Вступ 2017

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИЙМАЛЬНУ КОМІСІЮ – 2017

Положення про апеляційну комісію – 2017

Правила прийому у 2017 році

Додаток до правил прийому (правила прийому до аспірантури та докторантури)

Зміни до правил прийому – 2017

Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі

Програмні вимоги з фахових дисциплін для бакалаврів

Критерії оцінювання бакалаврів

Програмні вимоги з фахових дисциплін для магістрів

Критерії оцінювання магістрів

Розклади вступних випробувань

Розклад бакалаври 2017

Розклад магістри 2017

Обсяги державного замовлення

Загальний обсяг державного замовлення

Обсяги державного замовлення за спеціалізаціями

КОНКУРС

Списки абітурієнтів допущених до участі в конкурсному відборі на освітній ступінь бакалавр на підставі даних внесених до ЄДЕБО:

Рейтингові списки абітурієнтів (“Бакалавр”)

Списки абітурієнтів рекомендованих до зарахування (“Бакалавр”)

Рейтингові списки (“Магістр)

Списки рекомендованих до зарахування (“Магістр”)

НАКАЗИ НА ЗАРАХУВАННЯ
За державним замовленням

Бакалаври:

96-ст

97-ст

98-ст

99-ст

100-ст

101-ст

Магістри:

102-ст

103-ст

104-ст

105-ст

106-ст

За контрактом

Бакалаври:

107-ст

108-ст

109-ст

110-ст

111-ст (заочна форма навчання)

112-ст (2 курс, денна форма навчання)

119-ст (поновлення на 2 курс)

120-ст (допуск до занять на 2 курсі)

Магістри:

113-ст

114-ст

115-ст

117-ст

118-ст

121-ст

116-ст (вечірня форма навчання)