Критерії оцінювання вступних випробувань 2022

Критерії оцінювання вступних випробувань для здобуття освітньо-наукового рівня “доктор філософії”

Критерії оцінювання вступних випробувань для здобуття освітньо-творчого рівня “доктор мистецтв”

Критерії оцінювання вступних випробувань для здобуття вищої кваліфікації з фаху “асистент-стажист”