Нормативні документи

ОНП «Музичне мистецтво» другого (магістерського) рівня вищої освіти (2021рік)

ОНП «Музичне мистецтво» другого (магістерського) рівня вищої освіти (2020 рік)

Обговорення питань щодо оновлення змісту ОНП

Концепція освітньої діяльності на другому (магістерському) рівні вищої освіти

Положення ЛНМА імені М.В.Лисенка

Закони України, Постанови Кабінету міністрів України, Накази Міністерства освіти і науки України

Лист МОН України щодо можливості створення декількох конкурсних пропозицій в межах однієї освітньої програми (спеціалізації)

Лист-погодження Міністерства культури України щодо терміну навчання 2 роки для підготовки магістрів