Нормативні документи

Освітньо-наукові програми

Обговорення питань щодо оновлення змісту ОНП

Концепція освітньої діяльності на другому (магістерському) рівні вищої освіти

Положення ЛНМА імені М.В.Лисенка

Закони України, Постанови Кабінету міністрів України, Накази Міністерства освіти і науки України

Лист МОН України щодо можливості створення декількох конкурсних пропозицій в межах однієї освітньої програми (спеціалізації)

Лист-погодження Міністерства культури України щодо терміну навчання 2 роки для підготовки магістрів