Магістерські дослідження 2022

Абрамова Ю. Мистецький вимір української скрипальки ЛІдії Шутко

Бобер Ю. Сучасна штрихова техніка скрипаля в контексті історичної еволюції

Василюк І. Варіації «Bonny Sweet Robin» Етель Сміт у контексті камерно-інструментальної спадщини мисткині

Довга Д.Ю. Мотивація як феномен розвитку виконавської діяльності музиканта

Зданюк Т. Романтичний віртуозний інструменталізм Ніколо Паганіні, Генріх Вільгельм Ернст, Ежен Ізаї

Кісюк Н.-Музична драматургія скрипкових концертів Анрі В’єтана на прикладі концертів №2 fis-moll op.19, №4 d-moll op.31 ТА №5 a-moll Le Grétry

Никоряк О. Робота над динамікою в аспекті сучасного скрипкового виконавства

Погодіна В.Жанровий простір композиторської творчості Генріка Венявського

Пупін Т. Скрипкова творчість Роберта Шумана в контексті розвитку скрипкової музики у добу романтизму.

Тищак С. Балет-триптих «Перехрестя» Мирослава Скорика у постановці Раду Поклітару в аспекті інновацій скрипкової творчості композитора

Токарєв Я.Г.Порівняльний аналіз двозх редакцій Концерту для скрипки з оркестром Р.Шумана (авторської та П.Гіндеміта)

Токарєва А. Жанр скрипкового концерту в творчості американських композиторів. Джон Корільяно концерт для скрипки з оркестром The Red Violin