шумана в контексті розвитку скрипкової музики у добу романтизму.

Тищак С. Балет-триптих «Перехрестя» Мирослава Скорика у постановці Раду Поклітару в аспекті інновацій скрипкової творчості композитора

Токарєв Я.Г.Порівняльний аналіз двозх редакцій Концерту для скрипки з оркестром Р.Шумана (авторської та П.Гіндеміта)

Токарєва А. Жанр скрипкового концерту в творчості американських композиторів. Джон Корільяно концерт для скрипки з оркестром The Red Violin

Цзі Лі. Твори для кларнету сучасних китайських композиторів у аспекті національного стилетворення.

Пронюк О. Особливості застосування валторни в творчості Ріхарда Штрауса

Попович В. Концертний репертуар клапанної труби Антона Вайдінгера

Палій М. Концерт для кларнета з оркестром A-DUR В. А. Моцарта в контексті сучасних виконавських інтерпретацій

Орос О. Концерти для гобоя з оркестром Людвіга Августа Лебруна в контексті розвитку гобойного мистецтва у ХVІІІ столітті

Дутчак М. Виконавство на тубі та сучасні мистецькі реалії

Друзь О. Роль валторни у творах українських композиторів

Дедьо О. Жанрово-стильові і виконавські особливості творчості Іди Готковські на прикладі “Патетичної варіації №6”

Грищук В. Питання виконання «Концертіно для труби, камерного оркестру та фортепіано» Андре Жоліве

Гарасимчук А. Розвиток мистецтва гри на тубі в контексті еволюції інструмента

Вонс Д. Секрети оркестрової майстерності трубача (на прикладах 1-ої, 2-ої та 5-ої симфоній густава малера)

Ієвський Р. Специфіка виконавської інтерпретації флейтових опусів епохи бароко на прикладі творів Й. С. Баха

Білопола А. Концерт для альта c-moll Й. Боуена у контексті співпраці композитора з виконавцем Л. Тертісом

Ганчак М. Особливості використання комп‘ютерних технологій на уроках гітари в форматі дистанційного навчання

Голосняк А. Гітарна творчість Хоакіно Родріго

Гутік Л. Музично-педагогічна діяльність Людмили Кузьмівни Посікіри традиції та новації

Долін Ю. Соната №1 для баяна Анатолія Гайденка

Завадовський Ю. Формування альта. Морфологічний та акустичний аспекти

Короленко О. Концерт для альта c-moll Й. Боуена у контексті співпраці композитора з виконавцем Л. Тертісом

Кравченко Б. Оригінальна музика для української хроматичної поздовжньої флейти у творчості українських композиторів 80-Х рр. ХХ століття

Мельник В.І. Сучасне бандурне мистецтво України у виконавському вимірі

Мілоста О. 12 фантазій для флейти соло Г.Ф. Телемана(концепційні засади виконавської інтерпретації)

Сінотова О. Виконавські інтерпретації Концерту для віолончелі з оркестром ля мінор Самуеля Барбера

Сомик О. Альтовий Концерт Вільяма Волтона питання інтерпретацій 1930-х – 1950-х років

Стах О. Варіації для бандури у творчості українських композиторів

Сумарук І. Імпровізація у виконавській практиці соліста-інструменталіста (теоретико-виконавський аспект)

Токарчук І. Переклади барокових та класичних концертів як складова сучасного бандурного виконавства

Черняг К. Українське баянно-акордеонне мистецтво в контексті діалогу культур Україна-Італія