Вступ 2016

Правила прийому у 2016 році

Правила прийому до аспірантури (асистентури-стажування) у 2016 році (Додаток до Правил прийому)

Зміни до Правил прийому 2016

Оплата навчання для громадян України та іноземних громадян на 2016-2017 навчальний рік

Інформаційні таблиці до ПРАВИЛ ПРИЙОМУ:

Таблиця 1

Таблиця 2

Таблиця 3

Таблиця 4

Таблиця 5

Таблиця 6

Таблиця 7

Програми творчих конкурсів та вступних випробувань і критерії оцінювання у 2016 році:

Творчі конкурси для бакалаврів у 2016 р.

Критерії оцінювання для бакалаврів

Вступні випробування для магістрів і спеціалістів у 2016 р.

Критерії оцінювання для магістрів

Акт узгодження переліку спеціальностей

Порядок розгляду заяв

Зміни до порядку подання та розгляду заяв в електронній формі

Розклади творчих конкурсів

Розклад вступних випробувань для бакалаврів

Розклад вступних випробувань для магістрів та спеціалістів

Обсяг державного замовлення

Загальний обсяг державного замовлення

Обсяг державного замовлення (аспірантура)

Обсяг державного замовлення за спеціалізаціями

Положення про приймальну комісію
Рішення приймальної комісії
Конкурс абітурієнта 2016

Лауреати Конкурсу Абітурієнта 2016

Лист МОН України №1/11-10615 від 03.08.2016
Щодо зарахування вступників
НАКАЗИ НА ЗАРАХУВАННЯ 2016
Бакалаври:

Накази

Додатки до наказів

Магістри:

Накази (денна форма, бюджет)

Додатки (денна форма, бюджет)

Контракт (денна, вечірня, ІІ вища)

Спеціалісти:

Накази (денна форма, бюджет)

Додатки (денна форма, бюджет)

Контракт (денна, вечірня, ІІ вища)

Рейтингові списки рекомендованих до зарахування на денну форму навчання за освітньою програмою “бакалавр”
Рейтингові списки, рекомендованих до зарахування на заочну та вечірню форми навчання за освітньою програмою “бакалавр”
Рейтингові списки, рекомендованих до зарахування на денну, заочну та вечірню форми навчання за освітньою програмою “бакалавр” на 2, 3 курс
Рейтингові списки рекомендованих до зарахування за освітньою програмою “маґістр”, “спеціаліст”