Викладачі кафедри музичної медієвістики та україністики

novakovych-kart

Новакович Мирослава Олександрівна – кандидат мистецтвознавства, доцент, з 2014 року докторант ЛНМА ім. М.В. Лисенка.

Електронна адреса: golowersa@mail.ru

Novakovych

Народилася Луцьку, закінчила теоретичний відділ Луцького музичного училища та історико-теоретичний факультет Львівської державної консерваторії імені М.В. Лисенка. З 1987 по 2007 рр. працювала лектором-музикознавцем Львівської обласної філармонії. З 2012 року – доцент кафедри медієвістики та україністики Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка.

Значна частина досліджень М. Новакович присвячена проблемам розвитку української музики ХІХХХ ст

Основні праці:

Монографія: Канон українського музичного модернізму (на прикладі творчості Бориса Лятошинського). – Львів, 2012.

Статті:

До питання канону в українській музиці // Українське музикознавство: Науково-методичний збірник. – Київ: НМАУ ім. П.І.Чайковського, 2006. – Вип. 35. – С.29–41.

Проблема адресування в творчості Бориса Лятошинського // Вісник Прикарпатського Університету. Мистецтвознавство, 2007. – Вип. Х-ХІ. – С.158–163.

Мовний код у поетиці Б.М.Лятошинського // Музикознавчі студії. Наукові збірки ЛНМА ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2007. – Вип. 16. – С. 66–72.

Про деякі особливості музичної мови Бориса Лятошинського як осердя його стилю // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ: Міленіум, 2007. – Вип. 4. – С. 86–91.

Про канон та канонічні моделі в українській музиці // Студії мистецтвознавчі. – Число 4. – Київ: ІМФЕ ім. М.Рильського, 2007. – С. 83–88.

Категорія трагічного та її прояви у творчості Б.Лятошинського // Наук. вісник НМАУ ім. П.І.Чайковського. – Музика в просторі сучасності: друга половина ХХ – поч. ХХІ ст. – Київ ,2007. – Вип. 68. – С. 157–162.

Оперні постановки в Луцьку в 60-х роках ХХ ст. // Музичне мистецтво Волині ХІХ-ХХ століть: колективна монографія: Тиможинський В., Шиманський П., Філатова Л., Шевченко О., Філоненко Л., Новакович М., Бернацька Г., Ефіменко А. / Під редакцією Шиманського П.– Луцьк: ПДВ „Твердиня”, 2012. – 156 с. – С.79–100 (співавтор).

Знакова природа музики Б. Лятошинського // Музикознавчі студії: Зб. наукових праць інституту мистецтв Волинського національного університету імені Лесі Українки та національної музичної академії України імені П.І.Чайковського. – Вип.4 . – Луцьк, 2009. – С.4–19. Повернути культурі її „втрачену” пам’ять // Музикознавчі студії: Зб. наукових праць інституту мистецтв Волинського національного університету імені Лесі Українки та національної музичної академії України імені П.І.Чайковського. – Вип. –6. – Луцьк,2010. – С. 300–303.

Вагнерівська „драма майбутнього” та її рецепція у творчості Лесі Українки // Музикознавчі студії: Зб. наукових праць інституту мистецтв Волинського національного університету імені Лесі Українки та НМАУ імені П.І.Чайковського. – Вип.7. – Луцьк, 2011. – С. 36–52.

Парадокс канону // Музикознавчі студії: Зб. наукових праць інституту мистецтв Волинського національного університету імені Лесі та НМАУ імені П.І.Чайковського. – Вип.8. – Луцьк, 2011. – С. 359–366.

Спогади Олександра Кошиця // Musica Humana: Зб. статей кафедри музичної медієвістики та україністики ЛНМА. – Число 3. – Львів, 2010. – С. 182–188.

З історії львівської музикології // Musica Humana: Зб. статей кафедри музичної медієвістики та україністики ЛНМА. исло 3. – Львів, 2010. – С. 200–202.

Михайло Вербицький: Пісні для чоловічих квартетів // Українська музика: Науковий часопис / засн. ЛНМА ім. М.В.Лисенка – Львів, 2011. – Ч. 2. – С.194–196. Микола Лисенко і романтичний канон української музики // Українська музика: Науковий часопис / засн. ЛНМА ім. М.В. Лисенка – Львів, 2012. – Число 2. – С.6–11.

Візіонерство Ігоря Стравінського// Музикознавчі студії: Зб. наукових праць інституту мистецтв Волинського національного університету імені Лесі Українки та національної музичної академії України імені П.І.Чайковського. – Вип. 9. – Луцьк, 2012.

Культура, яка пам’ятає … (до 150-х роковин Остапа Нижанківського // Українська музика: Науковий часопис / засн. ЛНМА ім. М.В. Лисенка – Львів, 2013.

Проблема музичного втілення поезії Шевченка в минулому та сьогоденні // Українська музика: Наук. часопис / засн. ЛНМА ім. М. В. Лисенка. – Львів, 2014. Вип. 1 (11). С. 35-44.

Музика як рушійна сила конструювання національної ідентичності / Laudatio : ювілейна збірка на пошану проф.. Ю. Ясіновського. – Львів,

  1. – С. 164–179.

Михайло Вербицький з погляду сучасності / Перемиські архиєпаіхіяльні відомості. Рік ХІ. Ч. 16. 2014. – С.7–18.

Ювілейні роздуми про священика і композитора М. Вербицького // Українська музика: Наук. часопис / засн. ЛНМА ім. М. В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 1–2 (15–16). – С. 13–22.

Роль Перемишльської школи у конструювання національної ідентичності українців Галичини // Перемиські архиєпархіяльні відомості. Рік ХІІ. Ч. 17. 2015. – С. 56–65.

Викладає курси:

Історія української музики ХІХ ст.

Історія української музики ХХ ст.