Протоколи засідань Приймальної комісії 2022

Протокол №1

Протокол №2

Протокол №3

Протокол №4